Search This Blog

Translate

Pagina's

zondag 29 april 2012

Politiek: Wij mogen en kunnen in actie komen..!

Foto: Colani.nl
We mogen en kunnen in actie komen, door achterover te gaan liggen als we mogen gaan stemmen…!

Het is eindelijk zover. De lang verwachte val van het kabinet. Hiermee is ook de propaganda machine weer opgestart. Propaganda die wordt verspreid door de meest bekeken media is vooral tegen Wilders en probeert nu van alles om er voor te zorgen dat hij wordt weggevaagd bij de aankomende verkiezingen. Ook de sterk opkomende linkse partij de SP, die een vergelijkbaar programma heeft als de PVV en slechts op een paar punten een hele andere richting inslaat zal er aan moeten geloven. Omdat we al redelijk tegen het zomer reces aanzitten wordt verwacht dat de nieuwe verkiezingen pas in het najaar zullen worden gehouden.

Ik ga nu een voorspelling doen over wat er gaat gebeuren tussen nu en de tijd dat we een nieuw kabinet hebben. Er zijn een aantal impopulaire maatregelen die de rechtse regering wilt nemen om zogenaamd ons land te redden van een financieel, dan wel bezuinigingen, het afgeven van onze macht aan Europa en het bestelen van de mensen die niet in de hoogste klassen zitten qua inkomen.


Om dit te realiseren heeft het werkkabinet medestanders nodig, maar de meeste medestanders met genoeg zetels zouden hiermee hun eigen programma verloochenen. Ik voorspel nu dat bijna alle grote partijen een deel van de impopulaire maatregelen op zich zal nemen en daarmee bewijst dat ze niet voor het bestwil van het volk kiezen, maar puur voor het behoud van de macht over ons werkvolk.

Je zult zien dat het een spel is waarbij de ene leugen de andere overtreft. Aangezien het land nogal verdeelt is tussen links en rechts zal het ook lastig worden om een nieuw kabinet te vormen. De partijprogramma’s zullen daarom worden aangepast, en veel spectaculairder worden dan dat ze ooit zijn geweest. Bezuinigen wordt veranderd in ombuigen, inleveren wordt ontvangen en zelfs de partijen die gematigd zullen liegen, zijn in staat om water als wijn te verkopen.

Niet zo lang geleden was er een artikel over niet stemmen, wat volgens mij de enige manier is om voor jezelf te kiezen in een schijndemocratie vanwege de verborgen macht van het koningshuis. Ik stel daarom voor dat iedereen die graag wil helpen om de Nederlandse burger te informeren, even de tijd neemt om een stukje te schrijven over het niet stemmen. Of zelfs nog makkelijker door dit artikel te kopiëren en te verspreiden.

In een wereld waarin we moeten geloven dat we vrij zijn en we kunnen stemmen op vertegenwoordigers die deze vrijheid voor ons bewaken zijn er een aantal mythes ontstaan. Alleen al deze acht mythes omtrent het stemmen zijn erg overweldigend.
Acht punten waarom niet-stemmen dè manier is
om de regering zijn macht te ontnemen.


Mythe 1 Als u niet stemt hebt u geen recht van spreken.
Als u stemt geeft u iemand de volmacht om voor u te spreken. Met stemmen geeft u uw recht van spreken dus juist weg. Als uw partner vraagt wat u vanavond wil eten en u zegt: ‘beslis jij maar’, dan kunt u later niet klagen dat u het niet lust. U hebt uw partner volmacht gegeven om het menu te bepalen. U hebt uw recht van spreken weggegeven.

Mythe 2 Als u niet stemt gaat uw stem naar de grootste partij.
Dit leren we op school en deze mythe wordt zorgvuldig in stand gehouden door de media en de politiek zelf. Dit zou inhouden dat degenen die op de grootste partij willen stemmen, thuis kunnen blijven. Hun stem zou dan automatisch bij die partij terechtkomen. Onzin natuurlijk. Er is geen enkele persoon of geen enkele computer die uw gedachten kan lezen en uw niet uitgebrachte stem kan toevoegen aan een partij of aan welke partij dan ook. Een niet-uitgebrachte stem is niet uitgebracht en komt nergens terecht.

Veel mensen stemmen op een partij waarin ze zich niet helemaal kunnen vinden. Daarmee hopen ze een partij waarin ze zich nog minder kunnen vinden uit de regering te houden. Ze stemmen op de ‘minst slechte’. Maar uiteindelijk is het niet uw stem die bepaalt wie er regeert. Het is hoofdzakelijk de vorming van een coalitie die dat bepaalt. Nadat uw stem binnen is kan iedere partij in principe meeregeren. Het wordt door politici onderling uitgemaakt.

Mythe 3 Uw stem heeft invloed.
We hebben de afgelopen twaalf jaar vijf kabinetten gehad van verschillende samenstelling. Geen enkele partij heeft in al deze kabinetten zitting gehad. De verhoudingen in die kabinetten werden (naast coalitievorming) bepaald door uw stem. Ondanks die verschillend samengestelde regeringen is geen enkele sprake geweest van merkbare beleidsveranderingen. Alle trends van de afgelopen twaalf jaar hebben zich gewoon voortgezet: meer regels en verboden, minder privacy, minder vrijheid, minder veiligheid, slechter onderwijs, privatisering van energiemarkt en zorgverzekering (met de daaraan gekoppelde astronomische prijsverhogingen en slechtere service), enorme toename van vaste lasten, etc. Hebt u daar echt voor gekozen?

Zelfs bij een referendum luistert de politiek niet naar u. De Europese Grondwet is door de meerderheid van het Nederlandse volk weggestemd. Later is deze wet er onder een andere naam, het Verdrag van Lissabon, toch gewoon doorgedrukt. Ondanks uw tegenstem. Uw stem heeft geen invloed gehad. De politiek deed en doet wat ze wil. En als u het er niet mee eens bent krijgt u de schuld, u hebt immers gestemd!

Mythe 4 Blanco stemmen is beter dan niet stemmen.
Met blanco stemmen zegt u:’Ik ben voorstander van het politieke systeem, maar ik vind dat er geen enkele goede kandidaat is.’ Door blanco te stemmen steunt u weliswaar geen enkele kandidaat maar geeft u wel uw medewerking aan het bestaande politieke systeem en kan dit systeem blijven voortbestaan. Wel zou u zich af kunnen vragen of het de moeite waard is om een politiek systeem te steunen dat niet naar u luistert.

Een blanco stem telt niet mee in de verkiezingsuitslag en heeft dus geen invloed. Wel telt uw stem gewoon mee in de opkomstcijfers. Niet stemmen verlaagt het opkomstcijfer en is daarmee een signaal. Een signaal dat zegt dat ik mijn medewerking aan een schijndemocratie opzeg en dat wel degelijk invloed heeft. Met name als steeds meer mensen dit doen.

Mythe 5 Onze regering vertegenwoordigt het volk.
Dat is ons altijd geleerd. De 2e kamer bestaat uit ‘volksvertegenwoordigers’. Politici vertegenwoordigen van alles maar zeker niet in de eerste plaats het volk. Ze vertegenwoordigen belangen. Politiek gaat over geld en de verdeling ervan. De grootste financiële belangen liggen bij het bedrijfsleven. Hoe groter een corporatie of multinational, hoe groter het belang. En hoe meer de politiek daarmee rekening houdt en hoe minder met uw belang. En niet te vergeten dat de politici hun eigen belangen vertegenwoordigen, hun eigen positie. En die positie wordt het best gewaarborgd als hun beslissingen in het straatje passen van het machtige bedrijfsleven. Men is dan ook bereid het bedrijfsleven te bevoordelen ten koste van u.

Wat dacht u van alle miljarden die aan de banken gegeven zijn? Miljarden van uw belastinggeld. Miljarden waarvan diezelfde banken nu de torenhoge bonussen betalen. Al die miljarden die nu moeten worden ‘bezuinigd’, ten koste van u, de belastingbetaler. De ‘redding’ van een bank kostte € 30 miljard (toevallig…. het bedrag dat nu bezuinigd moet worden). Dat is € 2000,- per persoon. Voor uw gezin met twee kinderen betekent dat € 8000,-. Als u meer dan modaal verdient, is het bedrag hoger. Wanneer hebt u € 8000,- van een bank gekregen toen u krap zat omdat u ‘fouten’ gemaakt had?

