Search This Blog

Translate

Pagina's

dinsdag 14 juni 2011

Wij zijn de nieuwe wereld al

‘We are Change’ is opgevolgd door:  Wij zijn de nieuwe wereld al. Alle nieuwe keuzemogelijkheden zijn al beschikbaar, over de hele wereld heen. En niemand komt de keuzemogelijkheid tekort, om deze nieuwe keuzes ook te maken ……
Over de hele wereld heen hebben mensen afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar bewust nieuwe keuzes gemaakt in hun persoonlijke leven, of in hun manier van samen - leven. 
Tot nu toe werden deze nieuwe keuzes als ‘alternatiefjes’ binnen het oude neergezet, en werden zij vooral bekeken vanuit het willen vasthouden aan het oude: ‘Gaat dit nieuwe, de rotzooi van het huidige systeem wel voldoende oplossen, zodat we daardoor kunnen doorgaan met het oude?  Nee? Dan heeft het geen waarde.’. 
Inmiddels is het proces van het maken van bewuste nieuwe keuzes helemaal boven zichzelf uit gestegen, en is er een onzichtbaar collectief op aarde ontstaan, van mensen die de nieuwe bron van samen leven zijn geworden, zonder dat zij zichzelf zo profileren. Zij zijn het grote voorbeeld dat laat zien dat iedereen over de keuzemogelijkheid beschikt om in het eigen samen-leven transformaties aan te gaan, of zelfs totaal nieuwe keuzemogelijkheden beschikbaar te laten komen.
Dit is gebeurd op het gebied van voeding, veeteelt, energie, relaties, betaalmiddel, wonen, bouwen, journalistiek, gezondheid …… you name it. 
Dit heeft niets meer te maken met ‘het oplossen van de pijntjes van het oude omdat iedereen zo graag in het oude wil blijven hangen’.  Het is geïnspireerd op het wezenlijk niet meer mee willen doen met de puin creërende shit, en dus je eigen pad samen gaan. 
Geen oplossingen voor zwak systeemgedrag van mensen, maar je eigen pad samen gaan. 
Dat is bronkracht.
Deze keuzes vanuit bronkracht zijn altijd vanuit het oude waargenomen als ‘apart’, of gingen de repressieve tolerantie in.
Nu is er echter een omdraaiing in de waarneming; deze mensen zijn de nieuwe wereld al.
Zij hebben niet tegen de wereld aan geduwd. Ze zijn gewoon vanuit hun gezamenlijke bronkracht een wereld van nieuwe keuzemogelijkheden gaan creëren, en verlaten het oude meer en meer. Hun krachten reiken dus niet naar buiten toe. Hun cirkel is open, voor mensen die mee willen doen. 
Bronkracht gaat voorbij het roepen naar het systeem of naar de macht, of het nog harder en harder op het stemknopje drukken. Bronkracht werkt nergens ‘aan’, het gaat niet dat buiten de eigen directe contacten, ook niet om de wereld te verlichten. 
Een jaar of 2,  3 geleden, vroeg iemand mij of ze 30 euro kon lenen. Ze had niets meer, en kon bij een feest een plekje krijgen en daar een workshop geven, en kon zo dan wat geld verdienen. Maar ze kon de reis er naar toe niet betalen, en wilde vroeg daarom of ze 30 euro kon lenen.
Ik heb haar de 30 euro niet geleend. 
Ik heb een 750 Equi-euro ruil met haar gedaan.
Equi is een betaalmiddel waar iedereen voldoende toegang toe heeft: Equi Place creëert voor iedere deelnemer 750 Equi per maand. Zij had dus onmiddellijke beschikking over Equi, en kon het bij mij ruilen voor 750 euro.  
Ze kon de onvoorwaardelijkheid ervan niet geloven. 
En toch was het waar. 
De ruil was vanuit mij onvoorwaardelijk.
Als ze besloten had dan toch maar niet naar het feest te gaan, dan was het ook prima geweest. 
De ruil was onvoorwaardelijk; ik heb geen behoefte me met andermans levenskeuzes te bemoeien. 
Ik ging niet voor haar oplossingsvraag voor haar indirecte probleemervaring (‘Ik moet geld hebben, om te kunnen werken, om geld te kunnen verdienen, om te kunnen leven’ (1,2,3,4)).
Ik ging een laag dieper zitten;  op de bronvraag van ons allen: simpelweg toegang tot het leven, zoals dat nu is zoals het is: toegang tot voldoende euro, klaar.
Haar probleem ervaring loste volkomen op, als een suikerklontje in een tropische regenbui. De probleemervaring was er gewoon niet meer. Ze hoefde dus niet eens meer per se naar het feest. Haar vraagstelling was veranderd, omdat ze een totaal nieuwe ervaring had gekregen. Een nieuwe ervaring, waar ze niet naar had kunnen vragen. Ik bood het haar, vanuit het niets.
Ik weet eerlijk gezegd niet meer wat ze er mee heeft gedaan, en of ze nu naar het feest is gegaan of niet. Maar wat ik wel weet: het werd even heel, heel erg licht voor haar.
De wens hebben om in de fysieke wereld elkaars steun systeem te zijn. 
Niet steun als in: redden (lineair overhevelen). Maar steun als in: bedden (elkaar, de cirkel). 
Dat heeft dus niets te maken met het overhevelen van rijk naar arm. Je kunt het doen met het zogenaamde Schitterend kleine gebaar van 10: maandelijks 10 Equi van iemand aannemen en daar 10 euro voor terug geven. Zo draag je bij aan iemands onvoorwaardelijke toegang tot het leven. Dit doe je niet ‘om daarmee eigenlijk  iets anders te willen realiseren’. Dus niet ‘om’ te redden. Maar om precies dat te doen wat je dan doet: elkaar onvoorwaardelijk toegang tot het leven bieden. Daar doe je het voor. Dat is je motivatie. Daar volgen vanzelf allerlei enorme veranderingen uit. Vanzelf. Onze levensvraagstellingen veranderen namelijk door deze nieuwe gezamenlijke ervaring van onvoorwaardelijke toegang tot het leven. Deze ervaring zit in een heel andere laag, dan waarin we nu onze problemen en oplossingsrichtingen ervaren.
Je kunt ook beginnen met het aflossen van elkaars hypotheken via een gezamenlijke Equi-euro ruil. In plaats van ons maar op ‘het systeem’ te blijven focussen dat ons moet verlossen van onze eigen eerdere keuzes vanuit ons vorig bewustzijn…. onze huizen gewoon niet meer in dat systeem willen hebben, en dat samen regelen.. kijk, dat zit in een heel andere laag. 

