Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 24 februari 2011

Universele principes

Universele principes zijn de richtlijnen die ons leven perfect beheersen..

1. Energie

De basiscomponent van het heelal, energie, komt voor in een gematerialiseerd of niet-gematerialiseerde vorm. Alles wat we zien en voelen is een uitdrukking van energie. Alle energie is de liefde van het Goddelijke dat door ons heen stroomt. Als we de stroom van de liefde weerstaan, ervaren we ongemak. Als we overeenstemming voelen met de liefde, voelen we ons vreugdevol en in vrede.
2. Oneindige Intelligentie, of God

Binnen alle energie is een intelligentie die oneindig, eeuwig en doelbewust is. Deze oneindige intelligentie, die we soms verwijzen naar als God, of gewoon liefde, is de bron van alle creatieve expressie en de essentiële kracht in het universum. De manier waarop we onze Oneindige Intelligentie, of God, zien is precies de manier waarop we zien en voelen over onszelf en de manier waarop we het leven ervaren. Wanneer we God ervaren als een onvoorwaardelijk liefhebbende en ondersteunende energie te allen tijde en onder alle omstandigheden, ervaren we onze wereld als totaal veilig, en iedereen in het als liefdevol en ondersteunend.

3. Eenheid

D
e essentie van alles is pure liefdevolle energie, in de overtreffende zin, zijn wij een. Eenheid, liefde, is ondeelbaar. Wanneer we proberen om de liefde van iemand te onthouden, onthouden we liefde van iedereen, inclusief ons Zelf. De waarheid van dit beginsel wordt duidelijk als we toestaan dat we onze harten openen en onze verbondenheid begint te voelen.

4. Er is niets buiten ons

Om onze menselijke ervaringen te beleven, beleven we de schijnbare werkelijkheid buiten de Eenheid, dat mensen ons ons kunnen beïnvloeden zonder onze toestemming. De waarheid is dat er niets buiten ons is, alles wat we zien is ons Zelf. Dit wordt onze nieuwe werkelijkheid wanneer we het geloof openstellen van de scheiding en de waarheid accepteren dat we een zijn.

5. Perfectie

God is perfect en drukt deze perfectie uit als onvoorwaardelijke liefde en steun. Wat zich ontvouwt IS God .
Wanneer we iets anders dan onvoorwaardelijke liefde voelen, zien en voelen we van de vermommingen die wij hebben gemaakt met onze overtuigingen. Wij creëren vermommingen om de ervaringen van onze menselijke reis te verkennen. Als we klaar zijn om te zien en te voelen met een grotere helderheid, omarmen we wat er vóór ons staat in onvoorwaardelijke liefde, vertrouwend erop dat het Universum in zijn constante uitdrukking van onvoorwaardelijke liefde, ons perfect ondersteunt om onze vreugde te laten groeien. Met oefening, groeit onze focus, samen met onze dankbaarheid voor de onvoorwaardelijke liefde, steun en vreugde, dat altijd aanwezig is.

6. Overtuigingen

Een overtuiging is een gedachte verslaafd aan een gevoel. Het gevoel geeft de gedachte een perceptie van macht en creëert een illusie dat wordt ervaren als echt. Onder begeleiding van onze ziel, nemen wij overtuigingen over die ons voorzien van de precieze ervaringen die we hebben, en die we gepland hebben voordat we meededen aan deze wereld. De drang om te verkennen het leven buiten onze overtuigingen is een signaal dat onze ziel zelf bereid is om ons te begeleiden in het vrijmaken van de stroom van Goddelijke Liefde, vermomd door onze overtuigingen.

7. Gevoelens

Onze ziel communiceert met ons via onze gevoelens. Hoe meer bereid we zijn om onze gevoelens te voelen, des te meer kunnen we ons verbinden met de liefde die erin huist. Liefde, volledigheid, een vrij en vrolijk gevoel is de ware kracht in het universum – een volstrekt vreedzame Power. Deze Power behoort niet tot ieder van ons; het straalt vanuit het Goddelijke en manifesteert zich in ons wanneer we ons eraan overgeven.

8. Wederzijdse steun

Ons Universum functioneert als een systeem van wederzijdse ondersteuning, waarin het ene ding in het bestaan betrekking en invloed heeft op alle andere dingen. Iedere persoon en omstandigheid in ons leven is er om ons te steunen, door te reflecteren naar ons geloof dat we in ons bewustzijn bewaren. De heersende overtuiging dat we van nature competitief zijn is slechts een spiegeling aan ons terug van onze aanvaarding van dat geloof. Loslaten van overtuigingen uit ons bewustzijn bevrijdt de liefde van God om te stromen door ons heen en door de mensen met wie we contact hebben. Wederzijdse steun geeft dan meer van onze natuurlijke staat van Eenheid, en wordt het fundament voor de wederopbouw van de gemeenschap gebaseerd op liefde, van familie tot dorp, stad, staat, natie en de wereld. Hoe meer we op zoek gaan naar de liefde die aanwezig is in elk geval en omstandigheid in ons leven, hoe meer we beseffen hoe perfect de steun van het heelal voor ons echt is.9. Het spiegel Principe
Alles wat we zien en voelen is een weerspiegeling van de toestand van ons eigen bewustzijn. Iedere persoon die we aantrekken in ons leven toont ons een perceptie die we over onszelf hebben. Elk gevoel tot uitdrukking door iemand anders spiegelt een gevoel diep in ons. Deze reflectie is een geschenk, want het stelt ons in staat bewust te zijn van de overtuigingen die we hebben, en de manieren waarop we de vrije stroom van Goddelijke Liefde door ons heen hebben geblokkeerd.

10. Niet oordelen

We hebben geleerd om te evalueren en te oordelen over veel wat we ervaren hebben.
Echter, "rechts" en "fout", "goed" en "slecht" zijn gewoon overtuigingen, vermommingen of vervormingen voor de onvoorwaardelijke liefde die altijd aanwezig is. De waarheid is dat alles wat er gebeurt, gewoon een andere gebeurtenis of omstandigheid is, die we hebben gecreëerd in onze verbeelding. Iets veroordelen houdt in dat wat we ook veroordelen altijd dat oordeel houdt. Ook het beoordelen van iemand of iets vertelt ons dat we onszelf beoordelen op dezelfde manier. Oordelen creëert ongemak dat alleen kan worden verlicht door het openen van ons hart, eerst naar het vonnis en vervolgens aan de persoon of wat we ook hebben beoordeeld. Het vrijmaken van deze open-hart-energie leidt tot de blijde gevoel van onvoorwaardelijke liefde voor onszelf als de heelheid en volledigheid van wie we werkelijk zijn.

11. Doel

Het universum heeft tot doel, voor ieder van ons, om ons te leiden naar Eenheid. Wanneer we besluiten ons individuele doel te focussen op wat we graag doen en kunnen (ons talent), afgestemd op het doel van het heelal, zal de stroom van Goddelijke Kracht ons vervullen met passie. Dit bereidt de weg voor het bereiken van voldoening in carrière en relaties.

12. Comfort en ongemak
Onze lichamen zijn gemaakt en onderhouden in het bewustzijn. Ze weerspiegelen de toestand van ons bewustzijn, opvattingen in hoe we eruit moeten zien, gedragen, opgroeien en sterven. Onbezwaard door overtuigingen, is ons bewustzijn onbeperkt. De natuurlijke staat van ons bewustzijn is simpel gemak, net als de natuurlijke staat van ons lichaam. De overtuigingen over ons lichaam zijn er om lief te hebben en te aanvaarden zoals het is. De daaruit voortvloeiende uitbreiding van het bewustzijn verschuift de staat van het lichaam van ongemakkelijk naar gemakkelijk.

13. Overvloed

Overvloed is onze natuurlijke staat. Alles wat we ervaren is een aspect van de overvloed. Als beperking verschijnt, zien we een weerspiegeling van onze overtuigingen, een weerstand die we gemaakt hebben tegen beter weten in. Opening van deze overtuigingen geeft ons een duidelijker zicht op de overvloed die overal om ons heen is ,overvloed wachtend op ons gevoel van dankbaarheid. Gevoel van dankbaarheid voor wat we momenteel hebben, opent ons besef dat we alles hebben.

14. Geven en ontvangen

Geven en ontvangen is in evenwicht. Het is natuurlijk om dankbaar te ontvangen en om gul te geven: een uiting van waardering voor de gave die we hebben ontvangen. De uitvloeisel van het principe van geven en ontvangen is dat we alleen geven aan onze Zelf, wetende dat we al alles hebben.

15. Niet-gehechtheid en Vrijheid

Onze ervaren noodzaak om vast te houden aan iets of iemand toont ons geloof in 'schaarste' en persoonlijke onvolledigheid. Vasthouden aan iets -mensen of bezittingen -blokkeert de-stroom van liefde door ons heen waardoor de vreugde van onze ervaring met de persoon of het voorwerp afzwakt. Vasthouden aan wat we hebben voorkomt ook het ontmoeten van nieuwe mensen en nieuwe dingen, samen met de nieuwe ervaringen die deze mensen of dingen brengen, Als we ons hart openen, voelen we onze staat van Eenheid en breiden we ons vertrouwen in de natuurlijke overvloed van het Universum uit en geven we onszelf en iedereen de gift van vrijheid.

16. Middelen en doelen

Middel en doel zijn hetzelfde. De actie en het resultaat zijn een. Om vrede te bereiken, voelen en uiten we innerlijke rust. Om te genieten van een leven dat perfect werkt, zien en voelen we de perfectie van alles en iedereen, inclusief onszelf. Om de natuurlijke overvloed van het Universum te ervaren, voelen we en drukken we dankbaarheid uit voor de overvloed die we al hebben.

17. Harmonie in relaties

Onze primaire relatie is die met God. Hoe we zien en voelen over God bepaalt de kwaliteit van al onze relaties. Wetende dat God liefheeft en ons onvoorwaardelijk steunt , laat ieder van ons onvoorwaardelijke liefde en steun voelen voor ons zelf. We zijn dan in staat om onvoorwaardelijke liefde te voelen en steun te betuigen aan iedereen.  U kunt uw Zelf en anderen zien als wie je werkelijk bent: de kracht en aanwezigheid van God ,klaar om je over te geven aan alle mogelijkheden. Als je deze waarheid in je bewustzijn verankert, zal dat worden weerspiegeld aan u.

18. Het universum regelt de details

Het universum regelt de details van ons leven in overeenstemming met de overtuigingen die we houden in het bewustzijn. Onze kern van geloof is om het Goddelijke te overstijgen in hoe we ons leven leven. Het enige doel van dat geloof en alle anderen die we hebben gecreëerd, is om ons zelf een leven te geven contra aan onze natuurlijke staat van zijn. Als we de energie openen van onze overtuigingen, verhogen we de stroom van Goddelijke Liefde in alle aspecten van ons leven. We kunnen dan rusten in de armen van het Goddelijke en we observeren de details van onze dag, weerspiegelend in de vreugde die de Liefde uit.

19. Waar u zich op richt, breidt uit
De stroom van Goddelijke Kracht (Liefde) door de overtuigingen in je bewustzijn manifesteren zich als beperkingen in je fysieke realiteit. Focus op de fysieke wereld levert u meer van de beperkingen op. Focus op het vrijgeven van overtuigingen en overgave aan elke mogelijkheid bevrijdt de stroom van Goddelijke Kracht om meer rijkdom, schoonheid en vreugde in je leven te manifesteren.

woensdag 23 februari 2011

Buikgevoel of toch Intuïtie?

Inleiding

Intuïtieve gevoelens worden vaak als lastig ervaren. Want hoe vaak plaatsen ze ons niet voor dilemma's waar ons hoofd helemaal niet op zit te wachten. Je krijgt bijvoorbeeld een prachtige baan aangeboden, met een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden, maar de persoon met wie je moet gaan samenwerken maakt geen prettige indruk op je. Wat doe je in zo'n geval? Een ander voorbeeld: Je hebt een plotselinge ingeving opzij te springen voor een voorbij-razende auto die je niet hebt kunnen zien aankomen. Of dat verheffende stemmetje in je hoofd dat op de meest rare momenten roept: 'Uitkijken. Niet doen.' Of juist: 'Go for it.' Wat is dat toch? Waarom vertrouw je die ene 'influistering' onmiddellijk en bekruipt je het andere het gevoel van 'wegwezen'? Ja, wat is dat nou? Noem het intuïtie. Iets aanvoelen of weten dat je logischerwijs niet kúnt weten.


Gelaagdheid

Ieder mens heeft in zijn gevoelsleven een bepaalde gelaagdheid - intuïtieve gevoels- en bewustzijnslagen/ drempels - opgebouwd. Wij zijn als het ware minder gevoelig geworden voor signalen, die ons 'raken'. Dat komt mede doordat we tegenwoordig leven in een maatschappij die vraagt om snelle, rationele en weloverwogen beslissingen. Je zou kunnen zeggen dat in de huidige maatschappij het verstand 'regeert', alleen de daadkracht telt en het gevoelsleven wordt uitgesloten. Daarbij komt ook nog dat onze Westerse wereld veel meer op materie dan op gevoel is gericht. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het gebruik van intuïtie ons in de kindertijd al snel wordt afgeleerd. 'Als je als kind niet serieus wordt genomen op school, kijk je wel uit om een volgende keer te vertellen wat je voelt'. De laatste jaren lijkt daar wel wat verandering in te komen; er is een groeiende tendens om gevoelens meer te laten meespelen in de dingen die we doen en de keuzes die we maken. We beseffen meer en meer dat intuïtie altijd 'werkt' en ons nooit in de steek laat. Het is niet iets wat je zomaar aan en uit kunt zetten, maar het is aanwezig en wel bij iedereen! Alleen niet iedereen is er ontvankelijk voor. Je moet als het ware nog leren om je beter af te stemmen op je meest diepe innerlijke gevoelens.

dinsdag 22 februari 2011

Stadsverlichting: verander de wereld vanuit je huiskamer

Zo vaak vragen mensen hoe ze kunnen bijdragen aan een betere wereld. Het antwoord is simpel. Ga regelmatig samen met vrienden en bekenden een uurtje mediteren. Hoe meer mensen op deze manier samen in een helder en coherent bewustzijn zijn, hoe groter het krachtveld zal worden. Het effect van gezamenlijke meditaties is onderzocht:

In 1993 kwamen vierduizend mensen die goed konden mediteren bijeen in Washington, D.C.. Hun doel was de criminaliteit in de stad met twintig procent terug te brengen. Gedurende het experiment, dat acht weken duurde, daalde de criminaliteit met maar liefst 23 procent. Ook waren er minder verkeersongevallen, was het minder druk op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen en werden minder mensen ziek. Dergelijke experimenten zijn sindsdien 48 keer succesvol herhaald, onder meer in oorlogsgebieden als Israël en Libanon.

Hoeveel mensen heb je nodig hebt om dit effect ook in je eigen omgeving te bereiken? Dat is ook onderzocht en blijkt ongeveer 1 procent van een samenleving te zijn. Als deze mensen echter geoefend zijn in meditatie, heb je aan de wortel uit 1 procent van een samenleving al genoeg. Voor een stad als Amsterdam, met zo’n achthonderdduizend inwoners, ga je dus effectief worden met negentig mensen. Een heel kleine groep mensen kan dus een groot effect hebben op de samenleving, indien zij coherent zijn - dat betekent: stil, afgestemd, beschikbaar.
D A T A   &   T I J D E N

Iedere tweede zondag van de maand, tenzij anders aangegeven
Tijd: 20.00 - 21.00 uur (na 20.00 uur kunnen we niet meer opendoen)
Inloop IN STILTE vanaf 19.45 uur
Toegang gratis, maar wegens beperkte ruimte, reserveer tijdig

AMSTERDAM

    * Jasonsstraat 37/2 (Kris en Tijn), opgaven: tijn@kristijn.com
    * RJH Fortuystraat 167 (Nina en Markus), opgaven: info@ninabeem.nl, of sms 0610053700
    * Molukkenstraat 200-E5b (Nina), opgaven: nina@zuiverchi.nl

GRONINGEN
Bruilweering 527 (Karen en William) Opgave: post@houjethai.nl Houje Thai Ateliers | ism Kunsteboer
BREDA

    * Om beurten bij Ceres, Copacabana en Zuiderlicht:
      . Ceres, Ceresstraat 29, opgaven: info@ceresbreda.nl
      . Copacabana, Overakkerstraat 190, opgaven: copacabana@ziggo.nl
      . Zuiderlicht, Kloosterlaan 138a, opgaven: info@zuiderlichtbreda.nl
      Meer info: www.stadsverlichtingbreda.nl
    * Van Goorstraat 37 (Ronald en Lenneke), opgaven: lengerkie@hotmail.com
    * Zero-Point: Ceresstraat 29, opgaven: ingridbrulez@tiscali.nl

LAREN (NH)

Jagersweg 48 (Willemijn), opgaven: 06 535 09474 of willemijn@hart2hart.nu

ARNHEM
Poggenbeekstraat 28 (Yvonne), opgaven: yvonnevanlingen@hetnet.nl

LEIDEN 
(vanaf januari)
Spieghelstraat 10 (Rob en Annet), opgaven: 06 5133 44 55, dansendevrouw@gmail.com

ZEIST
Kroostweg Noord 176 (Pauline Greuell), opgaven: 06 2254 9514, pauline.greuell@wur.nl

ECHT (L)
Centrum Santosha, Julianastraat 58 (Leny Thomassen), 06 270 15733, elke eerste maandag van de maand van 20.00-21.00 uur

LEUSDEN

Ruiterhorst 7 (Agnes Huttinga), opgaven: stadsverlichting@gmail.com, 033 4333 141 of 06 1063 2679

ROTTERDAM

Randweg 90 (Loes en John), opgaven: 010 220 2012, www.spiegelkamer.nl

PURMEREND
Kouterstraat 30 (Jeanette Klompmaker), opgaven: j.brevoord@upcmail.nl

KRAGGENBURG 
(N.O. POLDER)
A.J. Rennenstraat 10 (Elize en Piet), opgaven: piet.elize@gmail.com

HOOFDDORP
Etty Hillesumplantsoen 39 (Dennis), opgaven: dennis@dezanger.nl

DEN HAAG

Zen Creations, van Maanenkade 13 (Michelle en Daan), opgave: michelle@nujij.net, tel: 070-3606924/0641035166

BUSSUM
Nieuwe s'gravenlandseweg 84 (Maggia Swets), opgave: maggiaswets@hotmail.com, 0627046099

AMERSFOORT
Glorie van Hollandgaarde 16 (Els den Outer), opgaven: elsdenouter@versatel.nl, 06 40401281

GOUDA
(Crista Hoeksema), opgaven: c-hoeksema@versatel.nl, 06 107 550 50

EINDHOVEN 

Jozef Eliasweg 37 (Monique Habraken), opgaven: moniquehabraken@gmail.com

ROOSENDAAL

Christiaan Huijgensstraat 14 (Willem en Marianne), opgaven: stadsverlichtingroosendaal@gmail.com of 06 19 63 14 43

MONNICKENDAM

Yoga in de Bonte Os (Simone), Noordeinde 26. Ingang yogaruimte is aan de achterkant van het huis in de Havenstraat. Naast huisnummer 4 is een wit hekje, hierdoor leidt een paadje naar de ingang. Info: stadsverlichting@indebonteos.nl of 06 51164136

HAARLEM
Bosch en Vaartstraat 23 (Annemarie en Hayo), opgaven: 023-5311418, 06-15080620, hayostam72@hotmail.com

BERGEN OP ZOOM
  • De Snoostraat 13 (DE KERN boz – Maureen Wetzel & Helma Grimminck), opgaven: info@dekernboz.nl, of  0164-210700
  • De Regenboogslang, Lievevrouwestraat 46 (Joocke Scholte), opgaven: 0164-259356, www.de.regenboogslang.nl
DEN HAAG
Jouw Magnolia (Monica Schreiner), Hans Lodeizenstraat 73. Opgave: 06 16497695 of info@jouwmagnolia.nl

WAGENINGEN

Ruur Boersma, opgaven: ruur@happiness4all.nl, 06 2313 2005

VEENENDAAL
MacBridestraat 61 (Marjolijn Willemsen), opgaven: marjolijn_willemsen@yahoo.com of
06-16860717

HUISSEN
Baron van Spittaellaan 37 (Marloes Exalto-Spanjer), opgaven: info@hartestralen.nl, 06-50520491, www.hartestralen.nl


O O K   I N   J O U W   H U I S K A M E R ?


Wil je in jouw woonplaats ook meedoen en je huiskamer openstellen? Nodig dan je vrienden uit voor Stadsverlichting en zet je stad of dorp in lichterlaaie!

Als je wilt, dan zetten we je adres op onze website, zodat mensen je kunnen vinden. Op den duur is er in ieder dorp en iedere stad in Nederland wel een huiskamer waar je terecht kunt voor meditatie. Hoe mooi zou dat zijn?

Als je promotiemateriaal wilt, dan sturen we je het beeldmateriaal van de poster (mail naar tijn@kristijn.com). Die kun je dan in je mail zetten of eventueel uitprinten en op je raam plakken.

Mocht je tips en oefeningen zoeken om tot stilte te komen, kijk dan bovenaan deze site onder 'meditatie' en lees het onderstaande verhaal over Yogi Power en de kracht van coherentie.

Voel je vrij om je eigen draai aan de Stadsverlichting te geven, zodat het voor jou en je vrienden goed voelt. Als je maar coherent bent. Je hoeft ons ook niet om toestemming te vragen. Het idee is niet van ons, maar van ons allemaal. De schoonheid van dit project is dat geen van ons in zijn of haar eentje de wereld kan veranderen, maar dat we dit wél kunnen als we samenkomen en de krachten bundelen.

We vinden het wel leuk als je ons laat weten hoe het gaat en als we je adres in onze agenda kunnen zetten. Om de zoveel tijd zullen we gezamenlijke flashmob meditaties doen op plekken die we een of twee dagen van te voren aankondigen. Het idee is dat we met z'n alleen naar die plek toegaan, 'spontaan' bevriezen voor meditatie en na een afgesproken tijdsperiode weer allemaal ons weegs gaan.


VERANDER DE WERELD VANUIT JE HUISKAMER

Eind jaren zestig ontdekten psychologen iets buitengewoons: mensen die regelmatig mediteren zijn niet alleen gezonder en gelukkiger, maar hebben een meetbaar effect op hun omgeving. Het effect van mensen die samen mediteren, is zelfs zo groot dat er tot op de dag van vandaag geen enkele methode bestaat die zo succesvol is.

Het begon allemaal met een bezoek van The Beatles aan de Indiase goeroe Maharishi Mahesh Yogi in 1968. Door hun populariteit werd de Transcendente Meditatie (TM) methode in één klap een rage en enkele jaren later waren er in Europa en de Verenigde Staten steden waar één procent van de bevolking regelmatig mediteerde. En juist in die gemeenschappen begon zich iets merkwaardigs af te tekenen: het leek wel of criminaliteit, geweld en verkeersongevallen leken af te nemen.

Om dit te checken vergeleken de psychologen Candace Borland en Garland Landrith elf Amerikaanse steden waar minimaal één procent van de bevolking regelmatig mediteerde met steden waar dit niet het geval was. Uit de cijfers die zij van 1967 tot 1972 verzamelden, bleek misdaad in steden waar werd gemediteerd met 8,2 procent per jaar te zijn gedaald, terwijl die in gewone steden met 8,3 procent was gestegen.

De verbluffende resultaten zetten andere wetenschappers aan om het fenomeen – dat inmiddels tot het ‘Maharishi Effect’ was gedoopt – diepgaander te onderzoeken. Tot op heden zijn er 49 onderzoeken gedaan door zestien universiteiten en twee onderzoeksinstituten. De uitkomsten van die studies zijn opmerkelijk consistent en bevestigen de resultaten van Borland en Landrith.

Om te zien of het ook mogelijk is om gericht effect te hebben door te mediteren, kwamen in de zomer van 1993 vierduizend geoefende yogi’s bijeen in Washington D.C. met als doel de criminaliteit gedurende een periode van acht weken met twintig procent omlaag te brengen. De hoofdcommissaris van de politie verleende zijn medewerking, maar was niet overtuigd getuige zijn woorden dat ‘alleen twee meter sneeuw de criminaliteit met twintig procent kan doen dalen’. De man kreeg ongelijk: na acht weken was de criminaliteit met maar liefst 23 procent gedaald.

Ook in oorlogsgebieden is onderzoek gedaan naar het effect van meditatie. Teams yogi’s werden ingevlogen om in Libanon, Iran, Zimbabwe en Nicaragua te mediteren. In Libanon, waar acht verschillende nieuwsbronnen werden bijgehouden om te checken wat er veranderde, vielen gedurende hun verblijf 71 procent minder oorlogsslachtoffers, waren er 68 procent minder gewonden en werd een toename van 66 procent gemeten in activiteiten voor vrede en samenwerking.

In de Libanese stad Baskinta werd de plaatselijke bevolking geleerd om zelf te mediteren. Toen een deel van hen dit regelmatig deed, werd de stad niet meer getroffen door artillerievuur, terwijl dat in de afgelopen twee jaar maar liefst achthonderd keer was gebeurd. Op de vijf omringende steden waar niet werd gemediteerd, werd nog steeds geschoten – meer zelfs dan in de voorafgaande jaren.

Omdat het een kostbaar experiment is om yogi’s naar oorlogsgebieden te sturen, werd gekeken of het ook mogelijk was om op afstand effectief te zijn. Dat bleek het geval. Yogi’s in Amerika, Nederland, Italië en Israel waren in staat meetbare resultaten in Libanon te bewerkstelligen.

Wetenschappers vermoeden dat het Maharishi Effect te danken is aan het ‘coherente veld’ dat yogi’s uitstralen wanneer zij mediteren. Dit veld, dat kan worden gemeten door de hersengolven in kaart te brengen, brengt niet alleen lichaam en geest van degene die mediteert in een optimale toestand, maar werkt blijkbaar ook als een krachtveld om de omgeving in harmonie te brengen, te ordenen en ‘uit te lijnen’.

Inmiddels is ook berekend hoeveel mensen je minimaal nodig hebt om dit effect te bewerkstelligen. Dat blijkt slechts één procent te zijn. Wanneer één procent van de bevolking regelmatig een staat van coherentie ervaart, dan is er meetbaar meer synchroniciteit, harmonie en flow in een samenleving.

Heel concreet: er zijn dan minder zelfmoorden, verkeersongevallen, rechtszaken, echtscheidingen en overdraagbare ziekten. Er wordt minder gerookt en gedronken en er worden meer patenten aangevraagd. Zelfs de economie fleurt er van op: minder inflatie, werkeloosheid, armoede en hogere lonen en beurskoersen.

Er is geen enkele methode – waar ook ter wereld – die zo succesvol is als de één-procent-methode. Als het erom gaat een mooiere, gezondere, vreedzamere, veiligere en liefdevollere wereld te creëren, dan kan niets tippen aan een kleine groep toegewijde mensen die een coherent veld neerzetten. Je vraagt je af waarom hier niet in wordt geïnvesteerd. Waarom is er geen Vredesleger van de Verenigde Naties dat kan worden ingezet om ‘stiltebommen’ te droppen in brandhaarden over de hele wereld? Dat kost een fractie van wat we nu uitgeven aan oorlogen en defensie en – voor de sceptici – baadt het niet, dan schaadt het in ieder geval ook niet.

Het probleem is dat veel beleidsmakers nog steeds in een verouderd paradigma leven waarin dit soort zaken ‘vaag’ en ‘zweverig’ zijn. Er is echter niets vaags en zweverigs aan de voorspellingen van de Maharishi dat één procent van de bevolking meetbaar effect heeft op de rest. Hij bevindt zich met zijn voorspellingen in het uitstekende gezelschap van harde wetenschappers en Nobelprijswinnaars als Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr, Werner Heisenberg en Wolfgang Pauli. Deze elite van de kwantummechanica toonde vorige eeuw al aan dat bewustzijn aantoonbaar effect heeft op de materiële wereld en aan de basis staat van iedere creatie. Ook toonden zij aan dat op het niveau van de allerkleinste deeltjes alles en iedereen door middel van een verenigde veld met elkaar zijn verbonden.

Alleen beleidsmakers die deze ontdekkingen negeren, komen vandaag de dag nog aan met ‘oplossingen’ als: meer blauw op straat, zwaardere straffen en meer gevangenissen. Deze mensen hebben niet alleen geen moeite genomen om hun mind te updaten naar de 21e eeuw, maar lezen blijkbaar ook geen sociologische studies. Cijfers laten duidelijk zien dat hun maatregelen alleen maar averechts werken. Landen met de meeste gevangenissen hebben ook de meeste misdadigers. En hoe succesvol zijn we in al die andere zaken die we bestrijden door een keiharde aanpak, zoals de war on terror, drugs, cancer? Is er minder terreur? Minder drugs, minder kanker?

Maar gelukkig hoeven we nu niet te wachten tot beleidsmakers wakker worden. We kunnen zelf het initiatief nemen. Als de één-procent-coherent-methode inderdaad werkt, dan kunnen wij gezamenlijk eindeloos veel effectiever zijn dan welke politicus, econoom, militair, paus, moefti of imam ooit zal zijn. En dat terwijl we niet eens de straat op hoeven met spandoeken, petities hoeven rond te sturen of brieven schrijven naar ministeries. We hoeven niet eens uit onze leunstoelen op te staan!

Meer recent onderzoek laat zien dat je niet eens zoveel mensen nodig hebt om een significante verandering in de wereld te bewerkstelligen. In de woorden van de befaamde Amerikaanse antropologe Margaret Mead: ‘A small group of thoughtful people could change the world. Indeed, it's the only thing that ever has.’ Wanneer mensen vaker mediteren en er steeds beter in worden, heb je steeds minder mensen nodig om effectief te zijn. Geoefende yogi’s hebben aan de wortel uit één procent is al genoeg. Voor een stad als Amsterdam word je al effectief als 87 mensen samenkomen. Voor heel Nederland zijn dat er maar 3.872. Voor de hele wereld heb je slechts 8.183 toegewijde mensen nodig.

Ook blijkt het resultaat het grootst te zijn als mensen op hetzelfde tijdstip en in dezelfde omgeving mediteren, omdat er op die manier een veld van resonantie optreedt waaraan de groep zich kan optrekken. Vergelijk het maar met hangklokken die na verloop van tijd synchroon gaan tikken. Mensen versterken elkaar, waardoor het coherente veld steeds groter wordt en het steeds makkelijker wordt voor anderen om aan te haken.

Om Nederland weer in flow te brengen en het vuur van inspiratie weer aan te steken, gaan we de krachten bundelen tijdens de Stadsverlichting, waarbij mensen in heel Nederland (inmiddels doen ze in België en Suriname ook mee) hun huiskamers openstellen voor vrienden en bekenden om samen een uur te mediteren. Het doel is om binnen een jaar de benodigde 3.872 mensen. Een jaar later hopen we 8.183 mensen zover te hebben dat ze regelmatig coherent zijn, zodat Nederland weer een gidsland kan worden – een baken van creativiteit, inspiratie en flow voor de wereld.

WAT IS COHERENTIE?

Coherentie is een optimale zijnstoestand waarbij lichaam en geest met een minimaal energieverbruik maximaal presteren. De meeste mensen ervaren slechts zelden echte coherentie en áls ze het ervaren, dan is dat meestal per ongeluk. De reden voor het gebrek aan coherentie is de grote hoeveelheid nutteloze en schadelijke gedachten die wij dagelijks produceren. Wetenschappers schatten het gemiddelde op 50.000 tot 80.000. Geen wonder dat een kwart van onze lichaamsenergie wordt gebruikt door de hersenen.

Wanneer je iemand met dat gemiddelde op een EEG apparaat aansluit om de hersengolven in kaart te brengen, dan krijg je een diffuus, chaotisch en incoherent beeld te zien. De dominante hersengolf is bèta (tussen 16 en 38 Hz). Zo’n negentig procent van ons waakbewustzijn wordt doorgebracht in deze actieve en gespannen toestand. Bètagolven zetten ons vooral in de survivalmodus, waardoor we sterk op de buitenwereld zijn gericht. Kinderen tot vijf jaar produceren nog nauwelijks bètagolven. Vanaf hun achtste neemt het aantal sterk toe.

Wie vrijwel voortdurend bètagolven produceert, ervaart niet of nauwelijks de rust en helderheid die voortkomen uit alfagolven (tussen 8 en 16 Hz) of de diepe ontspanning en ruimte voor inzicht, creativiteit en inspiratie die bij de thètagolven horen (4 tot 7 Hz). De meeste mensen ervaren een vorm van ontspanning alleen nog gedurende de slaap, waarbij deltagolven van minder dan 4 Hz worden geproduceerd. Hoe dieper de slaap, hoe langzamer de golven.

Wanneer je yogi’s aansluit op een EEG apparaat, dan zie je een meer coherent beeld en een betere samenwerking tussen beide hersenhelften. Wat wetenschappers pas recent hebben ontdekt (omdat meetinstrumenten steeds gevoeliger worden), is dat yogi’s – naast de langzamere alfa en thètagolven –opvallend veel supersnelle golven produceren tot wel 120 Hz. Deze gammagolven (meer dan 38 Hz) zouden de sleutel tot coherentie kunnen zijn, zo vermoeden hersenwetenschappers. De snelle golven lijnen de hersenen als het ware uit en brengen ze in tune met de universele blauwdruk.

Deze blauwdruk, door biologen en andere natuurwetenschappers meestal het ‘morfogenetisch veld’ genoemd, bevat de oorspronkelijke informatie van iedere soort. Afstemmen op deze blauwdruk brengt lichaam en geest terug in de ‘fabriekstand’ en geeft toegang tot hogere inzichten, aha momenten en geniale invallen.

Wanneer deze bewustzijnsstaat van heldere ontspanning regelmatig wordt ervaren, krijgt die steeds meer vorm in het dagelijks leven. Het wordt steeds makkelijker om in flow  te zijn en boven je beperkingen uit te stijgen. In plaats van een dagelijkse strijd, wordt het steeds meer magisch en moeiteloos.

COHERENTIE EN GEZONDHEID


Ook zijn de effecten van coherentie op de gezondheid goed onderzocht. Om het simpel te zeggen: tweemaal daags een meditatiesessie is de manier om je immuunsysteem op te peppen en de manier om stress te verminderen. Dat is geen kleinigheid als je bedenkt dat stress en een niet goed functionerend immuunsysteem aan de basis staan van zowat iedere ziekte of aandoening die we kennen.

Maar meditatie is nog veel meer. Het is bijvoorbeeld ook de beste verjongingskuur. Mensen die gedurende één jaar regelmatig mediteren, zijn biologisch gesproken zeven jaar jonger dan mensen die niet mediteren. Na twee jaar is dat al elf jaar geworden. Welke pil kan je dergelijke resultaten bieden? Welke antirimpel crème? Welke botox behandeling?

Onderzoek bij mediterende monniken laat zien dat zij ‘gelukshormonen’ aanmaken, stofjes als serotonine en dopamine. Meditatie is om die reden een van de effectiefste middelen tegen depressie – volgens de Wereld Gezondheid Organisatie een van de grootste epidemieën van deze tijd. In plaats van antidepressiva voor te schrijven, kunnen artsen hun patiënten misschien beter een cd met geleide meditaties meegeven – dan ben je ook gelijk van bijwerkingen en verslavingsverschijnselen af.

Hersenwetenschappers zien dat tijdens meditatie de linkerkant van de neocortex wordt versterkt. Dit is het gebied dat verantwoordelijk is voor gevoelens van tevredenheid, geluk, vreugde, verbondenheid en eenheid. Regelmatige meditatie zorgt ervoor dat je hersenen op een nieuwe en verbeterde manier worden bedraad, waardoor je hele systeem beter functioneert. De hartslag wordt coherent, de bloeddruk normaliseert zich, de  sympatische- en parasympathische zenuwstelsels worden op elkaar afgestemd, de ademhaling wordt dieper en regelmatiger, de huidweerstand neemt toe, enzovoorts.

HOE KOM JE TOT COHERENTIE?

Er zijn grofweg twee vormen van meditatie die tot coherentie leiden. De eerste methode is gerichte aandacht, focus en concentratie. Dat kan zijn op je ademhaling, een spreuk, mantra, kaars, bloem, gebed, gevoel (vrede, liefde, vrijheid, geluk) – kortom op alles dat je tijdelijk uit je drukke denken haalt en in contact brengt met iets groters. Hierdoor ga je voorbij aan je kleine ‘ik’, het ego. De spanning van duale geest wordt overstegen, zodat de achterliggende heelheid en eenheid kunnen worden ervaren.

De tweede methode is een vorm van ongerichte aandacht – een verruimd bewustzijn waarbij je je niet zozeer richt op een onderwerp of voorwerp, maar beschikbaar bent voor alles wat zich voordoet. Je wordt een toeschouwer van je eigen denken, waarbij niets wordt uitgesloten of afgewezen. Hierdoor ontstaat heldere ontspanning.

De makkelijkste manier om gedurende de dag – als je geen tijd hebt om te mediteren – coherentie te ervaren, is te glimlachen, je aandacht naar je ademhaling en je hart te brengen en een positief gevoel op te roepen van waardering, dankbaarheid, liefde, vrede of compassie. Het Amerikaanse HeartMath Institute heeft deze methode grondig onderzocht. Het blijkt voor de meeste mensen snel en makkelijk te werken. Het instituut heeft ook software ontwikkeld zodat je de mate van coherentie zichtbaar kunt maken en kunt beïnvloeden.

Voorbeelden van meditatie oefeningen vind je op deze website onder het kopje ‘meditatie’. Kris en Tijn hebben ook een cd gemaakt met geleide meditaties die je kunnen helpen om coherentie te ervaren. Ook geven zij Stilte Concerten die bedoeld zijn om gezamenlijk de stilte te ervaren, zodat er een krachtveld van meditatie en inspiratie ontstaat.

zondag 20 februari 2011

Draadloos, handig maar dodelijk

Bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen 'Chlorofyl' van bomen en planten, zuivert de lucht. Wegrottende bomen gebruiken echter zuurstof...

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.
Op vrijdag 18 februari 2011 vond daarom het eerste internationale wetenschappelijke symposium over 'Het effect van elektromagnetische straling op bomen' plaats, in het Groene Paviljoen te Baarn. Het symposium werd internationaal en nationaal ondersteund door wetenschappers, gemeenten en de groenbranche.
Hier vind je meer informatie over het symposium
Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekte dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging in het gebruik van mobiele telefonie en draadloos internet plaats.
Video over het onderzoek van de Universiteit Wageningen:
In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen, werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste WiFi-accesspoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand. Bladeren kregen een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. Daarop volgde verdroging, achterblijvende groei en bladsterfte. Bij de bomen die het dichtst bij de stralingsbronnen stonden, stierven de bladeren af. Uit dezelfde proef met maïs bleek dat de straling de groei van de maïskolven remde. De Mais- en Arabidopsis-cultures vertoonden ook groei- en bloeivertraging in vergelijking met zaaicultures in identieke klimaatruimtes die niet door straling werden belast.
De Universiteit van Wageningen komt in haar rapport tot de conclusie dat zowel de bastknobbels, baststrepen en bastscheuren hun ontstaanspunt hebben rond dode cellen. Het blijkt dat bij verschillende boomsoorten vaak afsterving van de buitenste cellagen van de stam optreedt. Wat de consequenties van bastknobbels voor de vitaliteit van bomen zullen zijn, is nog niet bekend. Maar dat bij het ontstaan van bastscheuren en necrotisch weefsel, de boom vatbaarder wordt voor ziekte en plagen, is duidelijk.

Ook staat vast dat de oorzaak niet biologisch is. Zo is er bijvoorbeeld geen bacterie, schimmel, of virus gevonden. Dit is ook door Plantenziektenkundige Dienst Wageningen geconcludeerd. Er wordt niet uitgesloten dat ook ultrafijn stof negatieve invloeden heeft op de gezondheid van bomen. Ultrafijn stof is namelijk zo klein dat het bij organismen binnen kan dringen en daar schade aan kan richten.

De Universiteit Wageningen pleit voor een uitgebreider vervolgonderzoek, waarin bijvoorbeeld onderzocht zou kunnen worden of de vruchten van zieke bomen nog wel gegeten kunnen worden en wat de economische gevolgen zijn.
Uit eerder wetenschappelijk onderzoek door de Milieudeskundige Dr. Sainuddin Pattazhy, bleek ook de Bijensterfte voor een groot deel veroorzaakt door zendmasten (GSM en UMTS). Volgens Dr. Pattazhy kan de bijenpopulatie binnen tien jaar verdwenen zijn als er nog meer zendmasten bijkomen.
Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van minstens 80 procent van de gewassen, waaronder minstens 90 fruitsoorten en groenten. Nu blijkt dus dat ook de gewassen zelf afsterven door straling van GSM, WiFi en dergelijke.

Henny Tuithof, directeur van het bouwadvies-bureau 'Alphaplan' uit Alphen aan den Rijn, doet sinds 2005 onderzoek in binnen en buitenland, naar de effecten van straling van UMTS- en GSM-masten op bomen. Hij deed ook onderzoek voor de gemeente Alphen. Hierover schreef hij het rapport 'Straling velt Bomen' en het vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen'. Zijn onderzoek is voortgezet door de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Universiteit Wageningen.

Video: Expert Henny Tuithof over de effecten van straling van UMTS-masten op bomen

Op zondag 20 februari geeft Henny Tuithof een lezing over straling en bomen op het kantoor van de Groengroep in Boskoop

Lees hier zijn rapport 
'Straling velt Bomen' en zijn vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen':
http://www.groengroep.nl/images/stories/pdf/stralingbomen.pdf
http://www.stralingsweb.nl/pdf/Straling/Onderzoeken/Rapport UMTS vernietigt bomen 2.pdf

Meer info:
Video: het effect van straling van mobiele telefoons en GSM-masten op bomen
Een site speciaal gewijd aan dit onderwerp: www.boomaantastingen.nl
De site http://www.vrijvanstraling.nl/ziekebomen/ wilt bomen in beeld brengen die aangetast zijn door de straling van mobiele communicatie systemen zoals die van GSM en UMTS masten. Wie zieke bomen in de buurt van zendmasten en dergelijke ontdekt kan dat bij hen melden.

Lees ook
Bronnen:


Er is veel onduidelijkheid over de schadelijkheid van GSM-straling. Nieuwsberichten spreken elkaar tegen en de vraag blijft: is het wel of niet schadelijk? Onafhankelijk tijdschrift Medisch Dossier bericht nu over een overzichtsonderzoek met de resultaten van 23 studies naar de relatie tussen mobiel bellen en kanker.

Diepgaande observatie van alle studies leidde tot de ontdekking van een patroon: onafhankelijke onderzoeken, met een betrouwbaarder onderzoeksopzet, vonden telkens zorgwekkender resultaten dan de studies waarbij de telecom-industrie betrokken was.

En hoewel gesponsorde en onafhankelijke onderzoeken elkaar meestal tegenspreken, zijn ze het wel eens over het volgende: meer dan 10 jaar gebruik gebruik van een mobiele of draadloze telefoon verhoogt het risico op een hersentumor significant, volgens een onderzoek zelfs met 280%. Bovendien begint het risico al bij zeer kleine hoeveelheden, per 100 uur stijgt het risico met 5%. Bij kinderen wordt een groter risico op hersenkanker gevonden dan bij volwassenen.

Tips voor een veiliger gebruik

Dat is geen nieuws om optimistisch van te worden, maar gelukkig geeft Medisch Dossier ook tips voor een veiliger gebruik van je mobiel:

1) Draag bij het bellen een koptelefoon met een snoertje, zet je mobiel op de luidspreker of stuur een sms.

2) Draag het mobieltje nooit op je lichaam of gebruik een hoesje aan je broekriem.

3) Bel niet in een rijdende auto, trein of bus. Daardoor wordt de straling van het mobieltje groter.

4) Gebruik je mobiel als antwoordapparaat: zet het uit tot je wilt zien wie gebeld heeft en bel dan zonodig terug – met stappen 1,2,3 in je achterhoofd.

5) Bel, als het kan, met een vaste telefoon.

6) Vermijd gebruik binnen een metalen gebouw, vooral als het een metalen constructie is.

7) Laat kinderen nooit met een mobieltje naast het bed of onder het kussen slapen.

8) Laat kinderen hun mobieltje alleen voor noodgevallen gebruiken.

Opmerking van Désiré Röver: 'Een koptelefoon met een snoertje van je mobiele telefoon naar je oor geeft nog meer straling rechtstreeks je oor in, dan wanneer je de telefoon 'normaal' gebruikt. De enige manier waarop deze toepassing veilig is, is wanneer het snoer, aan de kant van het oortje, voor de laatste ca.15 centimeter bestaat uit een holle plastic buis. Die geeft (net als een stethoscoop) wel het geluid door, maar niet de straling....!
Kijk bij Mercola.com naar 'Blue Tube Headset 3.5mm'. http://products.mercola.com/blue-tube-headset/ '
Of in Nederland naar de opvolger daarvan: http://vitalitools.nl/nl/gig/rf3_envi_335.phpBBC en CNN berichten: Al Qaeda bestaat niet en Bin Laden was een CIA asset...

Youtube 911NLP) There is no such thing as "al Qaeda", there is no one on earth who calls himself a member of "al Qaeda".
"Al Qaeda" is a term made up by the U.S. government to be applied to anyone killed during in the occupation of Iraq and Afghanistan. There is no formal organization. There is no secret terrorist network. What there is a is a phantom enemy, a boogyman that was easily sold to the American people for the benefit of the Bush Administration and their friends at PNAC.

Bin laden was CIA, but the guy is Dead, he was never a terrorist just a man used as a scape goat for a Corrupt Government in its quest to invade oil rich countries. Never believe anything you see or hear on TV or from the main stream media, for decades all these parasites have done is spread lies after lies to make you believe something that isnt true. Sad thing... there are fools out there that actually buy it and believe what they are told.. these persons are the highly uneducated
Bin laden was CIA, but he is most likely dead, he was never a terrorist just a man used as a scape goat for a Corrupt Government in its quest to invade oil rich countries.

For more information about this subject, please watch the documentary below or read the following E-book...
Bron:
www.alqaedadoesntexist.com/
Earth Matters

vrijdag 18 februari 2011

Geen pijn meer? Denk positief!

Voordat je een pijnstiller neemt is het wellicht zinvol je juist in te denken hoe je je voelt zonder pijn.
Door positief te denken kun je pijn tenminste twee maal zo snel verlichten. Je kunt met andere woorden je eigen pijn letterlijk wegdenken.
Dit stellen Ulrike Bingel en haar collega’s van de Universiteit van Oxford. Zij hebben onderzoek gedaan naar hoe mensen reageren op een sterke pijnstiller op het moment dat ze te horen krijgen dat het de pijn laat toe- of afnemen of dat het geen effect heeft op de pijn.
Het team bracht een warmtebron aan op de benen van 22 vrijwilligers waarna werd gevraagd hoeveel pijn ze voelden op een schaal van 1 tot 100. Vervolgens kregen de vrijwilligers de sterke pijnstiller remifentanil toegdiend.
Op het moment dat de pijnstiller werd toegediend gaf 41% van de vrijwilligers aan een afname van de pijn te voelen. Toen Bingel’s team de vrijwilligers voorhield dat ze geen pijnstiller meer kregen, begon de pijn weer terug te komen.
Het team maakte tevens fMRI-scans om te kijken naar de activiteit van verschillende gebieden in de hersenen waarvan bekend is dat ze te maken hebben met het verwerken van pijn. De onderzoekers merkten een toename in de activiteit van de subgenuale anterieure cingulate cortex op, een gebied dat emoties verwerkt, wanneer de vrijwilligers een afname van de pijn verwachtten. Daarentegen werd een afname van de activiteit vastgesteld op het moment dat de vrijwilligers juist verwachtten pijn te zullen hebben.
De resultaten zijn gepubliceerd in Science Translational Medicine.
In een interview met de BBC zei onderzoekster Irene Tracey: “Dit is fenomenaal. Dit (remifentanil, red) is één van de sterkste pijnstillers die we hebben en door de invloed van het brein kan het effect enorm toenemen of zelfs geheel verdwijnen.”
Perceptie
De ontdekkingen ondersteunen wat pijnonderzoekers al weten over het belang van psychologische effecten op de perceptie van pijn. Afgelopen zomer ontdekte het team van Arne May van de Universiteit van Hamburg in Duitsland dat mensen meer pijn ervaren wanneer ze te horen kregen dat een pijnvolle stimulus erger wordt. Dit effect kan dagen aanhouden.
De mate waarin deze psychologische effecten invloed hebben varieert van individu tot individu. Een recente studie door Tor Wager’s team van de Univeristeit van Colorado in Boulder stelde dat aan de hand van hersenscans op den duur kan worden vastgesteld hoe sterk iemand dit placebo-effect ervaart.
De industrie heeft altijd hartelijk gebruik gemaakt van dit effect door patiënten wijs te maken dat bepaalde medicijnen wonderen verrichten. Ted Kaptchuk van de Harvard Medical School is van mening dat mensen nog altijd minder pijn zullen ervaren wanneer ze te horen krijgen dat het gaat om een placebo, vanwege de positieve verwachtingen die ze hebben.
“Het is wederom bewijs dat men krijgt wat men verwacht,” zei Professor George Lewith van de Universiteit van Southampton.
tekstbron: Niburu

donderdag 10 februari 2011

Micro-Managing God: Hoe we bidden, maakt wel degelijk een verschil

(Spirit of maat) I find that the lessons my guides like to share with me are often brought to my attention in my normal waking life. This month it happened while I was reading my morning email. I have noticed that the national media seems to have a new tragedy or disaster each day for which groups of people are gathering to pray. Someone famous died, someone went missing…something somewhere in the world is always being deemed a tragedy. With each person who is ill, with each unfolding world situation, my email box fills with announcements of group meditations and prayer times to address the situation. I'm betting yours does too.

And I have noticed things about this process. The invitations for most meditation events I receive include notes that the meditation energies are to "heal" or "bring peace" to a person or situation on the planet. The more personal emails request me to "send light and love" or good thoughts, prayer and energy towards curing illness for someone or helping with a difficult family matter.

This sort of goal-oriented prayer has never felt accurate to me. One morning as I was wrestling with how to address another round of these emails, I heard a sentence being formed out loud in my head.
"The more unencumbered by personal intentions your prayers are, the more effective they are."

While I attributed the sentence to one of my guides, the idea was not new to me. Growing up as the eldest granddaughter of a minister, I had heard the Bible story of Jesus' overheard prayer "…not my will, but Thine be done" each Easter. As a mystically inclined seeker of the Divine, I know it from passages in the Bhagavad Gita and the teachings of Yogananda. And in the world of energy healing, I immediately recalled the ways in which several teachers have shared this same philosophy with me.

Ken Page points out that whenever we send energy, even "love and light", we are opening ourselves to an energy exchange. Something will come back to us from the person or situation we are targeting with our prayers. I would add that the more our intention is to change a person or situation, the more the energy that comes back to us will also try to change us!

Drunvalo Melchizedek points out that we live in a polarized world. In this world where there is both good and evil, right and wrong, we create both aspects of whatever we wish for, even though our intention is to create only one aspect. When our prayers are formed "for the good" by our mental capacity, an equal amount of our energy is also creating the opposite effect.

I find that Newton's Third Law of Motion, "For every action there is an equal and opposite reaction" applies to how we pray. If we indeed pray for what would appear to be a "good" outcome to any situation, then we are also unconsciously putting an equal amount of energy into praying for a "bad" outcome.
How can this be? My metaphysical answer is this: Because we live in a spiritual world based on Free Will, we as a group of souls decided to create polarity. On a practical level this means that what appears to me as "bad" might actually be the catalyst for a much larger movement of Spiritual growth.

In our human form, we are not able to see the larger picture of events that are working themselves out. It is only natural for us to pray for that which makes us more comfortable, happier, and healthier. But our soul's journey is to explore how we, while in human form, create comfort and ease, generate joy and find balance in our physical bodies.
While our personality would prefer to jump to the end of our soul's learning process and enter into a perfect life, our soul wants to learn all that is possible while here in human form. And sometimes that includes the experience of discomfort in order to motivate useful changes in our lives.

In a study done in the 1990s, hospital cardiac patients were prayed for in directed and non-directed prayer, as well as a group that received no prayers. (This was a small study, probably funded as part of the CAM studies, most likely related to a university hospital. If you know this exact study please let me know as I have lost the original published article)
Patients were split into three groups. One group received no prayers, and did the least well in terms of their physical recovery. A second group received prayers of directed healing to their medical situation. "Please heal the heart of _______" might be an example of this sort of healing prayer. The third group of patients received non-directed healing. "May God's will be done in the life of _______".
Not surprisingly the third group of patients had the highest recovery rate.
In similar studies, Spindrift Research (www.spindriftresearch.org) showed that prayers for the healing of living beings such as mold, yeast, and soybeans helped them recover from injuries and grow significantly more than those same plants that did not receive prayer.

In the study involving soybeans one group of soybeans were oversaturated with water while another group was not given enough water. Both groups of the soybeans were set out to receive prayers. Most of those praying did not know whether the soybeans they were praying for were too dry or too wet. Some soybeans received directed prayers (God let the soybeans have more moisture in order to sprout well) while other soybeans received non-directed prayer (may the soybeans receive whatever they need). "With non goal-directed prayer, the group of over-soaked beans gave off water and moved down toward normal, and the under-soaked beans took on water and moved up toward normal. The different needs [of the soybeans] were met." The group of soybeans receiving directed goal prayers remained both over saturated with water as well as too dry. The potential within the soybeans receiving non-directed, non-goal oriented prayer to bring themselves into balance was tapped into by the energy of the prayers. This same inner potential to achieve balance was not successfully accessed by those soybeans receiving directed goal oriented prayers.

This is a strong lesson that healers are reminded of often. Letting ourselves honor, especially during times of great need, the innate intelligence of God that lies within each person or situation allows the power of Spirit that is already present within each person or situation to shine more brightly. Telling God how to heal a person, bring peace to a situation or fix a perceived problem actually constricts the movement of Spirit, and thus the potential healing that God would desire to bring through that person or situation.

I have no doubt that it is easier to pray for a soybean to follow its own inner intelligence than to find within ourselves a space of neutrality and compassion from which we can pray without a fixed goal for those we know or for painful world situations. This is perhaps one of the most difficult lessons we, as humans, have decided to learn. Healing and prayer are not about results. Healing and prayer happen when we allow our own compassionate heart to open and simply be with another's pain. In this way God is awakened from within, and Love is remembered.

Norma Gentile

Source/bron: Earth matters