Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 23 juni 2011

Geven en ontvangen

Er bestaat een wet in het universum die maar weinigen echt kennen en toepassen: wat in liefde gegeven wordt, keert veelvoudig in liefde terug. Deze wet is niet bedoeld om miljonair te worden. Maar wie hem begrijpt en toepast, zal in zijn leven nooit iets tekortkomen.
Als je iets geeft, laat je linkerhand dan niet weten wat je rechter doet.
Jezus (Mt. 6:3) 


Geven en ontvangen komen voort uit dezelfde bron. Zoals door de wortels en de kruin van een boom dezelfde levensenergie stroomt, zo stroomt door geven en ontvangen dezelfde energie als gever en ontvanger afwezig zijn. In zelfloos geven en ontvangen is geen sprake van een tekort of teveel. Er is slechts stromen en doorstromen. Het water dat de wortels van een boom geven aan stam, takken, bladeren en kruin hebben ze ontvangen van de regen, want niets staat op zichzelf. Zoals de golven in elkaar overvloeien tijdens eb en vloed, zo vloeien geven en ontvangen in elkaar over als er niemand is die geeft en als er niemand is die ontvangt. Wanneer geven niet onvoorwaardelijk is, wordt de stroom van energie verstoord.

In liefde iets geven doet het ik geleidelijk verdwijnen. Als we onze tijd, aandacht, zorg, energie, geld, iets van onze bezittingen, kennis of inzicht in liefde aan een ander geven, zal hetgeen gegeven is vroeg of laat in veelvoud naar ons terugkeren. Zoals de granaatappel talloze zaden bevat voor nieuwe vruchten, zo bevat de vrucht van geven talloze zaden die eens tot rijping komen. Iedere keer als we iets van harte geven, verdwijnt er een harde schil rondom het hart, gaat er meer liefde stromen vanuit de bron van het ware zijn. Geven maakt vrij van egoïsme. Op de juiste wijze ontvangen eveneens. Wanneer we niet durven te ontvangen als iemand ons in liefde iets geeft, worden we misschien gehinderd door trots, schaamte, eergevoel of andere gevoelens die het ik in stand houden. Ook zo wordt de stromende energie van geven en ontvangen verstoord. Leren ontvangen is vaak moeilijker dan leren geven. Ontvangen leert de hand immers net zozeer te openen als bij het geven.


Als we vrijgevig zijn, geven we onszelf vrij, maken we onszelf vrij van bezit, van vasthouden, van gehechtheid. Het is het loskomen van het oeroude hechten, pakken en grijpen. Vrijgevigheid is de kortste weg tot zelfloosheid, tot het zichtbaar worden van ons ware gelaat: liefde en mededogen.
Als we onthecht kunnen geven en ontvangen, zijn geven en ontvangen verbonden met vreugde en dankbaarheid.
Dan vormen ze twee bloesemende takken aan de boom van liefde. Wie vrij is van vasthouden, kan een ander mens inzicht in het leven geven. Dan kunnen wijsheid en mededogen opbloeien. Wanneer we zien dat alles één is, is er geen plaats voor twee, geen ruimte voor winst en verlies, voor geven en ontvangen. Bestaat de gedachte aan twee, dan is er een ik en een jij. Dan ontstaan lijden en smart. In eenheid is geen tussenruimte voor een ik. In tweeheid is zelfs de weidse hemel niet ruim genoeg om alle ballonnen van verlangen op te laten stijgen.

Wie zich dagelijks oefent in zelfloos geven, zal merken dat vreugde zijn metgezel zal zijn op zijn levenspad. Als we geven, laten we er dan nooit aanspraak op maken dat wij de gever zijn. Niets is van ons. In werkelijkheid bezitten we onszelf niet eens. Als we de gever willen zijn, nemen we iets in plaats van te geven. Dan verlangen we heimelijk iets terug en worden we de dief van het eigen geven. Een ander proberen te overtreffen met geven is de wieken van de molen van macht in beweging zetten. Met geven en ontvangen als een en dezelfde stroom van liefdesenergie heeft dit niets te maken. Elk gevoel van vreugde en dankbaarheid wordt erdoor vernietigd.

Dankjewel zeggen is heel iets anders dan dankbaarheid. Bedanken is aangeleerd en kan zonder enig gevoel van dankbaarheid plaatsvinden. Dankbaarheid overkomt je en vervult het hart met een vredige energie. Ze rijst spontaan op tijdens het aanschouwen van een zonsondergang, het zien van een boom, een bloem, de bergen, tijdens het luisteren naar een waarachtig mens of serene muziek, het ruiken van de lentegeur, een liefdevolle ontmoeting. Er staat geen denken tussen. Als de linkerhand niet weet dat de rechter geeft, als er geen dualiteit is in het geven, zal dankbaarheid het hart vervullen van zowel degene die ontvangt als van degene die geeft. Maar als er gegeven wordt uit berekening, wordt hetgeen gegeven wordt als een dor stuk hout dat afbreekt in de eigen hand. Wie kan dat in liefde ontvangen? Bij onvoorwaardelijk geven is het de liefde zelf die zich wegschenkt in ontelbare handen. Zal de linkerhand dan nog weet hebben van de rechterhand?

Dankbaarheid ontstaat als we ons niets meer willen toe-eigenen, als we volkomen in het nu kunnen zijn, volkomen tevreden met al wat is, en elke vorm van onwaarachtigheid verliezen. Dankbaarheid brengt het bewustzijn tot rust en vrede, omdat verlangen, grijpen, begeren en lijden op dat moment afwezig zijn. Het leven zelf komt in ons tot ontspanning. In een gebaar, een woord, een oogcontact. Dan viert heel het bestaan het leven. In een tijdloos nu.

Marcel Messing
Uit: Een land zonder pad. Stromend als water, Altamira-Becht, Haarlem 2007, 2de druk, p. 31-33

donderdag 16 juni 2011

Dr. Burzynski geneest kanker op succesvolle wijze

Burzynski The Movie gaat over het verhaal van biochemicus Dr. Stanislaw Burzynski die het grootste en mogelijk meest intrigerende gevecht met de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit ooit won.
Alles draait om een geneesmiddel tegen kanker dat Dr. Burzynski in de zeventiger jaren ontdekte. Zijn video is nog tot en met 20 juni aanstaande te bekijken.
Antineoplastonen zijn peptiden en aminozuurderivaten die aangetroffen kunnen worden in het bloed en Dr. Burzynski ontdekte hoe deze als geneesmiddel kunnen worden gebruikt tegen kanker. De antineoplastonen hebben in 2009 fase 2 van het door de Amerikaanse Voedsel en Warenautoriteit FDA gecontroleerde klinisch onderzoek afgerond en kunnen in 2011 beginnen aan de laatste fase van het onderzoek. Hier is echter een astronomisch bedrag van $150 miljoen voor nodig.
Wanneer antineoplastonen worden goedgekeurd is een enkele wetenschapper (en niet de farmaceutische industrie) voor het eerst in de geschiedenis patenthouder van een medische doorbraak. Daarnaast mag Dr. Burzynski de antineoplastonen dan ook vrij verspreiden.
Antineoplastonen genezen de meest ongeneeslijke vormen van terminale kanker. In de video worden verschillende overlevenden van kanker getoond die kozen voor antineoplastonen in plaats van chemotherapie. Ze gaven volledige openheid van hun medische dossiers die hun diagnose en herstel ondersteunen.
Dr. Burzynski heeft zijn praktijk in Houston in de Amerikaanse staat Texas. In eerste instantie kon hij zijn ontdekking tussen 1977 en 1995 toepassen zonder goedkeuring van de FDA omdat artsen zich in de staat Texas tot die tijd niet hoefden te houden aan de federale wet. Deze wet is sindsdien snel veranderd.
Burzynski heeft op een succesvolle manier ongeneeslijke vormen van kanker weten te genezen en de industrie staat voor een raadsel. Ironisch genoeg stelde het Texas Medical Board diverse onderzoeken in waarbij Burzynski zelfs voor de Amerikaanse Hoge Raad moest verschijnen. Men slaagde er niet in zijn praktijken een halt toe te roepen.
In vier Federal Grand Juries over een periode van tien jaar probeerde de FDA Dr. Burzynski aan te klagen. Tijdens de vijfde Grand Jury in 1995 werd Dr. Burzynski aangeklaagd maar hij werd onschuldig bevonden. Wanneer hij veroordeeld zou zijn kon Dr. Burzynski een gevangenisstraf krijgen tot 290 jaar en een boete tot $18,5 miljoen. En alleen omdat hij een geneesmiddel tegen kanker wil laten goedkeuren.
Wanneer antineoplastonen worden goedgekeurd voor gebruik kan Big Pharma niet profiteren van dit effectieve geneesmiddel tegen kanker.
Vanwege de overweldigende respons is de video Burzynski The Movie - Cancer is Serious Business te bekijken tot en met 20 juni aanstaande.
Bronnen: Niburu, Vimeo

dinsdag 14 juni 2011

Wij zijn de nieuwe wereld al

‘We are Change’ is opgevolgd door:  Wij zijn de nieuwe wereld al. Alle nieuwe keuzemogelijkheden zijn al beschikbaar, over de hele wereld heen. En niemand komt de keuzemogelijkheid tekort, om deze nieuwe keuzes ook te maken ……
Over de hele wereld heen hebben mensen afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar bewust nieuwe keuzes gemaakt in hun persoonlijke leven, of in hun manier van samen - leven. 
Tot nu toe werden deze nieuwe keuzes als ‘alternatiefjes’ binnen het oude neergezet, en werden zij vooral bekeken vanuit het willen vasthouden aan het oude: ‘Gaat dit nieuwe, de rotzooi van het huidige systeem wel voldoende oplossen, zodat we daardoor kunnen doorgaan met het oude?  Nee? Dan heeft het geen waarde.’. 
Inmiddels is het proces van het maken van bewuste nieuwe keuzes helemaal boven zichzelf uit gestegen, en is er een onzichtbaar collectief op aarde ontstaan, van mensen die de nieuwe bron van samen leven zijn geworden, zonder dat zij zichzelf zo profileren. Zij zijn het grote voorbeeld dat laat zien dat iedereen over de keuzemogelijkheid beschikt om in het eigen samen-leven transformaties aan te gaan, of zelfs totaal nieuwe keuzemogelijkheden beschikbaar te laten komen.
Dit is gebeurd op het gebied van voeding, veeteelt, energie, relaties, betaalmiddel, wonen, bouwen, journalistiek, gezondheid …… you name it. 
Dit heeft niets meer te maken met ‘het oplossen van de pijntjes van het oude omdat iedereen zo graag in het oude wil blijven hangen’.  Het is geïnspireerd op het wezenlijk niet meer mee willen doen met de puin creërende shit, en dus je eigen pad samen gaan. 
Geen oplossingen voor zwak systeemgedrag van mensen, maar je eigen pad samen gaan. 
Dat is bronkracht.
Deze keuzes vanuit bronkracht zijn altijd vanuit het oude waargenomen als ‘apart’, of gingen de repressieve tolerantie in.
Nu is er echter een omdraaiing in de waarneming; deze mensen zijn de nieuwe wereld al.
Zij hebben niet tegen de wereld aan geduwd. Ze zijn gewoon vanuit hun gezamenlijke bronkracht een wereld van nieuwe keuzemogelijkheden gaan creëren, en verlaten het oude meer en meer. Hun krachten reiken dus niet naar buiten toe. Hun cirkel is open, voor mensen die mee willen doen. 
Bronkracht gaat voorbij het roepen naar het systeem of naar de macht, of het nog harder en harder op het stemknopje drukken. Bronkracht werkt nergens ‘aan’, het gaat niet dat buiten de eigen directe contacten, ook niet om de wereld te verlichten. 
Een jaar of 2,  3 geleden, vroeg iemand mij of ze 30 euro kon lenen. Ze had niets meer, en kon bij een feest een plekje krijgen en daar een workshop geven, en kon zo dan wat geld verdienen. Maar ze kon de reis er naar toe niet betalen, en wilde vroeg daarom of ze 30 euro kon lenen.
Ik heb haar de 30 euro niet geleend. 
Ik heb een 750 Equi-euro ruil met haar gedaan.
Equi is een betaalmiddel waar iedereen voldoende toegang toe heeft: Equi Place creëert voor iedere deelnemer 750 Equi per maand. Zij had dus onmiddellijke beschikking over Equi, en kon het bij mij ruilen voor 750 euro.  
Ze kon de onvoorwaardelijkheid ervan niet geloven. 
En toch was het waar. 
De ruil was vanuit mij onvoorwaardelijk.
Als ze besloten had dan toch maar niet naar het feest te gaan, dan was het ook prima geweest. 
De ruil was onvoorwaardelijk; ik heb geen behoefte me met andermans levenskeuzes te bemoeien. 
Ik ging niet voor haar oplossingsvraag voor haar indirecte probleemervaring (‘Ik moet geld hebben, om te kunnen werken, om geld te kunnen verdienen, om te kunnen leven’ (1,2,3,4)).
Ik ging een laag dieper zitten;  op de bronvraag van ons allen: simpelweg toegang tot het leven, zoals dat nu is zoals het is: toegang tot voldoende euro, klaar.
Haar probleem ervaring loste volkomen op, als een suikerklontje in een tropische regenbui. De probleemervaring was er gewoon niet meer. Ze hoefde dus niet eens meer per se naar het feest. Haar vraagstelling was veranderd, omdat ze een totaal nieuwe ervaring had gekregen. Een nieuwe ervaring, waar ze niet naar had kunnen vragen. Ik bood het haar, vanuit het niets.
Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat ze er mee heeft gedaan, en of ze nu naar het feest is gegaan of niet. Maar wat ik wel weet: het werd even heel, heel erg licht voor haar.
De wens hebben om in de fysieke wereld elkaars steun systeem te zijn. 
Niet steun als in: redden (lineair overhevelen). Maar steun als in: bedden (elkaar, de cirkel). 
Dat heeft dus niets te maken met het overhevelen van rijk naar arm. Je kunt het doen met het zogenaamde Schitterend kleine gebaar van 10: maandelijks 10 Equi van iemand aannemen en daar 10 euro voor terug geven. Zo draag je bij aan iemands onvoorwaardelijke toegang tot het leven. Dit doe je niet ‘om daarmee eigenlijk  iets anders te willen realiseren’. Dus niet ‘om’ te redden. Maar om precies dat te doen wat je dan doet: elkaar onvoorwaardelijk toegang tot het leven bieden. Daar doe je het voor. Dat is je motivatie. Daar volgen vanzelf allerlei enorme veranderingen uit. Vanzelf. Onze levensvraagstellingen veranderen namelijk door deze nieuwe gezamenlijke ervaring van onvoorwaardelijke toegang tot het leven. Deze ervaring zit in een heel andere laag, dan waarin we nu onze problemen en oplossingsrichtingen ervaren.
Je kunt ook beginnen met het aflossen van elkaars hypotheken via een gezamenlijke Equi-euro ruil. In plaats van ons maar op ‘het systeem’ te blijven focussen dat ons moet verlossen van onze eigen eerdere keuzes vanuit ons vorig bewustzijn…. onze huizen gewoon niet meer in dat systeem willen hebben, en dat samen regelen.. kijk, dat zit in een heel andere laag. 

Hoeveel lezers zijn er op Earth-Matters? 10.000? En wat is de laagste hypotheek die 1 van de lezers heeft? 90.000? Als de 10.000 lezers een 1-malige 9 Equi-euro ruil doen met deze persoon, dan kan zij of hij het eigen huis aflossen, en is het huis dus los van de bank, is het huis enig moment vrij voor de Equi markt, en….. is de 90.000 euro terug naar de bank gebracht, en is er in de plaats daarvan 90.000 Equi de roulatie in gegaan. En de bewoner kan vanaf dan minder euro salaris vragen, kan een deel in Equi vragen. Wat dan gebruikt wordt voor de Equi lening die hij of zij heeft uitstaan bij de 10.000 lezers.
Wat een bronkracht werking: het huis, de bewoner, en ons betaalmiddel dragen dan geen belastingrandjes meer met zich mee, ze zijn in vrije bronkrachtwerking gekomen.
9 euro…. Het zal je de kop niet kosten.
En dan de volgende, de volgende, de volgende… En als je het liever voor een ander betaalmiddel dan Equi doet, ook goed. Kies het ruilmiddel dat bij je past. 
Op het crowd power netwerk This-Is-Me-And-You, kan je voor dit soort groepsprocessen op eenvoudige wijze een groep aanmaken. Op het Timay netwerk kan je ook een Equi rekening openen, en ..…You go for it together.
Zo samen verder gaan, daar zijn geen verhalen voor nodig. Geen redden. Geen ideologie. Geen manipulatie. Geen politiek systeem. Geen doemscenario. Geen zoeken van de macht achter de macht. Het is gewoon een keuze waar iedereen zelf naar kan handelen in het hier-en-nu. 
Het is iets wat je vanuit de fanclubkracht in jezelf, naar elkaar toe doet: elkaar steunen in hoe je wenst te leven. Fan zijn van elkaars vrije bestaan. 
Mooi he, elkaars vrijheid.
Wil je biologische voeding meer beschikbaar maken voor de maatschappij? Biedt de winkelier of landbouwer dan gezamenlijk een maandelijkse Equi-euro ruil, zodat die niet meer afhankelijk is van zijn of haar inkomsten. Of doe een gezamenlijke Equi-euro ruil voor het kunnen opkopen van een stuk grond voor permacultuur.
 Wil je dat de intensieve veeteelthouderij kan stoppen? Biedt de veeteelthouders dan gezamenlijk een maandelijkse Equi-euro ruil zodat zij niet meer afhankelijk zijn van ‘het systeem’. Alle verhalen zijn los gelaten, we kunnen gewoon handelen naar wat we voorstaan. We zijn de nieuwe wereld al. Alle nieuwe keuzes zijn al beschikbaar. 
Beschikbaar.
Ze doen dus niets. Ze werken dus ook nergens aan. Ze zijn er gewoon.
Dat is wat bronkracht doet: ze reikt niet uit, duwt ook niet, en belast niet. Ze laat alleen maar zien dat ze beschikbaar is. Haar aannemen of afwijzen in jouw eigen leven, dat doet iedereen in vrijheid. Daar heb je geen verhalen bij nodig. 
Alle nieuwe keuzes zijn al beschikbaar, en voldoende betaalmiddel is ook al beschikbaar. De prachtige prachtige schoonheid van bronkracht; ze is gewoon beschikbaar. 
We zijn de nieuwe wereld al. We kunnen dus op een heel nieuwe manier aan elkaar refereren....