Search This Blog

Translate

Pagina's

zondag 20 november 2011

Genezen met licht: genezing in een ander daglicht..


© Jurriaan Kamp – ODE magazine
Wist jij…
  • dat licht kan genezen?
  • dat een grensverleggende, non-invasieve therapie zelfs de een fenomenaal genezingspercentage?
  • en dat u een opleidingsprogramma kunt volgen om mensen te leren genezen met licht?
In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontdekte de Duitse fysicus Fritz-Albert Popp dat energie (licht) de gezondheidstoestand van het lichaam bepaalt. Bij zijn experimenten toonde Popp – tegenwoordig directeur van het Internationaal Instituut voor Biofysica in het Duitse Neuss – aan dat levende cellen elektromagnetische signalen uitzenden. Hij noemde die lichtimpulsen ‘biofotonen’. Deze biofotonen zorgen ervoor, aldus Popp, dat er op het juiste moment de juiste reacties plaatsvinden in het lichaam. En vice versa: wanneer het lichaam ziek is, worden die lichtimpulsen dus onderbroken.

Het menselijke energielichaam, zoals kunstenaar Alex Grey het uitbeeldt.
Biophotonen zijn photonen, lichtimpulsen, die worden uitgezonden en ontvangen door levende cellen met een snelheid van ongeveer 100.000 impulsen per cel per seconde..! En deze impulsen zorgen ervoor dat alle biochemische processen in ons lichaam dus functioneren. Alles dus met de snelheid van het licht, om ervoor te zorgen dat alle taken parallel lopen aan de processen om ons heen; hier is daadwerkelijk de snelheid van het licht bij nodig..!
Hoewel deze kennis al uit de jaren 1970 stamt, wordt deze nog steeds niet onderwezen op medische scholen en universiteiten, omdat men al het andere zou kunnen stopzetten, wanneer deze kennis wordt onderwezen.. Veel wetenschappers en universiteiten onderzoeken weliswaar biophotonen, maar dit is bijna volledig alleen fundamenteel research. Terwijl de kracht van de ontdekkingen van Dr. Fritz- Albert Popp, natuurlijk in de praktische toepassingen liggen. En ook deze toepassingen worden NIET onderzocht door de ‘regulieren’.. Het zou de richting van de menselijke ontwikkeling dramatisch wijzigen..!
Op het meest fundamentele niveau betekent genezing de coherentie van het licht in het lichaam herstellen, zodat de biochemische processen hun werk kunnen doen zoals het moet. De moderne geneeskunde is er voornamelijk op gericht om de biochemische processen door middel van therapieën en medicijnen te manipuleren. Het zal een revolutie in de geneeskunde betekenen als genezing kan plaatsvinden op het hogere – fundamentelere – niveau van de biofotonen.
Daar ligt, naar Popps overtuiging, de toekomst van de geneeskunde. Die revolutie is al gaande. Geïnspireerd door het werk van Popp heeft Johan Boswinkel dertig jaar geleden een instrument ontwikkeld dat kan worden gebruikt om eenvoudig en gemakkelijk de ‘lichttoestand’ – en dus de gezondheidstoestand – van het lichaam te meten.

Boswinkel slaagde er ook in met zijn apparaat de coherentie van verstoorde frequenties te herstellen. De laatste vijfentwintig jaar heeft de methode van Boswinkel tienduizenden mensen over de hele wereld kunnen genezen van alle mogelijke ziekten en chronische aandoeningen. Het succespercentage van de methode, die voortdurend wordt verbeterd, ligt boven de tachtig procent.
Onlangs zijn de eerste wetenschappelijke studies van de opmerkelijke resultaten die zijn bereikt met Boswinkels methode gepubliceerd. Boswinkel is oprichter van het Institute of Applied Biophoton Sciences,gevestigd aan het Willemsplein in Rotterdam. Dit instituut biedt voor geïnteresseerden een opleiding tot biofotonentherapeut.
Het programma leidt therapeuten op om te werken met de apparatuur die Boswinkel heeft ontwikkeld, waardoor ze in staat zijn zelfs de ernstigste aandoeningen te genezen. Gediplomeerde therapeuten kunnen een mastergraad in complementaire geneeskunde behalen aan de Universiteit van Graz in Zwitserland. De nieuwe studierichting biophotonics is een hoofdonderdeel van deze masteropleiding. Er bestaat grote behoefte aan biofotonentherapie en de wereld heeft meer therapeuten nodig om meer mensen te kunnen helpen. Dit is een unieke kans voor geïnteresseerden in een nieuwe uitdaging, die willen bijdragen aan het verspreiden van deze nieuwe genezingsmethode zonder schadelijke bijwerkingen. Voor meer informatie: biontology.com
* * *
x
Whiplash, een voorbeeld

x
door Johan Boswinkel
x
De whiplash is een belangrijk fenomeen binnen de biofotonen therapie. In de traditionele geneeskunde wordt een whiplash gezien als een gevolg van een ernstig fysiek ongeval, zoals een auto ongeluk. Vanuit het perspectief van biofotonen betreft een whiplash elke energiebreuk in het lichaam. Zo’n breuk kan worden veroorzaakt door subtiele incidenten bij yoga, rekoefeningen, of een simpele val.
Als gevolg van de whiplash ontstaat een scheur in het energielichaam. Vaak gebeurt dit in de nek, maar het kan overal in het lichaam voorkomen. In het geval van whiplash is er energie boven en beneden de breuk maar die energie is niet meer verbonden. Evenmin is er energie op het niveau van de breuk. Dit betekent dat organen of klieren niet meer goed functioneren.
Als een whiplash in de nek zit, is het gevolg dat de (bij)schildklieren geen energie ontvangen. Deze belangrijke klieren kunnen allerlei ongezonde verstoringen veroorzaken. Schildklierproblemen worden bijvoorbeeld in verband gebracht met kanker.
Een whiplash in de nek doorsnijdt de maagmeridiaan, een van de twaalf hoofd meridianen in de Chinese acupunctuur. Daarom ziet de biofotonentherapeut de meeste whiplashproblemen gerelateerd aan het functioneren van de maag. De maagmeridiaan loopt ook rond de ogen en de neus. Dat verklaart hoe een whiplash de oorzaak kan zijn van asthma, hooikoorts, misselijkheid, amandelproblemen en oogproblemen, symptomen die de traditionele geneeskunde nooit in verband brengt met een whiplash.
De biofotonen behandeling van een whiplash is simpel en vergt slechts enkele minuten. De therapeut moet eerst de precieze plek van de whiplash ontdekken. Dit kan met het biofotoneninstrument gebeuren. Vervolgens zal de therapeut twee elektronen aan de weerszijden van de whiplash plaatsen en wordt de therapie uitgevoerd. De biofotonen brengen de twee delen van het energetisch lichaam weer met elkaar in ¬verbinding en de energie begint vervolgens weer normaal door het lichaam te stromen.

Bron: WTK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten