Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 31 maart 2011

Autarkie: Tussen droom en daad staat een bureaucraat

Autarkie op energiegebied is technisch mogelijk en ook economisch steeds aantrekkelijker bij stijgende rekeningen voor nutsvoorzieningen. De overheid maakt het burgers met bureaucratie en wetgeving echter lastig om decentraal duurzame energie op te wekken. ‘Het zou helpen wanneer kleine particulieren die in hun eigen stroombehoefte willen voorzien, niet hoeven te voldoen aan dezelfde regels als de Essents en de Nuons.’

Autarkie was ooit een romantisch ideaal van hippies in de Californische Bay Area bij San Francisco. Onder leiding van techo- hippie Steward Brand bouwden zij los van de maatschappij staande ecodorpen uit verzet tegen het verfoeide grootkapitaal. Dat zou moeder aarde naar de knoppen zou helpen. Met de Whole Earth Catalogue in de hand, de technische bijbel voor autarkie, knutselden ze hun eigen energie- en rioleringsystemen in elkaar. De meeste dorpen gingen ten onder aan idealisme: veel hippies waren meer bedreven in mediteren dan innoveren.

De neo-autarken die nu opstaan zijn geen anti-kapitalistische hippies. Eerder technofielen, die onderzoeken hoe je met minimale fossiele energietoevoer maximaal comfort kan krijgen. Bovendien gaan economische motieven een rol spelen. De verwachting leeft dat fossiele energie duurder wordt. Energieaccijns en BTW bepalen nu al meer dan de helft van de energiefactuur, en die blijven stijgen met een groeiende staatsschuld.

Off-grid gaan, los van het vaste elektriciteitsnet, past ook bij de levensstijl van de moderne individualist, die zo veel mogelijk zaken zelf in handen wil houden zonder bemoeienis van anderen. In de Verenigde Staten leven inmiddels 300 000 mensen off-grid en jaarlijks groeit dat aantal met 10 %. Op de Britse Eilanden hebben al 40 000 mensen geen netaansluiting meer.

Vele autarken zeggen ook te handelen uit liefde voor Moeder Natuur. Maar dat betekent niet dat de natuur die liefde beantwoordt. De wisselvalligheid in zon, wind en hydro-energie maakte al dat offgrid-bewoners van het Schotse ‘eco-eiland’Eigg dit voorjaar op stroomrantsoen moesten: droogte en gebrek aan wind stokten de natuurstroom. Een degelijk dieselaggregaat moest het volledige eiland nu voorzien.
Eigg legde zo dé uitdaging bloot voor de neo-autarken: wie fossiele energie inlevert zonder tegenmaatregelen krijgt wisselvalligheid cadeau. Tegelijk ontdekken vele autarken, dat tussen droom een daad een bureaucraat staat. Blijft autarkie dus een ideaal?

In Nederlands bouwkundige hoek verschijnen steeds meer ontwerpen voor autarkische huizen, zoals de Eco-Iglo van Intact Eco-design, die is uitgerust met zonnepanelen, beschikt over warmte/koudeopslag en regenwater opvangt. De Culemborgse wijk Eva Lanxmeer streeft al tien jaar naar een zo hoog mogelijk zelfvoorzieningsniveau. De 244 koop- en sociale huurwoningen in de wijk wekken deels zelf hun energie op via fotovoltaïsche cellen en verwerken hun eigen afvalwater. De bewoners richtten vorig jaar twee jaar geleden ook hun eigen energiemaatschappij op, Thermo Bello, om de warmtevoorziening via een warmtenet in eigen hand te nemen.

Ook de studie naar autarkisch leven en meer gesloten kringlopen maakt de laatste tien jaar een sterke groei door. Ir. Arjan van Timmeren schreef in 2006 zijn proefschrift Autonomie en Heteronomie over bestaande autarkie-initiatieven in binnen- en buitenland. Op het niveau van individuele woningen bekeek hij de mogelijkheid om zowel energie als water en afval binnen een eigen kringloop te houden. Zijn proefschrift toont de winst van slim ontwerpen en het combineren van functies, zoals directe benutting van energie uit rioolwater en afval, aan.

Totale energetische autarkie is op hoger niveau echter gemakkelijker te bereiken dan alleen per individuele woning, zolang een gemeenschap maar voldoende snijdt in bestaand verbruik en lokaal voldoende energiebronnen kan benutten. Europa’s bekendste energetisch autarkische dorp, het Oostenrijkse Güssing met drieduizend inwoners, draait al tien jaar volledig op houtsnippers uit eigen bossen. Deze autarkie heeft dus een Middeleeuws tintje: je gebruikt weer landoppervlak om je energie te verbouwen, net als vroeger de haver voor paardenkrachten

Deze houtsnippers worden, in een tempo van 1650 kg per uur, bij 800 °C verbrand in een houtvergassingsinstallatie, ontworpen door de Technische Universität Wien. Ruim 40 % van het gemeenteoppervlak bestaat uit bos en de aangroei van hout verloopt sneller dan de oogst verbruikt. De gemeenschap bracht wel vooraf het bestaande verbruik met meer dan de helft terug door isolatie van woningen.

VELDHOVEN
De meeste eco-initiatieven komen tot stand in bevoorrechte locaties met veel ruimte. Het energetisch volledig autarkische Energyhouse De Mirre in Veldhoven moet aantonen dat een gemiddeld huishouden van 2,3 personen ook in een stadswijk kan leven van de zon alleen. Het off-grid huis, dat in februari is opgeleverd, draait op zon en batterijen. Deze zomer lopen de tests met energievoorziening. Het huis doorstaat de tests in de zomer eenvoudig, maar vooral tegen de winter wordt het spannend.

‘Er is veel meer mogelijk dan de gevestigde orde wil doen geloven’, stelt mr. Cees Collart, directeur van het bedrijf Energyhouse, met gevoel voor samenzwering. ‘Je kunt zonder verlies van comfort en met gebruik van bestaande techniek los van het elektranet leven. Wij gebruiken 20 m² aan zonnecellen, een warmtepomp en gewone loodzwavelaccu’s om het overschot op zonrijke dagen op te slaan. De zonnecellen leveren 4800 kWh op jaarbasis, genoeg voor een gemiddeld Nederlands huishouden van 2,3 personen dat een behoefte heeft van 3500 kWh.’

De bottleneck zit ook niet in de elektriciteit, maar in de warmtevraag, want die kost in Nederlandse huishoudens de meeste energie. In plaats van gas met een verbrandingstemperatuur van meer dan 1000 °C te gebruiken om een woning op 20 °C te brengen, beschikt Energyhouse De Mirre over een warmtepomp die dient als kachel. Deze omgekeerde koelkast maakt met elektrische energie warmte vrij uit een bron onder de grond, ook bij vorst. De innovatie zit vooral in de afstemming van de verschillende onderdelen. Een vaak schuchtere bron als de Nederlandse zon maakt energieopslag noodzakelijk voor de nachten en donkere dagen. Daarnaast moet elk denkbaar energieverlies worden vermeden. ‘Zelfstandig worden betekent als eerste bestaand verbruik stroomlijnen en zo veel mogelijk afknijpen’, zegt Collart. ‘Uiteraard kan dat door te isoleren en door vloerverwarming aan te brengen. Daarnaast is het niet nodig om overal in huis 230 V te leveren. Alleen de stofzuiger en wasmachine hebben dat nodig. De meeste apparaten bevatten al een transformator om dat voltage naar beneden te schroeven; vanuit het oogpunt van energie-efficiënte is dat onzinnig.’ Ook warmte uit douchewater wordt in Energyhouse De Mirre hergebruikt via de vloerverwarming. 

Warmtepomp en zonneboiler verbruiken ongeveer eenderde van de totale zonne-energie om het klimaat in huis te regelen. Een even groot deel van de zonne-energie is nodig om water te verwarmen. In het Energyhouse kunnen de ramen gewoon open om te luchten, maar een waarschuwingssysteem slaat alarm bij al te frisse buitenlucht. ‘De bewoner mag best een raam openzetten, maar er gaat een lampje branden als dat het klimaat uit balans brengt’, geeft Collart aan. ‘Dat gebeurt ook als er over langere tijd meer energie wordt verbruikt dan erin komt.’

Het Veldhovense initiatief lijkt wel erg veel vertrouwen te hebben in de polderzon. ‘We gaan er niet van uit dat er een noodaggregaat nodig is. De komende winter moet blijken of de accu’s voldoende kunnen leveren.’ Hoewel kandidaten volgens Collart in de rij stonden, is toch het nodige idealisme en kapitaal nodig. Het Energyhouse is 60 000 euro duurder dan een vergelijkbaar huis met netaansluitingen. Alleen levenslang leven in Veldhoven zou die kosten compenseren via vermeden energierekeningen. Voorlopig zal Woningstichting Aert Swaens het huis dan ook verhuren.

Volledige energetische autarkie bij bestaande wijken en dorpen zonder netaansluiting bevindt zich in Nederland nog in het studiestadium. Zo rekende ir. Arjen de Jong van Cogen Projects de haalbaarheid door van energieautarkie van de Amsterdamse Jacob Geelbuurt. De wijk is gebouwd in 1954 en wacht op een grondige renovatie. Tijd volgens Cogen Projects om de mogelijkheden voor autarkie door te rekenen voor de ruim 250 huizen. Autarkie lijkt bij decimering van de warmtevraag mogelijk door gebruik van zonne-energie, maar De Jong concludeert dat een vastenetaansluiting nodig blijft om bij pieken in vraag en dalen in het aanbod op te vangen.

Grotere autarkische projecten die al tien jaar of langer draaien, zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk, ook voor meer met de Hollandse polder vergelijkbare omstandigheden, zoals het Hockerton Housing Project nabij Nottingham. De vijf huishoudens daar leven al tien jaar op de energie van twee windmolens met een gezamenlijk vermogen van 11 kW en zonnepanelen van 7,6 kW. De totale installatiekosten bedroegen ongeveer 140 000 euro. Warmteverlies blijft beperkt dankzij de ligging van de woningen in een dijk. Het huishoudwater is afkomstig van de opvang van regenwater. Het rioolwater verzamelen ze in een septic tank. Het slib wordt op het land verstrooid, het water gaat via een helofytenfilter naar de naburige vijver.
Het Hockerton Housing Project wekt in een gemiddeld jaar ongeveer 15 000 kWh aan energie op. De vijf aangesloten huishoudens met negentien personen verbruiken meer dan 16 000 kWh op jaarbasis. Ir. Simon Tilley van het project geeft aan dat hij autarkie niettemin mogelijk acht, met meer energiebesparing. ‘Daarnaast is de aanschaf van een systeem voor energieopslag dan noodzakelijk, maar dat maakt het project oneconomisch. Daarom hebben wij toch een aansluiting op het hoofdnet om energie-uitwisseling mogelijk te maken.’

Volgens uitvinder dr.ir. Noor van Andel is autarkie economisch verantwoord. ‘Investeringen in autarkische systemen zijn al op kleine schaal van ongeveer tweehonderd woningen in drie jaar terug te verdienen. Zelfvoorziening zorgt voor een verlaging van de woonkosten met 25 %, als de apparatuur tenminste in bezit blijft van de gebruikers. Wel ondervindt iemand die off-grid wil gaan, van alle kanten tegenwerking. Autarkie tast de positie aan van rioolwaterschap, drinkwaterbedrijf, elektriciteitsmaatschapppij, vuilophaaldienst en afvalverbranders. Niemand van hen is enthousiast. Maar juist dankzij hun hoge tarieven is autarkie steeds aantrekkelijker.’ Toch pleit hij niet voor het loskoppelen van de vastenetaansluiting. ‘Aangesloten is energie-uitwisseling mogelijk, wat minder verlies oplevert dan decentraal opslaan.’

Een compromis met vastenetaansluiting waarbij kleine leveranciers terugleveren, lijkt voorlopig de meest gekozen mogelijkheid, zoals ook in de Culemborgse wijk Eva Lanxmeer het geval is. In Groningen slaan bewoners onder leiding van sociaal wetenschapper Frans Stokman de handen ineen om bestaande woningen meer energieonafhankelijk te maken. Het C8-project van Stokman wekt energie op via zonnepanelen op de garages en het dak van een school. Stokman richt een eigen energiemaatschappijtje op om bij teruglevering aan het net juridisch sterker te staan richting netbeheerder.


CONSESSIES
Veel nieuwe autarken laten zich motiveren uit verzet tegen de ontstane regionale monopolies van grote energiebedrijven. Afkeer van het grote geld lijkt dus net als bij de hippies toch een goede motivator om de strijd richting zelfvoorziening te winnen.

Momenteel hebben grote energiebedrijven wettelijk beschermde concessies. Wie aan zijn eigen wijk opgewekte stroom wil leveren, moet niet alleen belasting betalen over de zelf opgewekte stroom, maar moet ook bij het ministerie van Economische Zaken een concessie aanvragen. Deze wordt alleen verleend wanneer de nieuwe leverancier een meerwaarde kan aantonen. 

Energiemaatschappij Devo, een samenwerking van de gemeente Veenendaal, woningstichting Patrimonium en de ontwikkelaar van de nieuwe wijk Buurtstede, mocht daarom niet de zelf met warmtekrachtkoppeling (wkk) opgewekte stroom leveren aan de eigen wijk. Devo schrok ook terug van alle bureaucratische lasten die energieopwekking en levering met zich meebracht.
De vrije energiemarkt blijkt bij nader inzien dus niet zo vrij. 

Volgens mr. Edgar Wortmann van Nieuwe Nuts, die voor het Innovatienetwerk de juridische mogelijkheden van eigen energieopwekking onderzoekt, beschermt de overheid bij wet de monopolies van energiebedrijven. ‘Er ontstaat nu een trend dat steeds meer gemeenten zelf een energiebedrijf willen beginnen’, zegt Wortmann. ‘Dat eigen bedrijf zou als pressiemiddel moeten dienen om bestaande energiebedrijven mee te laten investeren in zon- en windenergie. Maar als de overheid graag een snellere energietransitie wil naar meer decentrale en duurzame opwekking, kan ze beter particulieren helpen door bureaucratie en wetgeving te veranderen dan dat ze zelf een bedrijf begint.’ Nu moet een particulier om bijvoorbeeld samen met de buurman energie uit te wisselen al toestemming vragen aan de netbeheerder. ‘En die zegt altijd nee’, weet Wortmann. ‘Het zou al helpen wanneer kleine particulieren die hun eigen stroom willen opwekken, niet hoeven te voldoen aan dezelfde regels als de Essents en de Nuons. Kleine particulieren kunnen die bureaucratische last nooit dragen en zo komt meer decentrale opwekking nauwelijks van de grond.’

Bureaucratische beren op de weg verschijnen ook wanneer een particulier elektriciteit met zonnepanelen wil opwekken om terug te leveren aan het net, zo blijkt uit het verhaal van de Rotterdamse architect Dirk Jan Postel. Als nieuwe producent van duurzame energie moet Postel zich verplicht laten certificeren, wat hem jaarlijks 25 euro kost. Vervolgens moest hij een nieuwe geijkte productiemeter laten plaatsen, waardoor hij in een telefonisch pingpongspel belandde tussen leverancier Eneco en netbeheerder Stedin. De toekenning van subsidie liet tergend lang op zich wachten. Postels conclusie is dat kiezen voor duurzame energie nu nog neerkomt op een bureaucratische martelgang. ‘Ik kan het me veroorloven op subsidie te wachten en ben een volhouder. Maar het installeren van zonnepanelen zou toch even gemakkelijk moeten gaan als het aansluiten van een wasmachine.’

Duurzame alternatieven worden zelfs gebulldozerd door de overheidsbureaucratie. Dat ondervond ir. Jan Husslage, de Delftse bouwkundige na de bouw van zijn ecologische, energetisch zelfvoorzienende woning in Steenwijk. Vanwege vermeende overschrijding van de bouwtermijn moest Husslage de woning in april 2008 afbreken, ondanks mediaprotesten en Tweede Kamervragen. Tien jaar en eigen kapitaal gingen verloren. Via e-mail meldt de ingenieur dat hij nu, enigszins gedesillusioneerd over Nederland, in het Spaanse Andalusië woont in het ecologische woestijndorp Aljapurras. Alleen ’s zomers bezoekt de ingenieur Nederland nog. ‘Ik heb me een jaar emotioneel en financieel moeten herstellen.’

Uitvinder Van Andel stuit ook op een overheid met twee gezichten. ‘Ik word door het ministerie van Economische Zaken omarmd als uitvinder, maar ondervind tegelijk tegenwerking bij de uitvoering van projecten’, zegt hij. ‘De grote jongens, met de beste contacten op het ministerie, krijgen het meeste geld, terwijl de echte innovatie bij kleine bedrijven plaatsvindt. Maar die kunnen geen vuist maken en dus duurt de transitie naar meer decentrale en milieuvriendelijkere manieren van energieopwekking eeuwig. Bij de instanties die de energietransitie moeten begeleiden, zowel op de ministeries als bij SenterNovem, werken alleen nog maar managers. Die hebben geen voeling met techniek en innovatie.’ De eerste zonneterp naar een idee van Van Andel, waarin glastuinbouw en woningen energetisch worden gecombineerd, verschijnt nu na vijf jaar voorbereiding in het Zuid-Hollandse Nieuwveen. Hier verwarmt een rozenkweker met 2 ha kassen een zorgcentrum. De realisatie volgt na jaren bureaucratische hordes, opgeworpen door lokale overheden. Ook een tomatenteler in het Friese Berlikum kreeg vijf jaar lang geen vergunning om met het zonneterpconcept aan de slag te gaan, ondanks gemaakte investeringen.

Vooral de gevestigde energiebedrijven profiteren nu van door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor duurzame energie. Bij de in 2006 gestopte subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) ging meer dan de helft van de acht miljard euro naar slechts drie bedrijven, waaronder Essent. De energiemaatschappij kreeg miljarden subsidie om in ecologisch opzicht controversiële palmolie bij te stoken in de Clauscentrale. Zelfs de Algemene Rekenkamer kreeg geen nauwkeurige inzage in de precieze verdeling van de MEP-gelden; de bedragen en bestemmingen van dit publieke geld zijn bestempeld als ‘bedrijfsgeheim’.

Ook Collart van Energyhouse ziet de transitie naar meer duurzame en decentrale energieopwekking veel te traag verlopen. Belangenstrijd is volgens hem de oorzaak. ‘Niemand bij het ministerie van Economische Zaken heeft mij kunnen vertellen hoe ze het verlies aan aardgasbaten in korte tijd kunnen opvangen wanneer we succesvol 20 % zouden besparen’, zegt hij. De schatkist kan niet zonder grootschalige energieconsumptie door gevestigde bedrijven. De aardgasbaten dragen jaarlijks tien miljard euro bij, 7 % van de jaarlijkse inkomsten, en Gronings gas leverde ons land sinds de jaren zeventig al 220 miljard euro op. Dat geld ging grotendeels op aan de verzorgingsstaat – de Noren pakten dit slimmer aan: zij brachten hun gasgeld onder in een fonds, waarbij de rente werd ingezet voor innovatieve investeringen. Daarnaast int de Nederlandse staat accijns op energie en btw via de energiefactuur van bedrijven en consumenten, meer dan 50 % van het factuurbedrag. Opgeteld bij de groeiende staatsschuld en afnemende inkomsten uit energieaccijns wanneer de overheid haar eigen besparingsdoelen haalt, is er maar één weg mogelijk: duurdere energie.

Hoewel de vastenetaansluiting in Nederland nu nog superieur lijkt, is off-grid gaan binnenkort de enige manier om weg te vluchten van de macht van de grote energiereuzen E.ON, RWE en Vattenfall en de belastinghongerige overheid. De rechtgeaarde ondernemer en de opstandige idealist vinden elkaar dan op weg naar vrije energie, uit economische noodzaak met het milieu als mooi excuus.

INTERNETBRONNEN
www.eva-lanxmeer.nl
www.energy-house.nl
www.zonneterp.nl
Autarkische initiatieven in Nederland.
www.hockertonhousingproject.org.uk
Het Britse Hockerton Housing Project bestaat uit vijf huishoudens die al tien jaar op de energie van twee windmolens en zonnepanelen leven.
www.nieuwenuts.nl
www.nelk.nl
Nederlandse netwerken voor nieuwe nutsbedrijven en ecologische kernen.
www.watergy.de
www.offthegridlifestyle.com
www.ecopoweredhome.com
www.off-grid.net
Tips op het gebied van techniek voor een leven los van het elektriciteitsnet.

vrijdag 25 maart 2011

12 Medische mythen ontkracht

(Dr Mercola) CNN heeft onlangs een lijst gepubliceerd van de waarheid omtrent 12 gezondheidsmythes. Onder deze mythen bevinden zich onder andere: “als je scheel kijkt blijven je ogen zo staan”, “eet de korstjes van je brood, ze zitten vol anti-oxidanten” en “om van de hik af te komen moet iemand je laten schrikken”.
Serieus?
Er gaat een enorme hoeveelheid disinformatie rond die ervoor zorgt dat er een epidemie gaande is van chronische ziekten zoals dat nooit eerder is voorgekomen in de menselijke geschiedenis en hun grootste zorg is of je ogen zo blijven staan als je te lang scheel kijkt???
CNN heeft geen idee van de waarheid...

Het voornaamste doel van hun artikel is entertainment aangezien het helemaal niets te maken heeft met de echte top van gezondheidsmythes. Met dit soort artikelen maakt CNN deel uit van het probleem dat de mensheid steeds weer wordt voorzien van misinformatie en op die manier om de tuin wordt geleid met nonsens.
Hieronder zal ik 12 ECHTE mythes ontmaskeren waarvan CNN de moeite niet heeft genomen om ze te vermelden ondanks dat deze de oorzaken zijn van onnodig lijden en vroegtijdige sterfgevallen.

Met alle medische misinformatie waaraan we op dit moment dagelijks worden blootgesteld is het nogal teleurstellend dat CNN zendtijd verspilt aan weer het zoveelste flut-entertainment-item,  om over zogenaamde gezondheidsmythen te discussiëren die in feite niets met je gezondheid te maken hebben.
Geloof me, er is geen tekort  aan echte gezondheidsmythen en deze hebben een enorme impact op tienduizenden, zo niet miljoenen mensen.
Hier is mijn eigen lijst van top 12 gezondheidsmythen waarvan CNN geen enkele heeft genoemd:

1: Cardio-training is een van de beste manieren van sporten
De afgelopen jaren zijn onderzoekers tot de conclusie gekomen dat conventionele cardio-training zoals joggen, niet zo geweldig is als het lijkt te zijn en dat je je gezondheid werkelijk kunt verbeteren door een kleine aanpassing in je cardio-training aan te brengen. Het probleem is dat traditionele cardiotrainingen alleen je langzame spiervezels in je ‘rode’ spieren traint en je witte supersnelle spiervezels compleet negeert. “Peak 8” verwijst naar piek oefeningen die een of tweemaal per week kunnen worden gedaan om je hartslag op te voeren tot een anaerobische drempel gedurende 20 tot 30 seconden gevolgd door een herstelperiode van 90 seconden.
Om deze oefeningen uit te voeren moet je tot vlakbij, zo niet over je maximum hartslag gaan op de laatste interval. Je maximum hartslag wordt berekend als volgt: 220 slagen min je leeftijd. Je zult een hartslagmeter nodig hebben om dit te kunnen contoleren aangezien het praktisch niet mogelijk is om je hartslag handmatig te meten boven de 150. Onderzoekers hebben ontdekt dat cardio interval trainingen een uniek metabolisch effect hebben dat voornamelijk verantwoordelijk is voor de grote voordelen die deze training oplevert.  Onderbroken sprinten levert een hoge level van chemische verbindingen op die catecholamines worden genoemd.
Dit zorgt voor een hogere verbranding van onderhuids vet en het vet wat tussen je spieren zit. Het resultaat verhoogt de vet-oxidatie en wordt geacht om gewichtsverlies te versnellen. Het is ook de enige vorm van training die zal zorgen voor een hogere hormoonspiegel. Dit wordt vooral belangrijk als men ouder is dan 30. De groeihormonen beginnen dan gestaag af te nemen. Het is veel veiliger en goedkoper om je eigen groeihormonen weer aan te leren maken op een natuurlijke manier door de  Peak 8 type oefeningen dan om ze via injecties te krijgen, zoals veel atleten doen voor zo’n $1500 per maand.

2: Vaccinaties zijn veilig en effectief en voorkomen ziekte
Ik begrijp volledig dat dit voor veel mensen een onderwerp is wat niet ter discussie staat omdat ze geloven dat de vaccinatie een van de grootste ontdekkingen is op het gebied van volksgezondheid in de menselijke geschiedenis.
Als jij dat ook gelooft, laat me je dan aanmoedigen om in ieder geval open te staan voor andere meningen en eens te onderzoeken wat vele gerespecteerde artsen, wetenschappers, klinieken en zelfs voorstanders van veilige vaccinaties inmiddels onderkennen.
Je kunt overwegen om het artikel Read This Before Vaccinating for Anything, om je op weg te helpen met je onderzoek.
Als het op vaccinaties aankomt zijn er 3 belangrijke kwesties om te overwegen:
 • Ten eerste; is het vaccin in kwestie veilig?
 • Ten tweede; voorkomt het vaccine de ziekte effectief?
 • Ten derde; welke vaccins kunnen veilig en effectief tegelijkertijd of snel achter elkaar worden gegeven?
Deze punten zijn voor de meeste vaccins helaas niet voldoende onderzocht en voor de vaccins die wel uitgebreid zijn bestudeerd is in veel gevallen gebleken dat ze ofwel onveilig, ofwel niet effectief zijn, of zelfs beide.
Voorstanders van veilig vaccineren zeggen al heel lang dat vaccinaties het kwetsbare immuunsysteem van een kind kunnen overstimuleren. In sommige gevallen krijgt het kind juist de ziekte waarvoor het ingeënt is, of erger. Wanneer verschillende vaccins tegelijkertijd worden gegeven, de zogenaamde cocktail, kan hun interactie het immuunsysteem, wat volop in ontwikkeling is, volledige overdonderen. Dit is het grootste probleem met vaccinaties in het algemeen; het negatieve effect op natuurlijke, primaire afweersysteem van het menselijk lichaam tegen ALLE ziektes.
Als je nu overweegt dat tegen de tijd dat je kind vier jaar is en meedoet aan het vaccinatieprogramma van de overheid, hij ongeveer 48 dosis van 14 verschillende vaccinaties heeft gehad. Van dit aantal zal 36 worden gegeven in de eerste 18 maanden van zijn leven, de periode waarin het lichaam en de hersenen van je kind aan een enorme ontwikkeling onderhevig zijn. Publieke gezondheidsmensen hebben NOOIT kunnen bewijzen dat het daadwerkelijk veilig is om deze hoeveelheid vaccins toe te dienen aan kinderen. Verder kunnen zij niet verklaren waarom er, gelijkoplopend met het toenemende aantal vaccinaties, en explosie lijkt te zijn van neurologische aandoeningen en aandoeningen aan het immuunsysteem bij Amerikaanse kinderen .
Dit onderwerp beslaat zoveel terrein dat het onbegonnen werk is om zelfs maar te proberen om in dit artikel een opsomming te maken van de vele gevaren en het gebrek aan betrouwbare informatie voor alle vaccinaties die op dit moment worden gegeven.  
Voor meer informatie kunt u terecht op onze vaccinatie pagina  http://vaccines.mercola.com/

3: Fluoride in het water verlaagt het risico op gaatjes
De theorie achter het toevoegen van fluoride aan drinkwatervoorziening ziet er in eerste instantie goed uit - om het aantal gaatjes in kindertanden te helpen verlagen. De gevaarlijke bijwerkingen van fluoride voor de gezondheid wegen echter niet op tegen eventuele voordelen voor de tanden, als het al daadwerkelijk doet wat het belooft.
Vandaag de dag geven zelfs de voorstanders van fluoridering toe dat de fluoride eigenlijk alleen plaatselijk werkt, het werkt vanaf de buitenkant van de tand, niet vanuit je lichaam, dus waarom zou je het slikken?
Statistieken vertellen ons dat water wat is gefluorideerd oneffectief is in de strijd tegen cariës. Er is praktisch geen verschil in tandbederf bij gefluorideerd water en ongefluorideerd water en helemaal geen verschil in de staten die een hoog of laag percentage van hun water hebben gefluorideerd.
In de tussentijd kan fluoride enorme schade aanrichten; van fluorose (tandaandoening door een te hoge dosis fluoride) tot schildklierproblemen tot een verlaagd IQ en nog veel meer .
Ik ben betrokken bij the Fluoride Action Network (FAN) om te helpen om een einde te maken aan water wat wordt vergiftigd met fluoride in Canada en de Verenigde Staten.
Voor meer informatie over de gevaren van fluoride en informatie over hoe je kunt worden betrokken in deze campagne kun je dit artikel lezen wat onder andere een goed interview (video) met Dr Paul Connet bevat. Hij richte de FAN en hij is de grootste expert op dit gebied.
Note van de vertaler: In Nederland is het water niet gefluorideerd. Vrijwel alle tandpasta bevat echter wel fluoride. Leer kinderen zo vroeg mogelijk om tandpasta uit te spugen en gebruik niet teveel. In de gezondheidswinkel is tandpasta zonder fluoride te koop.

4: Genetisch gemanipuleerd voedsel is veilig, goed getest en economisch voordelig
Genetisch gemanipuleerd voedsel (GMV) is misschien de grootste gezondheidsramp in het dieet van de Amerikanen. Binnen 9 jaar na hun introductie in 1996 is het percentage van chronisch zieken toegenomen van 7% naar 13% van de bevolking. Voedselallergieën zijn in kortere tijd verdubbeld tijd en het aantal overige kwalen is schrikbarend toegenomen met de introductie van genetisch gemanipuleerd voedsel.
Miljoenen mensen lijden waarschijnlijk al aan problemen die veroorzaakt zijn door genetisch gemanipuleerd voedsel. De ‘American Academy of Environmetal Medicine’ heeft zelfs al artsen dringend verzocht om diëten zonder gemanipuleerd voedsel voor te gaan schrijven aan de hand van studies die aantonen wat voor klachten GMV kan veroorzaken bijvoorbeeld schade aan vitale organen, maag/darm klachten en problemen met het immuunsysteem, versnelde veroudering, onvruchtbaarheid en een verstoorde regulatie van insuline en cholesterol. Maar genetisch gemanipuleerd voedsel is niet alleen schadelijk voor de gezondheid, het zorgt ook voor een ernstig probleem op het gebied van milieu. Bovendien beloofde de industrie financiële voordelen maar deze bleken niet waar te zijn.
Voor een snelle introductie kan ik je aanbevelen om het artikel ’10 redenen om genetisch gemanipuleerd voedsel te vermijden’ te lezen wat diep ingaat op zowel het gezondheidsaspect gerelateerd aan het consumeren van GMV als het leveren van bewijs dat de gewassen niet duurzaam, economisch en milieuvriendelijk zijn als alternatief voor traditionele boerenbedrijven.

5: De zon veroorzaakt huidkanker
Er zijn veel misvattingen over melanoom, de meest gevaarlijke vorm van huidkanker die meer dan 75% van het aantal sterfgevallen door huidkanker voor zijn rekening neemt. Maar ondanks alle negatieve persberichten die blootstelling aan de zon in verband brengen met huidkanker, is er weinig tot geen bewijs dat dit ook daadwerkelijk de boosdoener is. Er is echter wel genoeg informatie om het tegendeel te bewijzen.
In de loop van de jaren tonen verschillende studies aan dat blootstelling van de huid aan de zon juist kan voorkomen dat iemand huidkanker krijgt. Het is zelfs zo dat Melanomen zullen afnemen naarmate de huid meer aan de zon wordt blootgesteld, en het kan juist erger worden door het gebruik van zonnebrandcrèmes.
In een interview met Vitamine D expert Dr Robert Heany, legt hij uit hoe reguliere voorschriften juist dat probleem veroorzaken wat ze eigenlijk zouden moeten voorkomen. Maar hoe kan zonlicht huidkanker voorkomen in plaats van veroorzaken? In het kort komt het hier op neer; vitamine D in je huid wordt gevormd door blootstelling aan zonlicht wat zorgt voor een ingebouwde kankerbescherming. De vitamine D gaat meteen naar de genen in je huid die helpen om het type afwijking dat ultraviolet licht veroorzaakt te voorkomen. Als je de traditionele aanbevelingen echter opvolgt en de blootstelling van de huid aan de zon voorkomt of altijd zonnebrandcrème gebruikt dan zal je huid geen vitamine D aanmaken en heb je dus geen profijt van deze ingebouwde bescherming tegen huidkanker. Statistieken bevestigen dat deze bevindingen kloppen omdat het aantal gevallen van melanoom toegenomen is terwijl het aantal mensen wat de zon vermijdt groter is geworden. Als het ontwijken van de zon het antwoord was op het voorkomen van huidkanker dan zou het aantal gevallen van Melanoom de afgelopen jaren afgenomen moeten zijn. In plaats daarvan zijn het vermijden van zonlicht en het gebruik van zonnebrandcrème juist de twee belangrijkste redenen voor het toenemen van het aantal gevallen van Melanoom.


6: Verzadigde vetten veroorzaken hartklachten
In 2002 heeft de expert “Food and Nutrition Board” de volgende misleidende verklaring afgegeven die de volgende mythe belichaamt: "Verzadigde vetten en cholesterol hebben voor zover bekend geen toegevoegde waarde in de preventie van chronische ziektes en zijn derhalve in geen enkele vorm nodig in het dieet”.
Deze gevaarlijke aanbeveling die is voortgekomen uit een onbewezen hypothese die stamt uit het midden van de jaren 50 heeft sindsdien dus ruim 50 jaar schade toegebracht aan jouw gezondheid en dat van je naasten.
De waarheid is dat verzadigde vetten, zowel dierlijk als plantaardig, de bouwstenen vormen van celmembranen en een verscheidenheid aan hormoon en hormoonachtige substanties. Zonder deze bouwstenen kan je lichaam niet optimaal functioneren. Zij fungeren tevens als dragers voor belangrijke vet-oplosbare vitaminen A,D,E en K. Vetten in voeding zijn ook nodig voor het omzetten van caroteen naar vitamine A, voor het opnemen van mineralen en voor vele andere biologische processen. In feite heeft verzadigd vet de voorkeur als brandstof voor je hart! Voor meer informatie over verzadigde vetten en de essentiële rol ze spelen in het behouden van je gezondheid raad ik je aan om mijn eerdere artikel te lezen;de waarheid over verzadigd vet.

7: Kunstmatige zoetstoffen zijn veilig, goed getest en helpen om af te vallen.
Veel mensen gebruiken kunstmatige zoetstoffen om af te vallen. De ironie van dit verhaal is dat vrijwel alle zorgvuldige studies hebben aangetoond dat mensen die kunstmatige zoetstoffen gebruiken in feite meer aankomen dan zij die de calorierijke zoetstoffen gebruiken. In 2005 toonde informatie van een 25 jaar durend San Antonio Hart Onderzoek aan dat het drinken van light producten het risico op ernstige gewichtstoename verhoogt; zelfs veel erger dan gewone drankjes. Gemiddeld neemt door het regelmatig drinken van lightproducten het risico op gewichtstoename toe met 65% binnen 7 tot 8 jaar en is de kans op obesitas met 41% toegenomen. De reden voor deze schijnbaar ironische realiteit wordt nog onderzocht maar er zijn verschillende mogelijke oorzaken waaronder;
Zoete smaken blijken de honger meer aan te wakkeren ondanks de calorische waarde.
 • Kunstmatige zoetstoffen blijken een verlangen naar zoetigheid te veroorzaken en daardoor wordt de totale consumptie van zoetigheid niet lager wat vervolgens weer leidt tot problemen met het gewicht.
 • Kunstmatige zoetstoffen verstoren je lichaamsnatuurlijke vermogen om ‘calorieën te tellen’. Dit wordt bewezen in studies zoals een onderzoek van de Purdue Universiteit in 2004, die aantoont dat ratten die kunstmatige zoetstoffen kregen toegediend meer voedsel aten van een hoge calorische waarde dan ratten die vloeistoffen kregen met daarin suikers van een hoge calorische waarde.
Al met al leren deze onderzoeken ons dat kunstmatige zoetstoffen NIET de beste vriend zijn van de mens op dieet omdat in tegenstelling tot wat de marketingcampagnes ons willen laten geloven, het er alle schijn van heeft dat de kunstmatige zoetstoffen je juist zullen helpen om makkelijker aan te komen in plaats van af te vallen.
Er zijn bovendien vele gezondheidsrisico’s verbonden aan kunstmatige zoetstoffen en met name aan aspartaam. Ik ben begonnen om een steeds langer wordende lijst samen te stellen van studies die betrekking hebben op problemen die verband lijken te hebben met aspartaam. Ook raad ik je aan om jezelf meer te verdiepen in dit onderwerp zodat je zelf een mening kunt vormen. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op http://www.aspartaam.nl/.
Ook kun je deze video van dr Mercola over aspartaam bekijken.

8: Soja is gezond
De enorme populariteit van soja als ‘gezond voedsel’ is een perfect voorbeeld van hoe een briljante marketingcampagne miljoenen mensen om de tuin kan leiden. Maar vergis je niet, ongefermenteerde producten zijn geen gezonde toevoegingen aan je dieet.  Als je verrast bent door deze uitspraak dan moedig ik je aan om mijn artikel Why Soy Can Damage Your Healthte bekijken waarin je links vind naar vele artikelen over dit onderwerp alsook een video over dit onderwerp. In tegenstelling tot allerlei beweringen wordt ongefermenteerde soja gelinkt aan een tekort aan voedingsstoffen, verstoring in het spijsverteringssysteem, problemen met het immuunsysteem, schildklierproblemen,  cognitieve achteruitgang, storing in het voortplantingssysteem en zelfs kanker en hartklachten.  Bovendien is 90% van de sojagewassen genetisch gemanipuleerd wat weer z’n eigen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Hieronder volgt een opsomming van de nadelige gevolgen die gelinkt worden aan soja-consumptie.
 • Borstkanker
 • Hersenbeschadiging
 • Afwijkingen bij kinderen
 • Schildklier problemen
 • Nierstenen
 • Problemen aan het immuunsysteem
 • Ernstige, mogelijk fatale voedsel allergieën.  
 • Verminderde vruchtbaarheid
 • Gevaar tijdens zwangerschap en periode van borstvoeding
Ik ben ondanks dit alles niet geheel tegen het gebruik van soja. Ik ben van mening dat organisch en, heel belangrijk, goed gefermenteerde soja goed is voor de gezondheid. Voorbeelden van dit soort soja zijn: tempeh, miso en natto.

9: Volkoren granen zijn goed voor iedereen
Het gebruik van volkoren producten is een gemakkelijk onderwerp om verward over te raken vooral voor degenen die een voorkeur hebben voor gezond eten omdat ons sinds jaar en dag wordt geleerd dat vezels in volkoren producten heel gezond zijn.  Helaas is het zo dat ALLE granen, inclusief volkoren granen en andere organische variëteiten, je insuline peil kunnen laten stijgen, wat het risico op ziektes weer verhoogt. Mijn ervaring is dat 85% van de Amerikaanse bevolking problemen heeft met het op peil houden van hun insuline niveau, vooral degenen die lijden aan:
 • Overgewicht
 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Verhoogde cholestrol
 • Proteïne metabolische types
Daar boven op komt dat glutenintolerantie veel vaker voorkomt dan we denken en dit kan een ware aanslag zijn op je lichaam. In het algemeen kan ik je ernstig aanbevelen om granen en suiker helemaal uit je dieet te schrappen, in het bijzonder als je lijdt aan een van bovenstaande zaken die in verband staan met insulineresistentie. Des te hoger je insuline niveau is, en des te meer tekenen er zijn van een te hoog insuline gehalte, hoe meer granen je zult moeten schrappen. Als je zo gelukkig bent om geen insuline resistentie te vertonen en een normaal gewicht te hebben dan kun je prima granen eten, vooral volkoren granen. Het is echter wijs om de hoeveelheid granen die je eet in de gaten te houden omdat je gezondheid dynamisch en dus constant in beweging is. Wat goed voor je is als je 25 of 30 bent, hoeft niet meer goed voor je te zijn als je 40 bent en zou dan zelfs een probleem kunnen zijn omdat je hormoonspiegel en bewegingspatroon dan anders zijn.

10: Plantaardige supplementen zijn net zo goed als dierlijke supplementen
Het belangrijkste voorbeeld is die van de Omega 3’s. Het is heel belangrijk om je te realiseren dat niet alle omega 3 vetten hetzelfde zijn, en dat het type en de bron van de omega 3 een groot verschil zal maken ten opzichte van de werking op je gezondheid.
Er zijn 3 types van omega 3 vetten:
 • DHA (Docosahexaenoic Acid)
 • EPA (Eicosapentaenoic Acid)
 • ALA (Alpha-Linolenic Acid)
Veel mensen beseffen niet dat de voordelen van omega 3, zoals een gunstige invloed op de hersenen, sterkere botten en een sterker hart, gekoppeld zijn aan dierlijke bronnen van omega 3 zoals EPA en DHA, en niet aan de plantaardige vormen van omega 3, de ALA. ALA, het omega 3 vet wat zich bevindt in noten en zaden wordt in je lichaam omgezet in EPA en DHA maar in een lage ratio. Dit betekent dat, zelfs als je grote hoeveelheden ALA binnenkrijgt, je lichaam er slechts een kleine hoeveelheid EPA en DHA van maakt, en dat alleen nog wanneer er de juiste hoeveelheid enzymen aanwezig zijn. Dit betekent niet dat omega 3 vetten uit planten schadelijk zijn of dat je ze zou moeten vermijden maar dat het ideaal zou zijn om ook een dierlijke bron van omega 3 te nemen. Persoonlijk gebruik ik regelmatig plantaardige omega 3 in mijn dieet maar deze zijn altijd zorgvuldig gecombineerd met dierlijke omega 3 vetten.  Om de voornaamste voordelen ten opzichte van je gezondheid te kunnen benutten is het nodig dat je een goede dosis van dierlijke omega 3 vetten gebruikt. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je mijn eerdere artikel lezen: Are You Getting the Right Type of Omega-3 Fats?

11: Melk is goed voor elk
Is melk goed voor je lichaam? Ja, wanneer het rauw is. Helaas wekt deze mythe de indruk dat de conventionele, gepasteuriseerde melk gunstig voor de gezondheid is, wat ver beneden de waarheid is. Reguliere gezondheidsinstanties weigeren ook om te wijzen op de gevaren van groeihormonen en antibiotica die in melk worden gevonden. Begrijp alsjeblieft dat ik sowieso niet aanbeveel om gepasteuriseerde melk te drinken, inclusief biologische melk, omdat de fysieke structuur van melk zodanig is veranderd door het proces van pasteurisatie dat het allergieën en problemen met het immuunsysteem veroorzaakt. Belangrijke enzymen zoals lactase worden vernietigd en dat zorgt ervoor dat veel mensen niet in staat zijn om melk goed te verteren. Daarbij wordt het gehalte vitaminen (zoals A, C, B6 en B12) verminderd en de kwetsbare melkproteïnen worden radicaal getransformeerd van voedzame stof tot een soort aminozuren die juist niet bevorderlijk is voor de gezondheid.
Doordat gunstige bacteriën in het pasteurisatieproces verloren gaan is het eerder een promotie van pathogenen in plaatst van dat je ertegen beschermd wordt. Het gezonde alternatief voor gepasteuriseerde melk is rauwe melk, die juist een uitstekende bron van voedingsstoffen is met onder andere lactobacillus acidophilus, vitaminen en enzymen en het is in mijn ogen een van de belangrijkste bronnen van calcium. Voor meer informatie kun je mijn interview met Dr Mark MacAfee bekijken. Hij is de eigenaar van Organic Pastures, de grootste organische zuivelfabrikant in de VS.

12: Een dieet met weinig vet is gezond
De weinig-vet (low fat) mythe is schadelijker voor de gezondheid van miljoenen mensen geweest dan enige andere voedingsgerelateerde  aanbeveling. Net als de aanbevelingen voor het zonnen ertoe hebben geleid dat het aantal gevallen van Melanoom is toegenomen, heeft het gebruik van weinig vet er toe geleid dat er een verhoogde consumptie is van transvetten, waarvan we weten dat het risico op obesitas, diabetes en hartklachten juist toeneemt. Om een eind te maken aan de verwarring; het is belangrijk om je te realiseren dat je niet dik wordt van het eten van vet! De voornaamste reden van overgewicht en vrijwel alle chronische ziektes die ermee gepaard gaan is in feite de consumptie van teveel suiker, vooral fructose, maar ook allerlei soorten granen die zich snel omzetten in suiker in je lichaam. Zou de weinig-suiker-hype maar net zo groot zijn als de weinig-vet-hype, dan zouden we vandaag de dag niet zoveel chronisch zieken hebben…
Voor een uitleg over het hoe en waarom van een dieet met weinig vet kun je een ouder artikel lezen.

Conclusie
Zoals je ziet is er geen tekort aan gezondheidsmythen en het lijkt alleen maar erger te worden. De 12 mythen die ik hierboven besproken heb zijn slechts een greep uit een groot aantal.
In tegenstelling tot de nonsens in het CNN artikel, zijn deze onderwerpen essentieel op het gebied van een goede gezondheid voor jou en je naasten.
Dr Mercola
(Nl vertaling: Ester Poeder)

donderdag 24 maart 2011

Libie, een oorlog van leugens

De Libische dictator Gaddafi beweerde dat na de eerste bombardementen op zijn land veel slachtoffers waren gevallen. Het blijkt echter te gaan om slachtoffers van verkeersongelukken en onlangs overledenen die uit Libische ziekenhuizen en mortuaria zijn ontvreemd.
Het geheim wat de dictator probeert te verhullen is dat de meeste slachtoffers niet uit Libië komen. Zijn afweergeschut wordt geleend van Wit-Rusland en bij de slachtoffers gaat het om huurlingen.
Israël liet duidelijk blijken Gaddafi te steunen en een grootschalige militaire interventie, onder leiding van Frankrijk, leek roet in het eten te gooien van de groeiende pro-democratische beweging in het land. Wapens en huurlingen stroomden het land binnen, grote mediabedrijven en de Israëlische lobby lieten Obama afwachten en op het allerlaatst kwam er dan toch de interventie. Verdacht?
Het gewone volk bleek nooit opgewassen tegen de instroom van Afrikaanse huurlingen van Global CST, huurlingen uit Wit-Rusland en Georgië en al het andere wat Gaddafi kon kopen met de oliegelden van Halliburton en BP.
Geopolitiek en goedmakertjes
Slechts weinigen begrijpen de werkelijke implicaties van de interventie in Libië. Gedurende de 19e eeuw (en daarvoor) verdeelde Europa de wereld alsof het overal de baas was. Het proces begon in 1493 toen Paus Alexander IV na het Verdrag van Tordesillas de wereld verdeelde tussen Spanje en Portugal. Het Verdrag van Versailles creëerde een grillig Europa. Meer schade op wereldwijde schaal na de Tweede Wereldoorlog, blunder na blunder, Noord-Afrika, het gehele Midden-Oosten, India en Pakistan, Vietnam in 1954 en Palestina.
De puinhoop die het westen heeft gecreëerd in het Midden-Oosten, namelijk een aantal schurkenstaten (niet alleen Israël), corrupte oliesjeiks en marionetten, een mozaïek aan CIA mislukkingen waardoor de Islamitische wereld is gedupeerd, wordt plotseling bedreigd door krachten die strijden voor modernisering en democratie.
Dit bedreigt de wortelen van de globalistische agenda die de afgelopen 20 jaar zo succesvol bleek in Irak, Afghanistan, de ‘republieken’ in het Kaspische bassin, de destabilisatie en corruptie van Pakistan, olie, gas, opium en oorlog. De zaken liepen goed, generaties van conflict zijn veiliggesteld en landen krijgen steeds hogere schulden terwijl de bevolking steeds armer wordt.
Is het mogelijk dat sommigen ‘wakker zijn geworden’ en simpelweg besloten 'uit te stappen' bij de eerstvolgende halte? Egypte is daar duidelijk het bewijs van.
Gaddafi’s despotische heerschappij heeft geen enkele politieke basis en wordt gefinancierd door ons allemaal wanneer we benzine kopen. Op de eerste dag van de opstand in Libië richtte Gaddafi zich met zijn chequeboekje tot Israël om wapens en 50.000 huurlingen te bestellen. Verhalen over massaal overlopende troepen en tankbrigades blijken fictief.
Verschil van mening
Het is gemakkelijk om te zien dat landen als de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië onder de controle vallen van de kabbalistische corporaties. Elke legitieme oppositie tegen de status quo wordt onmiddelijk in diskrediet gebracht door een mix van betaalde en onbetaalde desinformatie-agenten. Mensen die het meeste nieuws van het internet halen en niet in staat zijn onderscheid te maken lopen grote kans misleid te worden.
Voeg hierbij de ‘onderzoekers’ die geen ervaring hebben in de echte wereld en geleerd hebben om te overleven in een universitaire atmosfeer waar vriendjespolitiek en lafheid lange tijd geleden activisme en originaliteit hebben vervangen.
Het internet staat vol met verhalen over Amerikaanse en Britse oliebedrijven die proberen Gaddafi af te zetten. Eerst zouden ze BP en Halliburton eruit moeten zetten. Zij en 300 andere Britse en Amerikaanse bedrijven hebben Libië sinds 2004 onder controle.
Gaddafi nam de macht over in 1969 na een militaire staatsgreep. Hij stond nooit open voor verkiezingen en een grondwet is verboden. De partij van het Libische congres bestaat uit 2.700 leden die door het regime worden uitgekozen. In feite is Gaddafi een marxist maar hij is flexibel genoeg om met zijn miljarden aan oliegeld een vriendenkring te kopen.

Een cynische blik
Sami Jamil Jadallah analyseert het relatief late handelen van president Obama in de Palestinian Note.
De vertraging lijkt te komen door de Israëlische interventie waardoor Gaddafi de overhand kreeg door zijn lucht- en landmacht in te zetten tegen steden en dorpen. Elke actie die daarna zou worden opgezet door de Verenigde Staten zou te laat komen voor de miljoenen Libiërs die hun hoop hadden gevestigd op de wereldgemeenschap. Ze wilden geen militaire interventiemacht in het land maar ze wilden dat Muammar’s lucht- en landmacht werden geneutraliseerd. Zo zouden ze een eerlijke kans hebben om zichzelf te bevrijden.
Volgens diverse nieuwsberichten hebben Gaddafi en de Israëlische ambassade in Sub-Sahel veel tijd gestoken in het rekruteren van Afrikaanse huurlingen om aan de zijde van Gaddafi’s troepen te strijden. Dit tevens om de politieke inspanningen van de Verenigde Staten om de Libische bevolking te steunen, te neutraliseren.
Hebben de Verenigde Staten de VN-veiligheidsraad ooit nodig gehad om iets gedaan te krijgen? Militaire campagnes werden vaak gestart zonder de goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. Israël gebruikte eens te meer haar invloed in Washington om de strijd voor vrijheid en bevrijding te staken.
Hetzelfde gebeurde in Zuid-Irak toen de bevolking in opstand kwam tegen Saddam Hoessein na de Eerste Golfoorlog. George Bush en generaal Schwarzkopf besloten niet te interveniëren en stelden een no-flyzone in boven Zuid-Irak. Hierdoor kon Hoessein zijn gang gaan met aanvalshelikopters. Het excuus was later dat helikopters geen onderdeel uitmaakten van de no-flyzone.
We zien nu hetzelfde beeld. In de gevallen van Egypte en Tunesië slaagden Bin Ali en Hosni Mubarak er echter niet in legercommandanten te overtuigen zich tegen het volk te keren.
Conclusie
Gaddafi en zijn ‘vrienden’ voeren een informatieoorlog op elk mogelijk niveau. Buitenlandse interventie in het land begon 24 uur na de eerste demonstraties in Libië. Gaddafi riep Tel Aviv om hulp. Maar melding maken van Israëlische interventie wordt gelijk bestempeld als antisemitisme dus dit zal nooit worden opgenomen in de verslaggeving, zelfs niet door Al Jazeera.
Er is geen transparante verslaggeving en absoluut geen bewijskrachtige basis voor wat er over Libië wordt gezegd. De theatrale optredens van Gaddafi, in scène gezette bezoeken aan mortuaria - de slachtofferrol heeft hij goed afgekeken van Israël. De video’s uit Tripoli doen denken aan de fictieve Israëlische video’s van de Mavi Marmara. Journalisten die genieten van Gaddafi’s gastvrijheid, zoals Richard Falk, worden onderdeel van het toneelstuk.
Bekijk hier de vervalste video's van de Israëlische aanval op de Mavi Marmara. In de afbeelding is te zien hoe een 'gewapende Mavi Marmara passagier' dwars door een stalen object loopt.
Vertaling: Niburu

woensdag 23 maart 2011

Natuurlijke bescherming tegen straling

Voor mensen is de directe omgeving van kerncentrale Fukushima in Japan een te vermijden gebied, maar dieren zouden weleens kunnen profiteren van de problemen met de kerncentrale.
Na de kernramp in Tsjernobyl was er een enorme toename van herten en vossen in het gebied, omdat ze er niet werden gestoord door mensen. Waaom zijn dieren minder gevoelig voor radioactieve straling? Het geheim vinden we in de natuur.
Door de uitstoot van straling door de reactoren in Japan is de verkoop van jodiumsupplementen enorm toegenomen. Maar jodium beschermt enkel de schildklier, waardoor andere delen van het lichaam nog altijd worden blootgesteld aan straling.
Om de rest van het lichaam te beschermen zijn andere supplementen en voedingsstoffen nodig om de oxidatieve schade door straling, die leidt tot vernietiging van het DNA, te stoppen.
Melatonine
Melatonine is onlangs door onderzoekers van het Wetenschappelijke Gezondheidscentrum van de Universiteit van Texas omschreven als een krachtige bescherming tegen straling. De auteurs beschrijven de beschermende effecten van dit neuro-endrocriene hormoon tegen ioniserende straling.
Melatonine beschermt het DNA beter dan amifostine. De auteurs van het onderzoek citeren tevens ander onderzoek waaruit blijkt dat een eenmalige dosis van 300mg melatonine voldoende is om te beschermen tegen straling. Het verspreidt zich snel door het lichaam. Melatonine beschermt daarna lymfocyten, belangrijke cellen van het imuunsysteem.
Ginseng
Aangetoond is dat dieren door verschillende ginseng formules worden beschermd tegen straling. Voor een recente studie die gepubliceerd is in het Journal of Alternative and Complementary Medicine werden lymfocyten uit mensen na 90 minuten blootgesteld te zijn aan straling behandeld met een extract van de Amerikaanse ginseng. Het werd duidelijk dat het extract de imuuncellen beschermt tegen de effecten van cesium-137. Cesium-137 is een radioactief isotoop wat momenteel wordt uitgespuwd door de Japanse reactoren. Bij gezonde mensen kunnen ginseng extracten het imuunsysteem nog sterker maken.
Curcumine
Curcumine beschermt weefsel tegen straling door antioxidant-enzymen te versterken en vrije radicalen te onderdrukken. Recent onderzoek in Radiation Research laat ook zien dat curcumine helpt tegen longfibrose als gevolg van straling en helpt te overleven na blootselling aan straling. Tijdens de studie werd gebruik gemaakt van doseringen tussen 3,6 en 8 gram. Dit specerij is lastig te verteren dus het is aan te raden bijvoorbeeld zwarte peper te gebruiken om absorptie te versnellen.
Vitaminen
Een studie in het International Journal of Radiation Biology toont dat vitamine E, als alpha-TS, het gehele lichaam beschermt tegen straling. Verder beschermen grote hoeveelheden gecombineerde vitaminen uit voedsel het DNA tegen ioniserende straling. De beste combinatie bleek vitamine E, C, bèta-caroteen, bèta-cryptoxanthine en luteïne-zeaxanthine. Deze vitaminen zijn terug te vinden in bladgroenten, wortelen en pompoenen.
Dit jaar meldde het British Journal of Nutrition dat niacine en hele granen mogelijk ook beschermen tegen ioniserende straling.
Ten tijde van Tsjernobyl werd een experiment gedaan met koeien. Om te bepalen hoe snel een bepaalde stof verwerkt wordt door het lichaam van de koe voerde men de dieren gras dat besmet was tijdens het overwaaien van de radioactieve wolk van Tsjernobyl. De urine, ontlasting en melk van de dieren waren radioactief besmet, maar de koeien werden zelf niet ziek.
Samengestelde tekst: Niburu

zondag 20 maart 2011

Een tevreden leven: 60 jaar zelfvoorzienend leven

Dit boek gaat over een baanbrekend project in een gemeenschap in New England. De meeste stof over dit onderwerp is verzameld in de periode van twintig jaar die Helen en Scott Nearing doorbrachten in de binnenlanden van Vermont. In dit boek doen ze technisch, economisch, sociologisch en psychologisch verslag van wat ze probeerden te doen. Ze vertellen hoe ze dat deden en in welke mate ze erin zijn geslaagd hun doelstellingen te verwezenlijken.
  
boekToen de Grote Depressie op haar dieptepunt was, in 1932, verhuisden de Nearings van New York City naar een boerderij in de Green Mountains. Eerst stelden ze zich de hele onderneming voor als een persoonlijke zoektocht naar een eenvoudig en bevredigend leven op het platteland. Ze wilden een bestaan leiden dat anderen niet zou schaden. Daarnaast wilden ze behoorlijk veel tijd vrijmaken om aan constructief en creatief werk voor zichzelf te kunnen besteden. Toen ze met het verstrijken van de tijd meer ervaring hadden opgedaan, gingen ze hun dal in Vermont meer en meer als een laboratorium beschouwen waarin ze bepaalde bruikbare, belangrijke principes en werkwijzen testten.

Het was natuurlijk een individuele ervaring die op een bepaald moment voorzag in een specifieke behoefte. Toen Helen en Scott naar Vermont verhuisden, lieten ze een samenleving achter die in de greep van crisis en werkloosheid verkeerde. Een samenleving die ten prooi viel aan fascisme en aan de wieg stond van weer een nieuw wereldwijd militair conflict.

Zij zelf daarentegen belandden in een pre-industriële, landelijke gemeenschap. De samenleving die ze achter zich lieten, had zowel in theorie als in de praktijk hun pacifisme, vegetarisme en collectivisme afgewezen. Deze afwijzing was zo volledig dat ze door hun ideeën niet meer op scholen mochten lesgeven, voor kranten en tijdschriften schrijven of op de radio spreken. Hierdoor konden ze niet meer deelnemen aan de maatschappelijke discussie. Waar konden zij, die van de samenleving waren buitengesloten, onder deze omstandigheden een vruchtbaar en fatsoenlijk leven leiden? En hoe konden ze tegelijkertijd voldoende tijd en energie opdoen om mee te werken aan het vervangen van deze afbrokkelende samenleving door een bruikbaarder sociaal systeem?

Ze stonden afwijzend tegen het oppotten van winst en niet-verdiend inkomen door mensen die zelf geen producent zijn. Ze wilden hun inkomen met hun eigen handen verwerven, maar daarnaast tijd en gelegenheid hebben voor bezigheden die met hun roeping te maken hadden. De Nearings wilden onderwerping en dwang vervangen door respect voor het leven. Ze wilden een samenleving creëren die gebaseerd zou zijn op hun eigen behoefte, niet op de exploitatie van anderen. Eenvoud moest in de plaats komen van vermogensvermeerdering, complexiteit en verwarring. In plaats van de hectische idiote haast van overactiviteit, hadden ze een rustig tempo in gedachten met genoeg tijd om ergens over na te denken en iets uitgebreid te observeren. Ze hoopten zorgen, vrees en haat te vervangen door kalmte, vastberadenheid en harmonie.

“Een tevreden leven” doet verslag van wat ze hebben bereikt, en beschrijft de twintig jaar ervaring, waarvan sommige jaren voldoening schonken en andere juist het tegenovergestelde...

Auteur: Helen en Scott Nearing
ISBN: 9789079249053
Jaar van uitgave: 2010
Drukinformatie: gebonden, hard cover
verkoopprijs: € 19,95

Tekstbron: Earth Matters