Search This Blog

Translate

Pagina's

maandag 7 november 2011

Onafhankelijk waardevast banksysteem


foto: natuurlijketijd.nl
Ben jij blij met het leven van crisis naar crisis?
Ons huidige bank- en geldsysteem is gebaseerd op schuld. Zonder deze schuldcreatie zou er geen geld in omloop zijn. We zouden niets kunnen kopen en verkopen. Schuld draagt rente in zich mee. Rente onttrekt geld uit de samenleving waardoor er tekorten ontstaan. Om deze tekorten tegen te gaan wordt er extra geld uit het niets in omloop gebracht op basis van nieuwe schulden. En deze schulden dragen ook weer rente. En zo wordt er al bijna 100 jaar schuld op schuld gestapeld en rente op rente. Er is hiermee een onhoudbaar tekort ontstaan in de gehele wereld. Worden we daar blijer van?

We leven van crisis naar crisis. Het is feitelijk een crisis in ons bewustzijn. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ons bewustzijn de drijvende kracht is achter verandering. Een verhoging van het bewustzijn stelt mensen in staat om betere keuzes te maken en acties te ondernemen die een goed beheer van al het leven dichterbij brengt.

Erkki Liikanen, president van de Centrale Bank van Finland en bestuurslid van de Europese Centrale Bank (ECB), noemde  recent het schuldniveau in de eurozone ‘onhoudbaar’. Er werd niet bij gezegd dat het systeem volledig uit de hand is gelopen. 80% van de mensheid betaalt rente, 10% is neutraal en 10% ontvangt.

Het systeem gaat ten  koste van miljarden mensen, onze aarde, haar  bodemschatten en het milieu. Geldspeculaties verergeren het geheel. Uitsluiting, uitputting van grondstoffen, onbewoonbare gebieden, armoede, ziektes, verdeeldheid en oorlogen zijn ondermeer het gevolg. Het huidige bank- en geldsysteem blijkt niet in staat om echte oplossingen voor de wereldproblematiek aan te bieden. Daar is een ander systeem en meer bewustzijn voor nodig.


“Wij zijn ons bewust dat alles met elkaar verbonden is. Dat een ander geldsysteem de samenleving beter kan maken. Gelijk gezonde voeding en zuiver water voor ons lichaam. Door een geldsysteem te gebruiken dat een goed beheer van al het leven als uitgangspunt heeft. Vandaag introduceren we een nieuwe bank die dit mogelijk maakt. Gebaseerd op inclusiviteit, integriteit en innovatie”.


De Blije Bank en Gozo Green Bank
Het alternatieve bank- en geldsysteem dat de Blije Bank en Gozo Green Bank willen opzetten, werkt niet met renteheffingen en speculaties. Zij (DBB-GGB) garanderen een duurzame ontwikkeling en een stabiele economie. Hun systeem biedt financieel-, ecologisch-, emotioneel- en sociaal rendement (FEES) op al het ingelegde vermogen. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), de motor van elke economie, heeft deze nieuwe bank een totaalpakket financiële dienstverlening ontwikkeld, waarbij juist het midden- en kleinbedrijf als economische ruggengraat enorm kan worden gestimuleerd. Hun systeem werkt voor het welzijn van iedereen en daarom zijn zij continue in gesprek met mogelijke partners. Bijvoorbeeld de bank’collega’s’ die nog werken in het oude bancaire systeem, zij krijgen een uitnodiging om sámen te werken in deze nieuwe vormen van dienstverlening.


Coöperatief werken voor de samenleving
DBB-GGB is een coöperatieve bank waarbij ieder lid een mede-eigenaar is en daar de vruchten van plukt. Bij BB-GGB gaat het hen primair om gezonde relaties, relaties tussen mensen, onze leefomgeving en de natuur. Daarom investeren zij ook lokaal in gezonde energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten met rendement voor de gehele gemeenschap.Het DBB-GGB-partnership herstelt de verbinding met de basiswaarden in de maatschappij en propageert daarmee een veerkrachtige samenleving.
Een wereld waarin op termijn alle leden dus gebruik kunnen maken van een digitale munt die alle huidige misstanden zoals inflatie buiten de deur houdt. Uiteindelijk wordt het dus gewoon een kwestie zijn van ‘Doen’. Het coöperatief bankieren 3.0 is daarmee geboren en vanuit inclusiviteit wordt iedereen door hen uitgenodigd. Doe jij ook mee, bekijk dan even deze


Voordelen op een rij:
 • nieuw coöperatief bankieren 3.0.
 • geen renteheffingen en speculaties.
 • decentraal (lokaal) investeringsbeleid.
 • ieder lid van DBB-GGB is mede-eigenaar.
 • gezond alternatief bank- en geldsysteem.
 • duurzame stimulering en groeiontwikkeling.
 • goed beheer van al het leven als uitgangpunt.
 • totaalpakket financiële dienstverlening voor MKB.
 • herstel relaties, verbinding, vertrouwen en co-creëren.
 • internationale beschikbaarheid via mobiel, internet en pin.
 • financieel-, ecologisch-, emotioneel- en sociaal rendement (FEES).
 • investeringen in energie-, water-, voedsel- en huisvestingsprojecten.
International Year of Cooperatives
De planning van ‘De Blije Bank/Gozo Green Bank’ en ‘Bank of Joy’ is om deze officieel te introduceren in het Internationale Jaar 2012 van de Coöperaties (VN resoluties 64/136 en 65/184).
Bezoek voor meer info, deze verschillende websites  De Blije Bank en GozoGreenbank. Of neem direct contact op via info@deblijebank.nl. Klik HIER voor een hele brochure. (pdf)

Bron: WTK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten