Search This Blog

Translate

Pagina's

donderdag 5 juli 2012

Nooit meer moeten

Voor mij is vrijheid heel erg belangrijk. Van iedere poging tot vrijheidsinperking word ik erg opstandig. Ik ervaar dat namelijk als vrijheidsberoving. Heb jij dat ook?

Ik wil erg graag leven in volledige vrijheid, in een wereld zonder dwang. Mijn ideaal is daarom: ‘nooit meer moeten’.

Graag deel ik in dit artikeltje de weg die ik heb bewandeld om zonder dwang in Nederland te kunnen leven. Iedereen die dat wil, kan deze weg volgen. Deze weg komt neer op het doorlopen van een driestappenplan. Dit plan is uitgedacht door iemand die erg veel weet van het rechtssysteem en het staat beschreven op de website ik claim mijn naam.nl (link).

Om deze weg naar volledige vrijheid uit te kunnen leggen is het nodig om het verschil te begrijpen tussen jezelf als mens en jouw persoon. Jebent een mens, en je hebt een persoon. Met persoon bedoel ik dan jouw rechtspersoon, wat een juridische constructie is. Deze persoon is gecreëerd doordat er aangifte is gedaan van jouw geboorte. 

Zelf heb ik drie maal een dergelijke aangifte moeten doen (terwijl mijn pasgeboren kinderen helemaal niets hadden gedaan). Vanaf het moment dat de gegevens van de nieuwe wereldburger zijn ingevoerd in het bevolkingsregister bestaat de persoon. Deze rechtspersoon heeft een eigen nummer. Dit persoonsnummer wordt tegenwoordig aangeduid als BSN.

Doordat de aangever een handtekening plaatst onder de geboorteakte draagt deze aangever, zonder dit te weten, het eigendom van de zojuist gecreëerde persoon over aan de Staat (der Nederlanden). Met deze persoon als onderpand leent de Staat vervolgens vele honderdenduizendeneuro’s op de kapitaalmarkt.

De essentie van het driestappenplan is dat de mens de nieuwe eigenaar wordt van de eigen rechtspersoon. In de eerste stap wordt deze claim neergelegd bij de eigen gemeente. In de tweede stap wordt deze claim kenbaar gemaakt in het publieke domein, meestal via een advertentie in een landelijke krant. 

En in de derde en afsluitende stap wordt deze claim neergelegd bij het staatshoofd als hoogste vertegenwoordiger van de oude eigenaar. Voor het afronden van iedere stap geldt telkens een wettelijke reactietermijn van meestal zes weken, waardoor het gehele stappenplan een doorlooptijd kent van ongeveer vier maanden.

In Nederland hebben momenteel al ongeveer 50 mensen deze procedure helemaal doorlopen, en zijn er meer dan 350 hier mee bezig. De rechtspersoon van mens die deze drie stappen heeft voltooid geniet juridische soevereiniteit en staat daarmee dus boven de wet. 

Deze rechtspersoon kan dan niet langer worden gedwongen via wet- en regelgeving, omdat de mens als nieuwe eigenaar van deze rechtspersoon alle oude contracten, die via de Staat namens deze rechtspersoon zijn aangegaan, nietig kan verklaren.

Mijn eigen rechtspersoon is inmiddels juridisch soeverein. Als nieuwe eigenaar laat ik deze rechtspersoon niet dwingen om bijvoorbeeld een zorgverzekering af te sluiten. 
Het College van Zorgverzekeringen (CvZ) probeert dit wel te doen. Volgende week maandagmiddag sta ik daarom tegenover het CvZ voor de Utrechtse bestuursrechter (link). 

Deze rechtszaak is openbaar. Wil je live meemaken of het concept van juridische soevereiniteit echt werkt, kom dan die middag vanaf 15:00 uur naar het Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht.

Er is nog een veel snellere manier om samen te gaan leven in volledige vrijheid. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is op woensdag 12 september aanstaande bij de Tweede Kamerverkiezingen op de SOPN te stemmen (SOPN). 

Als lijsttrekker van deze nieuwe vrijheidsbeweging zul je dan mijn naam bovenaan in de kieslijst onder de SOPN aantreffen. De S van de SOPN staat namelijk voor Soeverein. 

Als het aan de SOPN ligt dan zijn vanaf 13 september alle Nederlanders soeverein en komt er een einde aan de arbeidsplicht, de leerplicht en de zorgverzekeringsplicht. 

Daarvoor in de plaats worden onze rechten bekrachtigd: ons recht op een menswaardig bestaan, ons recht om onze eigen unieke talenten in alle vrijheid te mogen ontwikkelen en ons recht om in volle gezondheid te mogen leven op deze bijzondere planeet.

Ik hoop dat ik jou hiermee inspireer om samen met mij en vele anderen een nieuwe samenleving te gaan creëren, op basis van respect voor alles wat leeft en waarin iedereen maximale vrijheid mag ervaren.

Bedenk alleen wel dat meer vrijheid ook meer verantwoordelijkheid betekent. Als mensen met een vrije wil gaan we op een geheel andere manier voortaan samen leven, waarbij we ons veel meer bewust zijn van de samenhang van alles en de invloed die wij daarop uitoefenen.

Dank je wel voor jouw aandacht.

Zeist, dinsdag 26 juni 2012

Johan Oldenkamp

Pateo.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten