Search This Blog

Translate

Pagina's

maandag 19 januari 2015

10 signs the status quo of the global elite is fading

Illustration: beforeitsnews.com
You hear it all the time, “we can never change the world or take down the powers that be, so don’t bother trying.” This was always something I greatly disagreed with due to the fact that I always understood that our repetition of cycles in life only continued to support the elite and is what powers them. 

The very consciousness and intentions that is sent into the ether when we utter those words or decide to live life blind from the cues to change our ways is what powers the elite. So how can we change this? 

We change our consciousness. Our thoughts, intentions and awareness around any given situation. As much as people do not want to see this sometimes, the ultimate play of the elite is a war on consciousness. They are not as concerned about power, money, energy etc. as much as they are concerned with suppressing our consciousness.

That being said, humanities consciousness is shifting -this is very clear if you look at the big picture. As a result, we are seeing very big changes in the way people see the world and importantly, the elites control is beginning to dissolve. 

We are seeing this in a number of ways. People are not buying into the lies any longer. THey are discovering the lis of the past and how they helped shape a corrupt world. They are not supporting war and realizing terrorism is an illusion. 

They don’t blindly follow corrupt medical practices or health practices. They are taking their lives into their own hands and realizing their government does not have their best interests at heart.

I came across an article outlining some visible changes that relates to the loss of control the elite have over the people. Check it out below.

Written by: Eric Blair
Activist Post


Karma is coming for the elite in a big way. As the Powers That Be head toward a devastating defeat in their war plans for Syria, signs are emerging that their rule over humanity is rapidly diminishing.

Over the last decade the global elite have been on a mad dash to consolidate power over the world. It’s always been their plan like some evil villain in a comic book, but after 9/11 the plan went into overdrive and then turbo charged during the financial crisis of 2008.

Yet it’s doomed to fail because humans are meant to be guided by their own free will, not controlled like livestock. The more the elite try to control humanity, the more entropy occurs. Entropy, for those who don’t know, is the lack of order or predictability; a gradual decline into disorder.

Although the elite still enjoy a huge wealth advantage over the masses, they are now resigned to behaving like tyrants to maintain control. This, in turn, exposes their dark side which has been cleverly concealed for ages. Not anymore.

People are waking up in droves, at least as fast as the elite can build their full-spectrum prison matrix. Let them try. To paraphrase Victor Hugo, “No army can stop an idea whose time has come.”Here are ten signs that the elite are losing control over the people:

1. Official lies no longer effective: The lies they tell simply don’t work anymore. There was a time when official lies, especially about war and peace, were believed. Because, after all, how evil would it be to lie about such things? Generally people want to believe they are being told the truth when life and death is at stake. The boy who cried wolf has cried one too many times. Even if they told the truth at this point, very few would believe them.

donderdag 15 januari 2015

Publieke geldschepping op de politieke agenda?

Illustratie: wijwordenwakker.org
(Burgerinitiatief Ons Geld | George van Houts) Ongelijkheid neemt toe. Private banken hebben het privilege om geld te creëren en vragen rente over het gecreëerde geld. Overheden hebben tekorten aan geld en verhalen dat op de burgers door bezuinigingen. Ecologische problemen worden niet aangepakt door geldgebrek.

De oorzaak van de ellende waar we nu in zitten is gelegen in de manier waarop geld gecreëerd wordt: door private banken. Banken zijn commerciële ondernemingen die uit zijn op korte termijn winstbejag. Dat is hoogst ongezond voor onze samenleving.

Toch kan het anders en aanzienlijk beter. En snel ook! Door één ‘overnight’ actie gaat het roer definitief om. Daar wordt u als burger beter van. Per omgaande.

Wat gaat u ervan merken nadat de verandering een feit is:
Belastingverlaging en/of burgerdividend
Stabiele prijzen (geen verhogingen meer)
100% Gegarandeerd en waardevast spaargeld en pensioen
Eerlijker verdeling van de welvaart
Een milieu aanpak waar onze kleinkinderen ons heel dankbaar voor zullen zijn

Nu vraagt u zich natuurlijk af wie dat allemaal gaat regelen. Wel, van de bankensector hoeven we niets te verwachten. Die gaan echt hun kip met gouden eieren niet slachten. Het zal dus van de politiek moeten komen. En, zelfs al hebben politici grote voordelen bij een veranderd monetair systeem, tot nu toe ziet het er niet naar uit dat ze het ook zullen gaan doen. We zullen hen dus een handje moeten helpen. Vandaar dit initiatief waarin wij het Nederlandse parlement oproepen de problematiek rondom geldschepping daadkrachtig aan te pakken. Daar hebben we uw steun voor nodig.

Het voorstel:

Wij, burgers van Nederland, constateren

Ons financiële systeem is instabiel. Dit heeft nadelige gevolgen voor economie en samenleving. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de overheid het toelaat dat private banken vrijwel al het geld scheppen dat in de economie circuleert. De risico's die daaruit voortvloeien worden afgedekt met belastinggeld. Het financiële systeem wordt stabieler door geldschepping tot een publieke taak te maken.

Het recht en de plicht om geld te scheppen behoort principieel toe aan de overheid, niet aan private partijen.

Om in een economie prijzen stabiel te houden moet en mag geld worden gecreëerd; niet te weinig en niet te veel. Dat recht op geldschepping, zonder dat daar een schuld tegenover staat, behoort principieel toe aan de overheid, die daarmee maatschappelijke doelstellingen kan nastreven zoals prijsstabiliteit, werkgelegenheid, basisinkomen, (duurzame) infrastructuur en/of belastingverlaging. De overheid heeft dat recht echter uit handen gegeven aan private commerciële banken en is daardoor niet in staat (gebleken) om aan haar verantwoordelijkheid voor bestaanszekerheid en spreiding van welvaart gestalte te geven. Tegen deze achtergrond roepen wij het Nederlandse parlement op om:
zich voor deze principiële rol van de overheid uit te spreken en er op aan te dringen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s; en
de euro’s, gecreëerd door een op te richten publiek instituut, zoveel mogelijk in omloop te brengen door het te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.

Klik hier om de petitie te tekenen.Bronnen: burgerinitiatief.onsgeld.nu, Earth-Matterszaterdag 3 januari 2015

Rutger Bergman talks about Basic Income at TEDxThis talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Rutger Bregman (1988) studied at Utrecht University and the University of California in Los Angeles, majoring in History. In September 2013 Bregman joined the online journalism platform De Correspondent. His article on basic income was nominated for the European Press Prize and was published by The Washington Post.

In September 2014 his newest book ‘Gratis geld voor iedereen En nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen’ came out.

Website: http://tedxmaastricht.nl
Flickr: https://www.flickr.com/photos/tedxmaa...
Facebook:https://www.facebook.com/TEDxMaastricht
Twitter: https://twitter.com/TEDxMaastricht

donderdag 1 januari 2015

Happy New Year 2015

Namens de redactie van Klein Paradijs:

Happy New Year!

Wij hopen op een jaar met vele maatschappelijke en socio-economische vooruitgang. Een jaar waarin de Macht nog meer afneemt en de Kracht van de mensen zegeviert. Een jaar waarin de mensheid de connectie met de Natuur terug vindt en Technology als gereedschap kan zien. Een jaar waarin we de Genegenheid en Samenwerking tussen en met elkaar versterken. We kunnen het alleen met zijn allen.

Laten we er een mooi jaar van maken met zijn allen!