Search This Blog

Translate

Pagina's

woensdag 20 oktober 2010

Wij scheppen een natuurlijk groeicentrum

Niets gebeurt voor niets, want toeval is immers onbegrepen dynamiek. De doelbewuste diefstal van vorige week heeft mij beroofd van mijn machtsmiddel, want dat is het wat geld in essentie is (geworden). Ik gebruikte dit machtsmiddel om uiterlijk vrij te kunnen zijn van de reguliere (dolgedraaide) machinerie in onze samenleving. Tegelijkertijd hield dit machtsmiddel me ook vast in mijn ego, want mijn ego wil graag de controle houden. Met nog voldoende geld achter de hand kan het ego rustig op zijn troon blijven zitten. Door deze diefstal kan dat niet meer.

Ik heb (aan mezelf en de Cosmos) aangegeven van macht naar kracht te willen doorgroeien (om zo een trede van de bewustzijnspiramide omhoog te gaan). Dat betekent dat ik me niet langer moet vastklampen aan machtsmiddelen, maar me juist open dien te stellen voor het ontwikkelen van mijn eigen scheppingskracht.

Ik weet eigenlijk al vele jaren wat ik wil gaan scheppen. Mijn droom is een natuurlijk groeicentrum wat gezien kan worden als de combinatie van een school, een hersteloord en een schouwburg. De school is bedoeld om jong en oud op een geheel andere manier, van binnenuit te laten ontwikkelen (zoals Mikhail Shetinin dit al 15 jaar in de praktijk brengt). Het hersteloord biedt aan iedereen de optimale condities om de innerlijke helingskracht weer ten volle te laten groeien, aangezien dat de enige, natuurlijke weg naar algehele, duurzame gezondheid is. En de schouwburg heeft als streven om essentiële levensinzichten vreugdevol te delen, zodat inspiratie, plezier en voldoening hand in hand kunnen gaan.

Mijn geld in mijn gestolen geldkistje vertegenwoordigde mijn machtmiddel. Dat geld is nu weg. In plaats daarvan heb ik van diverse, liefdevolle krachtmensen hartverwarmende donaties mogen ontvangen. Dat gedoneerde geld kan voor mij niet meer fungeren als machtsmiddel, want ik heb het ontvangen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Dat geld kan ik dus alleen maar aanwenden als versterking van mijn eigen scheppingskracht. Bovendien heb ik naast financiële donaties ook vele steunbetuigingen ontvangen. Ook deze energetische donaties wil ik zeer bewust investeren in de verwerkelijking van dit centrum.


Kortom, ik stel nu mijn volledige kracht ter beschikking van de realisatie van het natuurlijke groeicentrum. Het bijzondere van onze huidige tijd en de bewustwordingslessen die we daarin mogen leren is dat een initiatief als dit centrum alleen tot stand komt wanneer we dit vanuit onze gezamenlijke kracht neerzetten. Ik weet dat de locatie al ligt te wachten op deze invulling. Ik schrijf dit artikel zodat het contact met de eigenaar mag worden gelegd. Ook weet ik dat er investeerders zijn die vanuit een innerlijke betrokkenheid dit avontuur met ons durven aan te gaan. Ik weet ook dat er velen zijn die graag hun energie en intenties willen verbinden aan de totstandkoming van een dergelijk centrum. En als laatste, maar zeer zeker niet als minst belangrijke, weet ik dat er onvoorstelbaar veel medemensen behoefte hebben aan een dergelijke school (of opleidingscentrum), een dergelijk hersteloord (of heelhuis voor hun volledige genezing) of aan een dergelijke schouwburg (om plezierig samen te kunnen zijn met gelijkgestemden).

Kunt u, op welke manier dan ook, bijdragen aan de realisatie van dit natuurlijke groeicentrum, laat het dan alstublieft niet na. Laten we samen dit centrum zo krachtig neerzetten dat het als een magneet de gehele samenleving gaat helpen een nieuwe koers te kiezen, een koers vanuit kracht en daarmee niet langer vanuit macht. We have a dream!

Zeist, 18 oktober 2010
Johan OldenkampNaschrift: Blijf alstublieft doneren, want uw bijdrage is nu juist nog meer nodig. U kunt uw donaties overmaken op rekeningnummer 1561.55.753 ten name van J.H. Oldenkamp (te Emmen, want daar loopt deze rekening nog). Voor internationale donaties: IBAN = NL94 RABO 0156 1557 53 en BIC = RABONL2U.

Lees ook hier over Johan en over zuiverheid

Geen opmerkingen:

Een reactie posten