Search This Blog

Translate

Pagina's

zondag 5 september 2010

De laatste stuiptrekkingen van oude wetenschap?

Stephen Hawking

Op 25 april jongstleden waarschuwde Stephen Hawking ons voor het feit dat alle buitenaardsen negatieve intenties hebben en dat we dus onder geen voorwaarde contact mogen leggen met ze. We hebben aangetoond dat deze kaart wordt gespeeld om mensen in verwarring te brengen en ze af te houden van de werkelijkheid.
Onlangs kwam Hawking met een nieuwe uitspraak, die eveneens uit het niets leek te komen, nadat hij gezegd had dat de mens geen kans heeft om te overleven op de lange termijn. Volgens hem is er geen Schepper, Bron, hogere intelligentie, die het universum heeft gecreëerd. Hij zegt dat het heelal zichzelf uit het niets creëert, door de zwaartekracht. De media maken hier dankbaar gebruik van en besteden er veel aandacht aan.

Ook de discussie die het voortbrengt wordt breed uitgemeten. Zo is nu te lezen dat de aartsbisschop van Canterbury, Dr. Rowan Williams, het totaal oneens is met Hawking. Ook andere religieuze leiders laten van zich horen. Zo zegt Rabbi Lord Sacks letterlijk dat de bijbel geen interesse heeft in het ontstaan van het heelal. 
Imam Ibrahim Mogra voegde toe: “Iemand heeft het heelal doen ontstaan en dat is de goddelijke overheerser.” 
Moeten we nog langer luisteren naar deze zogenaamde boegbeelden van hun werkterrein? Waarom worden dit soort eindeloze discussies zo uitgebreid behandeld in de media? 
Terwijl gerenommeerde wetenschappers en religieuze leiders blijven steken in oude theorieën en niet verder komen dan het krampachtig vasthouden aan eigen denkbeelden, kijken mensen vol ongeloof toe hoe deze discussies als een soort toneelstuk worden opgevoerd.
Het lijkt buitengewoon lastig te zijn voor deze wetenschappers en religieuze leiders om in het nu te blijven en zich open te stellen voor nieuwe kennis en denkbeelden. Er wordt louter vastgehouden aan verouderde, Middeleeuwse denkbeelden en deze op angst gebaseerde aanpak zorgt ervoor dat alles stagneert.
Wij laten ze gewoon discussiëren met elkaar en besteden er verder geen aandacht aan. Als buitenaardsen negatieve bedoelingen hadden, konden ze de Aarde in een oogwenk overnemen. Als er geen hogere intelligenties waren die toezien op hun creaties, zou de mensheid alles zelf vernietigen. En een goddelijke overheerser? Door enkel te overheersen kun je niets creëren. Onze mooie planeet is toch op een bepaald moment gecreëerd, en dat bereik je niet met destructie en overheersing, maar door te scheppen vanuit onvoorwaardelijke liefde. Dit is de kosmische lijm die alles aan elkaar verbindt in ons heelal.
Vroeg of laat zien wetenschappers en religieuze leiders dat hun achterban uitdunt en dat de oude wetenschap niet meer gevoed wordt. De discussies zullen dan verdwijnen en plaatsmaken voor samenkomsten waarbij ideeën worden uitgewisseld om tot iets nieuws te komen. De oude wetenschap is vooral gebaseerd op bestrijding en vernietiging, terwijl de nieuwe is gebaseerd op creatie en leren door te ervaren. 
En niet dat de natuur zich moet vormen naar algemeen aanvaarde theorieën, omdat anders de gerenommeerde wetenschappers hun aanzien dreigen te verliezen.
Als hier een brede basis voor komt, kunnen we de gehele religieuze industrie, de farmaceutische industrie en de wetenschappelijke industrie (zoals het IPCC) ontmaskeren, want het draait bij deze mensen alleen om geld. De politiek volgt dan vanzelf, want die worden gevormd naar juist genoemde industrieën.
De tijd voor verandering is nu.
Lees het originele artikel op Dailymail.co.uk


Stephen Hawking on The Simpsons
Geüpload door dmars72. - Sitcom, sketch en standup comedy video's.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten