Search This Blog

Translate

Pagina's

woensdag 27 oktober 2010

Is vrij denken een mentale stoornis?


Is het non-conformisme (=afwijkend) en vrij denken een mentale stoornis? Volgens de laatste editie van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) is dit vrijwel zeker. Het handboek stelt een nieuwe geestesziekte vast dat ‘oppositional defiant disorder’ of ODD genoemd wordt. Het wordt gedefinieerd als een “voortdurend patroon van ongehoorzaamheid, vijandig en provocerend gedrag”, waarbij symptomen horen zoals: twijfelen aan de autoriteit, negativiteit, opstandig gedrag, ruzie zoeken en snel geïrriteerd raken.
De DSM-IV is een handboek dat door psychiaters gebruikt wordt om een diagnose te stellen bij een mentale ziekte en bij elke nieuwe editie komen er vele nieuwe mentale ziekten bij. Worden wij dan zieker? Wordt het steeds moeilijker om mentaal gezond te zijn? De schrijvers van de DSM-IV zeggen dat dit komt omdat zij beter in staat zijn om deze ziekten vandaag de dag te identificeren. Critici zeggen dat zij teveel tijd over hebben. Nieuwe mentale stoornissen die door de DSM-IV omschreven worden zijn ondermeer arrogantie, narcisme, bovengemiddelde creativiteit, cynisme en antisociaal gedrag. In het verleden werden deze “persoonlijke eigenschappen” genoemd, maar nu zijn het ziekten.
En de behandelingen zijn beschikbaar.
Dit alles is een symptoom van onze overmatige diagnostiserende en medicerende cultuur. In de afgelopen 50 jaar is het aantal mentale stoornissen in de DSM-IV gestegen van 130 naar 357. Alhoewel het handboek wel een belangrijke diagnostisch gereedschap voor de psychiatrie is, is het ook verantwoordelijk voor sociale veranderingen. De toename van ADD, bipolaire aandoeningen en depressie bij kinderen wordt voornamelijk toegeschreven aan het identificeren van bepaald gedrag en symptomen door het handboek. Een artikel in de Washington Post merkte op dat als Mozart in deze tijd geboren was, er bij hem waarschijnlijk ADD vastgesteld zou worden en hij “met  medicijnen weer naar de saaie werkelijkheid teruggebracht was”.

Volgens de DSM-IV zijn de diagnostische leidraden om ODD te bepalen voor kinderen bedoeld, maar kunnen volwassen net zou goed aan deze ziekte lijden. Dit moet elke vrijdenkende Amerikaan zorgen baren.
De Sovjet Unie gebruikte nieuwe “mentale stoornissen” voor politieke onderdrukking. Burgers die de overtuigingen van de Communistische Partij niet accepteerden ontwikkelde een nieuw type schizofrenie. Zij leden aan de misvatting dat het communisme verkeerd was. Zij werden geïsoleerd, kregen gedwongen medicijnen toegediend en werden met een repressie therapie behandeld om weer geestelijk gezond te worden.
Op het moment dat de laatste editie van de DSM-IV gepubliceerd werd en symptomen van verscheidene mentale stoornissen bij kinderen geïdentificeerd werden, steeg het aantal diagnoses en medicatie bij kinderen aanzienlijk. Sommige staten hebben wetten zodat beschermende organisaties gedwongen medicijnen mogen toedienen en dat het zelfs strafbaar is om medicijnen te onthouden. Dit tekent een huiveringwekkend plaatje voor de non-conformisten onder ons.
Alhoewel de schrijvers van het handboek zeggen geen hogere doelen te dienen, maar alleen naar een betere diagnostisch gebruik te streven, wordt het wel mogelijk gemaakt dat het label van vrijdenker en non-conformiteit misbruikt kan worden. Het kan heel makkelijk een wapen in het arsenaal van een onderdrukkende staat worden.
Auteur: Onbekend (Vrij vertaald door Wouter)
Bron Artikel: Argusoog

Geen opmerkingen:

Een reactie posten