Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 17 mei 2012

Waarom we geen nieuws meer horen uit IJsland

Foto: bright.nl
Geen nieuws uit IJsland? Waarom niet? Waarom horen we alles over de ontwikkelingen in Egypte, maar niets over IJsland?

In IJsland zorgde het volk ervoor dat de regering opstapte. Nadat de grootste banken waren genationaliseerd werd besloten de schuld aan Groot-Brittannië en Nederland niet terug te betalen.

Het volk nam actief deel aan het herschrijven van de grondwet. En dat alles op een vreedzame manier. Een complete revolutie tegen de machten die de huidige wereldwijde crisis hebben georkestreerd. Daarom is IJsland de laatste twee jaar zo weinig in het nieuws. Wat zou er gebeuren als Europese of Amerikaanse burgers het voorbeeld van IJsland zouden volgen?

Bankroet

De feiten nog even kort op een rij. We schrijven 2008. Kaupthing, de grootste bank van IJsland, wordt genationaliseerd. De tweede en derde bank van het land waren al genationaliseerd. De IJslandse kroon devalueert en de beurs keldert. Het land is bankroet.

Het is 2009. Burgers protesteren voor het IJslandse parlementsgebouw en minister-president Geir Haarde dient het ontslag van de regering in. Er komen nieuwe verkiezingen. Een wetsvoorstel moet het probleem van de schuld aan Groot-Brittannië en Nederland gaan oplossen. De IJslandse bevolking krijgt tot 2046 de tijd om 3,8 miljard euro tegen 5,5 procent rente af te betalen.

Referendum

In 2010 gaat de IJslandse bevolking opnieuw de straat op, dit maal om een referendum te eisen. Tijdens een referendum in maart spreekt 93 procent van de IJslanders zich uit tegen het terugbetalen van de schuld. Het wetsvoorstel is van tafel. Ondertussen is de regering een onderzoek gestart om de verantwoordelijken voor de crisis te berechten. Vele topmannen en bankiers worden gearresteerd. Er komt zelfs een speciale gevangenis voor gepakte IJslandse bankiers.

In 2011 wordt een burgercomité gekozen om de grondwet te herschrijven. Het is voor het eerst dat IJsland zijn eigen grondwet schrijft. Toen het land in 1944 onafhankelijk werd van Denemarken nam het grotendeels de Deense grondwet over. Uit 522 kandidaten worden 25 burgers zonder politieke banden gekozen. Een concept van de nieuwe grondwet moet worden goedgekeurd door het huidige parlement en het parlement dat na de eerstvolgende verkiezingen wordt gevormd.

Lesje in democratie

Resumerend de aspecten van de IJslandse revolutie: ontslag van de regering, nationalisering van de grootste bank, een referendum zodat mensen invloed kunnen uitoefenen op economische besluiten, opsluiten van de betrokken partijen en herschrijven van de grondwet door het volk.

Groot nieuws zou je zeggen. Helaas. Het IJslandse volk heeft laten zien dat er een manier is om het systeem te verslaan en gaf de wereld een lesje in democratie.

Bron: CNN.com
Vertaling: Niburu

maandag 14 mei 2012

Klein Paradijs wordt vernieuwd

Klein Paradijs gaat momenteel een verandering door. Het doel is om Klein Paradijs overzichtelijker te maken en de berichtgeving te rubriceren. De website wordt "opgeruimd" en er kan hier en daar wat hinder ontstaan voor u als bezoeker. We proberen de site zoveel mogelijk normaal in de lucht te houden. Wij vragen begrip voor eventuele hinder bij het gebruik van de website.

We hopen dat Klein Paradijs op deze manier een betere bijdrage kan leveren aan de bewustwording en bewustzijnsverruiming in een tijd waarin het echt nodig is.

Wij wensen u veel leesplezier!

De redactie

zondag 13 mei 2012

Ben jij klaar voor een nieuwe samenleving?

Foto: Johan Oldenkamp, pateo.nl
Mijn kennis van de vier energieën (Aarde, Water, Lucht en Vuur) stelt me in staat om heel precies aan te geven welke veranderingen zich nu aan het voltrekken zijn in onze samenleving. Daarbij zie ik kristalhelder de essentie van zowel de huidige, oude samenleving, als die van de toekomstige, nieuwe samenleving. Deze essentie heeft betrekking op de structuur (Aarde), de ontwikkeling (Water), de aandrijving (Lucht) en de besturing (Vuur) van onze samenleving.

In deze Nieuwsbrief deel ik graag deze inzichten, waarmee we ons alvast een goed beeld kunnen gaan vormen van onze (zeer nabije) toekomst. Ik begin daarbij bij de aandrijving, omdat dit namelijk de motor is van onze samenleving. Deze motor begint steeds meer kuren te vertonen, en zal zeer binnenkort volkomen vastlopen, zoals eigenlijk iedereen al wel kan zien aankomen.


De aandrijving van onze samenleving (Lucht)

Lucht zorgt voor beweging. De huidige, oude samenleving wordt bewogen door de economie. De economie is de motor die onze huidige, oude samenleving draaiende houdt. Deze motor heeft ons gebracht tot op het niveau waarop we nu zijn. We zitten nu tegen het plafond van het oude.

De grondbeginselen waarop de economie is gebaseerd staan een verdere ontwikkeling van de motor van onze samenleving in de weg. Daarbij gaat het vooral over het uitgangspunt dat er schaarste zou zijn. De economie zorgt daardoor voor steeds meer onbalans.

We zitten nu op het punt van nagenoeg maximale onbalans, kijkend naar de manier waarop we met deze planeet en haar bewoners omgaan. Daarom zal de economie zichzelf onvermijdelijk vastdraaien en vervolgens volledig tot stilstand komen. Daarna schakelen we over van het denken in schaarste naar het denken in overvloed. We leren daarbij om gezamenlijk in harmonie met Moeder Natuur in overvloed te leven en om deze overvloed liefdevol met iedereen te delen.

De besturing van onze samenleving (Vuur)

De energiesoort Vuur staat voor de wil. Deze wil bestuurt onze samenleving. De huidige, oude samenleving wordt bestuurd door de politiek. Politiek is gebaseerd op het afstaan van zeggenschap aan afgevaardigden. Dit resulteert in machtsconcentraties die als vanzelf uitgroeien tot machtspiramides.

Politiek gaat dus altijd over macht, en resulteert onherroepelijk in machtsmisbruik en corruptie, iets wat ook overal zichtbaar is, voor wie het durft te zien. Er is daarom ook niet zoiets als “nieuwe politiek” die de grote problemen van de huidige samenleving zou kunnen gaan oplossen.

De politiek is namelijk de oorzaak van deze problemen. Daarom zal de politiek zichzelf steeds verder belachelijk maken. Nadat we allemaal zijn uitgelachen om al die lachwekkende politici zal niemand zijn zeggenschap nog langer via de stembus weggeven. In de toekomstige, nieuwe samenleving participeert iedereen namens uitsluitend zichzelf in alle zaken die belangrijk worden geacht. En daarbij tellen de argumenten, wat dus neerkomt op de kwaliteit, en niet langer de kwantiteit.

De nieuwe besturing van onze samenleving is gebaseerd op participatie van soevereine mensen en resulteert in volledige transparantie, waardoor macht zal verdwijnen en wijsheid zal verschijnen.

De structurering van onze samenleving (Aarde)

De energiesoort Aarde zorgt voor stabiliteit. De stabiliteit in de huidige, oude samenleving is gebaseerd op het idee van eigendom. Alle vigerende wet- en regelgeving is gebouwd bovenop het basisidee dat alles het bezit is van een bezitter. Daardoor zijn ook alle woonhuizen het eigendom van de eigenaar. In een woonhuis woont vervolgens ook veelal het huishouden van de eigenaar of eigenaren, of heeft het huishouden daartoe een huurovereenkomst gesloten met de eigenaar of een tussenpersoon.

In de toekomstige, nieuwe samenleving is en blijft alle grond van Moeder Aarde. Vervolgens staat onze Moeder het toe aan respectvolle aardbewoners om op haar korst te wonen, mits we dit op een natuurzuivere wijze doen.

We mogen dan ook gerust natuurzuivere onderkomens voor onszelf creëren, maar deze woonaccommodaties staan per definitie open voor iedereen. De bewoners zijn namelijk geen eigenaren van deze woongemeenschappen, maar beheerders.

Deze open structurering van de nieuwe samenleving zal voor velen voor aanzienlijk meer dynamiek in hun persoonlijke leven zorgen. Wanneer namelijk een relatie of een omringende groep haar voedende werking verliest, dan zal het heel vanzelfsprekend worden om vervolgens ergens anders verder te gaan met het eigen leven. Nu vormen bezittingen de voornaamste belemmering om dat te doen. Het verdwijnen van grond- en woningbezit zal daarom aanvoelen als een langverwachte bevrijding.

De ontwikkeling van onze samenleving (Water)

De energiesoort Water zorgt voor verandering. Gecombineerd met bewustzijn zorgt deze energie voor ontwikkeling, omdat we immers van iedere verandering weer iets kunnen leren. De ontwikkeling in de huidige, oude samenleving is extern georiënteerd.

Het onderwijs is erop gericht om leerlingen en studenten externe leerdoelen op te dringen. Deze externe oriëntatie heeft tevens geleid tot vergaande differentiatie, en is gekoppeld aan extrinsieke beloning in de vorm van cijfers en diploma’s.

In de toekomstige, nieuwe samenleving komt alle ontwikkeling uitsluitend van binnenuit, gekoppeld aan intrinsieke beloning en integratie van alle benodigde kennisdomeinen. Daarbij leren we van elkaar in telkens variërende rollen.

We delen daarin vrijelijk onze kennis, omdat we gezamenlijke werken aan het ontwikkelen van onszelf en onze nieuwe samenleving. De leerplicht wordt vervangen door ontwikkelrecht, waarbij iedereen in de overgangsfase een eigen ontwikkelbudget krijgt en gelijktijdig de financiering van onderwijsinstellingen wordt stopgezet (zoals is uitgewerkt in een eerder artikel op de Pateo.nl: link).

Overgangsfase

We zitten nu middenin de overgang van oud naar nieuw. Onderstaande tabel vat het begin en het einde van deze overgang samen in typerende trefwoorden.


oud
nieuw
structurering (Aarde)
bezit
beheer
ontwikkeling (Water)
extern
intern
aandrijving (Lucht)
economie
uitdelen
besturing (Vuur)
politiek
participatieIn de komende tijd zullen we op steeds meer plaatsen zien dat de principes van het nieuwe tot uitdrukking komen in locale leefgemeenschappen. Dit zullen aanvankelijk autonome enclaves zijn. Naarmate er meer van dergelijke zelfvoorzienende leefgemeenschappen komen, zullen deze onderling steeds sterker verbonden raken.

Daarna zal het nieuwe zo talrijk worden, dat de overgebleven delen van oude samenleving als quarantainegebieden zullen worden beschouwd. Zodra de bewoners van het laatste quarantainegebied ook de bewustzijnssprong naar de nieuwe samenleving hebben gemaakt is de overgangsfase voltooid.

Wat kan ik nu al doen?

Voel je dat je klaar bent voor de nieuwe samenleving, maak je dan steeds verder los van de oude samenleving. Neem de rol op je van goede beheerder van het grondgebied waarop je nu woont of ga op een grondgebied wonen waarop je deze rol wel goed kunt vervullen.

Voel je jezelf beperkt door aangegane contracten of door wet- of regelgeving, claim dan jouw soevereiniteit waardoor je geen hinder meer hoeft te ondervinden van deze beperkingen. Doe alleen nog maar iets indien je daar van binnenuit aandrang toe voelt, want daar krijg je immers meer energie van. En alles wat jou energie kost, daarvan onderzoek je hoe je dit anders kunt doen of misschien zelfs wel gewoon kunt laten.

Denk niet langer in schaarste door je te richten op wat je niet hebt. Wees oprecht dankbaar voor wat je wel hebt, en vier deze overvloed. Bemoei je niet met politiek, maar participeer in locale, praktische projecten die jij belangrijk vindt. Investeer de groeikracht van jouw aandacht in zaken en mensen in jouw directe leefomgeving. En geniet daarna van de vruchten die daaruit voort mogen komen.

Gratis oefenen tijdens het Heelheidsfestival

Spreekt dit alles jou wel aan, maar vind je het misschien toch nog een beetje vaag, kom dan medio juli naar het midden van Nederland en beleef dan een weekeinde lang alvast de nieuwe samenleving. Tijdens het Heelheidsfestival houden we dan een gezamenlijk oefenpotje in het in overvloed leven als natuurzuivere beheerders. Kijk voor meer informatie op de Agenda van het Nederlandstalige deel van Pateo.nl.

Overig

Volgende week (18 mei) verschijnt er geen Pateo Nieuwsbrief omdat ik dan traditiegetrouw met mijn familie een kampeerweekeinde hou. Verder zijn er recentelijk enkele nieuwe video’s online gekomen:

o Een interview van een uur over onder andere soevereiniteit (link).

o Een presentatie over de werkelijkheid achter de sluier (link).

Dank voor het lezen van deze Nieuwsbrief.


Met warme hartegroet vanuit Zeist,

Johan Oldenkamp

Pateo.nl onthult heelheid

woensdag 9 mei 2012

Michael Tellinger has filed his 1,100 page notice of motion against Standard Bank in the Constitutional CourtAuthor, researcher and scientist, Michael Tellinger has just filed his 1,100 page notice of motion against Standard Bank in the Constitutional Court, accusing the bank of "unlawful and unconstitutional activity". He also served the notice on the Reserve Bank and the Minister of Finance.


Michael Tellinger joins ABN's Samantha Loring in studio to give us more details.


Source: ABNdigital

Michael Tellinger Launches Constitutional Court Action Against Standard Bank; and The South African Reserve Bank; and The Minister of Finance.


After a slight technical hiccup last Friday at the Constitutional Court, regarding the binding of a substantially long legal document, Michael Tellinger made global history on the 23rd & 24th April 2012, in Johannesburg when he filed his 1100-page NOTICE OF MOTION against Standard Bank in the Constitutional Court of South Africa, accusing the bank of unlawful and unconstitutional activity. The case number allocated by the Constitutional Court is CCT 28/12.

Tellinger also served the NOTICE OF MOTION on the RESERVE BANK OF SOUTH AFRICA and the MINISTER OF FINANCE, alleging that they are jointly and consciously implicated in the unscrupulous and devious activity that has led to unimaginable financial hardship of the South African people.

There is hardly any South African who has not been harmed in some way by the actions of the banks. For too long have banking giants been unassailable and untouchable by the common man.

It is now official and it can be claimed that never before has such a case been brought against any of these corporations at this level anywhere in the world, where for the first time a layperson has been given direct access to the Constitutional Court regarding the devious activities of the banks.


This case may have started as a matter of principle for Michael Tellinger against STD Bank, but it has escalated to such a degree that every South African and everyone in the world could be affected, because a positive outcome will result in a major public policy shift and the changing of the laws that govern the banks and bringing economic justice to the people.

Tellinger will argue that the lack of control and intervention by the MINISTER OF FINANCE has allowed the banks and the RESERVE BANK to do as they please with impunity and without recourse, and in the process have enslaved millions of honest, hard-working South Africans to a life of misery and debt through the banks’ unconstitutional and unlawful activities.

This historic case will attempt to redress the imbalance that has taken place for centuries by the few that have been called the banking elite. The Constitutional Court is the highest court on constitutional matters, its very foundation being the protector of human rights and its mandate to protect the people.

The Court is mandated to bring legislation in par with the constitutional framework principles and to develop common law principles. The legacy follows Nelson Mandela’s vision, that no matter who or what you represent, equality, justice and the people’s voice shall be harmonised before an independent, unbiased judicial system founded on the principles of rights enshrined in the Constitution.

This case will be a challenge for the Constitutional Court, and Tellinger trusts that it will make its findings properly, considering all the facts to redress the laws and do whatever it needs to do, to redress the hardship of the people caused by financial abuse.

Tellinger appeals to every South African that has been harmed by their bank to join this important action, so that it truly represents millions of honest, hardworking and trusting citizens who have been unable to do so for themselves.

Thousands have been repeatedly frustrated by the invisible protective legal shield around the banks, and the legal system that seems to support the banks.

“Many people carry severe personal grudges against the banks that have done them financial harm, but are powerless to do anything about it.” Said Tellinger

He added that “People are completely oblivious to how they have been conned and deceived by their banks about money and how it is created, but once they find out the terrible truth about how banks really operate and how they use our signature to profiteer on us, and how they make money out of thin air, they will be very angry and realise how important this action against the banks is” he added.

Tellinger urges each and every South African to read as much about this case as possible to inform themselves and to join the petition of signatures that will represent the rest of South Africa in the loudest voice ever presented at the Constitutional Court. Please go to http://www.thebigcase.co.za and sign the petition page.

Details of the hearing will follow as soon as we have been allocated a date by the court. We will keep everyone informed on the above website .

For more information contact Michael Tellinger at michael@zuluplanet.com

http://americankabuki.blogspot.ca/2012/04/south-africa-michael-tellinger-launches.html#more

Update


The New Economic Rights Alliance (www.newera.org.za) is preparing for a Constitutional.
Court Case that aims to obtain transparency in banking (case number CCT38/12). This is a.
once-in-history opportunity.
For the first time, a full bench of 11 judges, 22 registrars, eight clerks, four joined advocates.
and four additional researchers will hear a case that goes to the heart of the banking system.
With so much financial turmoil overseas, a case like this has been destined to break. We
believe that South Africa is the one country that has the right mix of variables to make a case.
like this possible.
This is an enormous undertaking and we require 20,000 signatures to have the desired impact.
Please sign this online petition: http://micro2.majesticinteractive.co.za/bf.php?fid=1151 and.
ask everyone you know to do the same. The time for truth in banking is now.

The following outlines the reasons behind this action:

1. Banks do not “loan” money as their prolific advertisements claim. Money loaned is.
actually money created, via an elaborate scheme of paper shifting and number.
crunching. This involves the use of loan application forms and negotiable instruments,
the result being debit and credit book entries that have no liquid money value. It can be.
said that banks make money out-of-thin-air under the “pretence” of a loan, but in.
reality it is not a loan at all. This is deceptive and misleading as very few South Africans.
know the truth.

2. It is a common legal principle in our law that one must possess that which one loans.
For reasons above, the banks are unable to meet this, a fundamental criteria for a valid.
borrower / lender contract.
3. Banks are failing to provide simple information to their customers that should be easy.
to access. Examples include a certificate of balance, audited proof that a lawful.
“deposit” was actually made and the physical location of original documents, promissory.
notes and other negotiable instruments. Instead of providing the customer with this.
information, they choose to take legal action, and foreclose on homes and assets with.
remarkable alacrity.
4. The banks are acting as intermediary / agent between the customer and other parties.
It is a requirement that an agency relationship be fully disclosed up front to the.
customer. The banks do not disclose this relationship and, as a result, most people are.
under the complete illusion that they are borrowing from their bank in the ordinary.
sense of the word.

5. Banks engage in a widespread and common practice called securitisation. Instead of
borrowing from the Reserve Bank on our behalf, banks bundle many loans together and.
then sell these bundles to investors whereby the loans become securities. This process
caused the stock market crash of 2008 and threatens the global economy as we speak.
In fact, the betting game being played by the banks, called the derivatives market, is.
currently estimated to be 20 times larger than the GDP of the entire planet. Rather than
slowing down, its sheer propensity for profit has led to a rampant growth of the.
industry in South Africa. The Banks Act makes it crystal clear that securitisation falls.
outside the business of a bank. Therefore, it is a blatant breach of the Bank Act for a.
bank to engage in this practice, and rightly so.
6. Banks refuse to disclose the securitisation process to the customer, who has a legal.
right to this information. When a customer asks for disclosure, the banks do not even.
bother responding, or respond using unintelligible legal jargon. The entire securitisation.
process is kept tightly secret while it provides huge profits to those behind the scenes.
Instead of securitisation providing a benefit to the customer by way of lower interest.
rates, the reverse occurs: banks swiftly and relentlessly foreclose on assets in order to.
satisfy the needs of their investors. It should also be mentioned that banks have been.
known to securitise a debt several times, and that should a person default those.
investors are protected by an insurance policy.
7. We have written confirmation from the South African Reserve Bank that, once a bank.
sells a loan into a securitisation pool, they lose the legal right to that asset. This means
that literally tens, if not hundreds of thousands of homes and other assets have been.
taken away from South Africans illegally because the wrong entity is suing in court.
8. Banks do not use “money,” they use negotiable instruments. These instruments are.
defined clearly in the Bills of Exchange Act and have been used by trading merchants.
for thousands of years. It is the constitutional right of every South African to have an.
explanation of how our instruments are being used, traded, and exploited by the banks.
9. Banks are foreclosing on people’s homes and assets by using the contract as a shield.
Their argument is simple: “you signed a contract, so you must pay.” By sticking to the.
age old axiom: the-agreement-is-king, anyone attempting to look behind the shield is.
prohibited from doing so. This loan agreement, which is a series of one-way payments.
with absolutely no risk whatsoever to the bank, is somehow enough to allow them to.
win in court. We believe that granting summary judgment in such a manner, without.
the courts listening to the counter argument that the contract is not valid due to.
malicious deception, is unconstitutional.
10. It is illegal for banks to claim more than double the amount loaned from any borrower.
(the in duplum rule). However, banks are not only breaking this rule, but they are also.
forcing people to pay the interest on loans up front. In other words, the interest is paid.
back first, before the principal. This is plainly illegal.
11. The collection processes in banks have become so extreme, that call centre operators.
have been known to verbally abuse customers. The customer believes, quite wrongly,
that the bank is running at a loss and is simply doing its best to get its money back.
This illusion is maintained by the banks who continue to refine their well-oiled, clinical.
machine of repossession and foreclosure.
12. If a bank employee dispenses with an affidavit, it is a legal requirement that the.
directors of that bank first dispense with a Special Resolution granting permission for.
that employee to make such an affidavit. This rule is currently being circumvented.
Somehow, half-hearted affidavits, made by just about anyone in the bank, are being.
successfully used to obtain judgment and foreclosures.

Source: Facebook

vrijdag 4 mei 2012

ARREST WARRANTS: Liens Filed Against G7 Central Banks


Please read the whole story on Divine Cosmos

For more elaboration and explanation on Liens and the Admiralty Law system, please listen to http://divinecosmos.com/winston2012.zip

Since Klein Paradijs is a Dutch weblog, we provide only the Affidavit of Obligation Commercial Lien for The Netherlands:

[NETHERLANDS]
Affidavit of Obligation
Commercial Lien
(This is a verified plain statement of fact)
Maxims:
All men and women know that the foundation of law and commerce exists in the telling of the truth, the whole truth, and nothing but the truth.

Truth, as a valid statement of reality, is sovereign in commerce.
An unrebutted affidavit stands as truth in commerce.
An unrebutted affidavit is acted upon as the judgment in commerce.
Guaranteed—All men shall have a remedy by the due course of law. If a remedy does not exist, or if the existing remedy has been subverted, then one may create a remedy for themselves – and endow it with credibility by expressing it in their affidavit.

(Ignorance of the law might be an excuse, but it is not a valid reason for the commission of a crime when the law is easily and readily available to anyone making a reasonable effort to study the law.)

All corporate government is based upon Commercial Affidavits, Commercial Contracts, Commercial Liens and Commercial Distresses. Hence, governments cannot exercise the power to expunge commercial processes.

The Legitimate Political Power of a corporate entity is absolutely dependent upon its possession of Commercial Bonds against Public Hazard.
No Bond means no responsibility, means no power of Official signature, means no real corporate political power, and means no privilege to operate statutes as the corporate vehicle.

The Corporate Legal Power is secondary to Commercial Guarantors. Case law is not a responsible substitute for a Bond.

Municipal corporations, which include cities, counties, states and national governments, have no commercial reality without bonding of the entity, its vehicle (statutes), and its effects (the execution of its rulings).

In commerce, it is a felony for the Officer of a Political/Public Office to not receive and report a Claim to its Bonding Company -- and it is a felony for the agent of a Bonding Company to not pay the Claim.

If a Bonding Company does not get a malfeasant public official prosecuted for criminal malpractice within sixty (60) days, then it must pay the full face value of a defaulted Lien process (at 90 days.)

Except for a Jury, it is also a fatal offense for any person, even a Judge, to impair or to expunge, without a Counter-Affidavit, any Affidavit or any commercial process based upon an Affidavit.

Judicial non-jury commercial judgments and orders originate from a limited liability entity called a municipal corporation – hence must be reinforced by a Commercial Affidavit and a Commercial Liability Bond.

A foreclosure by a summary judgment (non-jury) without a commercial bond is a violation of commercial law.

Governments cannot make unbonded rulings or statutes which control commerce, free-enterprise citizens, or sole proprietorships without suspending commerce by a general declaration of martial law.

It is tax fraud to use Courts to settle a dispute/controversy which could be settled peacefully, outside of or without the Court.

An official (officer of the court, policeman, etc.) must demonstrate that he/she is individually bonded in order to use a summary process.

An official who impairs, debauches, voids or abridges an obligation of contract, or the effect of a commercial lien without proper cause, becomes a lien debtor -- and his/her property becomes forfeited as the pledge to secure the lien. Pound breach (breach of impoundment) and rescue is a felony.

It is against the law for a Judge to summarily remove, dismiss, dissolve or diminish a Commercial Lien. Only the Lien Claimant or a Jury can dissolve a commercial lien.
Notice to agent is notice to principal; notice to principal is notice to agent.
PUBLIC HAZARD BONDING OF CORPORATE AGENTS: All officials are required by federal, state, and municipal law to provide the name, address and telephone number of their public hazard and malpractice bonding company, the policy number of the bond, and, if required, a copy of the policy describing the bonding coverage of their specific job performance.
Failure to provide this information constitutes corporate and limited liability insurance fraud (15 USC), and is prim-a-facie evidence and grounds to impose a lien upon the official, personally, to secure their public oath and service of office.

Parties:

Lien Claimants:

Neil Keenan/Lien Claimant as Settlor for Global Accounts
Keith Scott/Lien Claimant as Settlor for Global Accounts
C/- Notary Acceptor.
Name :
Address :

Lien Debtors:
Klaas Knot / Lien Debtor
dba, as President of De Nederlandsche Bank
De Nederlandsche Bank,
Postbus 98
1000 AB Amsterdam Westeinde 1, 1017 ZN
Netherlands.

Other PARTIES/Lien Debtor: John Does 1-20
Allegations:
1. The amount of gold under contract to the Federal Reserve system is 2,420,937,400 kilograms.

2. The lease payments on this gold is payable at the rate of 4% per annum. The total owed, starting in 1961 through 2012, is 4,638,791,996 kilograms of pure gold.

3. Proof of the Federal Reserve Obligation is in the form of Federal Reserve Bonds, series of 1928 and series of 1934.

4. Proof of the interest obligation is further demonstrated by the issue of international currencies that have been issued to the Holders of the Gold Accounts, but against the Federal Reserve Bonds.

5. The gold was acquired through a time when gold coin and gold bullion could not be privately owned, and had to be surrendered to the State.

6. The World States combined the bullion into a single, central deposit, whereby all countries would have equitable access.

7. The gold is actually owned by Governments, through their Ministry of Finance.

8. In 1948, under UN Resolution MISA 81704, Operation Heavy Freedom, President Soekarno was appointed as M1, (Monetary Controller), and the entire centralized system was put under his disposal as Trustee.

9. The bullion is deposited into the system by a group of Trustees appointed by Soekarno. These Trustees formed an association of Trustees now known as the Amanah, otherwise known as the Mandates.

10. The Mandates have assigned their authority over the accounts to Neil F. Keenan and Keith F. Scott.

11. The owners of the gold and other assets leased to the Federal Reserve system between 1928 and 1968, at a 4% per annum rental fee, have never received substantive payment since 1928 until today. They have been constantly tricked and deceived.
12. All persons from several organizations of persons who consider themselves to be the global elite have illegally used these assets making fortunes for themselves or otherwise benefitting from the illegal use of these accounts.

13. The Federal Reserve System is a privately owned banking system. All debts of that private banking system, beyond the value held in gold, is the obligation of the Federal Reserve System only -- and is not a debt obligation of the people of the United States of America.
14. The Bank of England / City of London / House of Rothschild are the primary owners and controllers of the Federal Reserve System and the European Central Bank.

15. The New York Federal Reserve, for all practical purposes, is the lynch-pin by which the Bank of England, together with its partners -- the Rothschild Banks of London and Berlin; Lazard Brothers Banks of Paris; Israel Moses Seif Banks of Italy; Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam; Kuhn, Loeb Bank of New York; Chase Manhattan; and Goldman, Sachs of New York -- provides an international mechanism by which the international bankers execute their plans of Global Domination, part of which is through the European Central Bank.

16. The Owners, Shareholders, Directors/Executive Officers and Bonding Companies of the European Central Bank, and all said Lien Debtors, are deemed to be lien debtors -- collectively and severally.

17. The European Central Bank, on behalf of all Lien Debtors, has caused to be printed and issued Bank Notes and Bonds, which were given as evidence of the debt obligations of the European Central Bank as lease payments for Gold.
Said Notes and Bonds were accepted by the Lien Claimant in good faith, to be returned to European Central Bank for settlement and closure.

18. The European Central Bank and all Lien Debtors mentioned herein have all, collectively and severally, acted in bad faith continuously -- and have failed to redeem for value any of these Euro Notes and or Euro Bonds that are due and payable in substance on presentment.

19. The Lien Claimant requires without prejudice to further claims, to return for immediate settlement and closure, the amount of Five Trillion Euro ($5,000,000,000,000), to be paid in substantive value collectively and or severally by the Lien Debtors.
Proof of Allegations:

1. The amount of gold in the Federal Reserve system is 2,420,937,400 kilograms.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

2. The lease payments on this gold is payable at the rate of 4% per annum. The total owed, starting in 1961 through 2012, is 4,638,791,996 kilograms of pure gold.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

3. Proof of the Federal Reserve Obligation is in the form of Federal Reserve Bonds, series of 1928 and series of 1934.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

4. Proof of the interest obligation is further demonstrated by the issue of international currencies that have been issued to the Holders of the Gold Accounts, but issued against the Federal Reserve Bonds.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

5. The gold was acquired through a time when gold coin and gold bullion could not be privately owned, and had to be surrendered to the State.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

6. The States combined the bullion into a single, central deposit, whereby all countries would have equitable access.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

7. The gold is actually owned by Governments, through their Ministry of Finance.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

8. In 1948, under UN Resolution MISA 81704, Operation Heavy Freedom, President Soekarno was appointed as M1, (Monetary Controller), and the entire centralized system was put under his disposal as Trustee.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

9. The bullion is deposited into the system by a group of Trustees appointed by Soekarno. These Trustees formed an association of Trustees now known as the Amanah, otherwise known as the Mandates.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

10. The Mandates, known as the Amanah, have assigned their authority over the accounts to Neil Francis Keenan and Keith F. Scott.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

11. The owners of the gold and other assets leased to the Federal Reserve system between 1928 and 1968, at a 4% per annum rental fee, have never received substantive payment since 1928 until today. They have been constantly tricked and deceived.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

12. Persons from several organizations or persons who consider themselves to be the global elite have illegally used these assets, making fortunes for themselves.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

13. The Federal Reserve System is a privately owned banking system. All debts of that private banking system, beyond the value held in gold, is the obligation of the Federal Reserve System only -- and is not a debt obligation of the people of the United States of America.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

14. The Bank of England / City of London / House of Rothschild are part owners and primary controllers of the Federal Reserve System and the European Central Bank, using their command of the New York Federal Reserve Bank in furtherance of their goals of manipulation of financial markets -- and the establishment of their New World Order.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

15 . The New York Federal Reserve, for all practical purposes, is the lynch-pin by which the Bank of England, together with its partners -- the Rothschild Banks of London and Berlin; Lazard Brothers Banks of Paris; Israel Moses Seif Banks of Italy; Warburg Bank of Hamburg and Amsterdam; Kuhn, Loeb Bank of New York; Chase Manhattan; and Goldman, Sachs of New York -- provides an international mechanism by which the international bankers execute their plans of Global Domination, part of which is the European Central Bank and the European System of Central Banks collectively and severally.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

16. The Owners, Shareholders, Directors/Executive Officers and Bonding Companies of the European Central Bank, European Council, European Commission and European System of Central Banks are deemed lien debtors, collectively and severally.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

17. The European Central Bank, on behalf of all Lien Debtors, has caused to be printed and issued Bank Notes and Bonds, which were given as evidence of the debt obligations of the European Central Bank as lease payments for Gold.
Said Notes and Bonds were accepted by the Lien Claimant in good faith, to be returned to European Central Bank for settlement and closure.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

18. The European Central Bank and the European System of Central Banks have continuously acted in bad faith, and failed to redeem for value any of these Euro Notes and/or Euro Bonds that are due and payable in substance on presentment.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]

19. The Lien Claimant requires without prejudice to their further and future claims, return for value and immediate settlement, the initial amount of Five Trillion Euros ($5,000,000,000,000.00), to be paid to Lien Claimant in value of substance.
ANSWER: [If no response, allegation is affirmed.]
Ledgering and True Bill:

The ledger for this True Bill is based on the face value of Euro Notes and or Euro Bonds currently held by Lien Claimant. Said Euro Notes and or Euro Bonds were caused to be issued by the European Central Bank and were ACCEPTED FOR VALUE in good faith by Lien Claimant.
Lien Claimant herewith demands they be RETURNED FOR VALUE.

Notes and or Bonds to be returned for value and for settlement and closure: The Sum of Five Trillion Euros ($5,000,000,000,000.00).

Demand is now made for Lien Debtors, jointly and severally, to deliver over to Lien Claimants full payment thereof in value of substance.

Surety:
Any and all accounts, bonds, securities, profits, proceeds, fixtures, chattels or assets owned/managed by the European Commission, and/or the European Council, and/or the European Central Bank, and/or the European System of Central Banks, at any location and/or at any Banks under control of the European Commission, and/or the European Council, and/or the European Central Bank, and/or the European System of Central Banks.
Certification
I, Neil Francis Keenan, certify on my own unlimited commercial liability that I have read the above affidavit of Obligation, and do know the contents to be true, correct, complete and not misleading, the truth, the whole truth and nothing but the truth, and do believe that the above described acts have been committed contrary to law [see 18 USC 4 misprision of felony].

Neil Francis Keenan/Lien Claimant as Settlor

Witnessed: Frank F. Amadeo
Passport No.: 096682217

On this date, April 25, 2012 we, the undersigned, witnessed the affixing the above signature by Neil Francis Keenan in our presence, and he attested to the truth of this affidavit.

Signed at Plovdiv, Bulgaria

Name: Stanley Hoop
Passport No.: NPK2J66P0
I, Keith Francis Scott, certify on my own full commercial liability that I have read the above affidavit and do know the contents to be true, correct, complete, and not misleading, the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and do believe that the above described acts have been committed contrary to law [see 18 USC 4 misprision of felony].
Keith Francis Scott, Claimant as Settlor
On this date, April 25, 2012, we, the undersigned, witnessed the affixing the above signature by Keith Francis Scott in our presence, and he attested to the truth of this affidavit.

Signed at Jakarta, Indonesia.
Name: Martha Wibawa
Passport No.: A 1059331
Name: Rachmat Mulyadi
Passport No.: A1059329