Search This Blog

Translate

Pagina's

dinsdag 10 januari 2012

Twaalf niet duurzame, onhoudbare toestanden die spoedig tot een eind zullen komen op onze planeet


Als u om u heen kijkt om te zien wat er werkelijk in onze wereld van vandaag gebeurt, verschijnt er een patroon waar we niet onderuit kunnen: Veel van wat er gebeurt is eenvoudig onhoudbaar. Dat mag dus, met andere woorden, zo niet doorgaan. En dit patroon moet, volgens economische en natuurkundige wetten, wel ineenstorten.
Ik heb hier twaalf systemen bij elkaar gezet die buitengewoon onhoudbaar zijn voor onze planeet. Elk van deze twaalf heeft het in zich om in de komende jaren op de een of andere manier in te storten of tot een eind te komen. Ze hebben betrekking op economie, medicijnen, bevolking en milieu. Het is helaas zo dat de instorting van één van deze twaalf situaties verwoestende consequenties zal hebben, dwars door de hele menselijke beschaving heen. Wat gebeurt er als twee, drie of tien van deze toestanden zouden instorten?
Dit artikel houdt zich niet bezig met de gevolgen van het instorten van deze onhoudbare situaties. Er wordt gewerkt aan artikelen voor deze website waarin daar dieper op wordt ingegaan. Dit zijn de twaalf:

1) Schuld-gebaseerd bankieren en economische systemen
Er bestaat weinig twijfel over dat ons wereldwijde bancaire systeem afstevent op een catastrofale ineenstorting. Het is een systeem dat meer op schulden is gebaseerd dan op geldprincipes. Economische wetten tonen aan dat het wereldwijde bijdrukken van geld en het vergroten van schulden volslagen onhoudbaar zijn.
Dit systeem zal instorten, en als dat gebeurt zal dat op een dermate grote schaal zijn dat de economische verwoesting wereldwijd is. Regeringen hebben dit in feite nog verergerd door oneerlijke beleggingsmaatschappijen financiële injecties te geven. De huidige financiële crisis zal de mensheid enkele harde lessen leren over eerlijk geld.
Als het over geld gaat, over bankieren en schulden, heeft Ron Paul* het uiteindelijk bij het rechte eind gehad.
(* Vertaler: Ron Paul is een AmerikaansRepublikeins Afgevaardigde en voormalig presidentskandidaatvoor de Amerikaanse Republikeinse Partij (2008), en voor de Libertarische Partij (1988). Hij wordt tevens gezien als degene die het fundament gelegd heeft voor de hedendaagse Tea Party-beweging. Meer over Ron Paul kunt u lezen op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ron_Paul )


2) Klassieke landbouw versus ‘verkracht-de-Aarde” teelt
Het huidige landbouwsysteem dat de Aarde voedt is eenvoudig onhoudbaar. Het is een “verkracht-de-Aarde” model dat bossen met de grond gelijk maakt om genetisch gemodificeerde sojabonen te telen waarmee fabrieksvee wordt gevoed, dat verwerkt wordt tot fabrieksvlees. Zelfs de gewassen die in de meer traditionele landbouw worden geteeld zijn afhankelijk van chemische mestsoorten, afkomstig van bronnen die uitgeput raken (fossiele brandstoffen, fosfaatmijnen, etc.).
Voorts is de grootschalige toepassing van chemische pesticiden, schimmelwerende middelen en de onkruidbestrijder Roundup® van Monsanto® verwoestend voor de levensvatbaarheid van de bodem en worden boerderijen van deze wereld, rivieren, stroompjes en oceanen er door vergiftigd.
(Vertaler: meer informatie over Roundup leest u op: http://vroegevogels.vara.nl/nieuws-item.65.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=119110)
Dit systeem is onhoudbaar. Als het instort zal de mensheid (hardhandig) leren dat uitsluitend duurzame landbouw het menselijk leven op onze planeet kan ondersteunen.


3) Massa-consumptie economie, gebaseerd op wegwerpgedrag
Als kinderen worden opgevoed om goede kleine Amerikanen of Nederlanders te zijn, wordt hen geleerd om steeds meer spullen te gebruiken. De vorige president van Amerika, George Bush, noemde dat zelfs “vaderlandslievend’. Om uw plaatselijke economie te ondersteunen wordt u verondersteld om er op uit te gaan om dingen te kopen die u niet nodig heeft, en om die na gebruik in de vuilnisbak te gooien, en om er daarna opnieuw op uit te gaan om nòg meer spullen te kopen!
Bijna de hele economie in de geïndustrialiseerde wereld is gebaseerd op het uitgangspunt dat mensen meer spullen moeten consumeren, om die vervolgens weg te gooien, en om daarna nog meer te consumeren. Daar draait het om in commerciële advertenties: om mensen ervan te overtuigen dat  ze verkeerd bezig zijn, tenzij ze nog duurdere auto’s kopen en méér consumeren, en bijvoorbeeld designer jeans, elektronische spulletjes, en huishoudelijke schoonmaakspulletjes kopen die je na gebruik kunt weggooien. Dit systeem is ongezond. En daar kunnen we niet grenzeloos mee doorgaan.


4) Het groeiend verlies van landbouwgrond
Er is een fantastische documentaire gemaakt die u moet zien, die “Dirt” heet.
www.DirtTheMovie.org,
Kijk ook op http://www.earth-matters.nl/40/798/milieu/film-dirt.html
Hierin wordt de waarde van Dirt (bodem/grond) uitgelegd, en waarom conventionele landbouwmethodes de bodem vernietigen waar onze beschaving van afhankelijk is.
Bezoek ook onze site via: http://www.naturalnews.com/031597_Dirt_movie.html
Geen landbouwgrond = geen voedsel. Snapt u dat? En landbouwgrond verdwijnt in een alarmerend tempo, dankzij de onhoudbare praktijken van de conventionele landbouw, met al haar intensieve grondbewerking, bodemvernietiging, vergiftiging en genetische modificaties (GMO’s). Ik vraag me af waar mensen hun zaden moeten planten als de humuslaag straks dood of verdwenen is.


5) De massavernietiging van oceanen en agressieve over-bevissing
De ecosystemen van oceanen zijn aan het instorten. Dit is niet zo maar een toekomstvoorspelling, dit gebeurt al op dit moment. De vergiftiging van oceanen vernietigt de koraalriffen en de weekdieren over de hele wereldbol. Tegelijkertijd behandelt de menselijke beschaving oceanen als gigantische planetaire toiletten waarin alle giftige chemicaliën van de moderne beschaving kunnen worden doorgespoeld: medicijnen, bestrijdingsmiddelen, kunstmest, zware metalen, hormoon-verstorende chemicaliën en nog ’n heleboel meer.
Massale vissterfte wordt steeds algemener:http://www.naturalnews.com/031645_dead_fish_Redondo_Beach.html
en vispopulaties van allerlei rassen en soorten nemen drastisch in hoeveelheid af. We beginnen de gevolgen te zien van de voortdurende vergiftiging van de oceanen.


6) Massale genetische vervuiling van de planeet door GMO’s (genetische manipulatie)
Het zal de grote, duistere erfenis zijn van onze moderne beschaving: de wijdverbreide vervuiling van de planeet door het gebruik van GMO’s, Genetically Modified Organisms,  (=Genetische manipulatie, meer hierover leest op:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Genetische_technologie ).
Genetisch gemanipuleerde zaden verspreiden hun aangetaste genetische code over de wereld. Het DNA van gemanipuleerde gewassen wordt nu overal aangetroffen in de grond, in ons voedsel en in watersystemen. Waar leidt dit toe?  Dat is de Grote Onbekende natuurlijk, en dat is ook het angstaanjagende ervan: niemand heeft ooit tevoren “voor God gespeeld” met de planeet, terwijl iedereen dat weet, en daarna gekeken wat er na een paar jaar (of na tientallen jaren) gebeurt. Dankzij bedrijven als Monsanto zijn WIJ het experiment, en niemand weet of dit uiteindelijk leidt tot zoiets als wereldwijde misoogsten of zelfs tot vervorming en aantasting van het natuurlijke samenspel in het levens-web, dwars door alle ecosystemen héén.
En als genetische vervuiling problemen veroorzaakt, hoe kunnen we die vervuiling dan weer schoonmaken? Dat kan dus niet! Genetische vervuiling is onomkeerbaar. Als gewassen eenmaal zijn geïnfecteerd met genetisch gemanipuleerd zaad is het onmogelijk om de DNA vervuiling er weer uit te halen.


7) Medicijnen en de gevestigde medische wereld
De farmaceutische industrie laat zich door niets anders leiden dan door economische uitgangspunten. Het monopolistisch vaststellen van prijzen, de dodelijke bijwerkingen, en het corrupte en criminele optreden van deze industrie zijn volslagen onacceptabel.
De grootschalige farmaceutische industrie en de chemische benadering van medicijnen ruïneert bedrijven, steden en landen. Geen land kan op termijn economisch overleven als geld voortdurend wordt uitgegeven aan de zieke uitgangspunten van de farmaceutische bedrijven. Uiteindelijk zullen de landen die dit willen overleven zich moeten ontdoen van die industrie en moeten teruggrijpen op natuurlijke geneesmiddelen en preventieve voeding.
Die dag breekt aan. Sneller dan u misschien denkt.


8) Wijdverbreide farmaceutische vervuiling van de mensheid en het milieu
Tot aan de dag waarop de grootschalige farmaceutische industrie instort zal de vervuiling van de planeet doorgaan. Op dit moment dumpen farmaceutische fabrieken in India, (die hun pillen afzetten in andere landen, waar ze onder merknamen worden verkocht), grote hoeveelheden chemicaliën in het oppervlaktewater daar:
http://www.naturalnews.com/025415_water_Big_Pharma_chemicals.html
In Amerika en Canada is het water in de nabijheid van steden zwaar verontreinigd met medicijnen:
http://www.naturalnews.com/025933.html
Deze situatie is zo kwalijk dat de watervervuiling door de grote farmaceutische bedrijven de toekomst van het leven op onze planeet in gevaar brengt:
http://www.naturalnews.com/029314_waterways_contamination.html
Gelukkig zal dit droevige hoofdstuk in de geschiedenis van de mens spoedig worden afgesloten.


9) De onstuitbare groei van de menselijke bevolking
Hier wil niemand echt over praten. Maar vergis u niet: de groei van de menselijke bevolking die we nu zien is volslagen onacceptabel. De verkrijgbaarheid van goedkoop voedsel, en van fossiele brandstoffen gedurende de laatste eeuw, heeft bijgedragen aan een nooit eerder vertoonde  bevolkingsexplosie waar iets tegen gedaan dient te worden. De hoeveelheid landbouwgrond is uiteindelijk beperkt, en dat geldt ook voor de hoeveelheid water die nodig is als drinkwater en om de akkers te bevloeien.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben het oneens met maatregelen waar Bill Gates het over heeft om de wereldbevolking met 10-15% te verkleinen door het gebruik van vaccins en aanpassingen in de gezondheidszorg:
http://www.naturalnews.com/029911_vaccines_Bill_Gates.html
In tegenstelling tot de werkelijk kwaadaardige wereldleiders, geloof ik natuurlijk niet in het ombrengen van menselijke schepselen om de wereldwijde bevolkingsaantallen te reduceren. Het is veel verstandiger om duurzame levensomstandigheden aan te leren, in combinatie met een goede opvoeding en verantwoord ouderschap.  Helaas zijn de meest kinderen die vandaagdedag worden geboren niet  geboren uit stabiele, goed op het ouderschap voorbereide ouders, maar meer het onbedoelde gevolg van willekeurige geslachtsgemeenschap.
10) Het gebruik van fossiel water voor de landbouw
We hebben eerder al over dit onderwerp gepubliceerd over hoe de Ogallalla Aquiffer droogvalt, waardoor de landbouwopbrengsten van Kansas, Oklahoma, Nebraska en zelfs delen van Colorado en Texas onder druk komen te staan:
http://www.naturalnews.com/031658_aquifer_depletion_Ogallala.html
Dit is een wereldprobleem dat ook schade aanricht in India, China, Noord-Amerika, en in bijna elk ander land dat belangrijke hoeveelheden landbouwgewassen produceertOveral op de wereld ontstaat een gebrek aan schoon water. En hoewel  water bijvoorbeeld ook kan worden gewonnen door ontzilting is dat een erg kostbare methode om het watertekort aan te vullen. De landbouw is in hoge mate afhankelijk van fossiel water uit ondergrondse lagen. Zelfs als je voldoende ontziltingsinstallaties zou kunnen bouwen om de akkers van de wereld te bevloeien, zouden de voedselprijzen nog steeds leiden tot massale honger van degenen die geen geld hebben voor voeding die dan tien keer zo duur is als het huidige voedsel.
Stel je voor dat je straks $ 20 voor een brood moet betalen, dan krijg je een idee over wat ons te wachten staat.


11) Het gebruik van fossiele brandstoffen
Ik realiseer me dat dit een gevoelig onderwerp is, voor sommige mensen die beweren dat er een “onbegrensde olievoorraad” in de Aarde zit, omdat die zichzelf voortdurend zou aanvullen. Dit idee is strijdig met wat wij weten: de Aarde is een beperkt object dat slechts een beperkte hoeveelheid materie kan bevatten. De productie van fossiele brandstoffen heeft er miljoenen jaren over gedaan,  wat betekent dat we er niet op kunnen wachten tot er meer olie verschijnt als we de straks de huidige reserves hebben verbruikt.
Er bestaat nu overtuigend bewijs dat Saudi Arabië, ’s werelds grootste olieproducent, in de afgelopen tien jaar heeft gelogen over haar oliereserves. Het land kan de productiedoelen niet halen, en er zijn betrouwbare speculaties dat haar best-producerende oliebronnen binnenkort uitgeput zullen raken. Zelfs als er nog voor enkele tientallen jaren olie ter beschikking blijft, wordt die olie steeds duurder,  wat tot gevolg heeft dat alles wat nog meer in die productieketen zit óók duurder wordt: voeding, brandstof, allerlei consumentenproducten, etc.
Het tijdperk van goedkope fossiele brandstoffen loopt af. Hoewel fossiele brandstoffen ongetwijfeld nog wel enkele tientallen jaren zullen meegaan, is de tijd van lage prijzen voorbij. De bewoners van de Aarde zullen snel een alternatieve manier moeten zien te vinden om hun steden, auto’s en bedrijvigheid in de 21ste eeuw van energie te voorzien.
Trouwens, misschien is zonne-energie waarschijnlijk óók niet de oplossing, omdat zonne-energiepanelen afhankelijk zijn van zeldzame metalen die volledig afhankelijk zijn van de Chinese mijnbouwindustrie:
http://www.naturalnews.com/028160_rare_earth_metals_mining.html
Windenergie heeft ook niet gebracht wat ervan werd verwacht. En de regeringen van de wereld blijven maar doorgaan met het onderdrukken van technologieën als Koude Kernfusie, die betere perspectieven bieden. Dat wordt zelfs bevestigd door de Amerikaanse marine:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kernfusie
en:
http://www.kennislink.nl/publicaties/koude-kernfusie-iets-dichterbij
De Amerikaans Marine vindt er dit van:
http://www.naturalnews.com/025925_cold_fusion_science_Amazon.html


12) De wereldwijde vernietiging van de natuurlijke woonomgeving van het dierenrijk
Hier worden sommige mensen gek van. Hoezo? Kunnen we niet doorgaan met het kappen van het regenwoud om daar genetisch gemanipuleerde sojabonen te telen?
Niet als u wilt dat de planeet overleeft. Onze planeet beschikt over een kwetsbaar levens-web waar menselijk leven totaal van afhankelijk is. Hoe meer dierlijk leven we vernietigen, hoe harder we daar uiteindelijk voor gestraft zullen worden.
Ik ben geen voorstander van het onjuist optreden van sommige  groene-politie eenheden, en evenmin van bepaalde VN-voorschriften die hun doel wel eens voorbij kunnen schieten. Waar het om gaat is om manieren te vinden met behulp waarvan mensen in evenwicht met de natuur kunnen leven, met behoud van een zekere vrijheid.
En dat is mede afhankelijk van goed onderwijs. We moeten ermee doorgaan om mensen gezonde beslissingen te leren nemen, bijvoorbeeld over waar ze hun houten meubels moeten kopen, (om het kappen van oeroude bossen te voorkomen). We moeten mensen die vlees eten leren om biologisch vlees te eten, in plaats van fabrieksvlees dat, met megaboerderijen die dieren voederen met sojabonen, samen in dezelfde productieketen zit. En natuurlijk moeten we mensen bewust maken van de voordelen van plantaardig voedsel, want als dit op de juiste wijze wordt bereid, kan dit voorzien in belangrijke voedingsstoffen, met een kleinere ecologische voetafdruk dan de meeste vleessoorten.
Ik heb trouwens niets tegen vleeseters. Ik vind alleen dat mensen bewust bezig moeten zijn met de vraag waar hun voedsel vandaan komt, onverschillig wat ze eten. Als ze maar de juiste maatregelen nemen om de ecologische voetafdruk te verkleinen van het eten dat ze uitkiezen. De beste oplossing hiervoor is om voedsel uit je eigen regio te selecteren. Het zou kunnen zijn dat bepaalde soorten rundvlees van een plaatselijke veehouder ecologisch gezonder zijn dan geïmporteerde sappen en groentes uit verre landen.
Daar valt natuurlijk over te twisten, en de meningen hierover lopen sterk uiteen, maar ik leg er de nadruk op dat we voeding uit de eigen regio tot ons moeten nemen. Dat is net zo belangrijk als WAT we eten. Ik eet geen koeien, maar zelfs voor de plantaardige voeding die ik eet geldt dat ik mijn best doe om die zoveel mogelijk zelf te telen, zodat ik weet-wat-ik-eet. De daad bij het woord gevoegd, zogezegd. Ik praktiseer wat ik anderen adviseer.
Nu we het er toch over hebben: de beste manier om de dieren hun habitat te laten behouden is je eigen voedsel te verbouwen door van je siertuin een moestuin te maken. Verminder je behoefte aan eten uit de winkel, daarmee verklein je zonder twijfel je ecologische voetafdruk op de planeet.
En denk eens na over hoeveel zeevis je eet. Het vangen van zeevis brengt grote schade toe aan de ecosystemen van de oceaan. Ik heb er hier de ruimte niet voor, maar ik kom daar op mijn NaturalNews website in de nabije toekomst nog uitgebreid op terug.


Het gaat over Leven
Er zijn dus 12 belangrijke onderwerpen die op dit moment volstrekt onhoudbaar zijn voor onze Aarde. Menselijk leven is van de meeste ervan afhankelijk. Je vraagt je af: hoe moeten mensen overleven als deze systemen, en de bronnen waarvan we afhankelijk zijn, slinken of ineenstorten?
Dat is een vraag die we ons allemaal nu direct moeten stellen. Want het tijdperk van goedkope brandstof, goedkoop geld, goedkoop water en goedkoop voedsel houdt op te bestaan. De toekomst van het leven op deze planeet vereist iets dat veel hoger is ontwikkeld dan de infantiele, egoïstische en zelfvernietigende levenshouding die de mensheid er tot nu toe op nahoudt.
Een geldsysteem dat gebaseerd is op schulden redt het niet. Alle fossiele brandstoffen vernietigen is de euforie van een gek. Mensen en dieren volstoppen met giftige, synthetische medicijnen is een vorm van medische krankzinnigheid. Al deze zaken zullen ophouden te bestaan.
De vraag is: wie zal deze toestanden overleven en wie zal aanwezig zijn om vorm te geven aan de volgende generatie, die zich bescheidener en met grotere wijsheid zal moeten gedragen?
Mike Adams


Orginele artikel: Natural News
Vertaling: Earth Matters (Hansjelle Dijkstra)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten