Search This Blog

Translate

Pagina's

zondag 29 augustus 2010

Duitsers verlangen terug naar de Mark

Duitse 2 Euro munt
Evenals Nederlanders terug naar de gulden verlangen Duitsers terug naar de mark

De Duitse mark heeft altijd gestaan voor een economisch sterke en gezonde Duitsland.

De recente crisis rond de schulden van een groep eurolanden is voor de populaire Duitse beleggers website boersennews.De aanleiding om aandelenkoersen weer in Duitse marken noteren.De stap van de Europese Centrale Bank om Griekse staatsleningen op te kopen heeft tot veel euroscepsis geleid onder de Duitse bevolking.
 
Duitsland draagt 147 miljard euro bij aan het gigantisch reddings-pakket ter hoogte van 750 miljard euro om een eurocrash tot nu toe verhinderen.
Uit een peiling is gebleken dat 39 procent van de bezoekers van deze website uiteindelijk een herinvoering van de Duitse mark verwacht.

De site zegt niet te willen bijdragen aan de ondergang van de Europese eenheidsmunt, maar met deze stap tegemoet te willen komen aan de Duitse hunkering naar economische zekerheid. 'De Duitse mark staat voor een economisch sterk en gezond Duitsland', aldus de hoofdredacteur van de website.
Bij invoering in 1999 was de euro bijna 1,96 D-mark waard. Bij de notering van de aandelenkoersen gebruikt Boersennews deze koers.


Bron: Wat vindt Nederland ervan 

Niemand snapt meer iets van de economie

http://www.kuurne.be/files/kuurne/Afbeeldingen/Economie/economie.jpg

Tot voor kort zei de economie iets over de toekomst. Nu snapt niemand zelfs meer iets van het heden. Het is momenteel moeilijk, zo niet onmogelijk om te begrijpen hoe het met de economie gesteld is. Staan we aan het einde van de crisis? Of misschien nog maar aan het begin? Het is verleidelijk om te denken dat we het ergste achter de rug hebben. In Nederland kruipt de crisis steeds dichterbij. Onze pensioenen zijn in gevaar. Maar dat kán ook een ‘gewoon’ schampschot zijn van falend pensioenbeleid- en bestuur. Sowieso leeft in Nederland het officiële beeld dat de crisis ons minder raakt dan andere landen. Gewone burgers vertrouwen het niet. Gek of normaal? 


Tot voor kort werd Nederland vooral vergeleken met Canada. Want lange tijd leek ook Canada de dans te ontsprongen. Daar is nu de klad ingekomen. Later dan de Amerikanen -maar onverminderd enthousiast- zijn de Canadezen doorgegaan met het opstapelen van schulden. In korte tijd heeft de bevolking een recordschuld van gemiddeld 42.000 dollar per persoon bij elkaar weten te kopen. Tegelijkertijd zijn de huizenprijzen onverwacht scherp aan het dalen. Daarmee lijkt het land een hefboom te hebben gecreëerd, die doorgaans als dodelijk wordt gezien. Wil dat zeggen dat de economie van het land er daadwerkelijk aan gaat? Het kán gebeuren. Maar het kan ook niet. Is er een koploper en achterhoede-crisis?

Gedurende deze hele crisis zijn er opmerkelijk veel dingen gebeurt die eerst voor onmogelijk werden gehouden. Dat voedde de vrees voor economische ineenstorting. Maar er is er ook heel veel niet gebeurd. Dat voedde de hoop op een snel herstel van de oude economie. Niemand weet het. Er is een te groot verschil ontstaan tussen de werkelijkheid van ontwikkelingen en de beleving ervan. In kringen van economen, analisten en commentatoren wordt hier steeds vaker het begrip ‘ontkoppeling’ gebruikt om aan te geven dat niemand het eigenlijk meer snapt.

Het meest duidelijk is deze ontkoppelingstheorie te zien in de onstuimige en tegendraadse groei van de wereldwijde beurzen. De relatie tussen de koersontwikkeling van aandelen en de economie is weliswaar van oudsher zwak, maar nu is er helemaal geen peil meer op te trekken. Het is echt gokken geworden. Dan is er de relatie tussen aandelen en staatsobligaties. Kennelijk speelt de slechte schuldenpositie van landen soms wel een rol. Zoals in Griekenland. Soms ook niet. Zoals in Japan. Weet u wanneer? Ook is er de ongrijpbare crisis op de valutamarkten. Is de Amerikaanse dollar nog altijd de reservemunt van de wereld? Van enige koppeling met de koersontwikkeling van andere belangrijke valuta is in ieder geval geen sprake meer. Maar dat is niet zichtbaar in de cijfers.

De ergste ontkoppeling vindt momenteel plaats in het denken van burgers over de economie en het officiële herstelbeleid. Daartussen is een gapend gat ontstaan, dankzij de Federal Reserve van voorzitter Bernanke. Al bij aanvang van zijn groteske stimuleringsbeleid werd er door burgers vraagtekens geplaatst ten aanzien van de overdreven positieve effecten ervan. De economie is niet uit het slop gekomen. Diezelfde vraagtekens worden momenteel geplaatsts bij de Europese bezuinigingsgolf die ook op Nederland afkomt. Burgers weten dat ze daardoor minder te besteden hebben en leg dan maar eens uit -zo wordt terecht geredeneerd- hoe de economie kan herstellen. Vroeger was de economie een kwestie van balans. Door ontkoppeling is dat nu een kwestie van uitersten geworden. Daardoor weet niemand meer wat er gaat gebeuren. Want er kan nog van alles gebeuren. Maar ook niets. Is er een ‘tipping point’?


Rene Tissen
Bron: RTL Z

vrijdag 20 augustus 2010

Bezoek mijn nieuwe pagina over Nulpuntenergie!

Bij deze wil ik via dit filmpje mijn nieuwe pagina introduceren over VRIJE ENERGIE.
De pagina staat binnenkort boordevol informatie over deze wereldwijd groeiende zoektocht naar de heilige graal die vrij-of nulpuntenergie heet.
Mijn naam is Frank Bonte.
Ik ben geboren op 25 dec. in 1937.
Na werkzaam te zijn geweest in de electronica- en computer service, besteed ik nu mijn tijd aan onderzoek naar 
nulpunt-energie. (fijnstoffelijke energieën) en oplossingen voor de problemen rond de electrostress (straling). Via de website geef ik bekendheid aan de ontwikkeling van schone energie en technieken voor therapeuten.
Hiermee wil ik een bijdrage leveren aan een betere en schonere wereld.

Hier meer informatie over Frank. Veel kijk en luister plezier. De overige delen kun je hier zien

Leef vanuit je hart

Dit volgende artikel behoeft geen uitleg. (Vooral het kleine praktische stukje aan het einde werkt echt goed!) Het legt zichzelf uit:

De overvloed aan boeken over de onvermoede kwaliteiten van je hart is bijna niet meer te negeren. Een stille revolutie. Want al sinds de Verlichting zijn we ‘hoofdmensen’. We geloven in de superioriteit van ons verstand, en ons hart wordt vooral gezien als een pomp die je bloed helpt stromen. Dat tij keert dus. Het hart heeft aanwijsbare intelligentie; de bewijzen daarvoor stapelen zich op.In zijn boek Het pad van creatie wijst Ab Straatman erop dat het hart zeventigduizend hersencellen bevat. Dat het hart een eigen intelligentie bezit, was bij oude beschavingen al een aangenomen feit. In haar boek Denken vanuit je hart zegt psycholoog en schrijver Marie-Thérèse Lips: “Lang geleden wist men al dat het hart los van het verstand kan denken, en dat het hart soms anders, veelal wijzer, denkt dan het verstand. In oude Chinese geschriften, vastgelegd op bamboelatjes, staat geschreven dat het hart een eigen denken kent.”

Volg je gids

Waaruit bestaat dan die geheimzinnige intelligentie van je hart? Onder meer uit het kunnen ‘zien’, oftewel direct kunnen waarnemen. In Het hart als zintuig vertelt schrijver en onderzoeker Stephen Harrod Buhner dat de oude Grieken al een term kenden voor het waarnemingsvermogen van het hart: aisthesis, wat letterlijk ‘inademen’ betekent. En dat is niet voor niets. Je hart neemt direct waar, alsof het informatie inademt. Terwijl het brein eerst moet rekenen. Concreet betekent dat, dat je hart je het best kan leiden bij het maken van bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld keuzes die direct actie vereisen: vertrouw ik hem of niet? Maar ook levensbepalende keuzes: wil ik die baan of niet? Sjamanistische inzichten benadrukken dat juist je hart je gids is bij het bepalen van keuzes omtrent je levensweg. Geeft de ene keuzemogelijkheid een benepen, verkrampt gevoel in je hart, terwijl de andere keuze een goed gevoel oplevert? Dan past die laatste keuze bij je levenspad.Hartentaal

Een ander opzienbarend vermogen van het hart is communicatie. Het is aangetoond dat het hart een vérgaande wisselwerking aan kan gaan. Ten eerste binnen jezelf, door interactie met je brein en de rest van je lichaam. Pikt je hart bijvoorbeeld schadelijke stress op, dan produceert het een neuroprotector die de zenuwcellen van zowel hart als brein beschermt. Niet alle hartkwaliteiten zijn direct aanwijsbaar, maar talloze waarnemingen zijn verbazend feitelijk. Het AmerikaanseHeartMath Instituut onderzoekt ons hartpotentieel en biedt concrete manieren om dat te leren begrijpen en gebruiken. Volgens de oprichter van het HeartMath Instituut, Howard Martin, gebruiken we ons ‘hartvermogen’ onvoldoende. Martin: “We hebben soms een beetje contact met ons hart, bijvoorbeeld als we een heerlijke tijd met een geliefde hebben. Ook maken we soms instinctmatig enig gebruik van de intelligentie ervan. Maar al met al gebruiken we lang niet al het aanwezige potentieel.”


Open bewustzijn

Martin stelt dat contact leggen met het hart zeker niet alleen iets is voor ‘zoekenden’. “Er zijn mensen die, gedreven door spirituele levensvragen, bij ons aankloppen, maar we werken ook met het Amerikaanse leger en grote bedrijven.” Een van de door HeartMath gebruikte methodes bestaat uit oefeningen met namen als ‘freeze-frame’ en ‘snelle coherentie-techniek’. ‘Coherentie’ is een sleutelbegrip. Het staat voor de bevordering van een flexibel, harmonieus hartritme dat communiceert. In een toestand van coherentie ervaar je lichamelijke en geestelijke harmonie. Je hebt ‘hartgerelateerde’ gevoelens als sereniteit, hoop, liefde, compassie, waardering, balans en motivatie. Lichaamsfuncties raken geharmoniseerd en er worden gezondheidsbevorderende stoffen aangemaakt, zoals de antistof immunoglobine A. Stress wordt gereduceerd en je prestaties verbeteren. Coherentie reikt echter verder dan je eigen lichaam. Zo zou het hart communiceren met andere harten. Al in de baarmoeder synchroniseren de harten van moeder en kind zich. In Het geheugen van het hart licht de gezaghebbende Paul Pearsall, ex-directeur van een Amerikaans klinisch onderzoekscentrum, toe dat harten onderling ‘praten’ via de uitwisseling van zogenoemde info-energetische signalen.


Dit kan verklaren waarom je je in een trein tegenover de ene persoon op je gemak voelt, terwijl een ander op je zenuwen werkt – al wordt er geen woord gewisseld. Spannend is in dat verband het ambitieuze Global Coherence Project van HeartMath. Via de website Glcoherence.com wordt een poging gedaan om door het coherent maken van harten wereldwijd een opener, vreedzamer en uitgebalanceerder bewustzijn te creëren.


Schatkamer

Misschien is niet alles wat je hierboven leest makkelijk voorstelbaar. Maar coherentie is zoals gezegd ook concreet te benaderen. Neem je verstandelijke prestaties. Door hart en brein tot harmonieuzere samenwerking te brengen, blijken er voordelen te behalen voor je intelligentie. Ons brein wordt gezien als de schatkamer waaruit we zo’n beetje alles van waarde in het leven kunnen halen. Daardoor is het brein chronisch overbelast. Dat maakt het brein weinig effectief. Dat kun je gemakkelijk bij jezelf constateren op momenten dat je sterk in je hoofd leeft. Je hebt steeds dezelfde gedachten en je brein geeft nutteloze input, zoals angstgevoelens, saboterende gedachten en kritiek. In Het pad van creatie wordt daarvoor een komische Aziatische term aangehaald: ‘ Koning Aap’, wat staat voor zoiets als het brein als cockpit van een doldraaiend vliegtuig. Wil je de vermogens van hart-breincoherentie gaan gebruiken, dan kun je simpelweg beginnen door de informatie vanuit je hart meer toe te laten en er bewuster naar te kijken. Howard Martin: “Het is er altijd, van binnen. De enige reden dat het ongebruikt blijft, is dat we er zelf voor kiezen elders te kijken!” Ga je het anders doen, dan betekent dat letterlijk een revolutie van het denken. Je kunt jezelf allereerst bewuster maken van de uitwisseling van signalen tussen hart en brein. Een voorbeeld is de neurologische prikkel die het hart aan de hersens doorgeeft als het een voorgevoel van onheil registreert. Door daar alerter op te zijn en dit serieus te nemen, kun je jezelf veel narigheid besparen.


Startpunt

Een kleine, maar merkwaardige ‘anti-breintrend’ is het verstand tot de nieuwe vijand te verklaren en puur leven vanuit je hart als zaligmakend zien. Dat is echter niet zo handig. Martin: “Wij ontkennen het brein niet, maar bekijken het op een andere manier. Het brein is als het ware de computer, en de input komt uit veel plekken uit het lichaam. Maar de beste generator van input is je hart. Door de hart-breinconnectie te maken, vermindert de chaos binnen in jezelf, en ontstaat meer sturing.” Vrouwen zijn bevoordeeld bij het vergroten van de vermogens voor coherentie. Zij snappen het intuïtief en passen het vaker spontaan toe dan mannen, zo blijkt uit elektrofysiologisch onderzoek. Dat levert alvast een mooi startpunt op om de vermogens van je hart meer aandacht te gaan geven. (Bron: HeartMath)


De weg naar je hart
Een snelle coherentie-oefening, bijvoorbeeld bij stress: word je bewust van je hart, en laat het denken los. Adem als het ware rustig vanuit je hart. Roep een positief gevoel op van waardering, liefde, compassie of zorg.
Bekijk situaties en mensen eens vanuit je hart. Focus met je hartstreek op een ding of mens en ervaar hoe je werkelijk en zuiver waarneemt in plaats van met gedachten erop te gaan ‘schieten’.
Boos of geagiteerd? Bevries het beeld in je hoofd. Verleg de aandacht naar je hartstreek. Roep een positief gevoel op en ervaar dat volledig. Vraag je hart, hoe je vanuit dit betere gevoel positief met de huidige situatie kunt omgaan.


Bron: http://www.happynews.nl/2009/04/06/leef-vanuit-je-hart/

donderdag 19 augustus 2010

Laatste gevechtstroepen VS verlaten Irak vervroegd

Vandaag eens een keer goed nieuws. De troepenmacht uit Irak vertrekt vervroegd. Is het geld op? Waarom gebeurt dit? Er zal wel wat onafhankelijke journalistiek aan te pas moeten komen om de echte redenen boven water te krijgen. Maar wat zou de reden aan waarde toevoegen aan het feit dat ze na zeven jaar eindelijk vertrekken?
Ik wil altijd graag weten wat er achter steekt. Ja, ik ben zo'n waarheid-zoeker die graag alle achtergronden wil weten. Als je zulke dingen weet, kun je vaak een puzzel in elkaar gaan zetten. Op die manier kom je er opeens achter dat andere nieuwtjes die voorbij komen te maken hebben, of gevolg of oorzaak zijn van de gebeurtenissen die geleid hebben tot het vertrek van de troepen uit Irak.

Heeft het bijvoorbeeld te maken met de omstreden Wikileaks over de oorlog in Afghanistan? Heeft het te maken met de grote olieramp? Wat voor belangen spelen erbij?

De eerste vraag die ik stelde: Is het geld op? Het is een belangrijke vraag. Dat is altijd een van mijn eerste vragen. Follow the money. Dan wordt er namelijk in een klap al een hoop duidelijk. Er kunnen natuurlijk ook andere redenen zijn maar meestal is het iets met geld of macht, strategie, politiek, belangen(verstrengelingen).

Het grote punt is dat wanneer je bepaalde structuren achter het nieuws gaat zien, kun je zaken zien aankomen of een logische conclusie trekken wat de volgende gebeurtenis gaat worden.

De grote massa-media zal je altijd op een dwaalspoor zetten of de helft van het verhaal verzwijgen of verdraaien. Hoe lang zullen ze nog in staat zijn ons "klootjesvolk" voor de gek te houden, nu dat iedereen het nieuws van internet haalt.

Steeds vaker komen mensen erachter dat ze door de massa-media belazerd worden. Dan halen ze het nieuws ergens anders vandaan waar er (nog) geen censuur is: Internet. Al hoe wel "ze" graag zouden willen dat het internet "onder controle" was.... Ik zeg maar zo: You can't shut it down, and you can't shut us up!

Dit verhaal over Irak krijgt nog een staartje. Reken daar maar op.

dinsdag 17 augustus 2010

Steeds meer regenboogverschijnselen boven Nederland

Ik kwam het volgende onderstaande bericht tegen op internet en ik moest meteen denken aan een foto die ikzelf had genomen deze zomer van een regenboog effect in de lucht vlakbij waar ik woon. Als je ongeveer in het midden van de foto kijkt, zie je een lichte spot met regenboog-achtige kleuren. Dit fenomeen viel mij op en ik heb dus een foto genomen met mijn mobieltje. Helaas was het ver weg en inzoomen verstoort de kwaliteit enorm van zo'n foto. Maar geloof me dat het zo'n zelfde fenomeen was als uit het artikel. De foto's uit het artikel zijn gelukkig een stuk dichterbij genomen. Mijn foto dateert van 9 april 2010. Zie verder het artikel onder deze foto:

mijn eigen foto van 09-04-2010Steeds meer regenboogverschijnselen boven Nederland 
cb
Deze halfronde regenboogcirkel, ook wel Circumzenitale boog genaamd, is op woensdag 11 augustus op verschillende plaatsen boven Nederland waargenomen. Dit natuurverschijnsel komt de laatste tijd steeds vaker voor in deze periode van mondiale BewustZijnsverandering en is zowel als halo rond de zon te zien als midden in de lucht zoals op bovenstaande foto. Gelijktijdig met dit prachtige verschijnsel was er in de lucht ten oosten van de regenboogcirkel een helder wit licht te zien.
De voorspelling van dit verschijnsel, volgens de Indianenvolkeren, luidt als volgt:
De ronde regenboogcirkel is bij verschillende Indianenvolkeren bekend als de Wervelende Regenboog of wel de Vredesregenboog. Wervelende Regenboog is de belofte van Vrede tussen alle Volken en alle mensen. Het Ras van de Wervelende Regenboog legt de nadruk op gelijkwaardigheid en is tegen het idee van een superieur ras dat andere rassen zou moeten beheersen of veroveren. Het Ras van de Regenboog brengt Vrede via het inzicht dat alle rassen één zijn. De eenheid van alle kleuren, de samenwerking van alle geloofsovertuigingen ten bate van het geheel: dat zijn de ideeën die door de Wervelende Regenboog worden belichaamd. Wanneer alle wegen naar heelheid door alle culturen worden gerespecteerd, zal de voorspelling van de Wervelende Regenboog in vervulling gaan.
De Wervelende Regenboog zal in de vorm van eenParhelium verschijnen aan hen die bereid zijn te zien. Een Parhelium is een volledige Regenboogcirkel rondom de zon, met helderwit licht in de Vier Windrichtingen. Een Parhelium is een zeldzaam natuurverschijnsel dat door Indianen Zonnehond werd genoemd. Deze naam wordt nu door wetenschappers over de hele wereld gebruikt. Omstreeks de Tijd van de Witte Buffel zullen er vele Zonnehonden te zien zijn, een teken in de Hemeltaal dat de Geheime en Heilige Leringen met alle rassen moeten worden gedeeld. Er zullen genoeg Kinderen van de Aarde ontwaakt zijn om de verantwoordelijkheid voor de leringen te dragen, en het helingsproces zal met volle kracht beginnen. De kinderen van de Aarde zullen een verandering in gevoelens ondergaan tijdens het proces van heling. Velen zullen zich hun levenstaak gaan herinneren en zij zullen hun gaven ontwikkelen om de gehele mensheid te helpen.
Waarheid zal de dualiteit doen verdwijnen en goedheid zal de overhand krijgen. Sommige bijzonderheden over de veranderingen in de Aarde zullen terechtkomen in de dromen van allen die gewaarschuwd worden daarheen te trekken waar ze veilig Zijn. Anderen zullen te horen krijgen dat hun talenten nodig zullen zijn in gebieden waar de veranderingen zich voordoen. Iedereen zal op zijn of haar persoonlijke visie moeten vertrouwen en zijn of haar hart moeten volgen om het geheel te helpen. Ieder mens zal met Vreugde Zijn, diens gaven kunnen benutten en in gelijkwaardigheid delen in de gulheid die door allen die samenwerken wordt geschapen. De andere leringen van de voorspelling van de Wervelende Regenboog zullen op een later tijdstip worden vrijgegeven, wanneer meer mensen zich bewust zullen zijn geworden van het potentieel waarover ze beschikken.
De Indianen kennen vele toepassingen voor de Wervelende Vredesregenboog. Wanneer we in een of andere situatie moeilijkheden ondervinden, kunnen we de Regenboog van Vrede visualiseren die de situatie, de mensen die erbij betrokken zijn en de disharmonie omcirkelt. Dan laten we onze ogen van vreugde schitteren en zenden we onze innerlijke vrede naar die situatie. Door deze techniek toe te passen en met ceremonie te beoefenen, plaatsen we onze intentie binnen de Wervelende Regenboog van Vrede.
De intentie volgt de Twaalf Cycli van Waarheid, toegepast om Vrede te brengen. De Twaalf Cycli van Waarheid zijn: de waarheid leren, de waarheid eren, de waarheid aanvaarden, de waarheid in acht nemen, de waarheid horen, blijk geven van de waarheid, de waarheid liefhebben, de waarheid dienen, de waarheid leven, werken aan de waarheid, de waarheid bewandelen, en dankbaar zijn voor de waarheid. Wanneer we volledige waarheid in onze Heilige Ruimte uitnodigen, verbrijzelen we de ketenen van scheiding en illusie die disharmonie creëren. De Wervelende Vredesregenboog vernietigt de leugens waardoor de Kinderen van de Aarde elkaar zijn gaan wantrouwen, en vervangt de illusie van scheiding door de waarheid van eenheid. Als de Wervelende Regenboog aan de mens is verschenen, wordt er gevraagd elke soort disharmonie uit het leven te bannen, zodat persoonlijke groei mogelijk is. Belangrijk is geen aandacht te geven aan negativiteit, te leren van de lessen en aandacht te richten op het scheppen van nieuwe schoonheid en overvloed in het leven. Een gevoel van eenheid zal het Zelf doen groeien wanneer men de blik op het doel gevestigd houdt. Uitdagingen die Eenheid in de weg staan zijn net zo sterk zijn als het vermogen om ze te overwinnen. Wanneer volgens de leringen van de Indianenvolkeren de Vredesregenboog de Heilige Ruimte van ieder mens omcirkelt, zullen allen in waarheid wandelen en de Heilige Ruimte van anderen eerbiedigen; de harmonie van het leven op Aarde zal dan hersteld worden.
Cora Scherp
Redactie NiburuUpdate 
De regenboogverschijnselen zijn door vele mensen boven zowel Nederland als België gezien. Aan de hand van het artikel hebben we diverse reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank. De volgende reacties hebben we eruit gelicht.
Geachte redactie,
Ik las zonet het artikel over die regenbogen in de lucht (circumzenitale boog) en moest ogenblikkelijk terugdenken aan de foto's die ik zelf heb getrokken op 19/7/2010 in Limburg, België. Ze lijken niet op de bogen zoals bij jullie op de foto's maar hadden echt iets eigenaardigs.
Nooit eerder had ik zoiets gezien en besloot het fenomeen te fotograferen. Ze zijn allen getrokken laten we zeggen tussen NO en het N.
Vriendelijke groetjes,
Michael 

Goedemorgen, 
De Regenboog kleuren zijn gefotografeerd op woensdag 11-08-10 boven schiphol-rijk rond 17.30u en later.
De Halo's heb ik afgelopen maandag 09-08-10 rond 13.00u gefotografeerd boven Amstelveen.
De kleuren verplaatsten zich steeds in de lucht.
Ik heb daarbij geconstateerd dat het vaak een aankondiging is, van de komst van Sylphs. Deze Regenboog kleuren zijn in ieder geval vaak voor de Sylphs te zien.
Er ligt een connectie tussen de regenboog kleuren en Sylphs.
Hier en daar zag ik een enkele Sylph in de lucht, maar later werden het er steeds meer. 
Groetjes
Ron
Ring wit licht boven ons huis (Beringen, België) met regenbogen op 29 Mei 2010, duur +/- 15 minuten daarna perfect blauwe lucht.
Fantastisch gevoel van oneness :)
Regenbogen zijn hier de laatste tijd op regelmatige basis te bewonderen.
Hoop dat je de foto's leuk vindt.
Warme lichtgroet & liefde van ons
Alina & Bjorn


Het Hele Verhaal


Een tijd geleden kwam ik weer eens op de website van Johan Oldenkamp. Een hele wakkere vent wat mij betreft en bovendien een hele goede presentator. Hij kan zaken goed in een bepaald licht zetten wat voor mij de deur naar nieuwe inzichten wijd open zet. Hij kan het mooi vertellen zonder moeilijk jargon. Zelf heeft hij een broertje dood aan jargon en wil alles simplificeren. 
Al met al een presentator, wetenschapper en filosoof naar mijn hart.


Hij schrijft ook interessante boeken over allerlei onderwerpen, filosofie, vrije energie, astrologie, numerologie en noem maar op. Ze zijn te koop in boekvorm en gratis online te lezen als e-boek in pdf vorm.

Nu heeft hij in 4 delen zijn gehele werk vertaald naar een video/powerpoint presentatie waarin hij allerlei onderwerpen als een holistische puzzel in elkaar zet. Heel vernuftig en voor mij weer een grote openbaring hoe het leven in elkaar steekt. Hij leert je veel over verbindingen tussen symboliek, politiek, samenleving, karakters persona, gezondheid, biologie, pyramides en nog veel meer. De vierdelige serie noemt hij dan ook het hele verhaal.

Het geheel is opgenomen door de webmaster van de website Anarchiel en heeft, wat mij betreft, een hoge productiewaarde. Alles wordt duidelijk weergegeven in de video met voorbeelden uit zijn powerpoint- presentatie en Johan legt het kalm en duidelijk uit. Een echte aanrader voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen waarheid en naar antwoorden op vele levensvragen.

De filmpjes zijn hier of hier te vinden. Zet wel een pot koffie of thee want het is een lange zit!

Huisdieren zijn goed voor je gezondheid

Onderstaande bericht kwam ik tegen. Het is voor mij heel duidelijk dat dit voor mij echt werkt. Mijn schoonmoeder heeft een speelse drukke hond. Af en toe word ik gek van hoe druk ze is, maar wat heb je er een plezier van! 
Zelf hebben we thuis een goudhamster. Die houdt er niet zo van om geaaid te worden. Maar het is wel erg leuk om naar dat beestje te kijken. Vooral als hij zijn wangen vol stopt met voer. Dat is erg lollig!
Het eerste punt is natuurlijk ook van toepassing op je vriend of vriendin, die kun je ook lekker aaien of knuffelen. hahaha! Veel leesplezier met het bericht!

Huisdieren zijn niet alleen leuke speelkameraadjes. Wist je dat ze ook uitstekend zijn voor onze gezondheid? Vooral katten en honden. Ze zijn goed voor lichaam én geest!
1) Aaien is gezond! Het is zo ontspannend dat het de stressgerelateerde hormonen in je bloed tegengaat. Heb je een kat in huis en aai je het diertje vaak? Je bloeddruk en de kans op hart- en vaatziekten daalt daardoor aanzienlijk.
2) Wil je niet alleen fit zijn in je hoofd, maar ook een goede conditie hebben? Neem dan een hond in huis. Door de wandelingen met je hond krijg je extra beweging, en dat houdt je lichaam in vorm. Ook je geest ontspant door regelmatig een blokje om te gaan met je huisdier.
3) Huisdieren maken je socialer. Door met de hond te wandelen, vergroot je de kans op sociale contacten. Vooral dan met andere hondenliefhebbers. Sociale contacten zijn ongetwijfeld goed voor je welzijn.
4) Wie wat ouder wordt, kan last krijgen van het legenestsyndroom. Voor wie moet je zorgen nu je kinderen het huis uit zijn? Met een huisdier bezig zijn, vult die leegte tot op zekere hoogte op en geeft je het gevoel dat je nodig bent.
5) Ook voor kinderen is het goed om een huisdier te hebben. Ze leren voor iemand te zorgen en hebben aan hun hond of kat een trouwe vriend. Kinderen praten soms makkelijker met hun huisdier en kunnen op die manier hun hart luchten.
6) Zelfs voor je relatie is een huisdier een voordeel. Het schept een band tussen jou en je partner, je hebt samen iets om over te praten of om voor te zorgen.

Bron afbeelding: http://www.kattenplaza.nl/page/katten_bestanden/catanddog_lg.jpg

Laatste `vrije` dag

Na vier en halve maand werkloosheid `mag` ik morgen weer aan het werk. Aan de slag bij een voormalig werkgever. Ik keer weer terug. Gek gevoel.
Eigenlijk heb ik er best zin, de zomer is wel zo'n beetje over als ik zo naar buiten kijk, bah, regen en wind en een temperatuurtje van zo net onder de 20 graden. Als je zo lang in de ww zit, ben je ook wel weer eens blij om aan de slag te kunnen.


Ik heb mezelf ook niet echt verveeld in die periode. Ik was ook vaak online bezig en een beetje muziek gemaakt. In de tuin werken. Maar het voelt niet alsof je echt vrij bent. Je moet solliciteren elke week en je krijgt maar weinig geld binnen elke maand.

Het is niet hetzelfde gevoel als dat je met pensioen bent geloof ik. Niet dat ik weet hoe dat voelt, maar dat lijkt me meer een voldaan gevoel dan een licht schuldgevoel dat je teert op andermans geld. Er komt nog bij dat mijn vrouw ook fulltime werkt en vaak moe thuis komt 's avonds.
Dus je hebt toch wel snel het gevoel dat je ook weer snel mee moet gaan tellen en je deel moet doen in de maatschappij.

Toch is de andere kant van het mes ook voelbaar als je dan de laatste "vrije" dag thuis zit met het idee dat je MOET werken de volgende dag. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat de die arbeidsplicht in Nederland eigenlijk een keuze zou moeten zijn. Ik bedoel, dat zou een stuk prettiger zijn voor een heleboel mensen die van afwisseling houden of er veel hobby's op na houden.

Nu is mijn werk eigenlijk ook wel een beetje hobby, want ik ben graag met het vak bezig: Audio visuele techniek, met name 3D en simulatie, dus eigenlijk leuk speelgoed installeren. Tenminste zo zie ik het nu. Het is af en toe ook afzien als een project niet zo loopt zoals jij dat wilt. Dat weet ik uit de praktijk.

In de loop der jaren heb ik wel geleerd beter met tegenslagen om te gaan. Bovendien weegt het niet op tegen het gevoel als je een project goed hebt afgerond en je kan weer met trots op je borst kloppen. Wat ik eigenlijk probeer te doen met dit bericht is: mezelf moed inpraten voor morgen als ik weer aan de slag ga.

Weer een nieuwe dag zal ik maar zeggen. Laat ik er maar van proberen te genieten de komende tijd. Het is goed tijdverdrijf en ik verdien er ook nog eens wat geld mee. En het is niet totaal nieuw voor me, ik moet er wel weer even in komen maar daarna voel ik me weer als een vis in het water.

maandag 16 augustus 2010

Het eerste seizoen

Het eerste seizoen is al weer bijna om. Nog anderhalve maand en de herfst gaat weer beginnen.

We hebben inmiddels veel andijvie, sperciebonen, snijbonen, aardbeien, sla en nog veel meer uit de tuin gegeten.Dat is natuurlijk extra lekker als je al dat lekkers zelf als zaadje in de grond gestopt hebt en hebt zien groeien.Het is vers en vol van smaak. Bovendien geeft het erg veel voldoening en plezier als je in de tuin staat te werken.


Al sta je alleen al te kijken naar dat stukje natuur. Veel bijtjes en hommeltjes en vlinders. En natuurlijk allerlei beestjes die je daarvoor nog nooit hebt gezien, bijvoorbeeld vreemdsoortige kevertjes en spinnetjes.

In verloop van tijd heb ik allerlei foto's genomen. Eigenlijk al vanaf het begin dat we tuin hebben heb ik aldoor foto's genomen om van moment tot moment de groei vast te leggen. De foto's kun je hier bekijken. Ze staan er nog niet allemaal op, elke week neem ik nog steeds foto's. Nu staan bijvoorbeeld de meeste zonnebloemen in bloei en daar heb ik nog een paar prachtige foto's van. Maar die zet ik er volgende keer wel weer op.

Ach ja.. het gaat zo snel voorbij allemaal, en al het begin is spannend, dus dit seizoen was bijzonder leuk. We zijn helemaal geschrokken toen we terug kwamen van onze vakantie. Het was enorm gegroeid en we moesten eigenlijk erg veel groenten al gaan oogsten omdat het anders al weer ging bloeien.
Al dat lekkers hebben we uitgedeeld aan familie en vrienden. Je kunt het onmogelijk allemaal zelf op gaan eten. hahaha.... zoveel komt er uit die tuin. Kilo's tegelijk komt er dan uit.

Volgend jaar wordt dat natuurlijk anders als het we veel gefaseerd gaan aanpakken. Af en toe iets zaaien en oogsten. Kleine beetjes tegelijk. En we schaffen een grote vriezer aan waarin we een voorraad aanleggen.

Al met al zit er veel werk aan, maar het is o zo leuk. Ik heb een hoop meer ontzag voor de natuur gekregen dit seizoen. Dat zal ook niet ophouden en gaan vervelen, denk ik. We hebben allebei een fulltime baan dus we gaan dit (nog) niet een heel jaar doen. Dus de herfstzaden gaan er dit jaar nog niet in.

Als we wat meer bedreven zijn en onze vingers nog wat groener worden in de loop der tijd, dan kunnen we waarschijnlijk een heel jaar van de tuin eten. Maar we doen alles in babystapjes. Je moet niet te snel willen.

Volkstuintje

Dit is een oud bericht uit april 2010, maar wel het begin van onze volkstuin, dus vandaar dat ik het plaats op dit blog:
Hoera! We hebben een volkstuintje, mijn vrouw en ik.
Mijn vrouw heeft het er al jaren over. We wonen in een twee kamer appartement met een dakterras op het noord-oosten. Weinig zon en veel (koude) wind. Daar wil niet veel groeien.Een kennis van ons had net een grote volkstuin genomen en had ons een stukje aangeboden om te gaan experimenteren. We zijn gaan kijken en vervolgens op de weg terug naar de auto werd ons gevraagd of we niet zelf gewoon onze eigen tuin wilden hebben. Hij had nog wel wat plaatsen over.

Dus nu hebben we iets van 200m2 waar we onze kunsten op los kunnen laten. We zijn er nu al echt blij mee en we hebben er nog niets aan gedaan! Dit weekend willen we beginnen.

Het gevoel dat we de handen het komende seizoen mogen laten wapperen geeft al erg veel voldoening.

Dit wordt een mooi seizoen! 
zondag 15 augustus 2010

Eerste bericht

Hallo beste lezer,

Deze blog zal vanaf vandaag in gebruik worden genomen.

Het is nu laat in de avond en ik heb niet zo'n zin meer en ik ben moe, maar ik vind het zo kaal zo zonder enige tekst op de website. Dus bij deze een aantal woorden om het een beetje op te vullen.

Hier komen binnenkort wel iets meer zaken te staan die wat leuker zijn om te lezen, om het maar wat zacht uit te drukken.

Dus tot dan, tot snel!