Search This Blog

Translate

Pagina's

zondag 20 februari 2011

Draadloos, handig maar dodelijk

Bomen zijn essentieel voor de zuurstoftoevoer. De bomen zetten CO2 om in zuurstof en het bladgroen 'Chlorofyl' van bomen en planten, zuivert de lucht. Wegrottende bomen gebruiken echter zuurstof...

Wetenschappelijk onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen en de gemeente Alphen aan den Rijn toont dat bomen en gewassen ziek worden als ze aan elektromagnetische straling van draadloos internet (WiFi) en mobiele telefonie worden blootgesteld.
Op vrijdag 18 februari 2011 vond daarom het eerste internationale wetenschappelijke symposium over 'Het effect van elektromagnetische straling op bomen' plaats, in het Groene Paviljoen te Baarn. Het symposium werd internationaal en nationaal ondersteund door wetenschappers, gemeenten en de groenbranche.
Hier vind je meer informatie over het symposium
Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn, vijf jaar geleden ontdekte dat 10 procent van de bomen vreemde en onverklaarbare vlekken, gezwelachtige ‘bastknobbels’ en mysterieuze ‘baststrepen’ vertoonden, die soms open scheurden en zelfs ‘bloeden’. Het ging daarbij niet om scheuren als gevolg van diktegroei of vorst. De vreemde ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen, in alle stedelijke gebieden in de westerse wereld geconstateerd. Terwijl de bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage zieke bomen is in 5 jaar tijd zelfs gestegen van 10 procent naar 70 procent. In diezelfde periode vond ook de grootste stijging in het gebruik van mobiele telefonie en draadloos internet plaats.
Video over het onderzoek van de Universiteit Wageningen:
In het onderzoek van de afdeling plantcelbiologie van de Universiteit van Wageningen, werden essen en verschillende kruidachtige planten zoals maïsplanten, drie maanden lang blootgesteld aan zes in een proefopstelling geplaatste WiFi-accesspoints, met frequenties tussen de 2412 en 2472 MHz en een vermogen van 100 mW EIRP, op 50 cm tot 300 cm afstand. Bladeren kregen een loodglansachtige kleur. Wat het gevolg blijkt te zijn van het afsterven van de boven- en onderepidermis van de bladeren. Daarop volgde verdroging, achterblijvende groei en bladsterfte. Bij de bomen die het dichtst bij de stralingsbronnen stonden, stierven de bladeren af. Uit dezelfde proef met maïs bleek dat de straling de groei van de maïskolven remde. De Mais- en Arabidopsis-cultures vertoonden ook groei- en bloeivertraging in vergelijking met zaaicultures in identieke klimaatruimtes die niet door straling werden belast.
De Universiteit van Wageningen komt in haar rapport tot de conclusie dat zowel de bastknobbels, baststrepen en bastscheuren hun ontstaanspunt hebben rond dode cellen. Het blijkt dat bij verschillende boomsoorten vaak afsterving van de buitenste cellagen van de stam optreedt. Wat de consequenties van bastknobbels voor de vitaliteit van bomen zullen zijn, is nog niet bekend. Maar dat bij het ontstaan van bastscheuren en necrotisch weefsel, de boom vatbaarder wordt voor ziekte en plagen, is duidelijk.

Ook staat vast dat de oorzaak niet biologisch is. Zo is er bijvoorbeeld geen bacterie, schimmel, of virus gevonden. Dit is ook door Plantenziektenkundige Dienst Wageningen geconcludeerd. Er wordt niet uitgesloten dat ook ultrafijn stof negatieve invloeden heeft op de gezondheid van bomen. Ultrafijn stof is namelijk zo klein dat het bij organismen binnen kan dringen en daar schade aan kan richten.

De Universiteit Wageningen pleit voor een uitgebreider vervolgonderzoek, waarin bijvoorbeeld onderzocht zou kunnen worden of de vruchten van zieke bomen nog wel gegeten kunnen worden en wat de economische gevolgen zijn.
Uit eerder wetenschappelijk onderzoek door de Milieudeskundige Dr. Sainuddin Pattazhy, bleek ook de Bijensterfte voor een groot deel veroorzaakt door zendmasten (GSM en UMTS). Volgens Dr. Pattazhy kan de bijenpopulatie binnen tien jaar verdwenen zijn als er nog meer zendmasten bijkomen.
Bijen zijn essentieel voor de bestuiving van minstens 80 procent van de gewassen, waaronder minstens 90 fruitsoorten en groenten. Nu blijkt dus dat ook de gewassen zelf afsterven door straling van GSM, WiFi en dergelijke.

Henny Tuithof, directeur van het bouwadvies-bureau 'Alphaplan' uit Alphen aan den Rijn, doet sinds 2005 onderzoek in binnen en buitenland, naar de effecten van straling van UMTS- en GSM-masten op bomen. Hij deed ook onderzoek voor de gemeente Alphen. Hierover schreef hij het rapport 'Straling velt Bomen' en het vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen'. Zijn onderzoek is voortgezet door de Gemeente Alphen aan den Rijn en de Universiteit Wageningen.

Video: Expert Henny Tuithof over de effecten van straling van UMTS-masten op bomen

Op zondag 20 februari geeft Henny Tuithof een lezing over straling en bomen op het kantoor van de Groengroep in Boskoop

Lees hier zijn rapport 
'Straling velt Bomen' en zijn vervolg rapport 'UMTS vernietigt Bomen':
http://www.groengroep.nl/images/stories/pdf/stralingbomen.pdf
http://www.stralingsweb.nl/pdf/Straling/Onderzoeken/Rapport UMTS vernietigt bomen 2.pdf

Meer info:
Video: het effect van straling van mobiele telefoons en GSM-masten op bomen
Een site speciaal gewijd aan dit onderwerp: www.boomaantastingen.nl
De site http://www.vrijvanstraling.nl/ziekebomen/ wilt bomen in beeld brengen die aangetast zijn door de straling van mobiele communicatie systemen zoals die van GSM en UMTS masten. Wie zieke bomen in de buurt van zendmasten en dergelijke ontdekt kan dat bij hen melden.

Lees ook
Bronnen:


Er is veel onduidelijkheid over de schadelijkheid van GSM-straling. Nieuwsberichten spreken elkaar tegen en de vraag blijft: is het wel of niet schadelijk? Onafhankelijk tijdschrift Medisch Dossier bericht nu over een overzichtsonderzoek met de resultaten van 23 studies naar de relatie tussen mobiel bellen en kanker.

Diepgaande observatie van alle studies leidde tot de ontdekking van een patroon: onafhankelijke onderzoeken, met een betrouwbaarder onderzoeksopzet, vonden telkens zorgwekkender resultaten dan de studies waarbij de telecom-industrie betrokken was.

En hoewel gesponsorde en onafhankelijke onderzoeken elkaar meestal tegenspreken, zijn ze het wel eens over het volgende: meer dan 10 jaar gebruik gebruik van een mobiele of draadloze telefoon verhoogt het risico op een hersentumor significant, volgens een onderzoek zelfs met 280%. Bovendien begint het risico al bij zeer kleine hoeveelheden, per 100 uur stijgt het risico met 5%. Bij kinderen wordt een groter risico op hersenkanker gevonden dan bij volwassenen.

Tips voor een veiliger gebruik

Dat is geen nieuws om optimistisch van te worden, maar gelukkig geeft Medisch Dossier ook tips voor een veiliger gebruik van je mobiel:

1) Draag bij het bellen een koptelefoon met een snoertje, zet je mobiel op de luidspreker of stuur een sms.

2) Draag het mobieltje nooit op je lichaam of gebruik een hoesje aan je broekriem.

3) Bel niet in een rijdende auto, trein of bus. Daardoor wordt de straling van het mobieltje groter.

4) Gebruik je mobiel als antwoordapparaat: zet het uit tot je wilt zien wie gebeld heeft en bel dan zonodig terug – met stappen 1,2,3 in je achterhoofd.

5) Bel, als het kan, met een vaste telefoon.

6) Vermijd gebruik binnen een metalen gebouw, vooral als het een metalen constructie is.

7) Laat kinderen nooit met een mobieltje naast het bed of onder het kussen slapen.

8) Laat kinderen hun mobieltje alleen voor noodgevallen gebruiken.

Opmerking van Désiré Röver: 'Een koptelefoon met een snoertje van je mobiele telefoon naar je oor geeft nog meer straling rechtstreeks je oor in, dan wanneer je de telefoon 'normaal' gebruikt. De enige manier waarop deze toepassing veilig is, is wanneer het snoer, aan de kant van het oortje, voor de laatste ca.15 centimeter bestaat uit een holle plastic buis. Die geeft (net als een stethoscoop) wel het geluid door, maar niet de straling....!
Kijk bij Mercola.com naar 'Blue Tube Headset 3.5mm'. http://products.mercola.com/blue-tube-headset/ '
Of in Nederland naar de opvolger daarvan: http://vitalitools.nl/nl/gig/rf3_envi_335.phpGeen opmerkingen:

Een reactie posten