Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 4 september 2014

Oekraïne: Oorlogs propaganda op volle toeren

De wereldwijde waanzin gaat steeds verder en het Westen lijkt vastbesloten om links- of rechtsom een oorlog met Rusland te forceren.
Zo stonden de propagandamedia de afgelopen dagen weer vol met berichten dat een compleet Russisch invasieleger het oosten van de Oekraïne zou zijn binnen getrokken.

Op 4 en 5 september zal er in Wales een NAVO topconferentie plaatsvinden en het is uiteraard zaak om voor die tijd Rusland nog even stevig in het zadel te plaatsen als de grote “agressor”.

Dus deed de mainstream media de afgelopen dagen hun uiterste best om het publiek wijs te maken dat er een Russische invasie in de Oekraïne zou hebben plaatsgevonden.
Er zou bewijsmateriaal zijn in de vorm van door de NAVO genomen satellietfoto’s van Russische tanks die de grens waren overgestoken en zich op grondgebied van de Oekraïne bevonden.

Volgens de Engelse Telegraph was hiermee het "point of no return" bereikt en riskeerde Rusland hiermee dat ze in een staat van oorlog met Europa terecht zouden komen. Uiteraard werd het dan ook weer hoog tijd om verdere sancties tegen Rusland in te stellen, hetgeen dan ook prompt zaterdag werd overeengekomen door de Europese regeringsleiders.

"De Europese Unie gaat ''met spoed'' nieuwe economische sancties tegen Rusland voorbereiden wegens de aanhoudende Russische agressie tegen buurland Oekraïne".

En dan het volgende:

"De Oekraïnecrisis drijft de NAVO en Rusland uit elkaar. Met de Russische inval in Oekraïne hebben we een compleet nieuwe veiligheidssituatie, stelt NAVO-topman Anders Fogh Rasmussen. Het Noord-Atlantisch bondgenootschap staat voor een gigantische uitdaging. De NAVO-top op 4 en 5 september in Wales komt dan ook als geroepen".

Illustration: tearmatt.files.wordpress.com
Kortom, we hebben te maken met een giga PR campagne ter voorbereiding van de NAVO top. De bedoeling van deze bijeenkomst is duidelijk. Men heeft voldoende “bewijs” nodig van Rusland's agressie om zoals wordt omschreven door de gastheer, de Engelse premier David Cameron:

“Leaders [of NATO countries] must review NATO’s long term relationship with Russia at the summit in response to Russia’s illegal actions in Ukraine”.

Hij pleit voor verdere actie in de vorm van een veel grotere NAVO aanwezigheid in de oostelijk Europese landen om bondgenoten aldaar gerust te stellen.

Volgens professor Michel Chossudovsky van Global Research is wat we hier zien niets anders dan een soort Blitzkrieg scenario, waarbij de NAVO in record tempo troepen en materiaal zal plaatsen aan de grenzen met Rusland. Een confrontatiestrategie die heel gemakkelijk kan ontaarden in de Derde Wereldoorlog. (Wat uiteraard ook precies de planning is).


Om alle neuzen op de NAVO top dezelfde kant op te krijgen is het uiteraard belangrijk dat net tevoren Rusland nog even goed wordt zwart gemaakt door te zeggen dat het land een invasie met tanks heeft uitgevoerd op het grondgebied van de Oekraïne. De zoveelste leugen!

Ook hier geldt weer hetzelfde. Helemaal niemand heeft die tanks de Oekraïne zien binnen rijden en de satellietbeelden die worden getoond als bewijs en waarop deze tanks voorkomen, zijn helemaal niet afkomstig van de NAVO, maar van een commerciëel bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale aardafbeeldingen. (www.digitalglobe.com).

Er is verder geen enkele aanwijzing waar de tanks en gewapende voertuigen op de beelden vandaan komen en dat ze worden bestuurd door het Russische leger.

Zelfs CNN, die op zoek ging naar die Russische invasiemacht, kon geen enkele Russische tank vinden.

De Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, heeft wel een verklaring voor de voertuigen op de beelden. Hij zegt dat de tanks afbeeldingen zijn afkomstig uit een videospel.Wanneer een bevolking massaal “nee” zegt tegen oorlog- en haatpropaganda dan stopt het. Hier en nu.

Bron: Niburu.co

Een stukje geschiedenis

Verwacht van ons geen oordeel over gelijk en ongelijk, daarvoor is de situatie te complex . Uiteraard denkt men hier in Den Haag of het NATO hoofdkwartier anders over, maar dat wordt u iedere dag via de MSM wel duidelijk gemaakt. Waar het om gaat is in een paar simpele regels trachten uit te leggen wat er speelt en waarom het spel gaat.


1) Tussen de toenmalige Duitse bondskanselier Helmuth Kohl en de Russische president Gorbatsjov werd tijdens een overleg besloten dat de Russen geen bezwaar zouden hebben indien de 2 Duitslanden herenigd zouden worden en de toenamilge DDR zou ophouden te bestaan. Een van de Russische voorwaarden was, dat de NATO haar grenzen niet verder uit zou breiden richting Rusland.

2) Zoals wij reeds vaker schreven, de NATO liet zich weinig gelegen liggen aan de afspraak en de grenzen werden voortdurend opgerekt richting Oosten. Lees hier. De Baltische staten, de voormalige Oostblok landen werd warm verwelkomt en de aankondiging van de VS om raketten te stationeren op Pools grondgebied wekte de zelfde irritatie op als toen de Russen raketten wilden stationeren op Cuba .

3) Met het eerste maal aantreden einde 1999 van Poetin als Russisch president kwam een man op het toneel die vast besloten was de scherven van de uiteengevallen UDSSR zo veel mogelijk te lijmen, moest het westen rekening houden, dat uitbreiding irritatie op zou werken. De bloedige oorlogen in Tsjetsjenië en Georgie zijn hier goede voorbeelden van. Met name de actie in Georgie door een kleine minderheidsgroepering toe te staan een eigen staat op te richten die slechts enkel en alleen door Rusland wordt erkend doet denken aan de huidige situatie in Oekraïne. In de praktijk zijn de autonome regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië sinds het begin van de jaren 1990 de facto onafhankelijk, zodat de Georgische overheid hier geen zeggenschap meer heeft, maar beide gebieden onder de Russische invloedssfeer vallen.

4) Door toe te staan en deze te ondersteunen dat Oekraïense separatisten trachten een deel van Zuid Oekraïne onder controle te krijgen, ontstaat er voor Rusland een situatie waarin zij in feite rechtstreeks een landtoegang krijgen tot de door hen geannexeerde Krim. Zie hiertoe de kaart. De Krim is moeilijk via en dagelijkse Ferry schepen te bevoorraden , een brug zou pas in 2018 klaar zijn, dus een zgn. onafhankelijke staat Donetsk of …… komt de Russen goed uit. Daarmee is er een verbinding via een hoofdverkeersader vanaf de Russische grens, via Zuid Oekraïne met de Krim.

5) Hiertoe steunen de Russen de separatisten met materiaal en manschappen en de successen van de separatisten laten zich zien. Hierdoor zou de oorlog wel eens de gehele winter kunnen duren, daar de belangen voor de Russen te groot zijn om zich middels al dan niet verstevigde sancties af te laten houden van hun doel. Het Oekraïnese leger is in het defensief en geen wonder dat er gevraagd wordt om NATO steun en het toetreden tot deze organisatie.

6) Ook wat Oekraïne betreft zijn de VS vanachter de coulissen en de EU in haar machtswaanzin al een kleine 10 jaar bezig net als dat in Georgië is gebeurd het land in hun greep te krijgen en de resultaten werden overduidelijk door de opstand op het Maidan plein in Kiev.

7) Oekraïne is aan de verliezende hand en tracht de Amerikanen zo ver te krijgen dat zij ondersteuning leveren. Die op hun beurt schuiven de NATO en daarmee de EU naar voren en lezen wij berichten over snelle interventiemachten enz. Dat een ingrijpen van de NATO zou kunnen leiden tot een full size oorlog mag duidelijk zijn, waarbij de VS deze zoals gewoonlijk niet op eigen grondgebied hoeft uit te vechten.

8) En net als bij het begin van de tweede wereldoorlog geloofde niemand dat het zo ver kon komen. Pas toen de Duitsers vanaf zee een munitiedepot van de Polen beschoten en een strategisch onbelangrijk dorpje 20 kilometer van de Duits Poolse grens bombardeerden ( ruim 2000 burger slachtoffers ) begreep de argeloze bevolking aan beide kanten wat er aan de hand was.

9) De geschiedenis herhaalt zich en het is bijzonder spijtig te moeten constateren dat weer de burgers voor het overgrote deel niets doen, geen protest laten horen om door een door macht verblinde politiek een oorlog ingerommeld te worden.

10) En nog spijtiger is het dat de media die de macht hebben (Red.: De MSM media zijn in handen van de zittende macht), braaf met de Haagse jakhalzen mee blijven huilen in plaats van eens hun ware mening te laten horen.

Maar zoals wij van onze collega’s van Not4uNews vernamen, hebben inmiddels een aantal oud medewerkers van verschillende Amerikaanse leger- en geheimedienst afdelingen bondskanselier Angela Merkel middels een open brief gewaarschuwd voor de desinformatie die de VS verspreid over de Russische (militaire) activiteiten inzake Oekraïne. Deze kunt u hier lezen. (Red.: Lees een stukje uit de brief hieronder)


Warning Merkel on Russian ‘Invasion’

Alarmed at the anti-Russian hysteria sweeping Official Washington – and the specter of a new Cold War – U.S. intelligence veterans took the unusual step of sending this Aug. 30 memo to German Chancellor Merkel challenging the reliability of Ukrainian and U.S. media claims about a Russian “invasion.”MEMORANDUM FOR: Angela Merkel, Chancellor of Germany

FROM: Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

SUBJECT: Ukraine and NATO

We the undersigned are long-time veterans of U.S. intelligence. We take the unusual step of writing this open letter to you to ensure that you have an opportunity to be briefed on our views prior to the NATO summit on Sept. 4-5.

You need to know, for example, that accusations of a major Russian “invasion” of Ukraine appear not to be supported by reliable intelligence. Rather, the “intelligence” seems to be of the same dubious, politically “fixed” kind used 12 years ago to “justify” the U.S.-led attack on Iraq

We saw no credible evidence of weapons of mass destruction in Iraq then; we see no credible evidence of a Russian invasion now. Twelve years ago, former Chancellor Gerhard Schroeder, mindful of the flimsiness of the evidence on Iraqi WMD, refused to join in the attack on Iraq. In our view, you should be appropriately suspicious of charges made by the U.S. State Department and NATO officials alleging a Russian invasion of Ukraine.

President Barack Obama tried on Aug. 29 to cool the rhetoric of his own senior diplomats and the corporate media, when he publicly described recent activity in the Ukraine, as “a continuation of what’s been taking place for months now … it’s not really a shift.”

Obama, however, has only tenuous control over the policymakers in his administration – who, sadly, lack much sense of history, know little of war, and substitute anti-Russian invective for a policy. One year ago, hawkish State Department officials and their friends in the media very nearly got Mr. Obama to launch a major attack on Syria based, once again, on “intelligence” that was dubious, at best.

Largely because of the growing prominence of, and apparent reliance on, intelligence we believe to be spurious, we think the possibility of hostilities escalating beyond the borders of Ukraine has increased significantly over the past several days. More important, we believe that this likelihood can be avoided, depending on the degree of judicious skepticism you and other European leaders bring to the NATO summit next week.

Read further: Not 4 U News

Geen opmerkingen:

Een reactie posten