Search This Blog

Translate

Pagina's

dinsdag 17 augustus 2010

Steeds meer regenboogverschijnselen boven Nederland

Ik kwam het volgende onderstaande bericht tegen op internet en ik moest meteen denken aan een foto die ikzelf had genomen deze zomer van een regenboog effect in de lucht vlakbij waar ik woon. Als je ongeveer in het midden van de foto kijkt, zie je een lichte spot met regenboog-achtige kleuren. Dit fenomeen viel mij op en ik heb dus een foto genomen met mijn mobieltje. Helaas was het ver weg en inzoomen verstoort de kwaliteit enorm van zo'n foto. Maar geloof me dat het zo'n zelfde fenomeen was als uit het artikel. De foto's uit het artikel zijn gelukkig een stuk dichterbij genomen. Mijn foto dateert van 9 april 2010. Zie verder het artikel onder deze foto:

mijn eigen foto van 09-04-2010Steeds meer regenboogverschijnselen boven Nederland 
cb
Deze halfronde regenboogcirkel, ook wel Circumzenitale boog genaamd, is op woensdag 11 augustus op verschillende plaatsen boven Nederland waargenomen. Dit natuurverschijnsel komt de laatste tijd steeds vaker voor in deze periode van mondiale BewustZijnsverandering en is zowel als halo rond de zon te zien als midden in de lucht zoals op bovenstaande foto. Gelijktijdig met dit prachtige verschijnsel was er in de lucht ten oosten van de regenboogcirkel een helder wit licht te zien.
De voorspelling van dit verschijnsel, volgens de Indianenvolkeren, luidt als volgt:
De ronde regenboogcirkel is bij verschillende Indianenvolkeren bekend als de Wervelende Regenboog of wel de Vredesregenboog. Wervelende Regenboog is de belofte van Vrede tussen alle Volken en alle mensen. Het Ras van de Wervelende Regenboog legt de nadruk op gelijkwaardigheid en is tegen het idee van een superieur ras dat andere rassen zou moeten beheersen of veroveren. Het Ras van de Regenboog brengt Vrede via het inzicht dat alle rassen één zijn. De eenheid van alle kleuren, de samenwerking van alle geloofsovertuigingen ten bate van het geheel: dat zijn de ideeën die door de Wervelende Regenboog worden belichaamd. Wanneer alle wegen naar heelheid door alle culturen worden gerespecteerd, zal de voorspelling van de Wervelende Regenboog in vervulling gaan.
De Wervelende Regenboog zal in de vorm van eenParhelium verschijnen aan hen die bereid zijn te zien. Een Parhelium is een volledige Regenboogcirkel rondom de zon, met helderwit licht in de Vier Windrichtingen. Een Parhelium is een zeldzaam natuurverschijnsel dat door Indianen Zonnehond werd genoemd. Deze naam wordt nu door wetenschappers over de hele wereld gebruikt. Omstreeks de Tijd van de Witte Buffel zullen er vele Zonnehonden te zien zijn, een teken in de Hemeltaal dat de Geheime en Heilige Leringen met alle rassen moeten worden gedeeld. Er zullen genoeg Kinderen van de Aarde ontwaakt zijn om de verantwoordelijkheid voor de leringen te dragen, en het helingsproces zal met volle kracht beginnen. De kinderen van de Aarde zullen een verandering in gevoelens ondergaan tijdens het proces van heling. Velen zullen zich hun levenstaak gaan herinneren en zij zullen hun gaven ontwikkelen om de gehele mensheid te helpen.
Waarheid zal de dualiteit doen verdwijnen en goedheid zal de overhand krijgen. Sommige bijzonderheden over de veranderingen in de Aarde zullen terechtkomen in de dromen van allen die gewaarschuwd worden daarheen te trekken waar ze veilig Zijn. Anderen zullen te horen krijgen dat hun talenten nodig zullen zijn in gebieden waar de veranderingen zich voordoen. Iedereen zal op zijn of haar persoonlijke visie moeten vertrouwen en zijn of haar hart moeten volgen om het geheel te helpen. Ieder mens zal met Vreugde Zijn, diens gaven kunnen benutten en in gelijkwaardigheid delen in de gulheid die door allen die samenwerken wordt geschapen. De andere leringen van de voorspelling van de Wervelende Regenboog zullen op een later tijdstip worden vrijgegeven, wanneer meer mensen zich bewust zullen zijn geworden van het potentieel waarover ze beschikken.
De Indianen kennen vele toepassingen voor de Wervelende Vredesregenboog. Wanneer we in een of andere situatie moeilijkheden ondervinden, kunnen we de Regenboog van Vrede visualiseren die de situatie, de mensen die erbij betrokken zijn en de disharmonie omcirkelt. Dan laten we onze ogen van vreugde schitteren en zenden we onze innerlijke vrede naar die situatie. Door deze techniek toe te passen en met ceremonie te beoefenen, plaatsen we onze intentie binnen de Wervelende Regenboog van Vrede.
De intentie volgt de Twaalf Cycli van Waarheid, toegepast om Vrede te brengen. De Twaalf Cycli van Waarheid zijn: de waarheid leren, de waarheid eren, de waarheid aanvaarden, de waarheid in acht nemen, de waarheid horen, blijk geven van de waarheid, de waarheid liefhebben, de waarheid dienen, de waarheid leven, werken aan de waarheid, de waarheid bewandelen, en dankbaar zijn voor de waarheid. Wanneer we volledige waarheid in onze Heilige Ruimte uitnodigen, verbrijzelen we de ketenen van scheiding en illusie die disharmonie creëren. De Wervelende Vredesregenboog vernietigt de leugens waardoor de Kinderen van de Aarde elkaar zijn gaan wantrouwen, en vervangt de illusie van scheiding door de waarheid van eenheid. Als de Wervelende Regenboog aan de mens is verschenen, wordt er gevraagd elke soort disharmonie uit het leven te bannen, zodat persoonlijke groei mogelijk is. Belangrijk is geen aandacht te geven aan negativiteit, te leren van de lessen en aandacht te richten op het scheppen van nieuwe schoonheid en overvloed in het leven. Een gevoel van eenheid zal het Zelf doen groeien wanneer men de blik op het doel gevestigd houdt. Uitdagingen die Eenheid in de weg staan zijn net zo sterk zijn als het vermogen om ze te overwinnen. Wanneer volgens de leringen van de Indianenvolkeren de Vredesregenboog de Heilige Ruimte van ieder mens omcirkelt, zullen allen in waarheid wandelen en de Heilige Ruimte van anderen eerbiedigen; de harmonie van het leven op Aarde zal dan hersteld worden.
Cora Scherp
Redactie NiburuUpdate 
De regenboogverschijnselen zijn door vele mensen boven zowel Nederland als België gezien. Aan de hand van het artikel hebben we diverse reacties mogen ontvangen, waarvoor onze dank. De volgende reacties hebben we eruit gelicht.
Geachte redactie,
Ik las zonet het artikel over die regenbogen in de lucht (circumzenitale boog) en moest ogenblikkelijk terugdenken aan de foto's die ik zelf heb getrokken op 19/7/2010 in Limburg, België. Ze lijken niet op de bogen zoals bij jullie op de foto's maar hadden echt iets eigenaardigs.
Nooit eerder had ik zoiets gezien en besloot het fenomeen te fotograferen. Ze zijn allen getrokken laten we zeggen tussen NO en het N.
Vriendelijke groetjes,
Michael 

Goedemorgen, 
De Regenboog kleuren zijn gefotografeerd op woensdag 11-08-10 boven schiphol-rijk rond 17.30u en later.
De Halo's heb ik afgelopen maandag 09-08-10 rond 13.00u gefotografeerd boven Amstelveen.
De kleuren verplaatsten zich steeds in de lucht.
Ik heb daarbij geconstateerd dat het vaak een aankondiging is, van de komst van Sylphs. Deze Regenboog kleuren zijn in ieder geval vaak voor de Sylphs te zien.
Er ligt een connectie tussen de regenboog kleuren en Sylphs.
Hier en daar zag ik een enkele Sylph in de lucht, maar later werden het er steeds meer. 
Groetjes
Ron
Ring wit licht boven ons huis (Beringen, België) met regenbogen op 29 Mei 2010, duur +/- 15 minuten daarna perfect blauwe lucht.
Fantastisch gevoel van oneness :)
Regenbogen zijn hier de laatste tijd op regelmatige basis te bewonderen.
Hoop dat je de foto's leuk vindt.
Warme lichtgroet & liefde van ons
Alina & Bjorn


1 opmerking:

  1. Dit is even een test. Ik heb vernomen dat de reacties niet werken dus probeer ik het even uit. Dus deze reactie telt niet!

    BeantwoordenVerwijderen