Search This Blog

Translate

Pagina's

woensdag 3 november 2010

Verboden archeologie: de verborgen geschiedenis van het menselijke ras

Talloze archeologische vondsten worden achter slot en grendel bewaard, en iedereen die erover durft te schrijven riskeert zijn carrière. In het dikke boek "Forbidden archeology" vind je ze bijna allemaal terug: vondsten uit de oudheid die het hele beeld van de menselijke evolutie overhoop halen.

In 1922 hoorde men van een wel heel bijzondere ontdekking in Nevada. Een geoloog had tijdens het zoeken naar fossielen iets gevonden wat zijn verstand te boven ging: middenin een oude rots vond hij de afdruk van een schoen. Hoewel de afdruk voor 1/3 was verdwenen, was duidelijk dat het schoeisel een duidelijke hak en stiksels had. Het probleem was dat de afdruk een fossiel was geworden, en dat die meer dan 200 miljoen jaar geleden was achtergelaten.

Je zou denken dat dit een verzinsel is, maar de ouderdom van de schoenafdruk, en ook enkele andere soortgelijke afdrukken, is keer op keer bevestigd door erkende wetenschappers, en niemand is ooit nog in staat geweest om te verklaren wie er schoenen droeg in de tijd van de dinosaurussen. Het is ook niet het enige voorbeeld van dit soort onmogelijke ontdekkingen, er zijn er vele honderden. Niet allemaal even spectaculair, maar als je er een hoop op een rijtje zet begin je je toch wel iets af te vragen. Zo werden in mijnen in Zuid-Afrika honderden metalen ballen gevonden, die perfect rond zijn en gesierd met drie dunne lijnen die paralel aan elkaar over de evenaar van de bal lopen. Vrijwel iedereen is erover eens dat de versierde ballen het werk is van mensenhanden, alleen worden ze geschat 2,8 miljard jaar oud te zijn.


Vergelijking

Het boek "Forbidden archeology", door Michael Cremo en Richard Thompson, is een uitgebreid en uitputtend overzicht van allerlei vondsten in de oudheidkunde die nog nooit zijn verklaard. Gouden kettingen die in stukken steenkool opduiken, en een vermoedelijke leeftijd hebben van rond de 300 miljoen jaar. Gebruiksvoorwerpen als potten, stampers en spijkers worden gevonden in grondlagen die meer dan 200 miljoen jaar oud zijn. Metalen kokers, munten, een metalen bel met menselijke figuren erin gegraveerd, speerpunten, allemaal vondsten die zijn gedateerd op een leeftijd van honderden miljoenen jaren oud.

Ter vergelijking: men denkt dat de eerste mensachtigen vanaf 6 miljoen jaar geleden op de aarde verscheen. Deze eerste mensachtigen domineerden de scene, tot een nieuwe groep mensen simpele gereedschappen begonnen te gebruiken, zoals scherpe stenen en primitieve bijlen (2 miljoen jaar geleden). Deze ontwikkeling zette zich voort, en de gereedschappen werden steeds verfijnder. Na verloop van tijd begon men een taal te ontwikkelen en ontstonden later de eerste vormen van cultuur (grofweg 100.000 jaar geleden). Rond 10.000 voor Christus ontdekte men de landbouw, en ontstonden de eerste steden.

Moderne oermens

Maar er zijn dus talloze kleine feiten die die visie onderuit halen. Zo zijn er skeletten gevonden van oermensen die kennelijk 5 miljoen jaar zijn, maar die er net zo uit zien als die van moderne mensen. En dat kan dus niet, want de oermens die er ongeveer net zo uitzag als wij heette homo sapiens, en verscheen pas een kleine 400.000 jaar geleden.

Hoewel het bepalen van de ouderdom van een fossiel of oud skelet nogal lastig is, is het meestal wel mogelijk dat men het over een bepaalde ouderdom eens wordt. Verschillende koolstofdateringen, enstudie van de grondlaag waarin men iets vindt geven meestal een vrij duidelijk idee, hoe grof de schatting ook is. Ook over de ouderdom van de skeletten was men het aanvankelijk wel eens, tot ze beseften wat het eigenlijk betekende.

Kennis filter
En wat er gebeurde was tekenend: de meeste wetenschappers trokken hun conclusies in, en namen het standpunt in van de wetenschappelijke establishment. Plotseling zeiden dat ze zich hadden vergist in de leeftijd, dat ze een fout hadden gemaakt, dat het bewijsmateriaal was gemengd met ander materiaal zodat daardoor de skeletten veel ouder leken dan ze waren. Schrijvers Cremo en Thompson noemden dit de kennis-filter ("knowledge filter"). De bewijzen die de heersende theorie over de geschiedenis en evolutie onderuit lijken te halen, worden genegeerd. Ze verdwijnen in de kelders van musea en universiteiten omdat niemand weet wat ze ermee aanmoeten. Onderzoekers die toch dat soort bewijzen aandragen, en die er niet over willen ophouden, worden geruïneerd. De financiering voor hun projecten wordt stopgezet, ze verliezen hun banen, worden in de pers weggehoond. En zo komen dus alleen de feitjes in de geschiedenisboeken terecht die de huidige theorieën bevestigen, en ontstaat het valse beeld dat de theorie een overduidelijke en stellig bewezen werkelijkheid is.

Zoals gezegd is "Forbidden archeology" nogal een lijvig boek geworden. Het telt meer dan negenhonderd bladzijden en geeft een overzicht van letterlijk honderden van die lijken in de wetenschappelijke kast. De schrijvers vielen de stoffige academici hiermee op hun eigen gebied aan - hier, pak aan. Leg eens uit. En dat was dus de knuppel in het hoenderhok.

Veel aanhangers van de evolutie-theorie van Darwin stonden op hun achterste poten, want dat kon natuurlijk nooit. De discussies zijn nog steeds niet verstomd, niet in de laatste plaats omdat vooral Cremo blijft publiceren. Ook wordt Cremo in veel wetenschappelijke kringen wel degelijk serieus genomen. Gelukkig maar, want voor al die ongelofelijke vondsten moet natuurlijk een verklaring zijn, ook al is het misschien een verklaring die voor veel mensen nog niet in het wereldbeeld past.

Recentelijk is Cremo's nieuwste boek verschenen, "Human devolution", waarin hij een alternatief schetst voor de evolutie-theorie van Darwin. Daar komen we binnenkort dus nog wel een keer op terug!

Forbidden archeology: the hidden history of the human race, door Michael A. Cremo en Richard L. Thompson

Tekst afkomstig van deze site:
www.terugnaardebron.com

zie ook: Earth Matters

Geen opmerkingen:

Een reactie posten