Search This Blog

Translate

Pagina's

maandag 28 november 2011

Basis-inkomen Japan en denktank in Nederland voor economische hervormingen


Een denktank onder leiding van oud-Rabotopman Herman Wijffels wil de financiële sector definitief veranderen. Dat meldt de Volkskrant.
Daarnaast gaan in Japan steeds meer stemmen op om een eerlijke en rechtvaardige samenleving te creëren door iedere burger onvoorwaardelijk een basisinkomen te geven.
De denktank van Wijffels doet voor de verandering van de financiële sector negen aanbevelingen. Afschaffen van de bonussen, nuts- en zakelijk bankieren uit elkaar halen, hogere kapitaalbuffers en meer ethiek in de sector zijn daarvan een paar voorbeelden.
“Ik vind het belangrijk dat de vertrouwenskloof tussen banken en consumenten drastisch wordt verkleind. De belastingbetaler moet niet opdraaien voor de kosten, als banken door eigen toedoen in moeilijkheden komen,” zei Wijffels op vrijdagavond in Nieuwsuur.
De denktank vindt samengevat dat de financiële sector veiliger, simpeler en soberder moet worden. Ook zouden financiële instellingen weer dienstbaar moeten zijn aan de samenleving en het korte-termijn-denken moeten laten varen.
Basisinkomen
Het basisinkomen in Japan zal gericht zijn op sociale rechtvaardigheid in een democratische samenleving. Dat betekent dat iedereen vrij en gelijk is, dat iedereen gelijke kansen heeft en dat het verschil tussen inkomens zo klein mogelijk is.
Het invoeren van een basisinkomen tussen 500 en 750 euro werd een halve eeuw geleden voor het eerst geopperd door professor Shuji Ozawa en sinds kort beginnen kranten en radiostations er verslag van te doen. Ook worden er inmiddels bijeenkomsten georganiseerd om mensen te informeren over het basisinkomen.
tekstbron:Niburu

zaterdag 26 november 2011

Wordt het Schuim Der Aarde eindelijk ingerekend?


Afgelopen woensdag is in New York de rechtszaak begonnen die mogelijk een einde zal maken aan de geheime regering die al tenminste 300 jaar over het Westen regeert.
De aanklacht bevat onder meer een verwijzing naar een geldbedrag van $1 biljoen dollar dat is gestolen door VN-topman Ban Ki-moon, de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi en anderen.
De rechtszaak is aangespannen door Neil Keenan als vertegenwoordiger van de Dragon-familie, een groep schatrijke Aziatische families. Jarenlang is bewijs verzameld door internationale politie- en inlichtingendiensten waaronder Interpol, de CIA, de Japanse veiligheidspolitie en Oost-Europese geheime diensten. De rechtszaak wordt gesteund door zowel het Pentagon als de krijgsmacht van China en Rusland.

JFK
De gedaagden zijn naar verluidt ook verantwoordelijk voor de moord op de Amerikaanse oud-president John F. Kennedy en vele andere internationale misdaden.
Het hele proces kwam op gang nadat twee Japanse staatsburgers, Akihiko Yamaguchi en Mitsuyoshi Watanabe, onterecht waren vastgezet. Bovendien werd beslag gelegd op $134,5 miljard aan Italiaanse obligaties waar ze per 3 juni 2009 over beschikten.

Britse Kroon
De rechtszaak, waar begin dit jaar al over werd gesproken, is het begin van de juridische strijd om het wereldwijde financiële systeem weer terug te geven aan de mensen en de overheden. De aanklacht is op 23 november ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank van het Zuidelijke District van New York en is getiteld Civil Action #8500.
De Verenigde Staten zijn een private corporatie die in handen is van de Britse Kroon (Rothschild), de Bank of England (Rothschild) en het Vaticaan (Rotschild). Tot 1933 droeg het land de naam Virginia Company. De VS zijn een bedrijf in plaats van een land.
De gedaagden:
 • Daniele Dal Bosco (vrijmetselaarsloge P2)
 • Het Office of International Treasury Control (OITC)
 • Ray C. Dam, individueel en als president van OITC
 • David A. Sale, individueel en als onderdirecteur van de Council for the Cabinet van OITC
 • De Verenigde Staten
 • Ban Ki-moon, individueel en als secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 • Ambassadeur Cesare Maria Ragaglini, individueel en als VN-gezant voor Italië in New York
 • Ambassadrice Laura Mirachian, individueel en als VN-gezant voor Italië in Genève
 • De Italiaanse Republiek
 • De Italiaanse financiële politie (Guardia di Finanza)
 • Silvio Berlusconi, oud-premier van Italië
 • Het Wereld Economisch Forum (WEF)
 • Het World Economic Forum USA Inc.
 • Giancarlo Bruno, individueel en als hoofd bankwezen van het WEF

woensdag 23 november 2011

Stevia de nieuwe zoetstof?


Beleggen in stevia kan wel eens de opportuniteit van 2012 worden. De agrarische grondstof kreeg toestemming van de Europese Commissie om verwerkt te worden in voedingsproducten: een monumentale doorbraak.
Stevia heeft vele voordelen als zoetstof: nul calorieën, tot 300x zoeter dan suiker, verlaagt slecht cholesterol, stabiliseert de bloeddruk en vermindert het glucosegehalte in het bloed.
Het zou zelfs de kans op kanker doen afnemen. Jarenlang werd het middel tegengehouden in Europa. Vooral de makers van chemische zoetstoffen en de suikerlobby hielden de introductie (begrijpelijk) tegen.
Dat monopolie wordt nu doorbroken. En het zal snel gaan. Producenten van voedingsmiddelen zijn al volop bezig hun huidige arsenaal aan te passen met steviavarianten.
Binnen enkele weken zullen de winkelrekken gevuld worden met de eerste steviaproducten: chocolade, bier, ketchup. Ook de pers pikt de evolutie gretig op. In vele kwaliteitskranten doken uitgebreide rapportages over stevia op.
Zelfs het actualiteitenprogramma van de VRT De zevende dag heeft van stevia geproefd. Stevia kan de nieuwste voedingshype worden in Europa. De kans op succes is enorm. Een vergelijkbaar parcours werd al eens afgelegd in de VS.
Na de introductie van stevia op de Amerikaanse markt in 2009, groeide de jaarlijkse omzet uit van amper 74 miljoen euro tot 1,5 miljard euro eind dit jaar. Ook elders in de wereld groeit het aantal steviaproducten als nooit tevoren.
De Europese markt voor stevia is momenteel nog verwaarloosbaar op het vlak van omzet. Maar hier kan snel verandering in komen, als Amerika een voorbeeld kan zijn.
Ter vergelijking: de suikermarkt in Europa is vandaag goed voor meer dan 7 miljard euro omzet. De globale consumptie van stevia zit sinds 2005 in sterk stijgende lijn. En daar komt nu ook Europa bij. Een unieke speler die een enorme productiecapaciteit heeft opgezet om voluit te profiteren van de uitrol van stevia.
Donald Rumsfeld en Aspartaam
De Franse journaliste Marie-Monique Robin vraagt zich af hoe het komt dat aspartaam nu al in meer dan 6.000 consumptiegoederen is verwerkt. Het antwoord vinden we bij de machtige farmaceutische industrie. James Schlatter werkte in 1965 voor de grote farmaceut G.D. Searle & Co in Skokie in de Amerikaanse staat Illinois. Aspartaam werd een groot commercieel succes voor de firma. In 1985 werd G.D. Searle & Co voor $2,7 miljard overgenomen door Monsanto. Tussen 1977 en 1985 was Donald Rumsfeld algemeen directeur van G.D. Searle. Naar verluid verdiende hij $12 miljoen aan de overname.
Tussen september 1974 en november 1975 was Rumsfeld de zesde stafchef van het Witte Huis. Van 20 november 1975 tot 20 januari 1977 was hij de dertiende Amerikaanse minister van Defensie. Die machtspositie kwam later goed van pas. Terwijl de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit FDA in het begin van de zeventiger jaren nog moeilijk deed over de goedkeuring van aspartaam, werd de zoetstof in 1981 officieel toegelaten op het moment dat Rumsfeld directeur was van G.D. Searle.
Nu Stevia de markt gaat beheersen lijkt het zeer waarschijnlijk dat het einde van het chemisch vervaardigde aspartaam in zicht is. De makers ervan zijn zich hier van bewust en trachten momenteel nog te redden wat er te redden valt om hun product een overlevingskans te bieden.
Tekstbron: Niburu

zondag 20 november 2011

Genezen met licht: genezing in een ander daglicht..


© Jurriaan Kamp – ODE magazine
Wist jij…
 • dat licht kan genezen?
 • dat een grensverleggende, non-invasieve therapie zelfs de een fenomenaal genezingspercentage?
 • en dat u een opleidingsprogramma kunt volgen om mensen te leren genezen met licht?
In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekte de Duitse fysicus Fritz-Albert Popp dat energie (licht) de gezondheidstoestand van het lichaam bepaalt. Bij zijn experimenten toonde Popp – tegenwoordig directeur van het Internationaal Instituut voor Biofysica in het Duitse Neuss – aan dat levende cellen elektromagnetische signalen uitzenden. Hij noemde die lichtimpulsen ‘biofotonen’. Deze biofotonen zorgen ervoor, aldus Popp, dat er op het juiste moment de juiste reacties plaatsvinden in het lichaam. En vice versa: wanneer het lichaam ziek is, worden die lichtimpulsen dus onderbroken.

Het menselijke energielichaam, zoals kunstenaar Alex Grey het uitbeeldt.
Biophotonen zijn photonen, lichtimpulsen, die worden uitgezonden en ontvangen door levende cellen met een snelheid van ongeveer 100.000 impulsen per cel per seconde..! En deze impulsen zorgen ervoor dat alle biochemische processen in ons lichaam dus functioneren. Alles dus met de snelheid van het licht, om ervoor te zorgen dat alle taken parallel lopen aan de processen om ons heen; hier is daadwerkelijk de snelheid van het licht bij nodig..!
Hoewel deze kennis al uit de jaren 1970 stamt, wordt deze nog steeds niet onderwezen op medische scholen en universiteiten, omdat men al het andere zou kunnen stopzetten, wanneer deze kennis wordt onderwezen.. Veel wetenschappers en universiteiten onderzoeken weliswaar biophotonen, maar dit is bijna volledig alleen fundamenteel research. Terwijl de kracht van de ontdekkingen van Dr. Fritz- Albert Popp, natuurlijk in de praktische toepassingen liggen. En ook deze toepassingen worden NIET onderzocht door de ‘regulieren’.. Het zou de richting van de menselijke ontwikkeling dramatisch wijzigen..!
Op het meest fundamentele niveau betekent genezing de coherentie van het licht in het lichaam herstellen, zodat de biochemische processen hun werk kunnen doen zoals het moet. De moderne geneeskunde is er voornamelijk op gericht om de biochemische processen door middel van therapieën en medicijnen te manipuleren. Het zal een revolutie in de geneeskunde betekenen als genezing kan plaatsvinden op het hogere – fundamentelere – niveau van de biofotonen.
Daar ligt, naar Popps overtuiging, de toekomst van de geneeskunde. Die revolutie is al gaande. Geïnspireerd door het werk van Popp heeft Johan Boswinkel dertig jaar geleden een instrument ontwikkeld dat kan worden gebruikt om eenvoudig en gemakkelijk de ‘lichttoestand’ – en dus de gezondheidstoestand – van het lichaam te meten.

Boswinkel slaagde er ook in met zijn apparaat de coherentie van verstoorde frequenties te herstellen. De laatste vijfentwintig jaar heeft de methode van Boswinkel tienduizenden mensen over de hele wereld kunnen genezen van alle mogelijke ziekten en chronische aandoeningen. Het succespercentage van de methode, die voortdurend wordt verbeterd, ligt boven de tachtig procent.
Onlangs zijn de eerste wetenschappelijke studies van de opmerkelijke resultaten die zijn bereikt met Boswinkels methode gepubliceerd. Boswinkel is oprichter van het Institute of Applied Biophoton Sciences,gevestigd aan het Willemsplein in Rotterdam. Dit instituut biedt voor geïnteresseerden een opleiding tot biofotonentherapeut.
Het programma leidt therapeuten op om te werken met de apparatuur die Boswinkel heeft ontwikkeld, waardoor ze in staat zijn zelfs de ernstigste aandoeningen te genezen. Gediplomeerde therapeuten kunnen een mastergraad in complementaire geneeskunde behalen aan de Universiteit van Graz in Zwitserland. De nieuwe studierichting biophotonics is een hoofdonderdeel van deze masteropleiding. Er bestaat grote behoefte aan biofotonentherapie en de wereld heeft meer therapeuten nodig om meer mensen te kunnen helpen. Dit is een unieke kans voor geïnteresseerden in een nieuwe uitdaging, die willen bijdragen aan het verspreiden van deze nieuwe genezingsmethode zonder schadelijke bijwerkingen. Voor meer informatie: biontology.com
* * *
x
Whiplash, een voorbeeld

x
door Johan Boswinkel
x
De whiplash is een belangrijk fenomeen binnen de biofotonen therapie. In de traditionele geneeskunde wordt een whiplash gezien als een gevolg van een ernstig fysiek ongeval, zoals een auto ongeluk. Vanuit het perspectief van biofotonen betreft een whiplash elke energiebreuk in het lichaam. Zo’n breuk kan worden veroorzaakt door subtiele incidenten bij yoga, rekoefeningen, of een simpele val.
Als gevolg van de whiplash ontstaat een scheur in het energielichaam. Vaak gebeurt dit in de nek, maar het kan overal in het lichaam voorkomen. In het geval van whiplash is er energie boven en beneden de breuk maar die energie is niet meer verbonden. Evenmin is er energie op het niveau van de breuk. Dit betekent dat organen of klieren niet meer goed functioneren.
Als een whiplash in de nek zit, is het gevolg dat de (bij)schildklieren geen energie ontvangen. Deze belangrijke klieren kunnen allerlei ongezonde verstoringen veroorzaken. Schildklierproblemen worden bijvoorbeeld in verband gebracht met kanker.
Een whiplash in de nek doorsnijdt de maagmeridiaan, een van de twaalf hoofd meridianen in de Chinese acupunctuur. Daarom ziet de biofotonentherapeut de meeste whiplashproblemen gerelateerd aan het functioneren van de maag. De maagmeridiaan loopt ook rond de ogen en de neus. Dat verklaart hoe een whiplash de oorzaak kan zijn van asthma, hooikoorts, misselijkheid, amandelproblemen en oogproblemen, symptomen die de traditionele geneeskunde nooit in verband brengt met een whiplash.
De biofotonen behandeling van een whiplash is simpel en vergt slechts enkele minuten. De therapeut moet eerst de precieze plek van de whiplash ontdekken. Dit kan met het biofotoneninstrument gebeuren. Vervolgens zal de therapeut twee elektronen aan de weerszijden van de whiplash plaatsen en wordt de therapie uitgevoerd. De biofotonen brengen de twee delen van het energetisch lichaam weer met elkaar in ¬verbinding en de energie begint vervolgens weer normaal door het lichaam te stromen.

Bron: WTK

woensdag 9 november 2011

Hypotheekvrij, gerenoveerd gezinshuis van 30 m² voor slechts $ 15.000,-


(Treehugger | Kimberley Mok | vertaling Hansjelle Dijkstra) 


Voor degenen die er over denken om kleiner te gaan wonen, maar niet persé in een echt klein huis, is er een aantal inspirerende mogelijkheden, bijvoorbeeld in het opknappen van een “Shotgun huis” –een lange smalle behuizing zonder entreehal, o.a. te vinden in het Zuiden van de Verenigde Staten. (Deze naam is gekozen omdat je zogenaamd een kogel in een rechte lijn door het huis zou kunnen afvuren, dwars door de geopende deuren).
shotgun house

Ingegeven door de wens om schulden- en hypotheekvrij te zijn, en om snel over een eigen huis te kunnen beschikken,  werd deze mooie renovatie in slechts zes weken uitgevoerd door een familie in Arkansas, voor een bedrag van $ 15.000,-. Bekijk een videorondleiding
door het huis en hoor hoe ze dat hebben gedaan.De familie koos voor dit huis na de beslissing dat campers of caravans te duur waren en dat een woonoppervlak van 10 m² te klein was. Na het proces van terugschakelen van ongeveer 185 m² naar 30 m² beschikt deze familie nog steeds over de gebruikelijke voorzieningen als wasmachine, wasdroger, opslag en een fatsoenlijke eetruimte.
Hun 13 jaar oude zoon heeft nog steeds zijn eigen slaapkamer, die zich bevindt op de verdieping  boven de keuken, en waar hij tot zes (zes!) vrienden kan ontvangen (de familie heeft plannen om het dak boven deze kamer te verhogen). Er is zelfs plaats voor twee tot acht gasten, dankzij de sofa in de woonkamer, die uit te klappen is tot bed. Naast het huis is er een kleine werkplaats waarin de familie hun kleine ambachtelijke bedrijfje runt. Ze hoeven alleen maar de huur te betalen voor de grond waar het huis op staat, een bedrag van 145 $ per maand.

Fair Companies geeft meer achtergrondinformatie over de video en over hoe ze de overstap maakten van gebonden zijn aan hoge woonlasten naar een schuldenvrij bestaan:

Twee jaar geleden woonde Debra en haar gezin in een huis met een oppervlak van bijna 200 m² op een stuk grond van ongeveer 6.000 m².  Toen haar man zijn baan verloor namen ze samen vier banen aan om de hypotheek te kunnen betalen, totdat ze zich op ’n dag realiseerden dat ze ook andere keuzes konden maken.
  
Voordat hun zoon werd geboren hadden Debra en Gary 9 jaar in zeer kleine huizen in Zuid-Amerika gewoond. Klein wonen werd niet gevoeld als een offer, maar als een manier van leven die geconcentreerd was op wat belangrijk is. Ze besloten dat ze terug wilden grijpen op die levensstijl.
  
Ze stopten met zo hard te werken, verkochten alle overbodige spullen, of gaven die weg, en gingen op zoek naar het perfecte kleine huis. Debra had altijd al een zwak voor huizen in de Mississippi Shotgun bouwstijl, en op zekere dag, toen ze de Craigslist doornamen, (voor Nederland bijvoorbeeld Marktplaats), viel hun oog op een advertentie voor een plaatselijke firma in Arkansas die kleine huizen op maat bouwde voor een prijs die zou kunnen betekenen dat er nooit meer hypotheek hoefde te worden betaald. Zes weken en 15.000 $ verder bezaten ze hun eigen volledig-afbetaalde woning. Vandaag wonen Debra, haar man en hun 13-jarige zoon in een huis met een oppervlak van 30 m², dat geen offers van hen vraagt, maar precies is wat ze nodig hebben.

Dit is opnieuw een voorbeeld van hoe de Kleine Huizen Beweging niet beperkt hoeft te blijven tot vrijgezellen of tot eenvoud-zoekende-asceten – deze manier van wonen is ook aantrekkelijk voor gezinnen die geen schulden of chaos willen, voor zover lokale bestemmingsplannen dit toelaten.

Bron:


www.treehugger.com

Vertaling: Earthmatters

maandag 7 november 2011

Onafhankelijk waardevast banksysteem


foto: natuurlijketijd.nl
Ben jij blij met het leven van crisis naar crisis?
Ons huidige bank- en geldsysteem is gebaseerd op schuld. Zonder deze schuldcreatie zou er geen geld in omloop zijn. We zouden niets kunnen kopen en verkopen. Schuld draagt rente in zich mee. Rente onttrekt geld uit de samenleving waardoor er tekorten ontstaan. Om deze tekorten tegen te gaan wordt er extra geld uit het niets in omloop gebracht op basis van nieuwe schulden. En deze schulden dragen ook weer rente. En zo wordt er al bijna 100 jaar schuld op schuld gestapeld en rente op rente. Er is hiermee een onhoudbaar tekort ontstaan in de gehele wereld. Worden we daar blijer van?

We leven van crisis naar crisis. Het is feitelijk een crisis in ons bewustzijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ons bewustzijn de drijvende kracht is achter verandering. Een verhoging van het bewustzijn stelt mensen in staat om betere keuzes te maken en acties te ondernemen die een goed beheer van al het leven dichterbij brengt.

Erkki Liikanen, president van de Centrale Bank van Finland en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), noemde  recent het schuldniveau in de eurozone ‘onhoudbaar’. Er werd niet bij gezegd dat het systeem volledig uit de hand is gelopen. 80% van de mensheid betaalt rente, 10% is neutraal en 10% ontvangt.

Het systeem gaat ten  koste van miljarden mensen, onze aarde, haar  bodemschatten en het milieu. Geldspeculaties verergeren het geheel. Uitsluiting, uitputting van grondstoffen, onbewoonbare gebieden, armoede, ziektes, verdeeldheid en oorlogen zijn ondermeer het gevolg. Het huidige bank- en geldsysteem blijkt niet in staat om echte oplossingen voor de wereldproblematiek aan te bieden. Daar is een ander systeem en meer bewustzijn voor nodig.


“Wij zijn ons bewust dat alles met elkaar verbonden is. Dat een ander geldsysteem de samenleving beter kan maken. Gelijk gezonde voeding en zuiver water voor ons lichaam. Door een geldsysteem te gebruiken dat een goed beheer van al het leven als uitgangspunt heeft. Vandaag introduceren we een nieuwe bank die dit mogelijk maakt. Gebaseerd op inclusiviteit, integriteit en innovatie”.


De Blije Bank en Gozo Green Bank
Het alternatieve bank- en geldsysteem dat de Blije Bank en Gozo Green Bank willen opzetten, werkt niet met renteheffingen en speculaties. Zij (DBB-GGB) garanderen een duurzame ontwikkeling en een stabiele economie. Hun systeem biedt financieel-, ecologisch-, emotioneel- en sociaal rendement (FEES) op al het ingelegde vermogen. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), de motor van elke economie, heeft deze nieuwe bank een totaalpakket financiële dienstverlening ontwikkeld, waarbij juist het midden- en kleinbedrijf als economische ruggengraat enorm kan worden gestimuleerd. Hun systeem werkt voor het welzijn van iedereen en daarom zijn zij continue in gesprek met mogelijke partners. Bijvoorbeeld de bank’collega’s’ die nog werken in het oude bancaire systeem, zij krijgen een uitnodiging om sámen te werken in deze nieuwe vormen van dienstverlening.


Coöperatief werken voor de samenleving
DBB-GGB is een coöperatieve bank waarbij ieder lid een mede-eigenaar is en daar de vruchten van plukt. Bij BB-GGB gaat het hen primair om gezonde relaties, relaties tussen mensen, onze leefomgeving en de natuur. Daarom investeren zij ook lokaal in gezonde energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten met rendement voor de gehele gemeenschap.Het DBB-GGB-partnership herstelt de verbinding met de basiswaarden in de maatschappij en propageert daarmee een veerkrachtige samenleving.
Een wereld waarin op termijn alle leden dus gebruik kunnen maken van een digitale munt die alle huidige misstanden zoals inflatie buiten de deur houdt. Uiteindelijk wordt het dus gewoon een kwestie zijn van ‘Doen’. Het coöperatief bankieren 3.0 is daarmee geboren en vanuit inclusiviteit wordt iedereen door hen uitgenodigd. Doe jij ook mee, bekijk dan even deze


Voordelen op een rij:
 • nieuw coöperatief bankieren 3.0.
 • geen renteheffingen en speculaties.
 • decentraal (lokaal) investeringsbeleid.
 • ieder lid van DBB-GGB is mede-eigenaar.
 • gezond alternatief bank- en geldsysteem.
 • duurzame stimulering en groeiontwikkeling.
 • goed beheer van al het leven als uitgangpunt.
 • totaalpakket financiële dienstverlening voor MKB.
 • herstel relaties, verbinding, vertrouwen en co-creëren.
 • internationale beschikbaarheid via mobiel, internet en pin.
 • financieel-, ecologisch-, emotioneel- en sociaal rendement (FEES).
 • investeringen in energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten.
International Year of Cooperatives
De planning van ‘De Blije Bank/Gozo Green Bank’ en ‘Bank of Joy’ is om deze officieel te introduceren in het Internationale Jaar 2012 van de Coöperaties (VN resoluties 64/136 en 65/184).
Bezoek voor meer info, deze verschillende websites  De Blije Bank en GozoGreenbank. Of neem direct contact op via info@deblijebank.nl. Klik HIER voor een hele brochure. (pdf)

Bron: WTK

Danny Glover Tremendous Speech @ Occupy Oakland

dinsdag 1 november 2011

Een ruilsysteem voor de nieuwe tijd!


Ons huidige geldsysteem is de kop van de slang. Iedereen is afhankelijk gemaakt van dit geldsysteem en kan daarom ook gemanipuleerd worden door de krachten achter dit systeem.

Fokke & Sukke papiergeld..


De elite, die in bezit is van alle banken, die geld kunnen scheppen zonder tegenwaarde, die geld uitlenen tegen een tegenwaarde + een jaarlijkse rente, zijn al honderden jaren bezig zichzelf te verrijken op kosten van het volk. Het volk wordt niet geïnformeerd hoe dit geldsysteem precies functioneert.
Op scholen leren burgers wel hoe ze hun rentekosten moeten berekenen en hoeveel procent belasting ze later moeten gaan betalen, maar niet hoe het geldsysteem precies in elkaar zit. Zelfs economie-studenten weten dit niet. Hebben bijvoorbeeld nooit gehoord van Silvio Gesell (1862-1930) die in 1911 al wees op de structurele fouten in het geldsysteem.
Waarom wordt deze informatie zo angstvallig verborgen gehouden voor het volk?
Als dit niet verborgen zou worden gehouden, dan zou er een heftige opstand komen tegen deze machts-elite.


De geldstroom is de bloedstroom in de economie.
Als het ergens stagneert dan is dat ongezond voor de economie, omdat iedereen zich hiervan afhankelijk heeft gemaakt. Maar het punt is dat de geldstroom altijd stagneert, omdat er overal en altijd mensen zijn die meer geld verdienen dan dat ze uitgeven voor hun eigen levensonderhoud. Dit extra geld gaat nu voor hun werken, d.m.v. rente, d.m.v. investeringen in aandelen waarvoor ze jaarlijks dividenden krijgen, door het opstarten van nog meer ondernemingen met nog meer winst, enz.
Al deze winst wordt opnieuw in winstgevende zaken geïnvesteerd en zo ontstaat er een exponentiële beweging naar boven, waarin het kapitaal steeds sneller groeit. In de natuur kennen we 2 vergelijkbare exponentiële bewegingen, n.l. die van een lawine en die van kankercellen. Het probleem hierbij is, dat er ook altijd een zelfde exponentiële beweging naar beneden ontstaat, waarin de schulden van mensen die geld moeten lenen voor hun levensonderhoud steeds groter worden.
Hetzelfde geldt voor de schulden van landen. Om hun schulden + Rente terug te kunnen betalen moeten ze nog meer schulden maken, enz. Dus dit geldsysteem kan niet werken en dat is ook precies de opzet van de duistere krachten die invloed hebben op denkwijze van de machts-elite.
Door de exponentiële groei van de schulden wordt de levenskwaliteit van de burgers heftig aangetast, waardoor er grote ontevredenheid ontstaat. Deze ontevredenheid slaat vroeg of laat om in kwaadheid en woede en deze wordt door de machtselite, die ook de nieuwsmedia onder controle heeft altijd aangewakkerd door een bijpassend vijandsbeeld. Mensen die woedend zijn hebben een sterke neiging om gewelddadig te worden en zijn bereid om oorlog te voeren.
De duistere krachten achter de machts-elite voeden zich met deze heftige emotionele energieën en nemen de levensenergie op die vrijkomt als er bloed vloeit. De machtselite zelf wordt alleen maar rijker van een oorlog. Ze verdienen aan de wapens die ze leveren, aan de medicatie voor de gewonden en ze lenen geld aan de overlevenden voor de wederopbouw van hun land, waardoor ze alweer meteen macht hebben over deze burgers. Dit spel wordt al duizenden jaren zo gespeeld, waarmee de machtselite zeer tevreden is en de duistere krachten achter hun wel gevoed zijn met kostbare levensenergie.


Uit die tredmolen stappen!
De enige mogelijkheid tot een werkelijke vooruitgang is om uit dit hamsterrad te stappen, wakker te worden en te kijken wat wezenlijk is, wat onze werkelijke behoeftes zijn. We moeten dus heel anders gaan denken over bezit, waarbij geld slechts als een ruilmiddel was bedoeld. Het verzamelen van geld is nu een doel op zich geworden en is verbonden met macht. Van macht en blinde hebzucht moeten we nu een sprong maken naar mededogen, empathie en mensvriendelijke levenskwaliteiten.


Hoe exponentiële groei werkt. De uitvinder van het schaakbord vroeg als beloning voor zijn uitvinding een verdubbeling van één korrel graan op het eerste veld, naar het tweede veld. Enzo verder. 4 Korreltjes dus op het 3e veld. "Da's slechts één schaakbord vol", zo dacht de koning die hem het graangeschenk wilde overhandigen. Er bleek echter niet genoeg graan op de wereld te zijn om de 64 vakjes vol te maken..!!
Het lijkt erop dat we als burgers machteloos staan tegenover deze superrijke elite-families en erop moeten wachten tot hun bereid zijn hun geld met ons te delen, maar dat is helemaal niet het geval. We zijn helemaal niet van hen afhankelijk.
We kunnen nu direct beginnen met een ruilsysteem, waarin de hart kwaliteiten voorop staan en kunnen gedijen, een systeem dat volledig legaal is, waarin geen machtsmisbruik mogelijk is, waarin geen schuld kan ontstaan, geen corruptie en geen uitbuiting, waarover je geen belasting hoeft te betalen, waarvoor je geen boekhouding nodig hebt.
Iedereen kan hier direct aan mee doen, man, vrouw of kind, ongeacht je huidskleur, je geloofsovertuiging of je sociale status. Je hoeft je niet te registreren, geen aanbetaling te doen, geen paswoord of bankcode te onthouden, geen papier of verklaring te ondertekenen, dat alles heeft te maken met het oude geldsysteem. Het enigste wat er van je wordt gevraagd is dat je je oude programmeringen loslaat en het leven gaat benaderen vanuit je hart.Een ruilsysteem, de oplossing?
Het ruilsysteem dat ik hier wil presenteren is slechts een eenvoudig hulpmiddel in deze overgangstijd en kan weer worden opgelost als de meerderheid van de mensheid een bewustzijnssprong heeft gemaakt. Het enigste tastbare aspect in dit ruilsysteem noem ik de “Voor-elkaar-kaart” . Het een kaart met kleine tekst erop, en deze kaart kan iedereen zo vaak kopiëren als hij/zij wil. Als achtergrond kan iedereen zijn eigen ontwerp kiezen. Het beste op dik papier en in een plastic hoesje vast gelast, omdat de kaart steeds verder doorgegeven wordt. De tekst op de kaart is als volgt:


De Voor-elkaar-kaart

Als u deze kaart ontvangt van iemand, dan heeft u een (waardevolle) dienst of goed(eren) van deze persoon gekregen, waarvoor u niets hoeft te betalen. Het enige dat deze persoon wenst* is, dat u vroeg of laat deze kaart aan iemand verder geeft, die een gelijkwaardige** dienst of goed(eren) van u heeft ontvangen.
(*Een wens is geen verplichting en dus vrij van voorwaarden. **De gelijkwaardigheid ofterwel de balans tussen nemen en geven wordt door iedere betrokkene in dit voor-elkaar-kaart systeem zelf bepaald. )
Achterzijde van de kaart
 • Rijk zijn zonder geld.
 • Leven zonder corruptie en uitbuiting.
 • Geven en nemen zonder schulden.
 • Onafhankelijkheid van de machtselite.
 • ‘Zijn’ vanuit de kracht van het hart.
 • Winst voor iedereen.
 • De basis bij het volk.
 • Wonderbaarlijke vermenigvuldiging.
 • Overwinning zonder strijd.
 • Terug naar de realiteit.
 • In de stroom van overvloed.
 • Één-voudig
Hier de verklaring van de korte zinnen die op de achterkant van de kaart staan:


Rijk zijn zonder geld
Iedereen heeft bepaalde talenten en een zeker potentiaal in zich, waarmee hij/zij een positieve bijdrage kan leveren aan het geheel. Iedereen is daarom rijk, omdat hij/zij wat te geven heeft wat kostbaar is voor een ander.
Zodra er iemand van jou talenten of ‘jou kunnen’ gebruik heeft gemaakt en jij wens hiervoor geen geld te ontvangen, dan geef je deze persoon de ‘Voor-elkaar-kaart’ om hiermee een positieve kettingreactie in beweging te brengen. Zodra de ontvanger met zijn/haar talenten en kunnen iets doet voor weer een andere persoon en hiervoor ook geen geld wenst te ontvangen, dan wordt de ‘Voor-elkaar-kaart’ weer verder gegeven, enz.
Het is spannend om te kijken wanneer de kaart, die jij in beweging hebt gezet met je eigen achtergrond ontwerp weer bij je terug komt.


Leven zonder corruptie en uitbuiting

Feitelijk gaan we weer terug naar de eerlijke marktplaats. Mens tegenover mens.
De ‘voor-elkaar-kaart’ is het tegenovergestelde van geld en je kunt er daarom niemand mee omkopen door deze verder te geven. Alleen als jij iets voor de ander hebt gedaan, een dienst of het schenken van goederen kun je deze kaart doorgeven met de wens dat deze persoon iets gelijkwaardigs voor een andere doet, maar dit kun je niet eisen. De persoon die de kaart ontvangt bepaald zelf hoe en waar hij/zij deze kaart wil inzetten. De persoon is in principe ook vrij de kaart in de prullenbak te gooien en de positieve kettingreactie daarmee te stoppen. Dit moet hij/zij, met het eigen geweten uitmaken.


Geven en nemen zonder schulden.
De “ Voor-elkaar-kaart” is geen rekening en is daarom geen schuld aan iemand. Degene van wie jij deze kaart ontvangen hebt is geen schuldeiser, maar slechts iemand die jou d.m.v. de kaart eraan herinnerd dat jij ook je specifieke talenten hebt, waarmee je de levenskwaliteiten in het geheel kunt verhogen.


Onafhankelijkheid van de macht-elite
Als je verbonden bent met het energieveld, dat door deze “Voor-elkaar-kaart “ ontstaat , dan zullen er regelmatig mensen op je afkomen die je dat aanbieden wat je nodig hebt. Ze geven je daarvoor de kaart en wensen dat jij anderen op jou beurt ook dat kunt geven wat zij nodig hebben. Hoe meer kaarten er in omloop zijn, des te onafhankelijker worden we van het bank en geldsysteem van de machtselite. Hun geld is niets waard, zodra wij het niet meer aan willen nemen.


‘Zijn’ vanuit de kracht van het hart
Zoals de banken nu geld kunnen scheppen uit het niets, zo kun jij nu zoveel “Voor-elkaar-kaarten” scheppen als je wilt uit het niets. Telkens als je iemand met jou talenten of goederen verder helpt en daarvoor geen geld wilt nemen, kun je een nieuwe kaart weggeven en een positieve kettingreactie in beweging brengen en dit is een beweging vanuit het hart, vanuit liefde voor het geheel en niet vanuit hebzucht. Deze beweging vanuit het hart bevordert je liefdesstroom en de kracht van je hart. De kracht van je hart heeft een zeer sterke werking bij het scheppen van je eigen werkelijkheid, bovendien komt elke positieve beweging vanuit je hart altijd weer bij je terug.


Winst voor iedereen
Iedereen die een “Voor-elkaar-kaart” schept en activeert of een kaart verder leidt met zijn/haar diensten of goederen draagt een steentje bij aan het geheel en dat betekent winst voor iedereen, omdat al deze kaarten steeds worden doorgegeven en vroeg of laat bij iedereen terecht komen.


De basis bij het volk
Niet de centrale banken, de F.E.D. , de regering, enz bepalen van bovenaf hoeveel ‘Voor-elkaar-kaarten’  er in omloop zijn, welke waarde elke kaart heeft en wat de wisselkoers is, enz maar de burger zelf bepaald individueel hoeveel een bepaalde kaart voor hem/haar waard is. Alleen degene die de kaart van iemand heeft ontvangen weet wat hij/zij hiervoor gekregen heeft en wat hij/zij hiervoor terug kan en wil geven op het moment dat de kaart wordt doorgegeven aan een ander.


Wonderbaarlijke vermenigvuldiging
Het  ‘Voor-elkaar-kaart’-systeem vermenigvuldigt zich enorm snel.
 1. omdat iedereen hier direct in kan stappen en zoveel mogelijk kaarten in omloop kan brengen als hij/zij wil.
 2. omdat iedereen die zo’n kaart krijgt op het idee komt om ook zelf kaarten in omloop te brengen.
 3. omdat elke kaart die in omloop is gebracht steeds verder circuleert .
Op een bepaald moment zijn er zoveel kaarten in omloop, dat iedereen continu diensten of goederen aangeboden krijgt, waarvoor hij/zij niets hoeft te betalen. Als b.v. 100 mensen beginnen met slechts 1 ‘Voor-elkaar-kaart’, en elke volgende die de kaart ontvangt schept ook nog 1 eigen kaart, dan zijn er naar 16 wisselingen al 3 276 800 kaarten in omloop..!


Overwinning zonder strijd
Het is niet langer nodig om te demonstreren tegen banken, WallStreet en het huidige geldsysteem, want dit kost veel moeite met weinig resultaat en veel ergernis. Deze tijd kunt u beter besteden om iemand dat te geven wat hij/zij op dat moment nodig heeft en zo kunt u een eerste “Voor-elkaar-kaart” in omloop brengen. Als wij burgers onze zienswijze veranderen ten opzichte van diensten en bezit, dan moeten ook de topmensen die nu nog werken voor de machtselite vroeg of laat meedoen in deze nieuwe stroming.


Terug naar de realiteit!
Het huidige geldsysteem is een grote zeepbel en staat niet meer in verbinding met de alledaagse realiteit, maar toch heeft ze een zeer negatieve invloed op onze samenleving, zodra er weer een zeepbel uit elkaar spat. Banken en beursmakelaars speculeren met ons spaargeld op toekomst verwachtingen, die op eeuwige groei gebaseerd zijn. Dit kan altijd maar een korte tijd goed gaan, omdat niets op deze wereld eeuwig groeit.
Zodra de verwachte groei uitblijft spat de zeepbel uit elkaar en het volk moet deze banken en geldinstituten dan redden met belastinggeld. Het ‘Voor-elkaar-kaart’-systeem is verbonden met de alledaagse realiteit en kan nooit een zeepbel worden en kan daarom ook geen crisissen veroorzaken .

"Er is genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht"..!


In de stroom van overvloed
In het huidige geldsysteem wordt overvloed als iets schadelijks gezien, want alleen als een product schaars is en er een grote vraag naar is stijgt de prijs en kan er winst gemaakt worden. Als bijvoorbeeld een boer zijn groentes op de veiling niet voor een bepaalde prijs kan verkopen , dan wordt deze partij vernietigt en al het werk, de moeite van de boer maar ook de bijdrage van de aarde zelf wordt als nietswaardig gedegradeerd en dat terwijl er veel mensen honger lijden in deze wereld.
In dit ‘Voor-elkaar-kaart’-systeem is overvloed niet bedreigend maar integendeel zeer positief, omdat de betreffende boer zijn groente niet weg hoeft te gooien, maar hiermee vele ‘Voor-elkaar-kaarten’ in omloop kan brengen, die hij geeft aan de mensen die deze groentes graag willen hebben. De wet van karma zorgt er voor dat deze of andere kaarten vroeg of laat in de vorm van diensten of goederen weer bij hem terug komen.


Één-voudig
Dit systeem is zo eenvoudig dat ieder kind boven 8 jaar dit direct kan begrijpen. Het hart van de mens in eenvoudig. Het hoofd is vaak geprogrammeerd en daarmee gecompliceerd , calculerend, wantrouwend en angstig. Als we uit deze crisis willen stappen, dan moeten we onze angstprogramma’s loslaten en gaan kiezen voor het hart, want alleen daar voelen we de eenheid en de liefde voor het bestaan. In dit eenheid gevoel ontstaat het verlangen een positieve bijdrage te leveren aan het geheel.


Hoe kunnen we beginnen met het “Voor-elkaar-kaart” systeem?

We kunnen direct met het “Voor-elkaar-kaart” project beginnen.
Stap 1: Kopieer met de muis de BLAUWE tekst die hierboven staat geschreven en plak deze tekst in je eigen schrijfprogramma, bijvoorbeeld in een Word-document.
Stap 2: Je kunt nu de kleur of het lettertype van de tekst veranderen en afdrukken op wit of gekleurd papier , zodat je je eigen “ Voor-elkaar” kaarten maakt. De mensen die handig zijn met fotoprogramma’s kunnen de tekst op een leuke foto of achtergrond zetten en dan afdrukken op iets steviger fotopapier. Het moet er ook een beetje leuk uitzien voor de mensen die je deze kaart gaat geven.
Stap 3: Vouw of snij de afdruk dusdanig dat er een voor en achterkant ontstaat en stop dit geheel in een plastic hoesje, die je ook zelf kunt maken uit een din A4 plastic hoes en plakband.
Met een paar van deze kaarten opzak kun je beginnen met dit nieuwe ruilsysteem. Zodra je iemand een dienst bewijst of goed(eren) verstrekt, waarvoor je geen geld wilt ontvangen, dan geef je hem/haar een van je kaarten en voila het systeem begint te lopen.
Bedankt voor uw aandacht en veel succes!
Swami Anand Coen
Bron: WTK