Search This Blog

Translate

Pagina's

vrijdag 2 maart 2012

Kom op 16 maart a.s. vanaf 14:00 uur naar het executieverkoop festival!De Zeister psycholoog Dr. Johan Oldenkamp weigert principieel om een zorgverzekering af te sluiten.

Eén van zijn redenen is dat de Nederlandse zorgverzekeringswet in strijd is met een hogerliggende VN-resolutie, waarin het zelfbeschikkingsrecht, voortvloeiend uit het internationaal gewoonterecht, wordt bekrachtigd.

Oldenkamp: “Ik zorg zelf voor mijn gezondheid, en daar heb ik geen verzekering voor nodig.” Hij gaat zelfs nog verder. Hij beweert namelijk dat mensen ziek worden van de zorg.

De feiten ondersteunen zijn bewering. Uit de cijfers van het CBS blijkt inderdaad dat mensen steeds meer ziekteverschijnselen krijgen. Al in 2009 heeft hij hierover een boek geschreven, getiteld ‘Aanklacht tegen de overheid; Over het schenden van mensenrechten in Nederland’. Op zijn website Pateo.nl kan dit boek gratis worden gelezen.


Omdat Oldenkamp weigert om een zorgverzekering af te sluiten heeft het College van Zorgverzekeringen hem een boete opgelegd. Omdat hij ook weigert om die boete te betalen vindt op 16 maart a.s. vanaf 14:00 uur de executieverkoop plaats van zijn inboedel. Vanuit het hele land komen die vrijdagmiddag medestanders naar zijn woning aan de Nijenheim 1426.

Oldenkamp grijpt deze excessieve machtsuitoefening aan om de belangen achter de zorgverzekeringswet te ontmaskeren. Het gaat hier namelijk helemaal niet om gezondheid, maar om geld. Daarom moeten mensen ook ieder jaar steeds meer betalen, voor steeds slechtere zorg.

Oldenkamp roept iedereen die ook ziek is van de zorg op om dan ook naar zijn woonadres te komen. Oldenkamp is al vele jaren zorgeloos gezond, en dat gunt hij iedereen.

Lees ook: Executieverkoop bij weigeraar zorgverzekering

Tekstbron: Niburu

UPDATE

Witte-jassen-criminaliteit en de Lage-Landen-Lente
Toespraak gehouden tijdens de manifestatie 'Zorgeloos gezond'

Dr Johan Oldenkamp...
,,Ik verzet me tegen de zorgverzekeringswet, zoals deze op 1 januari 2006 in Nederland is ingevoerd. Daarvoor heb ik drie hoofdredenen:
1. De zorgverzekeringswet is strijdig met hogerliggende internationale wetgeving.
2. De zorgverzekeringswet maakt onderdeel uit van de zorgfraude.
3. De zorgverzekeringswet is bedoeld om financiële onderpanden te beschermen.

Graag licht ik deze redenen nader toe.``
Bron: Youtube

Geen opmerkingen:

Een reactie posten