Wie kwam u toen ‘redden’? Minister Bos beloofde dat deze bank later weer verkocht (geprivatiseerd) zal worden. Net zoals de overheid de NS en de Nutsbedrijven verkocht (privatiseerde). Bedrijven die u betaald had met uw belastinggeld en dus van ons allemaal waren. Werd de opbrengst van die verkopen op uw rekening teruggestort? Wiens belang behartigt de regering dus? Het zijn niet uw belangen die de politiek vertegenwoordigt, maar die van machtige bedrijven en banken. En van zichzelf.

Mythe 6 Ik maak een keuze op basis van neutrale informatie.
Om een gefundeerde keuze te maken, moet u weten waarvoor u kiest. Om dat te kunnen weten, hebt u informatie nodig. Deze informatie wordt geboden door de media: krant, radio, televisie. Vooral de televisie wordt gezien als een belangrijke bron van informatie. Politici maken er dan ook dankbaar gebruik van. Tegenwoordig worden de massamedia wereldwijd beheerst door niet meer dan een handvol megabedrijven. (klik HIER voor artikel op WantToKnow)

En ook onze RTL’s en SBS’en maken daar onderdeel van uit. Deze bedrijven zijn gefinancierd door de grote banken. Die banken zijn alleen bereid tot financieren als deze mediabedrijven hun belangen behartigen. De publieke omroep is een staatsomroep en in die zin dus eigendom van de politiek. Alle mediabedrijven maken gebruik van persbureaus.

Omdat het NOS Journaal of het RTL-Nieuws niet in ieder land een journalist heeft, kopen ze hapklaar nieuws in van deze bureaus. De belangrijkste persbureaus zijn Reuters en AP. Deze bedrijven zijn al decennia het eigendom van de meest dominante bankiersfamilie ter wereld: de Rothschild familie. Daarmee bepalen zij wat nieuws is. Zowel de commerciële omroepen als de staatsomroepen hebber er geen enkel belang bij om neutrale informatie te bieden.

Ze bieden informatie die in hun belang is. In het belang van grote bedrijven en banken, en van de politiek zelf. En in het belang van grote adverteerders natuurlijk. Zou u als eigenaar van een mediabedrijf de praktijken van een grote bank ontmaskeren, als die bank een belangrijke klant van u is?

Politici gebruiken de media om hun verkiezingsbeloften uit te spreken. Hoe vaak worden die beloften nagekomen? Het privatiseren van de energiemarkt en de zorgverzekering zou concurrentie opleveren, en daarmee financieel voordeel brengen voor u, de consument. Zo is het u, via de media, verkocht. Het tegenovergestelde gebeurde: energie en zorgverzekering werden vele malen duurder.

Dat werkte in het voordeel van het bedrijfsleven, en in het nadeel van u. Of was u dat alweer vergeten? In plaats van u te informeren, manipuleren de media u. En daarmee is het niet meer uw eigen stem die u uitbrengt, maar wordt uw stem gestuurd door de media. Waar komt uw informatie vandaan?

Mythe 7 Onze regering zorgt voor een sterke positie van Nederland ten opzichte van het buitenland.
Door te stemmen draag ik daaraan bij. Ieder westers land heeft een gekozen regering. Gekozen door het eigen volk. Elk volk kiest die regering om haar belangen te behartigen. Zo wordt het ons verteld. Als dit werkelijk zo zou zijn, dan zou het beleid in al die landen duidelijk moeten verschillen. In elk land willen burgers immers dat hun land een sterke positie heeft ten opzichte van andere landen.

En ieder land heeft haar eigen nationale belangen. Toch zijn alle trends in alle westerse landen hetzelfde. Overal is sprake van crisis, afname van privacy, verdwijnen van werkgelegenheid, slechter onderwijs etc. Ondanks de verschillende belangen van de verschillende volkeren en de verschillende regeringen. Het is overal min of meer hetzelfde. De nationale regeringen van alle Europese landen, waaronder de Nederlandse regering, promoten de Europese Unie. Die EU krijgt steeds meer zeggenschap, en de nationale regering krijgt steeds minder zeggenschap.

De Nederlandse regering krijgt steeds minder te zeggen over Nederland. Het (tegen de wil van het volk doorgedrukte) Verdrag van Lissabon heeft als belangrijkste punt dat Europese wetten boven nationale wetten gaat. Die Europese wetten worden gemaakt door de niet-gekozen Europese Commissie, aangevoerd door de niet-gekozen Europese President (van Rompuy). Onze nationale regering behartigt de belangen van de EU. Niet van een Nederland dat sterk staat ten opzichte van andere landen.

Mythe 8 De huidige democratie is weliswaar niet perfect, maar er is geen beter alternatief.
Democratie is een mooi systeem. Maar schijndemocratie is in sommige opzichten erger dan een dictatuur. Een schijndemocratie geeft mensen een onterecht gevoel van vrijheid. Daardoor accepteren mensen impopulaire en oneerlijke maatregelen gemakkelijker dan in een dictatuur. De bovenstaande mythes hebben aangetoond dat stemmen veel minder invloed heeft dan de meeste mensen denken.

De gedachte dat u met stemmen invloed uitoefent is dan ook een illusie. En het is deze illusie die politici in staat stelt te doen wat ze doen en u het gevoel te geven dat u daarvoor gekozen hebt. U hebt politici als het ware een vrijbrief gegeven om andere belangen te behartigen dan de uwe. Als u dat niet meer wil, waarom zou u dan langer uw medewerking verlenen? Steeds meer mensen worden zich hiervan bewust, en willen hun medewerking dan ook niet meer verlenen. En dat kan door niet te stemmen.

Het is het meest duidelijk signaal aan de politiek dat een individu kan geven: ‘Ik werk niet meer mee aan een schijndemocratie!’ Door niet te stemmen maakt u juist gebruik van uw democratisch recht. Alleen in een dictatuur is iedereen verplicht voorstander te zijn van het bestaande systeem. Stelt u zich eens voor: Er komt niemand naar de stembus. Dan zit er voor de politici niks anders op dan naar huis te gaan en een baantje te zoeken. Natuurlijk zullen bij de komende verkiezingen nog veel mensen gaan stemmen.

Maar als een opvallend grote groep dit niet doet, dan zullen politici dat zeker opmerken en er op zijn minst erg zenuwachtig van worden. Ze zullen begrijpen dat we ze in de gaten hebben. Ze zullen dan ook inzien dat we onze steun uiteindelijk opzeggen als ze blijven weigeren te doen wat ze moeten doen: Het vertegenwoordigen van het volk. Anders komen er de volgende keer nog minder mensen naar de stembus. Niet stemmen is de enige mogelijkheid om de schijndemocratie weer tot een echte democratie dwingen.

Als u werkelijk iets wil veranderen, laat dan uw stem horen en stem niet! Gebruik uw eigen stem! Inspirerend hé, of niet? Er zullen mensen zijn die na het lezen van deze te controleren feiten nog steeds niet overtuigd zijn en nog steeds pleiten dat niet stemmen een doodzonde is. Ik draai het liever om, stemmen is een doodzonde, en kost je vroeg of laat jouw leven, en die van al je geliefden. Niet stemmen alleen geeft je het recht om jezelf te vertegenwoordigen. Hoe meer mensen dit inzien en hier naar handelen, hoe groter onze eigen kracht. Het is een keuze tussen je leven leiden of een leven lijden.

Yatri Kramp

Bron: WTK

maandag 23 april 2012

Greek town develops bartering system without euroAs Greece wonders whether its debt crisis will eventually spell its exit from the euro, one town in the centre of the country, Volos, has formed an alternative local currency.
It works through a bartering system or exchange of goods.
The BBC's Mark Lowen reports.
See BBC

vrijdag 20 april 2012

Transcripten van geheime spoedvergaderingen FED openbaar

Enkele dagen geleden wees ingewijde Drake Bailey erop dat informatie zou worden gelekt over de diepe problemen waar de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, in verzeild is geraakt.

De echtheid van de informatie zal als gebruikelijk officieel worden ontkend, benadrukte Bailey, maar het is echt en het gebeurt.

Inmiddels is aan het licht gekomen dat de Fed tijdens spoedvergaderingen tussen 2007 en 2010 enorme hoeveelheden informatie heeft achtergehouden, zo onthult analist Bix Weir van Road to Roota. Tv-presentator Dylan Ratigan van MSNBC doet één en ander in onderstaande video's uit de doeken. Het wordt enigszins duidelijk hoeveel er is achtergehouden.


Strategie

Voor de oude garde lijkt de situatie in rap tempo te verslechteren. De Huffington Post en The Dylan Ratigan Show hebben de hand weten te leggen op belangrijke interne documenten van de Federal Reserve. De stukken bevatten onder meer de transcripten van spoedvergaderingen van de Fed over de uit te stippelen strategie na de start van de financiële crisis. Ook wordt duidelijk wie er aanwezig waren tijdens de bijeenkomsten.

In oktober vorig jaar zei Ratigan al dat het bankwezen volledig corrupt is en ons oplicht. Commentator Jimmy Williams voegde daar aan toe dat geld de wortel is van al het politieke kwaad en leidt tot de ergst mogelijke corruptie.

Verandering

De Fed geeft normaal gezien nooit zomaar documenten weg, helemaal als het gaat om stukken die wijzen op serieuze problemen binnen de centrale bank. De Fed staat bekend als een hecht, supergeheim agentschap. Of komt daar nu verandering in?

Het lijkt dat de druk die de afgelopen jaren op de Federal Reserve is uitgeoefend effect begint te krijgen. Na een lange strijd in het Amerikaanse Congres kwam het in 2011 tot hoorzittingen onder leiding van de Republikeinse presidentskandidaat Ron Paul. Bloomberg won daarnaast een rechtszaak tegen de Fed waarna het financiële persbureau informatie wist te bemachtigen over spotgoedkope leningen die tijdens de crisis door de Fed waren verstrekt aan grote banken.

In 2008 verstrekte de Federal Reserve in het geheim leningen ter waarde van $7,7 biljoen aan grote financiële instellingen die op dat moment op omvallen stonden. Dankzij deze leningen en de daarmee gepaard gaande lage rente maakten de zes grootste banken, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs Group en Morgan Stanley, zo’n $13 miljard winst.

Lees de transcripten hier in het geheel terug.

donderdag 19 april 2012

De BBC documentaire 'A farm for the future'


BBC documentaire uit 2009 over de wereldwijde voedsel- en landbouwcrisis, m.m.v. Martin Crawford (Agroforestry Research Trust), Fordhall Farm, Richard Heinberg en anderen.

Rebecca Hosking, boerendochter die documentaire-filmer werd, gaat in op het energiegebruik in de landbouw, dat in de komende jaren kritiek zal worden, zonder in paniek te vervallen. Aan de hand van voorbeelden in Engeland verkent ze de mogelijke perspectieven, zoals een milieuvriendelijke land en tuinbouw die ons leven zou kunnen veranderen.
Ze kiest ervoor om terug te keren naar de boerderij waar ze opgegroeid is en gaat die van haar vader overnemen. Maar HOE gaat ze boeren? Er komen wetenschappers van naam aan het woord: Patrick Whitefield, Rob Hopkins, Rosie Boycott, Richard Heinberg, Tim Lang e.a.. Niet alleen permacultuur-enthousiastelingen komen hier aan hun trekken: elk weldenkend mens kan zijn/haar voordeel doen met deze documentaire.


(Redactie Klein Paradijs: Er zijn tegenwoordig want kanttekeningen te zetten bij onderwerpen als Peakoil en Global Warming, het schijnt grotendeels propaganda en angstzaaierij te zijn. Onderzoek zelf de feiten. De kern van de boodschap blijft echter overeind staan en daarom is deze documentaire zeer de moeite waard!)


Tekstbron: Earth Matters

woensdag 18 april 2012

Adem-hálen: gereedschap voor optimale lichaam-geest-verbinding.

Foto: medicineworld.org
Terwijl dit zelden wordt onderkent, hebben de meeste mensen een enorm gebrek aan zelf-verbondenheid. Dit is heel duidelijk als je ziet hoe de meeste mensen bijvoorbeeld ademenen door de dag heen. Meestal is er een korte ademhaling te observeren, die uiteindelijk leidt tot een bepaalde mate van lichamelijke stress. Een diepere ademhaling resulteert over het algemeen in een meer relaxte lichaamshouding. 

De korte ademhaling gaat daarbij over het algemeen vooral over de borst, terwijl de diepere ademhaling via het ‘maaggebied’ loopt, feitelijk een meer natuurlijke ademhaling. Het onjuist ademhalen gebeurt over het algemeen ook nog eens onbewust, terwijl het voor veel mensen écht tijd wordt om bewuste en op natuurlijk-juiste-wijze adem te halen. Het wordt tijd om BEWUST je ademhaling te veranderen, zodat je uiteindelijk ook onbewust begint met ademhalen als een expert..

Je dient te beseffen dat ademhalen niet alleen een methode is om te overleven, maar ook een van de weinige dingen in je leven waar je ook écht controle over kunt hebben. Als je beseft dat het onjuist ademhalen feitelijk te vergelijken is met het JUIST genoeg vitamines en voedingsstoffen tot je nemen om in leven te blijven, dan besef je wat een goede ademhaling vermag. Een minimale ademhaling doet je overleven, maar niet floreren..

Je zou eenvoudiger dieper kunnen gaan ademhalen door de juiste ‘intentie’op elke ademhaling te zetten. Hierbij kun je aan elke ademhaling denken als verfrissend en reinigend, wat uiteindelijk zal leiden tot levendigheid en opwinding. En daarbij ook de intentie zetten op de uitademing, waarbij je lichaam via die uitademing het oude en giftige laat gaaaaan..!

Met elke verse ademhaling kun je je voorstellen dat er een kalmte en verbinding in jezelf ontvouwt. Het ademhalen synchroniseert daarbij het lichaam en de geest, dat hierdoor een perfect stuk gereedschap vormt om een optimale gezondheid te bereiken. Door een tijdje de focus te leggen op elke ademhaling, op een bepaalde plek in je lichaam dat zeer doet, ben je in staat het lichaam deze pijn te laten helen. Het deelnemen in ‘helende ademhaling’ kan in het bijzonder nuttig zijn wanneer je een massage ontvangt voor dat zere lichaamsdeel.

En zoals je weet zijn diep ademhalingstechnieken ook een essentieel ingrediënt uit de enorme voordelen van meditatie. Door iedere ademhaling heen, een in- en een uitademing, kun je een grotere gewaarwording bereiken en je meer gecentreerd voelen. Je zult in staat zijn om jezelf terug te trekken van de stress die de wereld kennelijk op je schouders legt; een gevoel van vredigheid kan het dan overnemen.

En zoals je waarschijnlijk weet, is het focussen op je ademhaling ook een fantastische manier om in bed of elders, in slaap te vallen. Veel mensen hebben moeite met het ‘stilzetten’ van hun gedachten, zelfs (of juist) als ze in slaap willen komen. Er zijn over het algemeen dan zoveel zaken die aandacht kregen, dat in slaap vallen uren duurt. Wanneer je in dit soort gevallen probeert om met een diepe focus je ademhalingen telt, in plaats van schapen, dan zal je volledige aandacht uitgaan naar het ‘correct tellen’ van je ademhalingen. En deze focus zal er tenslotte voor zorgen dat je denken stopt en je in slaap kunt vallen door het pad op te gaan van de diepe slaap. Als je deze bewuste keuze gaat maken, zul je zien dat je leven eigenlijk onbewust ‘eenvoudiger’ zal worden.

Bron: WTK

dinsdag 10 april 2012

Thrive vertaling in het NederlandsThrive met nederlandse voice-over.
http://www.thrivemovement.com/
Voor meer informatie kun je terecht op http://www.thrivemovement.com/.
Koop THRIVE op DVD: http://www.thrivemovement.com/store.


THRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.

Engelstalige versie/ English version: 

3,3-di-indolylmethaan (DIM) tegen kanker, eet broccoli

Foto: jojoclub-afslanken.com
Broccoli, kool en spruitjes bevatten van nature de chemische substantie glucobrassicine die tijdens het kauwen wordt afgebroken en omgezet in indol-3-carbinol (I3C).

Laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat I3C de groei van tumoren terugdringt. Dat verklaart mogelijk ten dele waarom broccoli kanker kan helpen voorkomen en genezen.

Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Berkeley hebben ontdekt dat bepaalde bestanddelen van broccoli (indolen, glucosinolaten) het lichaam tegen kanker verdedigen. Ook beschermt broccoli tegen UV-licht, waarschijnlijk door de stof sulforafaan.

DIM

Maar dat is nog niet alles. Wanneer broccoli wordt verteerd vormen twee moleculen van I3C een enkel molecuul 3,3-di-indolylmethaan (DIM). DIM roept kanker een halt toe. Het molecuul zorgt ook voor een verhoogde aanmaak van een bepaald eiwit dat kankercellen doodt en voor een verminderde aanmaak van een ander eiwit, waarvan kankercellen juist een verhoogde concentratie nodig hebben om te overleven. Boven versterkt DIM de werking van het immuunsysteem.

Een Brits onderzoek heeft daarnaast vermindering van het risico op prostaatkanker met 400 gram broccoli per week aangetoond.

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) censureert echter informatie over broccoli als kankermedicijn. Fabrikanten die broccoli produceren of verkopen zijn vaak het slachtoffer van bedreigingen omdat ze de waarheid vertellen over hoe hun voedsel degeneratieve ziekten helpt voorkomen.

Bron: Naturalnews.com Vertaling: Niburu

dinsdag 3 april 2012

Imminent Mass Arrests of Globalists, Bankers and Political ElitePlease copy and distribute this message and make it go viral. Please educate the people of what is coming!
In a recent interview with David Wilcock, Insider ‘Drake’ stated a comprehensive plan to arrest all corrupt globalist, banksters and the political elite within a 72 hour period involving the closing down of U.S. borders and satellite communications to prevent and out of country money transfers. Drake added that a transition plan is already in place to convert the U.S. dollar to one that is not based on fiat currency. Additionally, we can expect to see the release of many suppressed technologies that will make our modern life seem like the Stone Age.

Drake mentioned that other countries and non-aligned nations have already stepped outside of the financial control of the G5 and G20 in a new financial system that was implemented on Monday.


The insider also stated that JP Morgan, Bank of America and Citibank are on the verge of collapse adding that the Euro is set to collapse, which in turn, would collapse the dollar. To finance this changeover in currency, Drake stated that there are old funds held by patriotic entities that have enough money and valued assets to pay for our national debt 4x over, adding, “This is not collateral accounts, this is private accounting. The end result will be the end of taxation, the release of suppressed technology and prosperity for all.

Continuity of goods and services should still remain in tact, and while there may be a few short discontinuations of services, they should occur for any long periods of time. It may be a good idea to have a small stockpile of basic necessities, such as water, canned food, toilet paper, etc…

In recent alternative news, as seen here on in5d, we have shown numerous articles on the plethora of bankster resignations in the past several months. According to Drake, many of these people gathered their families and a large quantity of money and moved overseas. Drake added that these people will be hunted down no matter where they are on this planet. In regard to the elite, Drake stated that “There’s gonna be some hangings. There’s gonna be some people jumping out of windows” but added that he does not want to see the riotous lynch mobs emanating from our society.

Picture: Grasya.com
“The idea of the police state will not exist as it does now,” stated Drake. According to this insider, the FEMA camps will not be used for the general population, but for the corrupt politicians, banksters and global elite.

Drake stated that “there's gonna be a 72 hour shutdown. no one will be able to fly or use any satellite technology to prevent the crooks from leaving the United States and from pilfering money electronically.” While shutting down the satellites may affect cell phone service, internet connectivity and even possibly the use of automobiles, this will be done as a preventative measure to ensure that the elite do not pilfer any money to offshore accounts.

At this point in time, there is no specific date of when this event will occur but rest assured as soon as it happens, it will be covered by in5d Alternative News.

Drake stated there will be a specific education channel will be televised for the educating and reeducating of people to our new society, adding there will be county, state and national positions created due to the number of people getting ousted from office as these politicians will be temporarily replaced with interim officials appointed on a temporary basis.

At this point in time, it is unclear who will be appointed to any specific position along with who will be the people making these decisions.

The ramifications of this event will lead other countries to follow suit in a global revolution.
What can you do?

Once we begin this transition phase, there will be a great need for the reeducation of people. As part of the in5d family, your knowledge in many of these spiritual and metaphysical areas will be a great asset to those who have been brainwashed their entire lives.

Imagine being blind your entire life, then by some miracle, your eyesight was restored. This is what it will be like for those people who have been blinded by a reality that was constructed to keep us subservient, controlled and conformed.

On in5d Connection, we have a ton of groups that can be used in the reeducation of society. In addition, we are going to be adding some software that will enable us to use the "Broadcast" function as our own online in5d Station! For example, we can schedule broadcasts for Groups or we can do live interviews with people such as George Kavassilas, Jordan Maxwell, Michael Tsarion etc... or we can use it to schedule reeducation classes. It'll be an awesome alternative to television while being much more informative. Additionally, we can set up schedules for members to air their own broadcasts at in5d Connection on a daily and weekly basis.

I'll need to upgrade the software but this will not affect its functionality at all. I'll also need to upgrade the server to something that will be able to handle this type of software in large numbers. As soon as I'm able to save enough to get this going, it'll come to reality, so start thinking about what stations you'd like to have or see and we can talk about it in my Miscellaneous in5d Group, in5d Suggestions and Ideas.

Our in5d family will be playing a huge role in educating society in many areas of life and we will be looking for leaders and innovators to help us usher in the Golden Age!

On a local level, you can talk to your neighbors and hold small assemblies to share your knowledge.

As I stated in the past, "Once the bottom of the pyramid unites, the rest will collapse."

Get your seat belts on, folks!

Nederlandse vertaling: Niburu


Ingewijde Drake Bailey liet onlangs weten dat een uitgebreid plan klaarligt om alle corrupte globalisten, banksters en politici in een tijdsbestek van 72 uur te arresteren.
Daartoe kunnen Amerikaanse grenzen worden gesloten en kan de satellietcommunicatie worden stilgelegd om te voorkomen dat privévermogens naar het buitenland worden gesluisd.
Daarnaast wordt begonnen met het vrijgeven van onderdrukte technologieën zodat het zal lijken alsof we lange tijd in het stenen tijdperk hebben geleefd. Drake voegde toe dat bepaalde landen reeds uit het systeem van financiële controle van de G5 en G20 zijn gestapt en meedoen aan een nieuw financieel systeem.
Patriottische entiteiten
De ingewijde stelde ook dat JP Morgan, Bank of America en Citibank op omvallen staan en dat de eurozone zal crashen zodat ook de dollar valt. Om de overstap te financieren worden fondsen aangewend die momenteel nog worden beheerd door 'patriottische entiteiten'. Het betekent het einde van belasting, het begin van het vrijgeven van onderdrukte technologieën en welvaart voor iedereen.
De stroom van goederen en diensten blijft grotendeels onverminderd doorgaan. De laatste maanden is zichtbaar geworden dat reeds honderden banksters en topmannen hun ontslag hebben ingediend. Volgens Drake zijn deze mensen met hun familie en een groot deel van hun vermogen het land uitgevlucht. Ze worden hoe dan ook berecht voor hun wandaden.
Onderwijskanaal
Er komt geen politiestaat, benadrukte Drake. Volgens hem worden de FEMA-kampen niet gebruikt voor het volk, maar voor de corrupte politici, banksters en de wereldelite. Volgens Drake wordt het systeem 72 uur platgelegd zodat de elite niet kan vliegen en geen tegoeden kan overhevelen.
Drake voegde toe dat er een speciaal onderwijskanaal komt om de inwoners van de nieuwe maatschappij (bij) te scholen. Wanneer het plan in werking treedt, besloot Drake, zullen andere landen volgen in een wereldwijde revolutie.

Imminent Mass Arrests of Globalists, Bankers and Political Elite | in5d.com


 
David's Article on Divine Cosmos

Source: In5D

Please copy and distribute this message and make it go viral. Please educate the people of what is coming!