Search This Blog

Translate

Pagina's

vrijdag 29 oktober 2010

De Piramiden van Bosnië - Nieuwe bevindingen 2010

Door de opgravingen bij de Bosnische piramiden in de zomer van 2010, heeft het bewijsmateriaal zich nu torenhoog opgestapeld. De piramiden, gelegen in de vallei bij de stad Visoko, blijken nu toch onvervalste vervaardigde structuren te zijn.
Een groot team van archeologen en antropologen hebben onweerlegbare aanwijzingen gevonden dat de piramiden geen natuurlijk gevormde heuvels kunnen zijn, zoals een aantal debunkers blijven beweren. Voor hen is het kennelijk nog steeds ondraaglijk toe te geven dat voorgaande beschavingen superieur waren aan onze huidige technologische inzichten.
Bevindingen van de archeologen
De vijf aanwezige structuren zijn genaamd: de piramide van de Zon, de Maan, de Draak en de piramide van de Liefde, die verbonden is met de Tempel van Moeder Aarde.
De piramide van de Zon is een derde hoger dan de grote piramide in Gizeh en wordt geschat op tussen de 15.000 en 45.000 jaar oud.
Uit seismisch onderzoek blijkt dat de piramiden een geheel ander patroon laten zien dan de nabij gelegen heuvels. Ook de energiestromingen om de piramiden heen zijn totaal anders dan bij natuurlijk gevormde heuvels. De geofysiologische karakteristieken komen veel overeen met de piramiden in Egypte.
De grote piramide van de Zon is opgebouwd uit lagen beton, die zijn gescheiden door lagen klei. Onder de betonlagen bevinden zich grote blokken zandsteen. De kristalsoorten die de betonblokken bevatten, blijken na analyse gevormd te zijn door een verhittingsproces van meer dan 500 graden. Het beton is vijf maal sterker dan het beton dat tegenwoordig wordt gebruikt.
De piramide van de Maan is opgebouwd uit stenen van verschillende vormen en maten, wat overeenkomsten vertoont met de bouwwerken van Cuzco in Peru. Het voordeel van deze bouwmethode is dat de structuur niet kan instorten, maar zichzelf juist op slot zet bij bv. een aardbeving.
Het team heeft een ingang gevonden met tunnelsystemen die door de piramide van de Zon lopen. Het is mogelijk dat deze tunnels verbindingen hebben naar de andere vier ontdekte structuren. In de tunnels zijn gefabriceerde en bewerkte artefacten gevonden.
In de buurt van de piramiden zijn een begraafplaats, steengravures en obelisken ontdekt.
Door haar eigen bevindingen doet het team nu een oproep aan andere archeologen om mee te helpen aan de opgravingen en het onderzoek uit te breiden.
Videomateriaal: Youtube/RichieRich64UK
Bron artikel: Niburunews

Planeten zoals de Aarde

Nadat astronomen zonnestelsels hadden onderzocht die op het onze lijken, kwamen ze erachter dat één op de vier van deze zonnestelsels mogelijk rotsachtige planeten zoals de Aarde herbergen.
Wetenschappers kwamen tot deze conclusie nadat ze vijf jaar lang 166 Zonachtige sterren tot op een afstand van 80 lichtjaar hadden onderzocht. Planeten buiten ons zonnestelsel zijn te ver weg en te klein om direct te kunnen zien met telescopen. In plaats hiervan zochten de astronomen naar kleine schommelingen die ontstaan wanneer sterren worden beïnvloed door de zwaartekracht van omringende planeten.
In het laatste decennium zijn op deze wijze meer dan 500 planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt. De nieuwe studie is gepubliceerd in het magazine Science en stelt dat Aardachtige planeten relatief veelvoorkomend zijn.
“We schatten dat rond 23 op de 100 Zonachtige sterren planeten draaien die evenveel massa hebben als de Aarde,” zei Dr. Andrew Howard van de Universiteit van Californië in Berkeley. De techniek die is gebruikt door de astronomen kan echter alleen planeten detecteren die relatief dichtbij de ster staan. Dit betekent dat het aantal bewoonbare planeten waarschijnlijk nog veel hoger ligt.

“In het komende decennium kunnen nieuwe methoden om planeten te ontdekken en nieuwe krachtige telescopen de juist ontdekte aardse werelden in kaart brengen,” besloten de wetenschappers.
De astronomen maakten gebruik van de twee 10 meter Keck telescopen op Hawaï om hun onderzoek uit te voeren. De afgelopen vijf jaar zijn 33 mogelijk Aardachtige planeten ontdekt die draaien rond 22 sterren.
Professor Geoffrey Marcey van het onderzoeksteam is ook lid van NASA’s Kepler-missie, waarbij 156.000 zwakke sterren worden onderzocht op mogelijke planeten. Het team verwacht binnenkort enkele honderden mogelijk bewoonbare werelden te ontdekken.
Vorige maand ontdekten astronomen al een planeet waar leven op kan bestaan. De planeet, Gliese 581 g, heeft drie keer meer massa dan de Aarde, bevat mogelijk vloeibaar water en de zwaartekracht op de rotsachtige planeet verschilt weinig van de onze.
Bron: Dailymail.co.uk

donderdag 28 oktober 2010

Wetenswaardige en wetenschappelijke informatie over water

Er zijn via de mail veel vragen binnen gekomen over water; 'wat zijn de kernpunten van basisch water' en 'water kan informatie bevatten, hoe kan ik er meer over te weten komen'. 
Ten eerste over basisch water
Verschillende mensen hebben gevraagd wat nu eigenlijk concreet de voordelen zijn van basisch water zonder verdere diepgaande uitleg, hier komen ze:

1. basisch water heeft een hoog redoxpotentiaal, hetgeen betekent dat er veel vrije elektronen in het water zitten. Hierdoor kan het water erg goed vrije radicalen neutraliseren.Het werkt sterker antioxidatief dan de meeste voedingssupplementen!

2. basisch water is basisch. Dankzij deze eigenschap kan het de maag en de darm meer basisch maken. Hierdoor wordt het maagdarmkanaal ontlast.Ook de alvleesklier die ervoor moet zorgen dat de voedselbrij uit de maag 'ontzuurd' wordt, wordt op deze wijze ontlast. Door het drinken van basisch water op de nuchtere maag stroomt het water rechtsreeks naar de dunne darm. Hier wordenn de darmbacterien die van basisch houden ondersteund. Bovendien wordt het water snel opgenomen in het bleod, waardoor het ontzurend/ontgiftend werkt voor het bloed.

3. basisch water heeft kleine waterclusters. Water dat onder druk heeft gestaan, zoals in de waterleiding, zit in groepjes van ongeveer 20 moleculen bij elkaar. Door het basisch maken wordt de clustergrootte 5 tot 6 moleculen. Hierdoor smaakt het zachter en wordt het sneller opgenomen in het lichaam.

4. basisch water is gefilterd. Dankzij een ultramoderne combibatie van verschillende principes waaronder het actiefkoolstoffilter worden de meeste schadelijke stoffen zoals hormomen en antibiotica uit het water gehaald.
Als de bedoeling is om meer water op te nemen in het lichaam en voor een effectieve ontgifting/ontzuring van het lichaam is basisch water de beste keus.

In het boekje 'de weg terug naar de jeugd' wordt het een en ander uitgelegd. Vanaf half november is een nieuwe boekje over basisch water verkrijgbaar. Het heet Basisch Actiefwater is geschreven door Dietmar Ferger en vertaald door Marja en Rinno Heidstra. Het geeft op een heldere en wetenschappelijke manier aan wat basisch water is, hoe het ontstaat en wat de werking is op het lichaam. Een leesproef kunt u downloaden via:


Ten tweede over informatie in water
Veel mensen denken nog steeds dat om homeopatie te bewijzen je moleculen van de werkzame stof zou moeten vinden in het water. Degenen die dit werkelijk serieus menen hebben geen idee waar het over gaat bij homeopatie. Het gaat namelijk om energie en informatie. Homeopatie is 'informatie' therapie en heeft te maken met informatiepatronen. Nu is al op verschillende manieren aangetoond dat er daadwerkelijk iets 'anders' is bij homeopathisch water maar het is erg moeilijkom het technisch aan te tonen met de beschikbare middelen.


Water is een meer dan bijzonder fenomeen waarover steeds meer bekend wordt. Het feit dat water informatie kan bevatten is een aspect, maar er zijn ook andere opmerkelijke eigenschappen van water die veelal onbekend zijn.
In de video die afgelopen woensdag is vertoond door Robbert Oosterom werden verschillende wetenschappers van verschillende universiteiten aan het woord gelaten die experimenten hebben gedaan met water. Ze komen tot verbijsterend duidelijke antwoorden en zeggen zelf dat de uitkomsten van het onderzoek de grondvesten van de fysica doet schudden.


Professor dr. Bernd Kroeplin van de universiteit Stuttgart  heeft een proef gedaan waarbij hij waterdruppels door verschillende mensen laat maken. Waterdruppels van water uit dezelfde waterleiding van het instituut. De waterdruppels door een bepaalde persoon gemaakt lijken onderling allemaal op elkaar, die van persoon twee lijken ook onderling op elkaar, maar de waterdruppels gemaakt door persoon  1 en persoon 2 lijken onderling helemaal niet op elkaar!


Professor dr. Bernd Kroeplin vertelt dat zij ook erg verbaasd waren over die duidelijke, significante en herhaalbare resultaten. Hij concludeert: 'hiermee is bewezen dat water informatie kan bevatten en homeopatie dus kan werken.' Uiteraard zijn er nog genoeg vragen over, maar dit punt is gemaakt.

Op www.grander.com meer informatie. Op youtube vindt u informatie over verschillende onderzoeken die te maken hebben met informatie in water. Onder andere de universiteit Stuttgart en Penssylvania in deze video:


Bron: Earth Matters

woensdag 27 oktober 2010

Is vrij denken een mentale stoornis?


Is het non-conformisme (=afwijkend) en vrij denken een mentale stoornis? Volgens de laatste editie van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is dit vrijwel zeker. Het handboek stelt een nieuwe geestesziekte vast dat ‘oppositional defiant disorder’ of ODD genoemd wordt. Het wordt gedefinieerd als een “voortdurend patroon van ongehoorzaamheid, vijandig en provocerend gedrag”, waarbij symptomen horen zoals: twijfelen aan de autoriteit, negativiteit, opstandig gedrag, ruzie zoeken en snel geïrriteerd raken.
De DSM-IV is een handboek dat door psychiaters gebruikt wordt om een diagnose te stellen bij een mentale ziekte en bij elke nieuwe editie komen er vele nieuwe mentale ziekten bij. Worden wij dan zieker? Wordt het steeds moeilijker om mentaal gezond te zijn? De schrijvers van de DSM-IV zeggen dat dit komt omdat zij beter in staat zijn om deze ziekten vandaag de dag te identificeren. Critici zeggen dat zij teveel tijd over hebben. Nieuwe mentale stoornissen die door de DSM-IV omschreven worden zijn ondermeer arrogantie, narcisme, bovengemiddelde creativiteit, cynisme en antisociaal gedrag. In het verleden werden deze “persoonlijke eigenschappen” genoemd, maar nu zijn het ziekten.
En de behandelingen zijn beschikbaar.
Dit alles is een symptoom van onze overmatige diagnostiserende en medicerende cultuur. In de afgelopen 50 jaar is het aantal mentale stoornissen in de DSM-IV gestegen van 130 naar 357. Alhoewel het handboek wel een belangrijke diagnostisch gereedschap voor de psychiatrie is, is het ook verantwoordelijk voor sociale veranderingen. De toename van ADD, bipolaire aandoeningen en depressie bij kinderen wordt voornamelijk toegeschreven aan het identificeren van bepaald gedrag en symptomen door het handboek. Een artikel in de Washington Post merkte op dat als Mozart in deze tijd geboren was, er bij hem waarschijnlijk ADD vastgesteld zou worden en hij “met  medicijnen weer naar de saaie werkelijkheid teruggebracht was”.

Volgens de DSM-IV zijn de diagnostische leidraden om ODD te bepalen voor kinderen bedoeld, maar kunnen volwassen net zou goed aan deze ziekte lijden. Dit moet elke vrijdenkende Amerikaan zorgen baren.
De Sovjet Unie gebruikte nieuwe “mentale stoornissen” voor politieke onderdrukking. Burgers die de overtuigingen van de Communistische Partij niet accepteerden ontwikkelde een nieuw type schizofrenie. Zij leden aan de misvatting dat het communisme verkeerd was. Zij werden geïsoleerd, kregen gedwongen medicijnen toegediend en werden met een repressie therapie behandeld om weer geestelijk gezond te worden.
Op het moment dat de laatste editie van de DSM-IV gepubliceerd werd en symptomen van verscheidene mentale stoornissen bij kinderen geïdentificeerd werden, steeg het aantal diagnoses en medicatie bij kinderen aanzienlijk. Sommige staten hebben wetten zodat beschermende organisaties gedwongen medicijnen mogen toedienen en dat het zelfs strafbaar is om medicijnen te onthouden. Dit tekent een huiveringwekkend plaatje voor de non-conformisten onder ons.
Alhoewel de schrijvers van het handboek zeggen geen hogere doelen te dienen, maar alleen naar een betere diagnostisch gebruik te streven, wordt het wel mogelijk gemaakt dat het label van vrijdenker en non-conformiteit misbruikt kan worden. Het kan heel makkelijk een wapen in het arsenaal van een onderdrukkende staat worden.
Auteur: Onbekend (Vrij vertaald door Wouter)
Bron Artikel: Argusoog

maandag 25 oktober 2010

Maya Oudsten bezoeken VN

Maya Oudsten waaronder Don Alejandro hebben eerder deze maand een bezoek gebracht aan de Verenigde Naties om over 2012 te spreken. De Oudsten brachten de dertien kristallen schedels mee, enorme reservoirs van kennis die op het juiste moment worden gepresenteerd aan de samenleving.
De conferentie werd gehost door de Society for Enlightenment and Transformation (SEAT), de spirituele tak van de VN, om een eind te maken aan de paranoia rond het doemscenario en een boodschap te brengen van hoop en vrede.
De bijeenkomst markeerde ook gelijk de opening van de ‘Legende van de 13’, een serie evenementen waarbij de 13 kristallen schedels van de Maya’s voor het eerst bij elkaar gebracht worden.
Te midden van de politieke en milieuproblematiek escaleert de publieke angst voor een mogelijk eind van de wereld. Voornamelijk in Noord-Amerika, waar spiritualiteit heeft plaatsgemaakt voor hyper-industrialisatie en technologische ontwikkeling, neemt de angst voor 2012 met elke ramp of catastrofe toe.
Vele burgers nemen de voorspelling serieus dat de wereld zal imploderen in de komende twee jaar. Echter laat Maya Oudste Don Alejandro weten dat de angst ongegrond is en dat we ons juist zorgen moeten maken over hartaanvallen doordat de mens veel teveel nadenkt.
Honderden jaren heeft de laatste dag van de oude Maya kalender een diepe boodschap meegedragen aangaande het noodlot van de wereld. Echter is de voorspelling, die duizenden jaren geleden door feilloze Maya-astrologen is gedaan, zo slecht geïnterpreteerd in het westen dat ze de oorspronkelijke betekenis heeft verloren.

Volgens Maya-historicus Don Pedro Chuc Pech markeert 2012 het einde van de vijfde periode van de Zon, die 5.200 jaar nodig heeft om een cyclus af te ronden. De zesde periode begint op 21 december 2012, een tijd waarin Moeder Aarde wordt aangevuld met de energie van Grootvader Zon.
Alan Steinfeld, directeur van New Realities, heeft zich ingespannen om de dertien kristallen schedels, waarvan sommige meer dan 5.000 jaar oud zijn, samen te brengen in New York City. Maya Oudste Humbatz Men sprak ernstig over het menselijk ras die haar kosmische essentie heeft verlaten en is vergeten. “Voordat de westerse kolonialisten onze wereld verpestten kenden de Maya’s vele geheimen van de kosmos,” zei hij.
Hij sprak over hoe weinig spirituele kennis mensen hebben, het gebrekkige westerse onderwijs in vergelijking met dat van de Maya’s en de destructieve en afleidende westerse technologie die ons afhoudt van onze kosmische afkomst.
De Oudsten spraken hoop uit voor de toekomst, maar brachten ook een waarschuwing over: onze planeet wordt geplaagd door de ziekte van hebzucht en geweld. Don Alejandro heeft van zijn 82 levensjaren 20 gespendeerd aan het rondreizen van de wereld om zijn kennis te delen met de mensen. Het samenbrengen van de mensen, leren over eenheid. Niet meer afgescheiden, maar collectief. Vaak wordt zijn wijsheid afgewezen of geridiculiseerd. Maar hij is vastbesloten door te blijven zetten.
“We zijn vlakbij een tijdperk waarin geld waardeloos zal zijn, waardoor we verder moeten gaan kijken dan de materiële wereld om ons weer te verbinden met spiritualiteit,” besloot hij.

1 hectare land als oplossing voor de wereldcrisis


Een prachtige wijze om uit de wereldwijde crisis te geraken wordt door anderhalf duizend Russische families in de praktijk gedemonstreerd!
In diverse regio's van Rusland verwerven gezinnen een hectare land, een stuk in verlaten gebieden, waar ze hun familiedomeinen bouwen, hun eigen kleine moederland
Er zijn geen problemen te groot om hen af te schrikken. Noch het ontbreken van steun van de overheid, noch de afwezigheid van een infrastructuur; velen van hen wonen nog steeds in tenten, anderen hebben al hun eigen huis gebouwd, en een tuin aangeplant. Kinderen die op het domein geboren zijn doen blootsvoets hun eerste kleine stappen op het gras. De sensatie van een prachtige toekomst inspireert de bevolking. Het enthousiasme van ouderen en jongeren is vergelijkbaar met het enthousiasme van de leden van de Young Communist League - de bouwers van de Baikal-Amoer spoorwegen en de ontginners van het ongerepte land.


Mensen van verschillende nationaliteiten en geloofsovertuigingen, over het algemeen hoger opgeleiden en academische graad, hebben al een ontwerpwetgeving gemaakt met betrekking tot de familiedomeinen en bespreken die met veel ijver op de Anastasia.ru website.
Ze doen een beroep op de regering en de president, dat zij, met de steun van de regering, de nieuwe ideologie van de leefwijze van het gezin, zoals die beschreven staat in de "Zoemende ceders van Rusland" boekenserie, in staat is het land binnen een aantal dagen uit de crisis te tillen en de werkloosheid volledig op te heffen.
De crisis zal verdwijnen wanneer iemand zich met zijn of haar familie de toekomst duidelijk kan voorstellen.
Deze beweging van gezinnen, die geïnspireerd worden door de ideeën van de bouw van familiedomeinen, ontwikkelt zich ook in Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan, Canada, de VS, Australië en vele anderen landen.
Iemand denkt misschien dat dit allemaal slechts fantasie is, maar de pessimisten zien met eigen ogen hoe de mensen alleen door hun enthousiasme, zich graag vestigen op eerder verlaten gronden en beginnen te leven in hun eigen gelukkige toekomst. Ze zijn allen lezers van Vladimir Megre's "De zoemende ceders van Rusland" boekenserie.
"Er  is een nieuwe ideologie nodig, een life-style ideologie," zeggen ze. "Het bestaat, en staat beschreven in de boeken van de Russische schrijver Vladimir Megre, wij zijn allen lezers van deze boeken."
Meer dan 150 nederzettingen bestaande uit familiedomeinen zijn reeds gevormd in verschillende regio's van Rusland. Hun aantal blijft toenemen. Het is volkomen duidelijk dat een nationaal idee is geboren onder het volk. Met steun van de overheid, zal de grootste kracht worden ingezet - die van de mensen!
 © www.ringingcedarsofrussia.org/

woensdag 20 oktober 2010

Wij scheppen een natuurlijk groeicentrum

Niets gebeurt voor niets, want toeval is immers onbegrepen dynamiek. De doelbewuste diefstal van vorige week heeft mij beroofd van mijn machtsmiddel, want dat is het wat geld in essentie is (geworden). Ik gebruikte dit machtsmiddel om uiterlijk vrij te kunnen zijn van de reguliere (dolgedraaide) machinerie in onze samenleving. Tegelijkertijd hield dit machtsmiddel me ook vast in mijn ego, want mijn ego wil graag de controle houden. Met nog voldoende geld achter de hand kan het ego rustig op zijn troon blijven zitten. Door deze diefstal kan dat niet meer.

Ik heb (aan mezelf en de Cosmos) aangegeven van macht naar kracht te willen doorgroeien (om zo een trede van de bewustzijnspiramide omhoog te gaan). Dat betekent dat ik me niet langer moet vastklampen aan machtsmiddelen, maar me juist open dien te stellen voor het ontwikkelen van mijn eigen scheppingskracht.

Ik weet eigenlijk al vele jaren wat ik wil gaan scheppen. Mijn droom is een natuurlijk groeicentrum wat gezien kan worden als de combinatie van een school, een hersteloord en een schouwburg. De school is bedoeld om jong en oud op een geheel andere manier, van binnenuit te laten ontwikkelen (zoals Mikhail Shetinin dit al 15 jaar in de praktijk brengt). Het hersteloord biedt aan iedereen de optimale condities om de innerlijke helingskracht weer ten volle te laten groeien, aangezien dat de enige, natuurlijke weg naar algehele, duurzame gezondheid is. En de schouwburg heeft als streven om essentiële levensinzichten vreugdevol te delen, zodat inspiratie, plezier en voldoening hand in hand kunnen gaan.

Mijn geld in mijn gestolen geldkistje vertegenwoordigde mijn machtmiddel. Dat geld is nu weg. In plaats daarvan heb ik van diverse, liefdevolle krachtmensen hartverwarmende donaties mogen ontvangen. Dat gedoneerde geld kan voor mij niet meer fungeren als machtsmiddel, want ik heb het ontvangen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Dat geld kan ik dus alleen maar aanwenden als versterking van mijn eigen scheppingskracht. Bovendien heb ik naast financiële donaties ook vele steunbetuigingen ontvangen. Ook deze energetische donaties wil ik zeer bewust investeren in de verwerkelijking van dit centrum.


Kortom, ik stel nu mijn volledige kracht ter beschikking van de realisatie van het natuurlijke groeicentrum. Het bijzondere van onze huidige tijd en de bewustwordingslessen die we daarin mogen leren is dat een initiatief als dit centrum alleen tot stand komt wanneer we dit vanuit onze gezamenlijke kracht neerzetten. Ik weet dat de locatie al ligt te wachten op deze invulling. Ik schrijf dit artikel zodat het contact met de eigenaar mag worden gelegd. Ook weet ik dat er investeerders zijn die vanuit een innerlijke betrokkenheid dit avontuur met ons durven aan te gaan. Ik weet ook dat er velen zijn die graag hun energie en intenties willen verbinden aan de totstandkoming van een dergelijk centrum. En als laatste, maar zeer zeker niet als minst belangrijke, weet ik dat er onvoorstelbaar veel medemensen behoefte hebben aan een dergelijke school (of opleidingscentrum), een dergelijk hersteloord (of heelhuis voor hun volledige genezing) of aan een dergelijke schouwburg (om plezierig samen te kunnen zijn met gelijkgestemden).

Kunt u, op welke manier dan ook, bijdragen aan de realisatie van dit natuurlijke groeicentrum, laat het dan alstublieft niet na. Laten we samen dit centrum zo krachtig neerzetten dat het als een magneet de gehele samenleving gaat helpen een nieuwe koers te kiezen, een koers vanuit kracht en daarmee niet langer vanuit macht. We have a dream!

Zeist, 18 oktober 2010
Johan OldenkampNaschrift: Blijf alstublieft doneren, want uw bijdrage is nu juist nog meer nodig. U kunt uw donaties overmaken op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp (te Emmen, want daar loopt deze rekening nog). Voor internationale donaties: IBAN = NL94 RABO 0156 1557 53 en BIC = RABONL2U.

Lees ook hier over Johan en over zuiverheid

Internationale behandeling van kanker

Erik Verbeek
Het Oekraïense bedrijf SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX werkt ook via de Belgische stichting Nocancerfoundation. Steeds meer mensen (ook op jongere leeftijd) krijgen te maken met kanker als gevolg van het onnodig in het leefmilieu brengen van vele miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroom VI in geïmpregneerd hout waaraan onze kinderen binnen lagere scholen, kindercrèches, recreatieparken e.d. massaal worden blootgesteld bij het spelen op kinderspeeltoestellen, in zandbakken, zwembadjes en eten van picknicktafels van geïmpregneerd hout. Dit verklaart dat sinds 2005 kanker doodsoorzaak één bij kinderen van 2 tot 12 jaar is in Nederland en België. Er gaan daarom steeds meer mensen kanker krijgen. In het jaar 2006 onderging Mr. Andrey Bogdan uit Oekraïne een studie op de Universiteit van Hasselt, deze in verband met het behalen van een doctoraat in Material Engineering. Daardoor heeft Erik Verbeek hem leren kennen en via hem zich voor het eerst verdiept in Flaraxin.

Stop! Het op deze wijze verspreiden van miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als “arseenzuur” en chroom VI” in water, bodem, lucht, voeding en producten moet worden gestopt. Daarmee wordt het massaal krijgen van kanker voorkomen (kankerpreventie). De miljarden euro’s aan Europese subsidie dienen te worden besteedt aan onderdrukte technologieën en medicijnen om onze planeet en het leven erop te reinigen, te zuiveren en te helen. Dat heeft No Cancer Foundation tot doel.

Erik Verbeek zag dan ook met leden ogen toe dat producten van plantaardige oorsprong, zoals Flaraxin, die in 90% van de gevallen effectief hun werk doen om tumoren te laten verdwijnen in Europa worden tegengewerkt. Hij begrijpt dat niet omdat dit product 10 tot 20 maal goedkoper is dan de huidig voorgeschreven chemobehandeling, hetgeen in de tijd van grote overheidsbezuinigingen met open armen zou moeten worden ontvangen.
Dit des te meer de bij een chemobehandeling gebruikte chemicaliën tegen kanker kankercellen moeten doden waarbij de patiënt zelf net niet dood gaat. Daarna mag de patiënt zich weer herstellen en volgt een nieuwe kuur. Op deze wijze gaat de kankerpatiënt met zijn chemokuur door een zeer diep dal met meestal enige kans op genezing. Het doden van alle kankercellen vindt met deze behandeling niet altijd volledig plaats waarna de kans op een recidief groot is. Meestal is deze kanker agressiever dan de eerste en overlijdt de patiënt alsnog aan zijn kanker.

Met Flaraxin gebeurt dat niet. Flaraxin pakt de kanker op een geheel andere wijze aan. Flaraxin maakt de eigen interferon aan, stimuleert het eigen immuunsysteem en heeft de eigenschap dat daarna de kanker in veel gevallen volledig afbreekt. Hierbij werkt Flaraxin snel en heeft het bijna geen tot geen bijwerkingen. Dit was voor initiatiefnemer Erik Verbeek reden om op 28 juni 2010 in Hasselt “No Cancer Foundation” op te richten.

No Cancer Foundation maakt het mogelijk dat SCIENTIFIC & TREATMENT CENTER FOR CANCER CURING PHOENIX vanuit de Oekraïne het daar toegelaten Flaraxin over de gehele wereld kan toepassen. Omdat de landen van de Europese Unie dat niet ondersteunen verloopt dit binnen Europa erg moeizaam. EuroStaete kan hierin verandering brengen. De levering van Flaraxin vanuit EuroStaete aan de uitwonende wereldbewoners met een EuroStaete paspoort ligt juridisch veel gemakkelijker. Om die reden wil No Cancer Foundation de leveringen van Flaraxin via EuroStaete laten lopen en heeft EuroStaete besloten daaraan te willen meewerken.

Lees hier verder

Eindeloos Bewustzijn - de film: 7 nov NED 2

Het boek Eindeloos Bewustzijn van cardioloog Pim van Lommel veranderde voor veel mensen het inzicht over het leven op een radicale wijze. Het boek is het resultaat van twintig jaar wetenschappelijk onderzoek naar ervaringen van mensen met een zogenaamde bijna-dood ervaring (of BDE). In de film Eindeloos Bewustzijn verkennen wij het transformatief karakter van vier BDE’s aan de hand van hun getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood.

Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich één met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave. De persoonlijke, vaak
emotionele, verhalen krijgen context door discussies met een aantal belangrijke denkers op dit gebied. Eén van hen is Reinier Tilanus, hij ziet overeenkomsten tussen Van Lommel’s kijk op bewustzijn en die van de oude Tibetaanse meesters. De Amerikaanse Raymond Moody, psycholoog en filosoof, die in 1975 BDE’s in de openbaarheid bracht met zijn bestseller ‘Life After Death’ licht zijn visie toe. Uiteraard is er in de film een belangrijke rol weggelegd voor Pim van Lommel zelf.

Regisseur Mark Verkerk (Buddha's Lost Children) liet zich voor deze film onder andere inspireren door een stelling van Van Lommel: "Als je ervan uitgaat dat de wetenschap materialistisch is, schakel je per definitie bewustzijn uit. Want bewustzijn is niet te meten. Ik kan nooit wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is of een schilderij heel mooi vindt. En toch is het de meest grote realiteit die een mens heeft. Dus stel ik dat je een ander soort wetenschap moet hebben die ook subjectieve elementen toelaat. Wetenschap is voor mij vragen stellen met een open geest."Op 7 november 2010 zal op NED. 2 om 16.00 uur de nieuwe film ‘Eindeloos Bewustzijn’ worden uitgezonden door de BOS.
Regie & scenario: Mark Verkerk
Met: Pim van Lommel, Raymond Moody, Carlo Leget, Joke Endedijk – van der Jagt, Cindy Wielders, Paul Derks en Bart Sikken
Camera: Mark Verkerk en René Heijnen
Montage: Jos Driessen
Redactie: Anne-Berthe van Chastelet-Emmen
Eindredactie: Babeth M. VanLoo
Producent: Ton Okkerse © 2010 EMS FILMS /Boeddhistische Omroep

dinsdag 19 oktober 2010

Geloof in jezelf dan komt alles goed

Reusachtig ringvormig filament op de Zon

Zonnevlek 1112, gelegen in het zuidoosterlijk halfrond, is de bron van het reusachtige filament dat zich momenteel over een lengte van 400.000 kilometer uitstrekt over de oppervlakte van de zon.
Op 16 oktober bleek er een nieuwe ontwikkeling plaats te hebben gevonden. Een tweede filament verbond zich aan het magnetische filament van zonnevlek 1112, en vormden samen een enorme ring.
Het filament kan uitbarsten in een coronale massa-ejectie (CME), zoals vaker gebeurt, maar een dergelijke uitbarsting hoeft niet gelijk gevolgen te hebben voor de Aarde. Dergelijke uitbarstingen kunnen zorgen voor uitval van of storingen in elektronische apparatuur.
Afgelopen weekeinde zorgde zonnevlek 1112 overigens al voor een krachtige M3-zonnevlam en diverse C-vlammen.
De reusachtige filamenten zijn tevens zeer interessant onderzoeksmateriaal voor amateurastronomen.

Klein Paradijs en Niburu gerapporteerd als aanvalpagina

In menig webbrowser wordt deze site momenteel gekenmerkt als aanvalpagina. We vermoeden dat de aanvallen in onze richting te maken hebben gehad met de berichtgeving over de recente UFO sightings op niburu.nl.
U loopt niet het risico dat uw PC besmet raakt met een virus. We proberen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.
Onze excuses voor het ongemak.
Redactie Niburu en KleinParadijs

Taste the waste

Documentaire van Valentin Thurn. We gooien net zo veel voedsel weg als we opeten. Van elke twee kroppen sla en aardappels belandt er één in de vuilnisbak, nog voordat ze de consument bereiken. 
Waarom worden de hoeveelheden weggegooid voedsel steeds groter? We vragen het aan verkopers, supermarktmanagers, Ministeries van Gezondheid, overheden en EU-bureaucraten. 


Taste the waste reist over de wereld om te zien hoe voedselverspilling plaats vindt, maar ook wat we er aan kunnen doen. Waarom overladen supermarkten hun schappen met een variëteit aan hetzelfde product? Waarom wordt sushi als varkensvoer gebruikt? Hoeveel draagt voedselverspilling bij aan wereldhonger? 
Maar we zien ook hoe we verspilling kunnen reduceren zonder verlies van de huidige standaard van leven. Taste the waste laat zien dat het ook anders kan. 


Deze documentaire laat mensen aan het woord die deze ongelooflijke verspilling een halt willen toeroepen: Gerhard, de 'dumpster diver' uit Wenen, afvalonderzoekers Felicitas Schneider uit Oostenrijk en Timothy Jones uit de VS, Pascal Nkwe Makongo, een keuterboer en activist uit Kameroen en Véronique Abounà Ndony, die de restanten van een groothandelsmarkt in Parijs sorteert voor een voedselbank. Al deze mensen werken toe naar hetzelfde doel, en hun inzet zou wel eens grootse gevolgen kunnen hebben: als het ons lukt om de hoeveelheid vermijdbaar voedselafval te halveren, dan zou dat net zo veel effect hebben op het wereldklimaat als wanneer we een kwart van alle auto's van de weg zouden halen.


Zie de video hier

vrijdag 15 oktober 2010

Hoger dan het hoofdDe inhoud van ons bewustzijn komt binnen via drie ingangen:
1.    Allereerst registreren we onophoudelijk signalen die onze zintuigen activeren. De sensorische receptoren van onze zintuigen zetten vervolgens de opgewekte fysiochemische reacties om in sensorische zenuwimpulsen. Dit is de chemische ingang van perceptiesDeze ingang kunnen we hetlichaam noemen en omvat beide ogen (zien), beide oren (horen), de neus (ruiken), de tong (proeven) en de huid (gewaarworden). Deze vijf vormen van sensorische registraties worden hier samengenomen als waarnemen. Door waar te nemen maken we contact met de fysieke werkelijkheid (zowel buiten onszelf als daarbinnen).
2.    Ten tweede resulteren neuronale interacties via onderlinge elektrische stimulering tot wat wij gedachten noemen. Door te denken maken we contact met de mentale werkelijkheid (zowel binnen onszelf als erbuiten). Dit is de elektrische ingang van cognitiesDeze ingang kunnen we het hoofdnoemen.
3.    De derde ingang is het hart. Door te ‘kloppen’ creëert ons hart een pulserend magnetisch veld rondom ons fysieke lichaam in de vorm van een liggend torusveld. De overeenkomstige magnetische lading die wordt gedragen door het water, dat overal in ons fysieke lichaam aanwezig is, noemen wij ons gevoel. Dit is de magnetische ingang van emoties. Door te voelen maken we contact met de sensitieve werkelijkheid (zowel binnen onszelf als erbuiten).

Ook wanneer we naar onze de breinsystemen kijken, dan zien we daarin dezelfde driedeling. De hersenstam kunnen we typeren als het brein voor het waarnemen. Daar overheen ligt het limbisch systeem, dat fungeert als het brein voor het voelen. En daar weer omheen ligt de neocortexde brein voor het denken.

Het mooie aan ons bewustzijn is dat we daarmee kunnen opklimmen naar steeds hogere niveaus. Zou ons brein niet groter zijn dan de hersenstam, dan zouden we daardoor net als de reptielen alleen maar kunnen beschikken over het instinct. En zou ons brein niet groter zijn dan de hersenstam omhuld door het limbisch systeem, dan zouden we daardoor net als alle zoogdieren slechts kunnen beschikken over het instinct en het gevoel. Daarbij ligt het gevoel op een hoger niveau, waardoor zoogdieren hun instinctieve gedrag richting bijvoorbeeld hun eigen nakomelingen overeenkomstig kunnen aanpassen. En op een nog weer hoger niveau treffen we de neocortex aan waarmee we besluiten kunnen nemen die onze gevoelens overrulen. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld werkzaamheden verrichten die een negatief gevoel geven in ruil voor geld dat dan door het verstand als positief wordt gezien.


Evolutionair gezien is bovenop het waarnemen (lichaam) eerst het gevoel (hart) gestapeld, en daar weer bovenop het verstand (hoofd). Dit zien we ook heel duidelijk terug in onze taal. Het woord ‘hoofd’ is daarin synoniem met het belangrijkste, zoals we bijvoorbeeld zien in woorden als hoofdstad, hoofdzaak, opperhoofd, hoofdgerecht en hoofdredacteur. Als gevolg hiervan speelt binnen het bewustzijn van de meesten van ons het denken daarom dehoofdrol. Het gevolg hiervan is dat deze mensen onmiddellijk meningen vormen over alles wat zij waarnemen, denken en voelen. Deze overmatige nadruk op het denken heeft ons bewustzijn topzwaar gemaakt, waardoor we eenmaal uit ons evenwicht onmiddellijk doorslaan. Daarmee hebben we een eenvoudige en plausibele verklaring voor tal van onze absurde gedragingen.

Om de innerlijke balans weer te herstellen zullen we daarom naar een nog hoger niveau van bewustzijn moeten gaan. Op dit niveau zijn al onze gewaarwordingen, gevoelens en gedachten evenwaardig. Vanuit dat hogere bewustzijnsniveau observeren wij als neutrale toeschouwer onze eigen percepties, emoties en cognities. Daarmee voorkomen we dat we worden meegesleurd door onze sensaties, gemoedstoestanden of denkbeelden.

Zolang we ons blijven vastklampen aan onze meningen houden we ons bewustzijn vast op het denkniveau. Pas wanneer we kunnen opklimmen naar het niveau van de innerlijke observator bevrijden we onszelf uit de slangenkuil van meningsverschillen en betreden we de oase van evenwaardige observaties. Laten we daarom maar gewoon stoppen met het voortdurend partij kiezen voor een bepaalde mening. En zullen we in plaats daarvan anderen voorzichtig deelgenoot maken van onze onpartijdige observaties?

Meningen leiden tot strijd die de mensheid verdeelt in groepen. Alleen door deze meningen te ontstijgen kunnen we de bijbehorende verdeeldheid vervangen door éénheid. Als mensheid staan meningen ons nu in de weg om onze samenleving inclusief openbaar bestuur, wetgeving, handhaving, financiën, wetenschap, technologie, media, onderwijs en gezondheidszorg naar een hoger niveau te brengen. Wanneer we onpartijdig observeren wat er nu gaande is op al deze vlakken, dan valt daarin een steeds groter wordende impasse te ontdekken. Structurele problemen als deze kunnen alleen op een hoger niveau worden opgelost dan het denkniveau waarop ze zijn ontstaan. Het is daarom nu aan ons om dat hogere bewustzijnsniveau te betreden. Het is de hoogste tijd dat wij het hoofd gaan ontstijgen!

Zeist, 12 oktober 2010
Johan Oldenkamp