Hoeveel lezers zijn er op Earth-Matters? 10.000? En wat is de laagste hypotheek die 1 van de lezers heeft? 90.000? Als de 10.000 lezers een 1-malige 9 Equi-euro ruil doen met deze persoon, dan kan zij of hij het eigen huis aflossen, en is het huis dus los van de bank, is het huis enig moment vrij voor de Equi markt, en….. is de 90.000 euro terug naar de bank gebracht, en is er in de plaats daarvan 90.000 Equi de roulatie in gegaan. En de bewoner kan vanaf dan minder euro salaris vragen, kan een deel in Equi vragen. Wat dan gebruikt wordt voor de Equi lening die hij of zij heeft uitstaan bij de 10.000 lezers.
Wat een bronkracht werking: het huis, de bewoner, en ons betaalmiddel dragen dan geen belastingrandjes meer met zich mee, ze zijn in vrije bronkrachtwerking gekomen.
9 euro…. Het zal je de kop niet kosten.
En dan de volgende, de volgende, de volgende… En als je het liever voor een ander betaalmiddel dan Equi doet, ook goed. Kies het ruilmiddel dat bij je past. 
Op het crowd power netwerk This-Is-Me-And-You, kan je voor dit soort groepsprocessen op eenvoudige wijze een groep aanmaken. Op het Timay netwerk kan je ook een Equi rekening openen, en ..…You go for it together.
Zo samen verder gaan, daar zijn geen verhalen voor nodig. Geen redden. Geen ideologie. Geen manipulatie. Geen politiek systeem. Geen doemscenario. Geen zoeken van de macht achter de macht. Het is gewoon een keuze waar iedereen zelf naar kan handelen in het hier-en-nu. 
Het is iets wat je vanuit de fanclubkracht in jezelf, naar elkaar toe doet: elkaar steunen in hoe je wenst te leven. Fan zijn van elkaars vrije bestaan. 
Mooi he, elkaars vrijheid.
Wil je biologische voeding meer beschikbaar maken voor de maatschappij? Biedt de winkelier of landbouwer dan gezamenlijk een maandelijkse Equi-euro ruil, zodat die niet meer afhankelijk is van zijn of haar inkomsten. Of doe een gezamenlijke Equi-euro ruil voor het kunnen opkopen van een stuk grond voor permacultuur.
 Wil je dat de intensieve veeteelthouderij kan stoppen? Biedt de veeteelthouders dan gezamenlijk een maandelijkse Equi-euro ruil zodat zij niet meer afhankelijk zijn van ‘het systeem’. Alle verhalen zijn los gelaten, we kunnen gewoon handelen naar wat we voorstaan. We zijn de nieuwe wereld al. Alle nieuwe keuzes zijn al beschikbaar. 
Beschikbaar.
Ze doen dus niets. Ze werken dus ook nergens aan. Ze zijn er gewoon.
Dat is wat bronkracht doet: ze reikt niet uit, duwt ook niet, en belast niet. Ze laat alleen maar zien dat ze beschikbaar is. Haar aannemen of afwijzen in jouw eigen leven, dat doet iedereen in vrijheid. Daar heb je geen verhalen bij nodig. 
Alle nieuwe keuzes zijn al beschikbaar, en voldoende betaalmiddel is ook al beschikbaar. De prachtige prachtige schoonheid van bronkracht; ze is gewoon beschikbaar. 
We zijn de nieuwe wereld al. We kunnen dus op een heel nieuwe manier aan elkaar refereren.... 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten