Search This Blog

Translate

Pagina's

vrijdag 9 september 2011

Het zwarte euro-gat


In het interview, dat de Russische journalist Peter Odintsov had met een Zwitserse bankier in mei 2011 en waarvan een vertaling op mijn website staat, verklaarde de bankier dat Zwitserland na de 2011 Bilderberg conferentie in Davos onder druk zou worden gezet om haar onafhankelijkheid ten opzichte van de euro op te geven. Vier maanden later is dit al een feit geworden. Zwitserland werd dermate gekweld door de veel te dure Franc,  dat de economie eraan onderdoor dreigde te gaan. De Zwitserse munt is nu gekoppeld aan de euro, waarmee in feite de Zwitsers gevangen zijn in het zich onweerstaanbaar uitbreidende zwarte euro-gat.
Columnist en macro-econoom Matthijs Bouman geeft in het FD van 7 september 2011 een demonstratie van nuchterheid in denken binnen de kaders van het financiële systeem.  Hij noemt de capitulatie van de Zwitsers een ‘les voor de dwaallichten, die denken dat Nederland de gulden weer moet invoeren.’  
Anders dan wat een aantal politici beweren, is Nederland de soevereiniteit al lang kwijt, zegt Bouman, die als conclusie in zijn column stelt: ‘De politiek houdt ons een valse keus voor tussen nationale soevereiniteit en Europese slavernij. In werkelijkheid moeten we kiezen tussen de huidige situatie waarbij we ons machteloos laten gijzelen door Athene en een toekomst met een sterker Brussel dat Athene, maar ook Den Haag, in het gareel kan houden. Geen moeilijke keuze lijkt me.’
Anp 13548719
Ik denk dat Matthijs Bouman realistisch is en dat de supranationale Europese machthebbers koersen naar een centralistisch geregeerd Europa. Met democratie heeft het in geen enkel opzicht te maken. De euro wordt door de leiders  als breekijzer gebruikt om de macht naar zich toe te trekken.  De Zwitsers hebben al ondervonden hoe sterk die macht is. De Grieken zullen het gaan merken en vervolgens de andere euro landen, dus ook Nederland. Onder toezicht van het IMF, voorzetvenster van de BIS Bank, wordt Europa onder curatele gezet om te gaan doen wat de leiders  voor ogen hebben. Over niet al te lange tijd zal iedereen vergeten zijn wat de aanleiding is geweest van de euro crisis. Ik herhaal het nog maar een keer, want straks mag het misschien niet meer worden gezegd, het waren de banken.  De financiële speculaties met de diverse financiële producten, hebben een kleine groep jarenlang grote winsten bezorgd en tegelijkertijd door de grote risico’s mega potentiële verliezen veroorzaakt .  De crisis brak uit, toen er iets van de weggepoetste verliezen naar boven kwam.  De winsten waren geprivatiseerd (voor de happy few), de verliezen werden gesocialiseerd (voor de belastingbetaler).  Bovendien zijn de pensioenen waarvoor loonslaven hun premies betalen voor een belangrijk deel in rook opgegaan. En nog steeds zijn banken potentiële tijdbommen, omdat er buiten de balansen van de banken gigantische verliezen zijn verstopt.  Nee, de instabiliteit van de euro heeft maar heel  weinig met het gedrag van de Europese burgers (ook van de Grieken) te maken.
Bouman: Uit het zwaartekrachtveld van de euro is geen ontsnappen mogelijk. Deze briljante constatering maakt glashelder duidelijk waar het allemaal om gaat. Er is door de supranationale bazen een kosmisch zwart gat gecreëerd, dat de euro heet en dat alles opslokt, wat binnen de invloedssfeer hiervan beweegt. Stel dat wij ruimtereizigers zijn en we komen in de buurt van een zwart gat. Hoe ontsnappen we dan aan de invloed? Door in een andere dimensie te gaan, waar het zwarte gat geen invloed heeft. Het komt er dus op aan of wij in staat zijn om ons door bewustzijnsverandering te onttrekken aan de zuigkracht van het financiële systeem.  Deze verandering begint met de paradigma verschuiving van geld heeft waarde in zichzelf naar niet het geld, maar wij, mensen, vertegenwoordigen de waarde die nu aan het geld wordt toegekend. Dit besef is het begin van onze onafhankelijkheid van  hen,  die ons telkens weer de buidel gevuld met uit het niets gecreëerd geld voorhouden!

© Ad Broere


Bron: Earth Matters

Geen opmerkingen:

Een reactie posten