Search This Blog

Translate

Pagina's

maandag 4 oktober 2010

10.10.10 De Kracht van Eenheid

Countdown to 10.10.10

Hoe zou het voelen om een wereld te creëren die we allemaal diep in ons hart het liefste willen? Stel je voor waar de mensheid toe in staat is wanneer we samenkomen als eenheid. Het begint met het ondertekenen van een eenvoudige Verklaring van Onafhankelijkheid.
Op 10.10.10, tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds, vindt Humanity’s Date with Destiny plaats, een wereldwijde uitnodiging om met een nieuw tijdperk van planetaire healing te beginnen, met een wereldwijde gemeenschap en om samen te leven met al het andere leven als mede-scheppers.
De centrale plaats is het Lincoln Memorial in Washington DC, maar er worden over de gehele wereld evenementen georganiseerd. Ook kan men door afstemming van gedachten (virtueel) aanwezig zijn.
 
De mensheid wordt uitgenodigd om een nieuw tijdperk aan te vangen waarbij men bij elkaar komt om een grondige, historische en zichtbare demonstratie te geven van de collectieve wil om de Grondleggers te vormen van de Nieuwe Wereld.
We ondertekenen de Verklaring van Onafhankelijkheid. We maken onszelf bekend als de Grondleggers van de Nieuwe Wereld. We moedigen iedereen aan om hetzelfde te doen. We worden de druppel die voor steeds grotere rimpels zorgt. De rimpels die vervolgens de Nieuwe Wereld creëren.
Hoe meer van ons verklaren dat we Grondleggers zijn, hoe meer de collectieve bereidwilligheid duidelijk wordt om de Nieuwe Wereld te creëren. Het is tijd.
We kunnen een geheel Nieuwe Wereld co-creëren, van de mensen, voor de mensen, samen met de planeet, met ingang van nu.
Attentie via: Calleman.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten