Search This Blog

Translate

Pagina's

vrijdag 6 januari 2012

Conscious Media Network: Een nieuwe wereld economie


Conscious Media Network is benaderd door een afgevaardigde van een groep wereldleiders en bankiers uit 130 verschillende landen om wereldwijde economische hervormingen aan te kondigen die beginnen in 2012.
James Martinez leest de verklaring namens het consortium voor dat de afgelopen acht jaar achter de schermen heeft gewerkt aan het probleem van de onhoudbare wereldeconomie.
De leden die de verklaring hebben opgesteld merken op dat de gewoonlijke verdachten nu niet de verdachten zijn en dat de wereldwijde elite inmiddels ook begint te begrijpen dat het onveilige, digitale geldsysteem gefaald heeft, inclusief zijzelf.
De aankondiging dient als introductie van een nieuwe wereldwijde economische structuur die in 2012 duidelijk gaat worden. Ingewijden noemen het ook wel de ‘grootste humanitaire inspanning’ in de moderne geschiedenis. Eenieder kan dit na verloop van tijd voor zichzelf vaststellen.
CMN zendt de boodschap uit als neutrale partij omdat het economische consortium niet wenst het nieuws op dit moment naar buiten te brengen via de mainstream media. Mogelijk wordt binnenkort op een andere manier handel gedreven op de planeet wat ons allen tot in de verre toekomst beïnvloedt.
In reactie op bezorgdheid dat het een samenzwering is wordt gesteld dat de spirituele revolutie tussen nu en 2015 het gedrag van de mensen drastisch en op een positieve manier zal veranderen. Onderdeel van het plan is het oplossen en uitbannen van schulden. Het plan zelf doorbreekt het oude paradigma.
Vertaling: NiburuUpdate


Want to know komt met uitgebreid verslag:


Noch banken, noch de publieke overhead (noch mainstream wetenschappers in enig geval), hebben rekening gehouden met een realistisch vermogen van de economie om te betalen, in ieder geval, te betalen zonder dat de economie krimpt. Via hun media en denktanks, hebben zij het grote publiek ervan overtuigd, dat de beste manier om rijk te worden, door snel geld te lenen, onroerend goed te kopen, aandelen en obligaties aan te schaffen, waarvan de prijzen wel zouden gaan stijgen, opgeblazen door de bankkredieten; op deze wijze de progressieve waardering van ‘welvaart’, die de afgelopen eeuwen was bereikt, omkerend.

Om het cru te stellen, het resultaat hiervan waren ‘vuilnisbak-economieën’..! Het doel hiervan was om het onmogelijk te maken voor het grote publiek om nog te controleren wat daadwerkelijk plaatsvond, om de geplande macht in de handen te krijgen van de financiële elite. En dat alles onder het motto dat dit efficiënter zou zijn dan dat dit door de publieke sector gedaan zou worden.
Planning en taxatie door overheden werd door deze elite bestempeld als ‘de weg naar een lijfeigenen-systeem’. Alsof het systeem van de ‘vrije markten’, dat gecontroleerd werd door de bankiers, geen vrijbrief gaf om risicovol te gaan handelen, niet in het belang was van een ‘happy-few’, die oligarchisch optraden, en volstrekt NIET democratisch.

Overheden werd opgedragen om de schulden van banken te voldoen, de landen niet meer te verdedigen, zoals dat met militair bewind in het verleden werd gedaan, maar ervoor te zorgen dat de rijkste laag van de bevolking haar verliezen kon afwentelen op de belastingbetalers. Het volledig falen van leiders, om de wensen van hun electoraat ook maar enigszins in overweging te nemen, leidde ertoe dat de nationale schulden van landen, op een uiterst glibberige politiek en zelfs illegaal fundament terecht kwamen.

De zogenaamde ‘fiat’-schulden, aangereikt door overheden of door financiële buitenlandse bedrijven, ondanks de grote oppositie ertegen, waren net zo zwak als die bijvoorbeeld door de Habsburgse en andere despoten uit het verleden werden gebruikt. Door een gebrek aan een brede steun, kunnen zij sterven met het regime dat met hen in zee is gegaan. Nieuwe overheden kunnen democratisch handelen, om het bankaire- en financiële sector op te dragen de economie te steunen, maar natuurlijk niet andersom!
Credit: Michael Hudson
(voormalig Wall Street-econoom, onderscheiden professor, onderzoeker aan de University of Missouri, Kansas City (UMKC), tevens auteur van veel boeken op dit terrein. Bron:  HIER)

Alle dikke rapporten over het huidige, wereldwijde, economische bloedbad, kunnen ertoe leiden dat je tot de conclusie komt, dat de basisbeginselen van de wereldeconomie niet bekend zijn. Maar hoe kan het dan, dat deze wél bekend waren bij de oude leiders van de wereld, zoals Hammurabi, Egyptische farao’s en zelfs de Romeinse keizers uitstekend beheersten..?
De waarheid hierachter is feitelijk heel simpel: een economie gebaseerd op schuld, met al zijn ingebouwde onevenwichtigheden en armoede, is dé garantie voor verwoesting..! De oude despoten waren alles behalve humanitair, want zoals alle andere despoten weer voor hén, waren zij gedreven door eigenbelang. Maar zij waren wel in staat om te onderkennen dat in ieder geval een fair economisch systeem in het belang was van iedereen..

Veelzeggende citaten!
Gegeven onze huidige, catastrofale economische omstandigheden, is het niet aan de ‘kleine mensen’ om ze te verwijten dat ze in wanhoop zijn en hun handen wringen. Het lijkt erop dat het triomferende gevoel van de deze ‘kleine mensen’ juist ligt in hun gevoel dat ze machteloos zijn en niet in staat om grote veranderingen te bewerkstelligen. Er zal hoogstens een gevoel van een ‘op-tijd-wakker-geworden-zijn’, om nog net toe te kijken, hoe wereldleiders onbegrijpelijk aan het staren zijn naar de ineenstorting van het huidige financiële systeem. Is het niet gewoon zo, dat er téveel wereldleiders en financieel-economische leiders en economen zijn, om toe te kunnen geven, dat zij gefaald hebben in het opmerken van de ineenstorting van het huidige financieel-economische systeem..?

Laten we in dit verband refereren aan het commentaar van Sir Mervyn King, Governor of the Bank of England, en het commentaar van Stephen Green, de voorzitter van de raad van bestuur van de HSBC, één van de grootste banken van de wereld: de ‘HongKong & Shanghai Banking Corporation’.  Én natuurlijk is daar et commentaar van president Barack Obama en last but not least, het commentaar van de Paus, jawel. Het zijn reacties vanuit het unieke subjectieve perspectief van ieder van hen, maar er is een gemeenschappelijke rode draad zichtbaar..!

Het commentaar van bankdirecteur Stephen Green is van bijzonder belang; hij merkt op dat de econoom Milton Friedman het volledig bij het verkeerde end had, toen hij in de jaren 1970/1980 uitriep dat het in een kapitalistische wereld gaat om ‘winst en niets anders is van belang’. Maar wat doet Mr. Green? Hem staat niets anders voor ogen, dan de vrije-markt-economie te ondersteunen.. Hij quote zelfs Sir Winston Churchill, van wie de volgende fameuze uitspraak is: “De markt is de slechts denkbare economische en sociale ontwikkeling, behalve alle andere systemen, die regelmatig zijn uitgeprobeerd”.  (Link: HIER)

De gedachte bestaat dus dat het vrije, kapitalistische systeem een bijzonder slecht systeem is, maar dat er geen enkel systeem is dat ook goed werkt. Socialisme, kapitalisme noch communisme zullen slagen.. Er is geen enkel systeem dat werkt en dus dienen wij allen de uitspraak van te onderschrijven..

Wat kunnen we dan doen..? Nog meer schuld creëren en nog sneller de afgrond inglijden..? Zijn wij allemaal, overheden, kleine individuen en instituten volledig krachteloos? De oplossing is feitelijk simpel: de creatie van een NIEUW financieel systeem, dat ondersteunt wordt door de meest krachtige economische instrumenten die de wereld ooit gekend heeft.. En dat is geen ‘isme’..!
Het is een commerciële opzet die doelt op de creatie van ‘rijkdom op schaal’ voor het grootst mogelijke aantal mensen, binnen een duurzame, door bezittingen ondersteunde en omhoog geduwde, wereldwijde economie. Het is een instituut dat tot doel heeft, om iedereen een welwillende houding te laten aannemen, ongeacht huidskleur, wereldbeeld en of diens plek op Aarde. Dit alles zónder het creëren van schuld en zonder het benadelen van de belangen van anderen, of zij nu ‘groot’ of ‘klein’ zijn. Hoewel dit systeem tot op de dag van vandaag bekend is bij slechts een handvol mensen op de hele wereld, bestaat het desalniettemin al, binnen een machtig en uiterst krachtig nieuw systeem, dat gecreëerd is en bestuur wordt door ‘kleine individuen’..  Het systeem wordt al gebruikt door ‘kleine individuen’, want zij zijn de meest krachtige macht op Aarde!
Mervyn King, de ‘Governor of the Bank of England’ verklaart dat ‘van al de verschillende manieren om het bankieren te re-organiseren, datgene wat we vandaag de dag onder ogen zien, de slechtste is’.  (Link )

Obama
Dan hebben we de toespraak van de president van de VS, Barack Obama in Kansas:
“We hebben nu, net als dat het geval was in de periode van president Teddy Roosevelt, een tijd, dat een bepaalde club in Washington, die de afgelopen 2 decennia heeft geroepen, dat we op de economische uitdagingen moeten reageren met hetzelfde bekende deuntje. En dat deuntje luidt volgens hen: ‘De markt zal overal voor zorgen’. Als we ervoor zorgen dat we nóg meer belastingvoordelen geven en nóg meer deregulering toepassen, in het bijzonder voor de rijken, dán zal onze economie weer sterker worden. En natuurlijk zullen er, volgens hun zeggen, verliezers en winnaars zijn. Maar als de winnaars het heel goed krijgen, zullen zij ervoor zorgen dat banen en welvaart bij iederéén terecht komen. En, zo redeneren ze, als dat dan niet mocht gebeuren, als deze welvaart niet bij iedereen terecht komt, dan is dát de prijs van de vrijheid. Nou, dat is een simpele theorie.


We moeten toegeven, het een theorie die ons ruig individualisme aanspreekt. Én onze gezonde afkeer van teveel overheidsinvloed. Het zit in het DNA van de VS; het is een theorie die mooi op een bumpersticker past, maar er is één probleem: hij werkt niet! Hij heeft nooit gewerkt. Het werkte al niet, toen deze theorie werd uitgeprobeerd tijdens de Grote Depressie. Het was niet deze theorie die leidde naar de na-oorlogse economische bloei van de jaren 1950 en ’60. Het werkte ook niet, toen we deze theorie toepasten in het laatste decennium. Ik bedoel te zeggen, dat jullie moeten begrijpen dat we deze theorie nog niet uitgetest zouden hebben.
(Link: HIER)


De Paus roept op tot ‘ethisch handelen’..
Citaat van een artikel rondom uitspraken van de Paus rondom het invoeren van een ethisch financieel systeem.
“De economie heeft ethiek nodig om correct te functioneren. Niet zomaar ethiek, maar een ethiek waarbij de mensen central staan. Boven alles dient de intentie te staan om ‘goed te doen’, een intentie die onverbrekelijk verbonden dient te zijn met de capaciteiten om goederen te produceren. Financiële instellingen dienen hun oprechte, ethische fundamenten van hun handelen te herontdekken, waardoor hun activiteiten niet leiden tot het misbruik van de uiterst fijn-zinnige instrumenten, die kunnen helpen om de belangen van spaarders te verraden.”  (Link: HIER)
Download de hele PDF, ‘Global Econo Release’ HIER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten